Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 22.2.1994. Odluka o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), na sjednici održanoj 16. veljače 1994. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je

ODLUKU

O objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska

stranka na temelju notifikacije o sukcesiji I. Notifikacijama o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je, od 8. listopada 1991. godine, sljedećih konvencija Međunarodne organizacije rada:

1. Konvencija br. 3 o zaštiti materinstva (Washington, 9. listopada 1919.)

Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, godina IX, od 30. travnja 1927.,

2. Konvencija br. 8 o naknadi za nezaposlenost u slućaju gubitka zbog brodoloma

(Geneva, 15. lipnja 1920.)

Službene novine Kraljevine Jugoslavije, godina XII, br. 44-XVI, str. 354-359 od 25. veljače 1930.,

3. Konvencija br. 9 o namještenju mornara (Geneva, 15. lipnja 1920.)

Službene novine Kraljevine Jugoslavije, br. 44-XII, od 25. veljaće 1930.,

4. Konvencija br. 13 o upotrebi olovnog bjelila u bojanju (Geneva, 25. listopada 1921.)

Slažbene novine Kraljevine Jugoslavije, br. 44-XII od 27. veljače 1930.,

5. Konvencija br. 18 0 obveznom lijećnićkom pregledu djece i mladića zaposlenih na brodovima

(Geneva, 25. listopada 1921.)

Službene novine Kraljevine SHS, broj 95-XXII od 30. travnja 1927.,

6. Konvencija br. 22 o ugovoru o najmu mornara (Geneva, 24. lipnja 1926.) Službene novine Kraljevine Jugoslavije,

broj 44-XVV od 25. veljače 1930.,

7. Konvencija br. 23 o repatriranju mornara (Geneva, 23. lipnja 1926.)

Službene novine Kraljevine Jugoslavije, broj 44-XVI od 25. veljače 1930.,

8. Konvencija br. 27 o naznačivanju težine na velikim koletima koja se prenose brodom

(Geneva, 21. lipnja 1929.)

Službene novine Kraljevine Jugoslavije, broj 58-XVII od 14. ožujka 1933.,

e. Konvencija br. 29 o prinudnom ili obveznom radu (Geneva, 28. lipnja 1930.)

Službene novine Kraljevine Jugoslavije broj 297-CXI od 22. prosinca 1932.,

10. Konvencija br. 32 o zaštiti od nesreće na poslu radnika zaposlenih na ukrcaju i iskrcaju brodova (revidirana) (Geneva, 27. travnja 1932:)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i sporazumi, broj 35/1975 od: 18. srpnja 1975.,

11. Konvencija br. 53. o minimumu strućne sposobnosti zapovjednika i časnika trgovačke mornarice

(Geneva, 24. listopada 1936:)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1961 od 16. rujna 1961.,

12. Konvencija br. 5s o bolesničkom osiguranju pomoraca (Geneva, 24. listopada 1936.)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 12/1958 od 22. prosinca 1958.,

13. Konvencija br. s9 o diplomi o strućnoj sposobnosti brodskih kuhara

(Seattle, 27. lipnja 1946.)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1961 od 15 srpnja 1961.,

14. Kgnvencija br. 73 0 liječničkom pregledu pomoraca (Seattle, 27. lipnja 1946.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 3/1967 od 30. ožujka 1967.,

15. Konvencija br. 74 o svjedodžbi o sposobnosti kvalificiranog mornara

(Seattle, 29. lipnja 1946.)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 3/1962 od 24. ožujka 1962.,

16. Konvencija br. 87 o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava

(San Francisco, 9. srpnja 1948.)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, godina VI, broj 8/1958 od 6. kolovoza 1958.,

Konvencija br. 91 o plaćenom odmoru pomoraca (revidirana)

(Geneva, 18. lipnja 1949.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1967 od 21. srpnja 1967.,

18. Konvencija br. 92 o smještaju posade na brodovima (revidirana)

(Geneva, 18. lipnja 1949.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 3/1967 od 30. ožujka 19đ7.,

19. Konvencija br. 98 o primjeni principa prava organiziranja i kolektivnog pregovaranja

(Geneva, 1: srpnja 1949.)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 11/1958 od 8. studenoga 1958"

20. Konvencija br. 102 o minimalrioj visini socijalnog osiguranja

(Geneva, 28. lipnja 1952.)

Službeni list FNRJ od 17. ožujka 1955., dio I, II, III, IV, V, VI, VIII i X, te odgovarajuće odredbe dijela XI, XII; XIII i XIV.,

21. Konvencija br. 109 o plaćama, radnom vremenu na brodu i brojnom stanju posade (revidirana)

(Geneva, 14. svibnja 1958.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 10/1965 od 30. srpnja 1965.,

22: Konvencija br. 111 koja se odnosi na diskriminaciju u pogledu zapošljavanja i zanimanja

(Geneva, 25. lipnja 1958.)

Službeni list FNRJ - Međunaradni ugovori i drugi sporazumi, godina IX, broj 3/1961 od 25. ožujka 1961.,

23. Konvencija br. 113 koja se odnosi na liječnički pregled ribara

(Geneva, 19. lipnja 1959.)

Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 9/1961 od 16. studenog 1961.,

24. Konvencija br. 119 o zaštiti strojeva (Geneva, 2S. lipnja 1963.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 54/1970 od 3. prosinca 1970.,

25. Konvencija br. 121 o davanjima za slućaj nesreće na poslu i profesionalnih bolesti

(Geneva, 8. srpnja 1964.)

Službeni list SFRJ, broj 27/1970 od 25. lipnja 1970., 26. Konvencija br. 122 o politici zapošljavanja (Geneva, 13. srpnja 1964.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 34/1971 od 5. kolovoza 1971.,

27. Konvencija br. 135 o zaštiti i olakšicama koje se daju predstavnicima radnika u poduzeću

(Geneva, 23. lipnja 1971.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 14/1982 od 31. prosinca 1982.,

28. Konvencija br. 138 o zaštiti od opasnosti trovanja benzenom

(Geneva, 23. lipnja 1971.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 16/1976 od 23. travnja 1976.,

29. Konvencija br. 138 o najnižoj dobnoj granici za zasnivanje radnog odnosa

(Geneva, 26. lipnja 1973.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 14/1982 od 31. prosinca 1982.,

30. Konvencija br. 139 o sprećavanju i kontroli profesionalnih rizika uzrokovanih kancerogenim supstancama i agensima

(Geneva, 25. lipnja 1974.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 3/1977 od 10. lipnja 1977.,

31. Konvencija br. i48 o zaštiti radnika od profesionalnih rizika u radnoj okolini, uzrokovanih zagadenjern zraka, bukom i vibracijama

(Geneva, 20. lipnja 1977.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 14/1982 od 31. prosinca 1982.,

32. Konvencija br. 155 o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radnoj okolini

(Geneva, 22. lipnja 1981.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 7/1987 od 3. srpnja 1987.

33. Konvencija br. 161 o službama medicine rada (Geneva, 27. lipnja 1981.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 14/1989 od 27. listopada 1989.,

34. Konvencija br. 162 o sigurnosti pri upotrebi azbesta (Geneva, 26. lipnja 1986.)

Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 4/1989 od 24. ožujka 1989.

II.

Tekstovi konvencija iz točke I. ove Odluke, objavljeni u službenim glasilima država prednica, važe i primjenjuju se kao službeni tekstovi do objave službenih tekstova tih konvencija na hrvatskom jeziku u "Narodnim novinama Međunarodni ugovori".

III.

Službeni tekstovi konvencija iz točke I. ove Odluke objavit će se u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori".

Klasa:018-05/93-O1/23
Urbroj: 5030i04-94-2
Zagreb, 16. veljače 1994.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.