Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 15.10.1993. Ispravak Zakona o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o socijalnom osiguranju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Nakon izvršenog usporedivanja s izvornim tekstom utvrdene su pogreške u Zakonu o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o socijalnom osiguranju koji je objavljen u “Narodnim novinama - Međunarodni ugovori”, broj 11 od 23. kolovoza 1993. te se daje:

ISPRAVAK

Zakona o potvrđivanju (ratifikaciji) Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o socijalnom osiguranju

U Ugovoru između Republike Hrvatske i Republike Austrije o socijalnom osiguranju u članku 15. stavku 3. iza riječi: “se primjenjuje” trebaju stajati riječi: “članak 14”. U članku 23. stavku 1. umjesto riječi: “bez provedbe" trebaju stajati riječi: "bez povrede".

Na kraju teksta Ugovora i Završnog protokola uz Ugovor iza imena potpisnika za Republiku Austriju umjesto riječi: “Resorni" treba stajati riječ: “Savezni”.

Klasa:504-02/93-O1/02
Zagreb, 21. rujna 1993.

Tajnik Zastupničkog doma

Sabora Republike Hrvatske
Anđelko Sikirić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.