Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 14.6.1993. Deklaracija Helsinškog susreta na vrhu poglavara država ili vlada zemalja članica KESS-a (Helsinški dokument 1992.)
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Na temelju Članka 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; (“Narodne novine” br. 53191 73/91) ministarstvo vanjskih poslova objavljuje

DEKLARACIJU

HELSINŠKOG SLJSRETA NA VRHU POGLAVARA DRŽAVA ILI VLADA ZEMALJA ČLANICA KESS-a

(Helsinški domument 1992.)

IZAZOVI PROMJENE

OBEĆANJA I PROBLEMI UZROKOVANI PROMJENOM

1. Mi poglavari država ili vlada država članica Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi vratili smo se na mjesto nastanka helsinškog procesa da bismo dali novi poticaj svojim zajedničkim nastojanjima.

2. Pariška povelja o Novoj Europi potpisana na posljednjem sastanku odredila je zajedničke demokratske temelje utvrdila ustanove za suradnju i pojasnila smjernice za stvaranje zajednice slobodnih i demokratskih država od Vancouvera do Vladivostoka.

3. Bili smo svjedoci dokončanja hladnog rata pada totalitarnih režima i odbacivanja ideologije na kojoj šu se temeljili. Sve naše države polaze od demokracije kao temelja za svoj politički socijalni i gospodarski život. KESS je u tim pozitivnim promjenama igrao odlučujuću ulogu. Ostavština prošlosti je još ipak jaka. Suočeni smo s izazovima i perspektivama ali i s ozbiljnim teškoćama i razočaranjima.

4. Ovdje smo se sastali da bismo ocijenili nedavne promjene konsolidirali uspjehe KESS-a i utvrdili njegov dalji smjer. Odazivajući se novim izazovima danas ovdje odobravamo program kojim se jačaju naše sposobnosti za zajedničko djelovanje i produbljenje naše suradnje na ostvarivanju demokracije napretka i jamstva jednakih prava na sigurnost.

5. Težnje naroda da slobodno odlučuju o svojem unutrašnjem uređenju i vanjskopolitičkom usmjerenju dovele su do širenja demokracije što je u posljednje vrijeme rezultiralo nastajanjem brojnih suverenih Država. Njihovo puno sudjelovanje daje KESS-u novu dimenziju.

6. Pozdravljamo odluku svih Država Članica da usvoje naše zajedničke vrijednosti. Naši su zajednički ciljevi štovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda uključujući prava osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama demokracije pravne drža ve ekonomske slobode socijalne pravde i odgovornosti spram okoliša. Oni su nepromjenjivi. Usvajanje naših obveza osnova je sudjelovanja i suradnje u KESS-u kamen temeljac daljem razvoju naših društava.

7. Ponovno Potvrđujemo valjanost temeljnih načela i zajedničkih vrijednosti Helsinškog završnog akta i Pariške povelje u kojima su sadržane odgovornosti jedne države prema drugoj i vlada prema svome narodu. To je skupna svijest naše zajednice. Mi prihvaćamo svoju odgovornost jednih prema drugima u pridržavanju tih načela i vrijednosti. Demokratska su prava gradana zahtijevati od svojih vlada štovanje tih vrijednosti i standarda.

8. Naglašavamo da su obveze u borbi za Ijudsku dimenziju KESS-a izravna i zakonita briga svih Država članica i ne smatraju se isključivo unutrašnjim pitanjem dotične države. Zaštita i unapređenje ljudskih prava i temeljnih sloboda i jačanje demokratskih ustanova ostaju i dalje najvažnijim temeljem naše sveobuhvatne sigurnosti.

9. Prijelaz na demokraciju i tržišno gospodarstvo i njihov razvoj u novim demokracijama nastavlja se odlučno unatoč teškoćama i promjenljivim uvjetima. Nudimo svoju potporu i solidarnost državama članicama u kojima se prelazi na demokraciju i tržišno gospodarstvo. Pozdravljamo njihove napore za potpunu integraciju u širu zajednicu država. Neopozivošću te promjene osigurava se sigurnost i napredak sviju nas.

10. Njegovanje ideje o široj zajednici ostaje jednom od osnovnih zadaća. U svezi s tim pozdravljamo brzu prilagodbu europskih i transatlantskih ustanova i organizacija koje sve intenzivnije suraduju na sučeljavanju izazovima što pred nama stoje i na osiguravanju čvrste osnove za mir i napredak.

Europska zajednica (EZ) obavljajući svoju važnu ulogu u političkom i gospodarskom razvoju Europe usmjerena je prema uniji pa je odlučiTa proširiti svoje Članstvo. Za jednica je blisko povezana s radom KESS-a.

Sjevernoatlantski pakt (NATO) jedna od bitnih transatlantskih veza prilivatio je novi strategijski koncept i učvrstio svoju ulogu integralnog činitelja sigurnosti u Europi. Osnivanjem Sjevernoatlantskog vijeća za suradnju (NACC) stvoren je uzorak za suradnju s novim partnerima sukladno ciljevima KESS-a. Takoder je ponudena praktična potpora radu KFSS-a.

Zapadnoeuropska unija (WEU) sastavni je dio razvoja Europske unije; ona je također sredstvo jačanja europskog potpornja Atlatnskom savezu; razvija radnu sposobnost; otvara se za dodatnu suradnju s novim partnerima i nudi se da osigura novčana srestva za potporu KESS-u.

Vijeće Europe- izrađuje svoj vlastiti program za nove demokracije otvarajući se prema novim Članovima i suradujući s KESS-om u ljudskoj dimenziji.

Grupa sedmorice i Grupa dvadesetčetvorice intenzivno pomažu zemljama u prijelazu.

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu (ECE) i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) imaju presudnu ulogu u stvaranju nove Europe.

Zajednica nezavisnih država izjavila je spremnost da pomogne KFSS-u u ostvarivanju njihovih ciljeva.

Ovi i ostali oblici regionalne i subregionalne suradnje što se nastavlja razvijati poput Vijeća baltičkih država Višegradskog trokuta Crnomorske ekonomske suradnje i Srednjoeuropske inicijative umnožavaju veze što sjedinjuju države članice KESS-a.

11. Pozdravljamo prihvaćanje Bečkog dokumenta 1992. o mjerama za izgradnju povjerenja i sigurnosti i potpisivanje Ugovora o otvorenim nebima te prihvaćanje Deklaracije o Ugovoru o otvorenim nebima. Pozdravljamo također predstojeće stupanje na snagu Ugovora o konvencionalnim oružanim snagama u Europi (CFE) i Završni akt Pregovora o osoblju konvencionalnih oružanih snaga u Europi. Ti sporazumi osiguravaju čvrst temelj našoj daljoj sigurnosnoj suradnji. Pozdravljamo nedavni zajednički sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o strateškom ofenzivnom naoružanju. Potvrđujemo svoje opredjeljenje da postanemo izvornim potpisnicima predstojeće Konvencije o zabrani razvijanja proizvodnje skladištenja i uporabe kemijskog oružja i njegova uništavanja te potičemo druge dr`Lave da učine isto.

12. Ovo je vrijeme obećanja ali i vrijeme nestabilnosti i nesigurnosti. Gospodarski pad društvene napetosti agresivni nacionalizam netolerancija ksenofobija i etnički sukobi ugrožavaju stabilnost KESS-a. Velike povrede opredjeljenja KFSS-a u ljudskim pravima i temeljnim slobodama uključujući prava i slobode nacionalnih manjina čine osobitu opasnost za miran razvoj društva posebice u novim demokracijama.

Još ima puno posla u gradnji demokratskih i pluralističkih društava u kojima je raznolikost potpuno zaštićena i poštuje se u praksi. U skladu s tim odbacujemo etničku i vjersku diskriminaciju u bilo kojem obliku. Sloboda i tolerancija mora se poduča vati i prakticirati.

13. Po prvi put u nekoliko desetljeća suoćeni smo s ratom na području KESS-a. I dalje se javljaju novi oružani sukobi i masovna uporaba sile radi ostvarivanja hegemonije i teritorijalne ekspanzije. Od drugoga svjetskog rata to su najveći gubici života najteže ljudske patnje i najveći broj izbjeglica. Strašna je šteta nanesena našem kulturnom nasli)edu i imovini.

Naša je zajednica duboko zabrinuta tim razvojem dogadaja. Pokušali smo pojedinačno i zajedno u KESS-u u Ujedinjenim narodima i u drugim međunarodnim organizacijama umanjiti patnju i pronaći dugoročna rješenja za krize što su nastale.

Odlukama donesenizna u Helsinkiju utvrdili smo sažet prpgram zajedničkih akcija radi osiguranja dodatnih mjera koje će KESS uporabiti protiv napetosti prije nego što bv xkne nasilje i nastanu krize koje bi se nažalost mogle dalje razvijati. Vijeće KESS-a i Odbor visokih dužnosnika već su.priznali važnu ulogu KESS-a u rješavanju kriza što su se razvile na našem području.

Ni jedan međunarodni napor ne može biti uspješan ako sukobljene strane ne potvrde svoju želju da traže mirna rješenja za svoje razlike. Naglašavamo svoju odlučnost da sukobljene strane smatramo odgovornima za njihovo djelovanje.

14. U sukobima je najviše ugroženo ostvarenje temeljnih ljudskih potreba. Uložit ćemo svaki napor da bismo osigurali njihovo ostvarenje i štovanje humanitarnih obveza. Nastojat ćemo olakšati patnje humanitarnim prekidom vatre i omogućiti isporuke pomoći pod međunarodnim nadzorom te njihov siguran prolaz. Priznajemo da problemi izbjeglica u tim sukobima zahtijevaju suradnju sviju nas. Dajemo svoju potporu i solidarnost onim zemljama koje nose teret izbjeglica u tim sukobima. U tom kontekstu priznajemo potrebu za suradnjom i zajedničkim djelovanjem.

15. čak i tamo gdje postoji nasilje treba podržavati suverenost i neovisnost nekih država. Podupiremo napore država sudionica KESS-a da mirno i pregovorima uklanjaju probleme preostale iz prošlosti kao što je stacioniranje stranih oružanih trupa na području baltičkih Država bez traženja privole tih zemalja.

Stoga sukladno temeljnim načelima međunarodnog prava i u svrhu sprečavanja mogućih sukoba pozivamo te države članice da bez odlaganja zaključe odgovarajuće bilateralne sporazume uključujući vremenski raspored za što prije mirno i potpuno povla čenje tih stranih trupa s područja blatičkih dri..a va.

16. Dugogodišnje uništavanje čovjekova okoliša ugrožava sve nas. Hitno je pitanje opasnost od nukleartnih nesreća. U nekim dijelovima područja KESS-a postoje opasnosti za okoliš zbog rizika vezanih uz obranu.

17. Postojeća proliferacija oružja povećava opasnost sukoba i hitan je izazov. Potrebno je također hitno i učinkovito nadzirati izvoz nuklearnih tvari konvencionalnog oružja i ostale osjetljive robe i tehnologija.

KESS I UPRAVLJANJE PROMJENAMA

18. KFSS je bio sredstvo za promica.nje promjena; sad se mora prilagoditi zadaći da njima upravlja. Naše odluke donesene u Helsinkiju čine KESS operativnijim i djelotvornijim. Odlučni smo u tome da u potpunosti iskoristimo dogovore i zajedničke akcije kako bismo pronašli zajednički odgovor na izazove s kojima smo suočeni.

19. Pristupajući tim zadacima naglašavamo središnju ulogu KESS-a u podupiranju i upravljanju promjenama na našem području. U ovoj eri promjena KE.SS je presudan u našim naporima da spriječimo agresiju i nasilje imenujući izdorne uzroke problema i da odgovarajućim sredstvima priječimo nadziremo i smirimo sukobe mirnim putem.

20. U tu svrhu razvili smo strukture za osiguranje političkog upravljanja krizom i stvorili nov instrumentarij za sprečavanje sukoba i upravljanja krizom. Pojačali smo Vijeće KESS-a i Odbor visokih dužnosnika i pronašli sredstva da im se pomogne. Mogućnosti KESS-a u ranom upozoravanju bit će pojačane posebice djelatnostima novoosnovanoga visokog povjerenika za nacionalne manjine.

Pobrinuli smo se za mirovnu akciju KESS-a sukladno dogovorenim modalitetima. Mirovne akcije KESS-a mogu se poduzimati u sukobima unutar ili između država Članica radi održavanja mira i stabilnosti a kao potpora stalnim naportma u traženju političkog rješenja. U svezi s tim spremni smo od slučaja do slučaja tražiti potporu međunarodnih ustanova i organizacija; kao što su EZ NATO WEU kao i drugih ustanova i mehanizama uključujući i mirotvorni mehanizam Zajednice nezavisnih država. Pozdravljamo njihovu spremnost da podrže mirotvorne akcije KESS-a među ostalim i stavljanjem na raspolaganje svojih novčanih sredstava.

Razvijamo i dalje svoje mogućnosti za mirno rješenje sukoba.

21. Naš se pristup temelji na sveobuhvatnoj ideji o sigurnosti što je pokrenuta Za vršnim aktom. Ta ideja razumijeva održavanje mira s obzirom na štovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda. Povezuju gospodarsku i ekološku solidarnost i suradnju s mirnim međudržavnim odnosima. To je jednako važno za upravljanje promjenama kao što je potrebno za smirivanje sukoba.

22. KESS je forum za dijalog pregovore i suradnju koji usmjerava i potiče stvaranje nove Europe. Odlučni smo ga iskoristiti kako bi se dao novi poticaj procesu kontrole naoružanja razoružanja i izgradnje povjerenja i sigurnosti unapređivanju suradnje u svezi s pitanjima sigurnosti i nastavku procesa smanjivanja rizika sukoba. U tom ćemo kontekstu razmatrati nove mjere za dalje jačanje normi ponašanja u političko-vojnim vidovima sigurnosti. Pobrinut ćemo se da naša nastojanja u tome budu dosljedna uzajamna i komplementarna.

23. Ostajemo pri uvjerenju da je sigurnost nedjeljiva. Ni jedna država Članica. KESS-a neće jačati svoju sigurnost na štetu sigurnosti drugih država. Ovo je naša odlučna poruka državama koje se služe prijetnjama ili rabe silu da bi ostvarile svoje ciljeve jasno kršeći opredjeljenja KESS-a.

24. Pojaćana suradnja s drugim europskim i transatlantskim organizacijama i ustanovama bit će nužna za uspjeh naših nastojanja da njegujemo demokratske promjene unutar KESS-a. Stoga smo uvjereni da se trajan i miran red u našoj zajednici Država može izgraditi na sustavu uzajamno suradujućih ustanova koje imaju svaka svoje područje djelovanja i odgovornosti.

25. Ponovno potvrdujući opredjeljenje Povelje Ujedinjenih naroda što su je potpisale naše države izražavamo svoje uvjerenje da je KESS regionalni sporazum u smislu Poglavlja VIII. Povelje Ujedinjenih naroda. Kao takav on osigurava važnu vezu između europske i svjetske sigurnosti. Prava i odgovornosti Vijeća sigurnosti ostaju u cijelosti nepromijenjeni. KESS će uskoro surađivati s Ujedinjenim narodima a posebice u sprečavanju i uklanjanju sukoba.

26. Ponovno izražavamo svoju bezrezervnu osudu svih terorističkih čina metoda i prakse. Odlučni smo u unapređivanju svoje suradnje pri uklanjanju te opasnosti za sigurnost demokraciju i ljudska prava. Zbog toga ćemo poduzeti mjere da na svojim područjima spriječimo kriminalne djelatnosti koje podržavaju terorističke čine u drugim državama. Poticat ćemo razmjenu informacija što se odnose na terorističke akcije. I dalje ćemo tražiti djelotvorne putove za odgovarajuću suradnju. Poduzet ćemo također potrebne mjere na nacionalnoj razini kako bismo ispunili svoje anedunarodne obveze u tom području.

27. Nezakonita trgovina drogom opasnost je za stabilnost naših društava i demokratskih ustanova. Djelovat ćemo zajednički na jačanju svih oblika bilateralne i multilateralne suradnje usmjerene protiv nezakonite trgovine drogom kao i drugih oblika međunarodno organiziranog ziočina.

28. Surađivat ćemo na jačanju bliske veze što postoji između političkog pluralizma i funkcioniranja tržišnoga gospodarstva. Unaprijeđena suradnja u gospodarstvu znanosti i tehnologiji ima temeljnu ulogu u jačanju sigurnosti i stabilnosti u području KFSS-a.

29. Gospodarska suradnja ostaje bitan element KESS-a. Nastavit ćemo podržavati tekuće promjene što teže uvođenju tržišnog gospodarstva kao sredstva za unapređenje gospodarskih rezultata i povećanje integracije u međunarodne gospodarske i financijske sustave.

30. Omogućit ćemo također proširenu suradnju koja mora imati na umu opće političke i gospodarske uvjete. Pozdravljamo doprinos Grupe sedmorice i Grupe dvadesetčetvorice procesu prijelaza u vidu gospodarskih financijskih i tehničkih programa pomoći.

U sklopu svoje suradnje potpuno podržavamo dalji razvoj Europske energetske povelje koja je osobito važna za razdoblje prijelaza.

31. Surađivat ćemo na tome da se promiču sredstva prijevoza i komunikacije kako bi se među nama produbila suradnja.

32. Obnavljamo svoju spremnost za suradnju u zaštiti i poboljšanju okoliša za sadašnje i buduće naraštaje. Posebice naglašavamo vrijednost suradnje u djelotvornom stvaranju uvjeta za sigurnost nuklearnih postrojenja i u nadziranju opasnosti za okoliš što proizlaze iz postrojenja vezanih uz obrambene sustave.

Naglašavamo potrebu za većom sviješću i razumijevanjem javnosti za pitanja okoliša te za njezino uključivanje u planiranje i procese donošenja odluka.

Pozdravljamo važan rezultat Konferencije Ujedinjenih naroda o čovjekovom okolišu i razvoju (UNCED) održane u Rio de Janeiru u lipnju 1992. Naglašavamo potrebu za djelotvornim i kontinuiranim provođenjem odluka UNCED.

33. Moraju se poduzeti dalji koraci u zaustavljanju proliferacije oružja. I dalje je vrlo važno sprijećiti proliferaciju nuklearnog oružja kao i odgovarajuće tehnologije i ekspertize. Apeliramo na sve države koje nisu pristupile Sporazumu o zabrani proliferacije nuklearnog oružja da to učine kao države bez nuklearnog oružja i da zaključe sporazume o jamstvima s Međunarodnom agencijam za atomsku energiju (IAEA). Obvezujemo se da ćemo jačati svoju suradnju u djelotvornom nadzoru izvoza nuklearnih tvari konvencionalnog oružja i ostale osjetljive robe i tehnologija.

34. Pozdravljamo razvoj regionalne suradnje među državama članicama KESS-a kao korisnog sredstva u promicanju pluralističkih struktura stabilnosti: Zasnivajući se na načelima i opredjeijenjima KESS-a djelatnosti regionalne suradnje služe našem ujedinjavanju i unapređenju sveobuhvatne sigurnosti.

35. Podupiremo široku prekograničnu suradnju uključujući i ljudske kontakte koja obuhvaća lokalne i regionalne zajednice i vlasti. Ta suradnja pridonosi prevladavanju gospodarskih i socijalnih nejednakosti unapređuje razumijevanje među narodima i njeguje dobrosusjedske odnose među državama i narodima.

36. Kako bismo osiguali puno sudjelovanje i suradnju među drža vama čianicama koje su nedavno primljene u KESS započinjemo s programom koordinirane potpore.

37. Ponovno potvrđujemo svoje uvjerenje da je jačanje sigurnosti i suradnje na Sredozemlju važno za stabilnost KESS-a. Uvidamo da su promjene što su se zbile u Europi važne za područje Sredozemlja te da gospodarske socijalne političke i sigurnosne promjene u tom području izravno utječu na Europu.

38. Zbog toga ćemo proširiti svoju suradnju i dijalog sa sredozemnim Državama koje nisu Članice KESS-a radi unapređenja socijalnog i gospodarskog razvoja i postizanja sigurnosti u tom području kako bi se smanjio jaz u blagostanju između Europe i njezinih sredozemnih susjeda te zaštitili sredozemni ekosustavi. Naglašavamo važnost unutar sredozemnih odnosa i potrebu za povećanjem suradnje u toj regiji.

39. Pozdravljamo i podržavamo nastavak inicijative i pregovora radi pronalaženja ispravnog trajnog i održivog rješenja mirnim putem za neriješena bitna pitanja sredozemne regije.

40. Proširili smo dijalog s državama koje nisu Članice KESS-a pozivajući ih da sudjeluju u našim djelatnostima na selektivnoj bazi kad mogn dati svoj doprinos.

41. Pozdravljam.o ustanovljenje Parlamentarne skupštine KESS-a koja će održati svoje prvo zasjedanje u Budimpešti od 3. do 5. srpnja i s nestrpljenjem očekujemo aktivno sudjelovanje Članova parlamenata u procesu KESS-a.

42. Osobitu važnost pridajemo aktivnom uključivanju javnosti u pitanja KESS-a. Proširit ćemo mogućnosti za sudjelovanje i suradnju pojedinaca i nevladinih organizacija u našem radu.

43. Da bismo dalje njegova li svoju suradnju i da bismo bolje upravljali promjenom danas smo u Helsinkiju usvojili program jače i djelotvornije europske sigurnosti i suradnje ovim odlukama. Te će se odluke primjenjivati u potpunosti i u dobroj vjeri.

44. Ovlašćujemo Vijeće da poduzima potrebne mjere kako bi se te odluke primijenile. Vijeće može usvojiti one amandmane na te odluke za koje ocijeni da su potrebni.

45. Puni će se tekst Helsinškog dokumenta objaviti u svakoj zemlji Članici koja će ga učiniti dostupnim što je šire moguće.

46. Moli se Vlada Finske da glavnom tajniku Ujedinjenih naroda prenese tekst Helsinškog dokumenta koji ne podlijeie registraciji u skladu s Člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda s namjerom da se dostavi svim Članicama Ujedinjenih naroda kao službeni dokument Organizacije.

47. Iduća će se izvještajna konferencija odristi u Budimpešti t994. godine na temelju modaliteta helsinškđg sastanka u kontinuitetu uz primjerene promjene što će dalje razraditi Odbor visokih dužnosnika koji može odlučiti da se odrii i poseban pripremni sastanak.

HELSINŠKE ODLUKE

I.

JAČANJE USTANOVA I STRUKTURA KESS-a

1. Radi unapređivanja dosljednosti svojih dogovora i učinkovitosti zajedničkih akcija što se temelje na udruženoj političkoj volji i razvijanja praktičnih vidova svoje suradnje države članice su odlučile ponovno potvrditi i razvijati odluke o strukturama i ustanovama KESS-a utvrdenima u Pariškoj povelji i Praškom dokumentu o daljem razvoju ustanova i struktura KESS-a.

U tu su se svrhu dogovorile:

SASTANCI POGLAVARA DRŽAVA ILI VLADA

2. Sastanci poglavara država ili vlada će se kao što je to utvrdeno Pariškom poveljom održavati u pravilu svake dvije godine prigodom izvještajnih konferencija.

3. Na njima će se utvrđivati prednosti i određivati usmjerenja na najvišoj političkoj razini.

IZVJEŠTAJNE KONFERENCIJE

4. Izvještajne će konferencije prethoditi sastancima poglavara Država ili vlada. Bit će operativne i kratkog trajanja. Na njima će se:

- dati pregled cjelokupnih djelatnosti unutar KESS-a uključujući podrobnu raspravu o njihovoj provedbi i razmatrati dalji koraci u svrhu jačanja procesa KESS-a;

- pripremati dokument usmjeren na odluke što bi se usvojio na sastanku.

5. Za pripremu izvještajnih konferencija uključujući dnevni red i modalitete brinut će se Odbor visokih dužnosnika koji može donijeti i odluku o organiziranju posebnoga pripremnog sastanka.

VIJEĆE KESS-a

6. Vijeće čini središnje odlučujuće i upravljačko tijelo KFSS-a.

7. Vijeće osigurava povezanost različitih djelatnosti KESS-a s njegovim temeljnim političkim ciljevima.

8. Države Članice složile su se s tim da unaprijede metode rada Vijeća i promiču djelotvorna savjetovanja na njegovim sastancima.

ODBOR VISOKIH DUŽNOSNIKA

9. U svezi s odlukama sadržanima u Pariškoj povelji i Praškom dokumentu Odbor visokih dužnosnika će u razdoblju između dva sastanka Vijeća KESS-a biti odgovoran za opći pregled upravu i koordinaciju i djelovat će kao zastupnik Vijeća u donošenju odgovarajućih odluka. Dodatne su odgovornosti opisane u Poglavlju III. ovog dokumenta.

10. U svrhu djelotvornog protoka informacija više će se koristiti kontaktne točke kao i komunikacijska mreža.

11. Djelatnost Odbora kao Gospodarskog foruma utvrdena je u Poglavlju VII. ovog dokumenta.

PREDSJEDATELJ

12. Predsjedatelj će u ime Vijeća KFSS-a/Odbora visokih dužnosnika biti odgovoran za koordinaciju i savjetovanje o tekućim poslovima KFSS-a.

13. Predsjedatelj će biti zamoljen da ustanovama KESS-a prenese odluke Vijeća KFSS-a i Odbora visokih dužnosnika te da ih ako je to potrebno savjetuje s obzirom na te odluke.

14. U provođenju povjerene mu zadaće predsjedatelju mogu među ostalima pomagati:

- prethodni i sljedeći predsjedatelj radeći zajedno kao trojka;

- ad hoc upravljačke grupe;

- osobni predstavnici ako je to potrebno.

POMOĆ PREDSJEDATELJU

TROJKA

15. Predsjedatelju mogu pomagati njegov prethodnik i njegov nasljednik pri čemu svi rade zajedno kao trojka izvršavajući povjerene im zadaće. Predsjedatelj i dalje snosi odgovornost za te zadaće i za podnošenje izvješća Vijeću KESS-a/Odboru visokih dužnosnika o djelovanju trojke.

AD HOC UPRAVLJAČKE GRUPE

16. Ad hoc upravijačke grupe mogu biti sazvane od slučaja do slučaja u svrhu pomoći predsjedatelju osobito u sprečavanju sukoba nadziranju krize i rješavanju spora.

17. Na preporuku predsjedatelja Vijeće KESS-a/Odbor visokih dužnosnika donosi odluku o sazivanju ad hoc grupa u kojoj je sadržan opis njihova sastava i mandat kojim se utvrđuju njihove specifične zadaće i svrha te odreduje trajanje mandata.

18. Ako se radi o hitnoj stvari predsjedatelj se može savjetovati s Državama Članica ma o tome da se predloži sazivanje ad hoc upravljačkih grupa tihim postupkom. Ako se unutar pet dana iznesu prigovori na prijedlog i ako dalje savjetovanja ne dovedu do konsenzusa Komitet visokih dužnosnika se mora pozabaviti tim pitanjem.

19. Da bi se osigurala učinkovitost ad hoc grupa će biti sastavljena od ograničenog broja drža va Članica a uključivat će i trojku. Pri donošenju odluke o njezinu sastavu i veličini imat će se na umu nepristranost i djelotvornost.

20. Vijeće KESS-a/Odbor visokih dužnosnika može donijeti odluku da za određeno razdoblje dokonča ili produlji vrijeme djelovanja ad hoc grupe kao i da izmijeni mandat sastav i upute date toj grupi.

2i. Predsjedatelj će opsežno i redovito izvješćivati Odbor o djelovanju ad hoc grupa i o razvoju dogadaja koji su s time povezani.

OSOBNI PREDSTAVNICI

22. Kad se radi o krizi ili sukobu predsjedatelj može na svoju vlastitu odgovornost imenovati osobnog predstavnika s jasnim i preciznim mandatom da bi osigurao potporu. Predsjedatelj će obavijestiti Odbor o namjeri da imenuje osobnog predstavnika i o njegovu mandatu. Predsjedatelj će u svojim izvješćima Vijeću/Odboru uključiti i podatke o djelovanju svoga osobnog predstavnika kao i o bilo kakvim zapaianjima ili sugestijama koje je ovaj dao.

VISOKI POVJERENIK ZA NACIONALNE MANJINE

23. Vijeće će imenovati Visokog povjerenika za nacionalne manjine. Povjerenik će biti zadužen za “rano upozorenje" i ako je potrebno “ranu akciju" koja se treba provesti što je moguće ranije s obzirom na napetosti među nacionalnim manjinama što se mogu razviti u sukob unutar područja KFSS-a on će utjecati na mir stabilnost ili odnose među državama članicama. Visoki će povjerenik koristiti pomoć Ureda za demokratske ustanove i ljudska prava u Varšavi.

OSTALE USTANOVE I STRUKTURE

24. Osim u Pariškoj povelji i Praškom dokumentu dodatne uloge ostalih ustanova i struktura KESS-a opisane su u poglavljima II III IV V. i VI. ovog dokumenta.

25. Države Članice ovlašćuju Odbor visokih dužnosnika da prouči načine i sredstva koja bi trima institucionalnim mehanizmima KESS-a omogućila bolje izvršenje svoje funkcije. U svezi s tim on će razmotriti primjerenost sporazuma koji Tajništvu KFSS-a Centru za sprečavanje sukoba i Uredu za demokratske ustanove i ljudska prava osigurava međunarodno priznati pravni položaj.

RAZMATRANJA PROVEDBE

28. Temeijito razmatranje provedbe obveza KESS-a i dalje će imati istaknutu ulogu u djelatnostima KESS-a čime se omogućuje unapređenje suradnje među Državama Članicama.

29. Provedba će se razmatrati redovito na izvještajnim konferencijama kao i na specijalnim sastancima sazvanima u tu svrhu pri Uredu za demokratske ustanove i ljudska prava i Centru za sprečavanje sukoba te kad se Odbor visokih dužnosnika sazove kao Gospodarski forum kao što je predviđeno odgovarajućim dokumentom KESS-a.

28. Ta će razmatranja provedbe imati obilježje suradnje bit će opsežna po svom djelokrugu i istodobno sposobna da se pozabave specifičnim pitanjima.

29. Države Članice će se pozvati da daju doprinos o svojim iskustvima u provedbi s posebnim osvrtom na teškoće s kojima se susreću te da omoguće nadzor nad provedbom na cijelom području KESS-a. Države članice se potiču na to da prije sastanka svima dostave izvješće o svojim iskustvima.

30. Razmatranja trebaju utvrđivati mjere potrebne za rješavanje problema. Na sastancima na kojima će se razmatrati provedba mogu se Odboru visokih dužnosnika preporučiti mjere za njezino poboljšanje.

KOMUNIKACIJE

31. Komunikacijska mreža KESS-a važno je sredstvo za provedbu Bečkog dokumenta 1992. i drugih dokumenata i sporazuma. Kako se razvija sposobnost KESS-a da se bavi hitnim pitanjima tako mreža poprima novu i bitnu ulogu u osiguravanju suvremenih sredstava za hitnu komunikaciju država članica . Zbog toga je prijeko potrebno sve države članice priključiti tom sustavu. Savjetodavni odbor Centra za sprečavanje sukoba nadgledat će napredovanje i ako je potrebno dati preporuke za rješenje tehničkih pitanja.

II.

VISOKI POVJERENIK KESS-a ZA NACIONALNEMANJINE

1. Države Članice donose odluku o uspostavljanju visokog povjerenika za nacionalne manjine.

MANDAT

2. Visoki će povjerenik djelovati pod pokroviteljstvom Odbora visokih dužnosnika i tako biti instrumentom za sprečavanje sukoba u najranijem mogućem stadiju.

3. Visoki će povjerenik osigurati "rano upozorenje” i ako je potrebno "ranu akciju” što je prije moguće s obzirom na napetosti među nacionalnim manjinama koje se još nisu razvile izvan stadija ranog upozorenja ali prema procjeni visokog povjerenika postoji mogućnost da se razviju u sukob unutar područja KESS-a ugrožavajući mir stabilnost ili odnose među Državama Članicama i zahtijevaju pozornost i djelovanje Vijeća ili Odbora.

4. Visoki će povjerenik u sklopu svog mandata i na temelju načela i opredjeljenja KESS-a djelovati s povjerenjem svih i neovisno o svim stranama među kojima su nastale napetosti.

5a. Visoki će povjerenik razmatrati pitanja nacionalnih manjina što se javljaju u državama iz kojih potječe ili u kojima boravi visoki povjerenik ili ako je umiješana nacionalna manjina kojoj pripada visoki povjerenik samo uz pristanak svih umiješanih strana uključujući i tu državu.

5b. Visoki povjerenik neće razmatrati probleme nacionalnih manjina u slučajevima gdje se javljaju organizira ne terorističke akcije.

5c. Visoki povjerenik također neće razmatrati kršenja opredjeljenja KESS-a prema pojedincima koji pripadaju nacionalnoj manjini.

6. U razmatranju konkretne situacije visoki će pavjerenik svakako imati na umu raspoloživost demokratskih sredstava i međunarodnih instrumenata koji se u tom slučaju mogu uporabiti kao i o njihovoj uporabi umiješanih strana.

7. Kad se određeno pitanje nacionalne manjine iznese pred Odbor visokih dužnosnika visoki povjerenik za svoje ukljućivanje podnosi zahtjev Odboru i traži poseban mandat.

PROFIL IMENOVANJE POTPORA

8. Visoki će povjerenik biti osoba od međunarodnog ugleda s dugogodišnjim odgovarajućim iskustvom od koje se može očekivati nepristrano obavljanje dužnosti.

9. Na preporuku Odbora visokih dužnosnika Vijeće konsenzusom imenuje visokog povjerenika za razdoblje od tri godine što se može ponoviti za samo još jedno razdoblje od tri godine.

l0. Visoki će povjerenik koristiti pomoć Ureda za demokratske ustanove i ljudska prava u Varšavi a osobito informacije relevantne za sva pitanja nacionalnih manjina kojima taj Ured raspolaže.

RANO UPOZORAVANJE

11. Visoki će povjerenik:

11.a skupljati i primati obavijesti vezane uz pitanja nacionalnih manjina od dolje navedenih izvora (vidi dopunske točke 23-25);

11.b prosuditi što je moguće ranije ulogu strana što su izravno uključene prirodu napetosti i njihov najnoviji razvoj i tamo gdje je to moguće eventualne posljedice za mir i stabilnost unutar područja KESS-a;

l l.c u tu svrhu posjetiti u skladu s točkom 17. i dodatnim točkama 27-30 bilo koju od država članica i osobno razgovarati osim u uvjetima navedenima u točki 25 sa stranama koje su izravno umiješane radi dobivanja obavijesti iz prve ruke o pitanjima nacionalnih manjina.

12. Visoki povjerenik može za vrijeme posjeta jednoj od država članica, dok prikuplja obavijesti iz prve ruke od svih izravno umiješanih strana razgovarati s njima o pitanjima i prema potrebi unapređivati dijalog povjerenje i suradnju.

OSIGURAVANJE RANOG UPOZORAVANJA

13. Ako na temelju razmijenjenih obavijesti i kontakata među relevantnim stranama visoki povjerenik zaključi da postoji očigledan rizik za mogući sukob (kao što je navedeno u točki 3) on/ona može izdati rano upozorenje koje će predsjedatelj odmah prenijeti Odboru visokih dužnosnika.

14. Predsjedatelj će uvrstiti to rano upozorenje u dnevni red idućeg sastanka Odbora visokih dužnosnika. Ako dotična država smatra da takvo rano upozorenje zasluiuje hitno savjetovanje ona može pokrenuti postupak utvrđen Aneksom 2 Sažetka zaključaka berlinskog sastanka Vijeća (“Mehanizam za postupanje u hitnim i izvanrednim prilikama”).

15. Visoki će povjerenik objasniti Odboru visokih dužnosnika razloge izdavanja ranog upozorenja.

RANA AKCIJA

16. Visoki povjerenik može predložiti da se njega/nju ovlasti da poduzme dalje kontakte i podrobnija savjetovanja s umiješanim stranama kako bi se pronašla rješenja u skladu s mandatom o kojem će odlučiti Odbor visokih dužnosnika. Odbor će odlučiti o prijedlogu.

ODGOVORNOST

17. Visoki će se povjerenik prije nego što se uputi u državu Članicu radi rješavanja napetosti u kojima se nalaze nacionalne manjine savjetovati s predsjedateljem. Predsjedatelj će u tajnosti savjetovati Države/državu Članicu na koju se to odnosi a može se savjetovati i šire.

18. Nakon posjeta državi Članici visoki će povjerenik predsjedatelju podnijeti vrlo tajno izvješće o prilikama i napretku u svezi sa svojim posredovanjem u tom pitanju.

19. Nakon prestanka svog posredovanja u tom pitanju visoki će povjerenik predsjedatelju podnijeti izvješće o prilikama rezultatima i zaključcima. U roku od mjesec dana predsjedatelj će se tajno savjetovati s tom/tim Državama Članica ma o prilikama rezultatima i zaključcima a može se savjetovati i na širem planu. Nakon toga izvješće će zajedno s mogućim komentarima biti dostavljeno Odboru visokih dužnosnika.

20. Ako visoki povjerenik zaključi da prilike mogu prerasti u sukob ili ako mu se učini da su iscrpljene sve mogućnosti akcije visokog povjerenika on će preko predsjedatelja obavijestiti o tome Odbor visokih dužnosnika.

21. Ako Odbor visokih dužnosnika bude uključen u problem visoki će povjerenik pribaviti obavijesti i na zahtjev savjetovati Odbor ili bilo koju drugu ustanovu ili organizaciju koju Odbor može pozvati u skladu s odredbama poglavlja II. ovog dokumenta da djeluje s obzirom na napetosti ili sukob.

22. Visoki će povjerenik ako to traži Odbor visokih dužnosnika i u skladu s tajnošću njegova/njezina mandata izvijestiti o svom djelovanju na implementacijskim sastancima KESS-a o pitanjima ljudske dimenzije.

DODATAK

IZVORI INFORMACIJA O PTTANJIMA NACIONALNIH MANJINA

23. Visoki povjerenik može:

23a. prikupljati i primati informacije u svezi s pitanjima nacionalnih manjina i ulogom stranaka u njima iz bilo kojeg izvora uključujući medije i nevladine organizacije s izuzecima navedenima u točki 25;

23b. primati specijalna izvješća od izravno uključenih strana što se odnose na razvoj pitanja nacionalnih manjina. Ona mogu sadxiavati izvješća o kršenju odredaba KESS-a s obzirom na nacionalne manjine kao i druga kršenja u sklopu pitanja nacionalnih manjina.

24. Takva specijalna izvješća visokom povjereniku trebaju ispunjavati ove zahxjeve:

- moraju biti u pismenom obliku i naslovljena visokom povjereniku osobno i potpisana punim imenom i adresom;

- moraju sadržavati činjenični prikaz događaja bitnih za položaj osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama i za ulogu strana koje su u to uključene a koji su se zbili u posljednje vrijeme u načelu ne više od dvanaest mjeseci. Izvješća mogu sadržavati samo obavijesti koje se mogu dovoljno potkrijepiti dokazima.

25. Visoki povjerenik neće komunicirati s bilo kojom od osoba ili organizacija koje provode ili javno opravdavaju terorizam ili nasilje i neće prihvaćati njihova obraćanja.

IZRAVNO UMJEŠANE STRANE

26. Izravno umiješane strane u napetosti koje visokom povjereniku mogu dati specijalna izvješća i s kojima visoki povjerenik nastoji osobno komunicirati za vrijeme svojih posjeta državi Članici jesu ove:

26a. vlade Država Članica uključujući ako je to potrebno regionalne i lokalne vlasti u područjima gdje se nalaze nacionalne manjine;

26b. predstavnici udruženja nevladinih organiza cija vjerskih i drugih skupina nacionalnih manjina što su izravno uključene i nalaze se na području napetosti koji imaju ovlaštenja osoba što pripadaju tim nacionalnim manjinama da ih zastupaju.

UVJETI PUTOVANJA VISOKOG POVJERENIKA

27. Prije planiranog posjeta visoki će povjerenik tim Državama Članicama dostaviti konkretne obavijesti u svezi s planiranom svrhom posjeta. Unutar dvaju tjedana ta će se Država dogovoriti s visokim povjerenikom o ciljevima posjeta koji mogu uključiti unapređivanje dijaloga povjerenja i suradnje među stranama. Nakon dolaska u tu državu visokom će povjereniku biti omogućeno slobodno putovanje i komunikacija pod uvjetom da su ispunjene odredbe iz točke 25.

28. Ako ta država ne dopusti visokom povjereniku ući u zemlju i slobodno putovati i komunicirati visoki će povjerenik o tome obavijestiti Odbor visokih dužnosnika.

29. U tijeku takvog posjeta pod uvjetom da su ispunjene odredbe iz točke 25 visoki će povjerenik razgovarati s umiješanim stranama i pojedincima skupinama i organizacijama što su izravno umiješane primati u tajnosti informacije o pitanjima kojima se bavi. Visoki će povjerenik štovati tajnu prirodu informacija.

30. Države Članice će se suzdržati od poduzimanja bilo kakva djelovanja protiv osoba organizacija i ustanova zbog njihova kontakta s visokim povjerenikom.

VISOKI POVJERENIK I SUDJELOVANJE STRUĆNJAKA

31. Visoki povjereriik može odlučiti zatražiti pomoć ne više od triju stručnjaka s odgovarajućom ekspertizom za specifična pitanja za koja je potrebno kratko specijalizirano istraživanje .i prijedlog.

32. Ako visoki povjerenik odluči pozvati stručnjake za: njihovo će djelovanje utvrditi jasno određen mandat i vremenski okvir.

33. Stručnjaci će posjetiti države članice samo u isto vrijeme kad i visoki povjerenik. Njihov će mandat biti sastavni dio mandata visokog povjerenika a primjenjivat će se isti uvjeti putovanja.

34. Savjeti i preporuke što se zatraže od stručnjaka dostavljat će se visokom povjereniku u tajnosti a on će biti odgovoran za djelovanje i izvješća stručnjaka te će odlučiti u kojem će se obliku savjeti i preporuke prenijeti tim stranama. Oni neće obvezivati. Ako visoki povjerenik odluči prenijeti savjet i preporuku ta će država/te države imati mogućnost na to dati svoje primjedbe.

35. Stručnjake će izabrati visoki povjerenik uz pomoć Ureda za demokratske ustanove i ljudska prava s liste koju utvrđuje Ured kao što je to određeno dokumentom moskovskog sastanka.

36. Stručnjaci neće pripadati državljanima niti biti stalno naseljeni u zainteresiranim državama članicama niti će biti bilo koja od osoba što ih je imenovala ta država kao niti jedan stručnjak prema kojem je ta država Članica prije toga izrazila svoje protivljenje. Stručnjak ne može biti niti jedna od osoba što ih je ta država predložila za listu stručnjaka; među stručnjacima ne smije biti više od jednog državljanina ili stanovnika iste države.

PRORAČUN

37 Ured za demokratske ustanove i ljudska prava odredit će poseban proračun koji će osigurati primjerenu logističku potporu za putovanje i komunikaciju. Proračun će financirati države članice u skladu s utvrdenom KESS-ovom ljestvicom raspodjele. Pojedinosti će razraditi Financijski odbor a Odbor visokih dužnosnika će ih odobriti.

III.

RANO UPOZORENJE SPREČAVANJE SUKOBA I UPRAVLJANJE KRIZOM (UKLJUČUJUĆI MISIJE ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA IZVJESTITELJSKE MISIJE I MIROTVORNU ULOGU KESS-a MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA

RANO UPOZORENJE SPREČAVANJE SUKOBA I UPRAVLJANJE KRIZOM (UKLJUČUJUĆI MISIJE ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA IZVJESTITELJSKE MISIJE I MIROTVORNU ULOGU KESS-a)

l. Države Članice su odlučile pojačati ustroj svojih političkih savjetovanja i njihovu učestalost te osigurati fleksibilniji i djelotvorniji dijalog kao i bolje rano upozorenje i rješavanje spora što bi rezultiralo učinkovitijom ulogom u sprečavanju sukoba upotpunjenom ako je to potrebno i mirotvornim operacijama.

2. Države Članice su odlučile poboljšati svoju sposobnost u otkrivanju uzroka napetosti strožim praćenjem provedbe za koju su zaduieni Ured za demokratske ustanove i ljudska prava i Odbor visokih duinosnika. Odlučile su također poboljša ti svoju sposobnost u prikupljanju informacija i praćenju razvoja dogadaja kao i sposobnost za provedbu odluka o daljim koracima. Ponovno su se odlučile za djelotvornu suradnju u primjeni svih mogućnosti KESS-a radi sprečavanja i rješavanja sukoba.

RANO UPOZORENJE I PREVENTIVNO DJELOVANJE

3. Radi ranog upozorenja u prilikama unutar područja KESS-a koje se mogu razviti u krize uključujući oruiane sukobe države članice će pojačano provoditi redovita temeljita politička savjetovanja unutar struktura i ustanova KESS-a uključujući sastanke za praćenje provedbe.

4. Odbor visokih dužnosnika djelujući kao zastupnik Vijeća. imat će u tome glavnu odgovornost:

5. Ne pobijajući pravo svake države da pokrene bilo koje pitanje Odbor visokih dužnosnika preko predsjedatelja na te prilike mogu upozoriti:

- bilo koja država izravno umiješana u spor;

- skupina od jedanaest država koje nisu izravno umiješane u spor;

- visoki povjerenik za nacionalne manjine u prilikama za koje mu/joj se ćini da mogu prerasti u sukob ili nadići područje njegova/njezina djelokruga;

- Savjetodavni odbor Centra za sprečavanje sukoba u skladu s točkom 33. Praškog dokumenta;

- Savjetodavni odbor Centra za sprečavanje sukoba u skladu s mehanizmom za dogovore i suradnju s obzirom na neuobičajene vojne djelatnosti;

- uporaba mehanizma ljudske dimenzije ili Valletta načela za mirno rješavanje sporova odnosno postupka KESS-a za mirno rješavanje sporova.

POLITIČKO UPRAVLJANJE KRIZOM

6. Odbor visokih duinosnika će dati potporu svim koracima država kojih se to tiče kako bi se izbjeglo bilo kakvo djelovanje što pogoršava prilike i ako to nade primjerenim preporučit će druge postupke i načine za mirno rješavanje spora.

7. Da bi se omogućilo razmatranje prilika Odbor može potražiti nepristrano mišljenje i savjet istaknutih stručnjaka ustanova i međunarodnih udruženja.

8. Ako Odbor zaključi da je potrebno za.jedničko djelovanje KESS-a odredit će postupak koji je potreban u skladu s okolnostima. Imat će djelujući u ime Vijeća sveobuhvatnu odgovornost KESS-a za nadzor i rješavanje krize. On može među ostalim odlućiti uspostaviti okvir za rješavanje pregovorima ili uputiti izvjestiteljsku misiju ili misiju za utvrđivanje činjenica. Odbor također može pokrenuti ili podržati primjenu dobrih usluga posredovanja ili mirenja.

9. U tom kontekstu Odbor može prenijeti zadaće na:

- predsjedatelja koji može imenovati osobnog predstavnika za izvršavanje određenih zadataka kao što je navedeno u točki 22. poglavlja I. ovog dokumenta;

- predsjedatelja kojem pomaiu njegov prethodnik i sljednik radeći zajedno kao trojka kao što je navedeno u točki 15. poglavlja I. ovog dokumenta;

- ad hoc grupe država članica za suradnju kao što je navedeno u točkama l6. do 21. poglavlja I. ovog dokumenta;

- Savjetodavni odbor Centra za sprečavaje sukoba ili druge ustanove KESS-a.

10. Čim je Odbor visokih dužnosnika odredio postupak koji će se primijeniti ustanovit će točan mandat djelovanja uključujući i odredbu o podnošenju povratnog izvješća u dogovorenome vremenskom razdoblju. Oni na koje je Odbor prenio zadatke a koji su navedeni u prethodnoj točki zadržat će u sklopu tog mandata slobodu odiučivanja o tome kako će postupiti s kim će se savjetovati i kakve će preporuke dati.

11. Sve države članice što su pogodene određenim problemom potpuno će surađivati s Odborom visokih dužnos- I nika i zastupnicima koje je on imenovao.

SREDSTVA  SPREČAVANJA SUKOBA I UPRAVLJANJE KRIZOM

MISIJE ZA UTVRĐIVANJE ČINJENICA I IZVJESTITELJSKE MISIJE

12. Misije za utvrđivanje činjenica i izvjestiteljske misije mogu se upotrijebiti kao sredstvo sprečavanja sukoba i upravljanja krizom.

13. Odbor visokih dužnosnika ili Savjetodavni odbor Centra za sprečavanje sukoba može bez prejudiciranja odredaba točke 13. Moskovskog dokumenta o pitanjima ljudske dimenzije i točke 29. Praškog dokumenta o neuobičajenim vojnim djelatnostima suglasnošću svih donijeti odluku o osnutku takvih misija. Takva će odluka uvijek sadržavati jasan mandat.

14. Država Članica/države članice će na svom području u potpunosti surađivati s misijom radi provođenja mandata i omogućivanja njezina rada.

15. Izvješća o utvrdenim činjenicama i izvješća izvjestiteljskih misija dat će se na raspravu Odboru visokih dužnosnika odnosno Savjetodavnom odboru Centra za sprečavanje sukoba. Ta će izvješća kao i eventualna zapažanja posjećene države/posjećenih država ostati tajnima dok se o njima ne provede rasprava. Izvješća će u pravilu biti objavljena. Ako međutim misija ili posjećena država članica /države članice za traže da izvješća ostanu tajnima neće biti javna osim ako države članice ne odluče drukčije.

I6. Iskljućujući slućajeve njihova dobrovoljnog snošenja troškove misija za utvrđivanje činjenica i izvjestiteljskih misija snosit će sve države Članice u skladu s ljestvicom raspodjele.

MIROTVORSTVO KESS-a

17. Mirotvorstvo je važan operacijski čimbenik ukupne sposobnosti KESS-a za sprečavanje sukoba i nadzoru krize i u tom je smislu komplementarno političkim procesima rješenja sukoba. KESS-ovo mirotvorno djelovanje može se poduzeti u slučajevima sukoba unutar ili između država članica kako bi se pomoglo održati mir i stabilnost a kao potpora trajnom naporu u traženju političkog rješenja.

18. KESS-ovo mirotvorno djelovanje u skladu sa svojim mandatom ukljućivat će civilno i/ili vojno osoblje a mogu se kretati od djelovanja na ma njoj razini do onih na većoj i mogu primijeniti različite oblike uključujući misije promatra ča i pratitelja te veću uporabu sile. Mirotvorno djelovanje može se poduzeti između ostalog u svrhu nadgledanja i pomoći pri održavanju prekida vatre promatranja povlačenja trupa kao potpora za odru avanje zakona i reda radi osiguranja humanitarne i medicinske pomoći i radi pomoći izbjeglicama.

19. Mirotvorne akcije KESS-a poduzimaju se u-kontekstu odgovornosti Ujedinjenih naroda na tom području i provode se u skladu sa svrhom i načelima Povelje Ujedinjenih naroda. Mirotvorne akcije KFSS-a vode se posebice u sklopu Članka VIII. Poveija Ujedinjenih naroda. U planiranju i ostvarivanju mirotvornih operacija KESS se može služiti iskustvom i ekspertizom Ujedinjenih naroda.

Predsjedatelj će podrobno izvješta vati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda o mirotvornim akcijama KFSS-a.

21. Vijeće KESS-a odnosno Odbor visokih dužnosnika koji djeluje kao njegov zastupnik može donijeti odluku da zbog specifičnog znaćenja neke operacije i njezina predviđenog opsega države trebaju to pitanje iznijeti pred Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda.

22. Mirotvorne operacije KESS-a neće sadržavati prisilno provođenje akcija:

23. Za mirotvorne operacije potreban je pristanak izravno umiješanih strana.

24: Mirotvorne dperacije će se voditi nepristrano.

25. Mirotvorne akcije ne mogu se smatrati zamjenom za dogovorno rješenje spora i zbog toga moraju biti vremenski ograničene.

26. Jedna ili više država članica mogu preko predsjedatelja uputiti Odboru visokih dužnosnika zahtjev za pokretanje mirotvornih operacija KESS-a.

27. Odbor visokih dužnosnika može zahtijevati od Savjetodavnog odbora Centra za sprećavanje sukoba da razmotri koje mirotvorne akcije mogu biti najprikladnije u određenoj prilici i dati svoje prijedloge Odboru visokih dužnosnika da o njima odluči.

28. Odbor visokih dužnosnika nadzirat će politički i vodit će mirotvorne operacije.

29. Odluku da se pokrenu i ostvare mirotvorne operacije donijet će suglasnošću svih Vijeće KESS-a ili Odbor visokih dužnosnika koji djeluje kao njegov zastupnik.

30. Vijeće KESS-a/Odbor visokih dužnosnika poduzet će takve operacije samo onda kad sve umiješane strane iskažu svoje opredjeljenje da će stvoriti pogodne uvjete za izvođenje operacije među ostalim procesom mirnog rješenja spora i njihove spremnosti da suraduju. Prije nego što se donese odluka da se pokrene misija moraju biti ispunjeni ovi uvjeti:

- postiza nje djelotvornog i trajnog prekida vatre;

- sporazum o potrebnim memorandumima o razumijevanju među tim stranama te

- jamstvo za sigurnost uključenog osoblja za čitavo vrijeme odvijanja operacije.

31. Misija će biti pokrenuta što je moguće prije nakon donošenja te odluke.

32. Odluka Odbora visokih dužnosnika da ustanovi mirotvorne operacije uključit će i prihvaćanje jasnog i preciznog mandata.

33. Pri uspostavljanju misije Odbor visokih duinosnika imat će na umu njezinu financijsku stranu.

34. Uvjetima konkretne mirotvorne operacije definirat će se njezini praktični načini i odrediti potrebe za osobljem i drugim izvorima. Te uvjete pripremit će kako je i primjereno Savjetodavni odbor Centra za spraćavanje sukoba. Njih će usvojiti Odbor visokih duinosnika ako ne odluči drukčije.

35. Svaka država članica moi e sudjelovati u mirotvornim operacijama KESS-a. Predsjedatelj će upriličiti odgovarajuće dogovore o tome. Predsjedatelj Odbora visokih dužnosnika će pozvati države članice da o svakom sluča ju pojedinačno daju svoj doprinos operaciji.

36. Osoblje će osigurati pojedine države članice.

37. S umiješanim stranama će se dogovoriti koje će drža ve Članice osigurati osoblje za operaciju.

38. Vijeće KESS-a/Odbor visokih dužnosnika redovito će pratiti operaciju i donositi potrebne odluke što se odnose na njezino vođenje imajući na umu politički razvoj događaja i zbivanja na tom području.

LANAC ZAPOVIJEDANJA

39. Vijeće KESS-a/Odbor visokih dužnosnika predsjedatelju će povjeriti cjelokupno operativno vođenje akcije a pomagat će mu ad hoc grupa koju će ustanoviti Centar za sprečavanje sukoba. Predsjedatelj će predsjedati ad hoc grupi i biti odgovoran za njezin rad te u ime ad hoc grupe primati izvješća šefa misije. Ad hoc grupa će se; u pravilu sastojati od predstavnika bivšeg i slijedećeg predsjedatelja Država Članica koje osiguTavaju osoblje za misiju i Država Članica koje na druge značajne načine praktično pridonose akciji.

40. Ad hoc grupa će osigurati ukupnu operacijsku potporu misiji i pratit će je. Funkcionirat će kao 24-satno mjesto kontakta šefa misije i pomagat će mu ako je to potrebno.

41. Savjetodavni odbor Centra za sprečavanje sukoba osigurat će redovitim izvješćivanjem ad hoc grupe trajnu vezu između akcije i svih Država Članica .

42. Kad Odbor visokih dužnosnika prenese na Centar za sprečavanje sukoba zadaće što se odnose na mirotvorne akcije njegov će Savjetodavni odbor biti odgovoran Odboru visokih dužnosnika za provedbu tih zadaća.

ŠEF MISIJE

43. Predsjedatelj će nakon odgovarajućih dogovora imenovati šefa misije kojega Potvrđuje Odbor visokih dužnosnika.

44. Šef misije bit će odgovoran predsjedatelju. šefa misije će savjetovati i voditi ad hoc grupa.

45. Šef misije će imati operativnu komandu nad misijom.

FINANCIJSKI DOGOVORI

46. Mirotvorne operacije zahtijevaju čvrste financijske temelje i moraju se planirati s najvećom djelotvornošću i uz najmanje troškove na temelju jasnih projekata troškova.

47. Troškove mirotvornih akcija snosit će sve Članice KESS-a. Na početku svake kalendarske godine Odbor visokih dui nosnika utvrdit će prihvatljivu najveću razinu troškova mirotvornih operacija što će se financirati na temelju ljestvice raspodjele KESS-a. O troškovima iznad tog limita potrebno je dogovoriti se sa svima i dobiti njihov pristanak. Tražit će se puno i pravodobno plaćanje.

48. Države članice mogu dobrovoljno davati dodatne doprinose.

49. Financijsku će odgovornost osigurati predsjedatelj redovitim izvješćivanjem Država Članica.

50. Radi pokrivanja početnih troškova operacije bit će ustanovljen početni fond ako je to potrebno. Doprinosi država članica u početni fond odbijat će se od redovitoga procijenjenog dijela troškova za operaciju što ih snosi država članica.

51. Savjetodavni odbor Centra za sprečavanje sukoba zadužen je do kraja 1992. godine podnijeti Odboru visokih dužnosnika preporuku u svezi s financijskim modalitetima mirotvornih operacija KESS-a specificirajući između ostalim troškove koji se trebaju raspodijeliti među državama članicama u skladu s prethodnim točkama.

SURADNJA S REGIONALNIM I PREKOOCEANSKIM ORGANIZACIJAMA

52. KESS se može koristiti potencijalima mogućim iskustvima i ekspertizom postojećih organizacija kao što su EZ NATO i WEU i može od njih zatražiti da stave na raspolaganje svoje potencijale kako bi podržali KFSS u provođenju mirotvornih akcija. KE.SS može također tražiti i od drugih ustanova i mehanizama uključujući mirotvorne mehanizme Za jednice nezavisnih Država da podrže mirotvorstvo na području KESS-a.

53. KESS će odluku da traži pomoć od neke od tih organizacija donositi od slučaja do slučaja uz prethodne dogovore s Državama Članicamia koje pripadaju toj organizaciji. Države članice KESS-a će također imati na umu predsjedateljeve dogovore u svezi s budućim sudjelovanjem u misiji u svjetlu planiranog obujma operacije i specifićne prirode sukoba.

54. Doprinosi navedenih organizacija neće utjecati na postupak za ustanovljenje vođenje i upravljanje mirovnim operacijama KESS-a kako je utvrdeno u točkama i7. do 51 niti će uključivanje neke od tih organizacija utjecati na načelo da sve države članice mogu sudjelovati u mirotvornim operacijama KESS-a kao što je utvrđeno u točki 35.

55. Organizacije koje pridonose mirotvorstvu KESS-a izvršavat će definirane i obostrano uskladene zadaće u svezi s praktićnim ostvarivanjem mandata KESS-a.

56. Ad hoc grupa će ustanoviti i oDržavati učinkovitu komunikaciju sa svakom od organizacija čiji se potencijali koriste u svezi s mirotvornim akcijama KESS-a.

MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA

57. Države Članice smatraju svojom obvezom da međusobne sporove rješavaju mirnim putem kako bi time stvorile temelj za proces KESS-a. Po njihow mišljenju mirno rješavanje sporova je bitna sastavnica KESS-ove svekolike sposobnosti da učinkovito nadzire promjene i doprinosi održavanju međunarodnog mira i sigurnosti.

58. Države Članice pozdravljaju ono što su dosad u tu svrhu ućinili sudionici Helsinškog sastanka u kontinuitetu. Osobito su ohrabrene značajnim napretkom i prijedlozima učinjenima u pitanjima vezanima uz stvaranje pomirbenog i arbitražnog suda unutar KESS-a unapređujući mehanizam Vallette i utvrdujući postupak KESS-a pri mirenju ukljućujući obvezno mirenje.

59. U svjetlu vainih pitanja i rasprava što su se vodile u Helsinkiju odlućile su nastaviti s razvojem opsežnog skupa mjera za proširivanje opcija što stoje na raspolaganju unutar KESS-a za pomoć državama u rješavanju njihovih sporova mirnim putem.

60. S tim u svezi Vijeće ministara i Odbor visokih dužnosnika mogu imati važnu ulogu posebice u poticanju šire uporabe mirenja.

61. U skladu s tim a s namjerom da se što prije postignu rezultati odlućile su sazvati sastanak KESS-a u Ženevi s prvim krugom od 12. do 23. listopada 1992. radi pregovora 0 opsežnom i jedinstvenom skupu spomenutih mjera. Uzet će se u obzir ideje iznesene u svezi s postupkom za obvezujući element u mirenju utvrdujući sud za mirenje i arbitraiu unutar KESS-a kao i o drugim sredstvima.

82. R ezultati sastanka bit će dostavljeni Vijeću ministara na sastanku u Stockholmu 14. i 15. prosinca 1992. radi odobrenja i ako bude moguće potpisivanja.

IV.

ODNOSI S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

ODNOSI S DRŽAVAMA NEČLANICAMA ULOGA NEVLADINIH ORGANIZAC1JA

1. Nove zadaće pred kojima se nalazi KESS zahtijevaju jasnije odnose i bliže dodire s međunarodnim organizacijama poglavito s Ujedinjenim narodima i državama neČlanicama. KESS ostaje istodobno i proces čije djelatnosti nadilaze formalne odnose među vladama uključujući i građane i udruženja u državama članicama. Uspješna nastojanja da se izgradi trajan i demokratski poredak i da se nadziru procesi promjena zahtijevaju bolje ustrojen i veći doprinos skupina pojedinaca drža va i udruženja izvan procesa KESS-a.

U tu su svrhu države članice donijele ove odluke:

ODNOSI S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

2. Države Članice ponovno potvrdujući svoje obveze u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda čije su potpisnice izraža.vaju svoju suglasnost s tim da je KESS regionalni sporazum u smislu poglavlja VII. Povelje Ujedinjenih naroda i kao takav osigurava važnu vezu između europske i svjetske sigurnosti. Prava i odgovornost Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda ostaju u potpunosti nepromijenjena.

3. Prizivajući bitne odluiie praškog dokumenta države članice će poboljšati koritakte i praktičnu suradnju s odgovarajućim međunarodnim organizacijama.

4. One se mogu sukladno tome složiti da pozovu predstavnike međunarodnih organizacija i ustanova spomenutih u praškom dokumentu kao i drugih ako je potrebno.

5. Te se organizacije ustanove i ostali mogu kako je dogovoreno pozvati da kao poča sni gosti budu nazočni sastancima i seminarima KESS-a s odgovarajućim oznakama svojih naziva.

6. One će u potpunosti razmjenjivati obavijesti u skladu s točkom 44. praškog dokumenta.

ODNOSI SA SREDOZEMNIM DRŽAVAMA NEČLANICAMA

7. Prizivajući odredbe Za ključnog akta i drugih rele

vantnih dokumenata KESS-a koje su dosljedne uobičajenoj praksi sredozemne će se drža ve neČlanice nastaviti pozivati da pridonose akcijama KESS-a.

8. Mjere za proširivanje raspona suradnje sa sredozemnim državama nečlanicama utvrđene su u poglavlju X.

ODNOSI S DRŽAVAMA NEČLANICAMA

9. Sukladno točki 45. praškog dokumenta države članice namjeravaju produbiti i razviti trajnu čvrstu suradnju s državama neČlanicama kao što je Japan koje pokazuju interes za KESS djeluju po njegovim načelima i ciljevima i preko relevantnih organizacija aktivno sudjeluju u europskoj suradnji.

10. Japan će biti pozvan da bude nazoćan sastancima KESS-a uključujući i one poglavare drža va ili vlada Vijeća KESS-a Odbora visokih dužnosnika i drugih odgovarajućih tijela KESS-a koja razmatraju teme što zahtijevaju prošireno savjetovanje i suradnju.

11. Predstavnici Japana mogu pridonositi takvim sastancima bez. sudjelovanja u pripremi i prihvaćanju odluka u svezi s temama za koje je Japan izravno zainteresiran i/ili ieli zajedno s KESS-om aktivno surađivati.

POVEĆAVANJE OTVORENOSTI AKCIJA KESS-a
UNAPREĐIVANJE RAZUMIJEVANJA KESS-a PROŠIRIVANJE ULOGE NEVLADINIH
ORGANIZACIJA

12. Države Članice će povećati otvoren ost ustanova i struktura KESS-a i osigurati široko rasprostranjivanje informacija KESS-a.

13. U tu svrhu:

- predsjedatelj će uz pomoć tajništva KESS-a orgariizirati kratke sastanke u svrhu političkog savjetovanja;

- ustanove KESS-a će; unutar postojećeg proračuna obavještavati javnost i~organizirati javne kratke sastanke o svojim djelatnostima;

- tajništvo će omogućiti protok informacija medijima i surađivati s njima imajući na umu da politička pitanja KESS-a ostaju odgovornost država Članica.

14. Države Članice će osigurati mogućnosti za povećano sudjelovanje nevladinih organizacija u akcijama KESS_a.

15. One će sukladno tome:

- na svim sastancima KESS-a primjenjivati pri~e dogovorene smjernice za pristup nevladinih organizacija određenim sastancima KESS-a;

- otvoriti za nevladine organizacije sve plenarne sastanke fzvještajnih konferencija seminara u organizaciji Ureda za. demokratske ustanove i ljudska prava radnih grupa i sastanaka sastanaka Odbora visokih duinosnika u svojstvu Gospodarskog foruma i provedbenih sastanaka ljudske dimenzije kao i drugih stručnih sastanaka. Osim toga na svakom se sastanku moie donijeti odluka o dopuštanju pristupa nevladinim organizacijama;

- uputiti ravnatelje ustanova KESS-a i izvršne tajnike sastanaka KESS-a da odrede među svojim osobljem povjerenika za vezu s nevladinim organizacijama;

- odrediti ako je to potrebno jednog Člana iz svojih ministarstava vanjskih poslova i jedncig Člana svojih delegacija na sastancima KESS-a koji će biti odgovorni za suradnju s nevladinim organizacijama;

- za vrijeme sastanaka KESS-a omogućiti neformalne rasprave sastanke između predstavnika Država Članica i nevladinih organizacija;

- potaknuti pismene podneske nevladinih organizacija ustanovama i sastancima KESS-a čiji se naslovi mogu čuvati i na zahtjev dati državama članicama;

- podupirati nevladine organizacije pri organiziranju seminara o pitanjima odnosa s KESS-om;

- obavijestiti nevladine organizacije preko ustanova KESS-a o datumima budućih sastanaka KESS-a zajedno s oznakom kad god je to moguće tema koje će se obradivati kao i na njihov zahtjev o aktiviranju mehanizma KESS-a s kojim su upoznate sve države članice.

16. Navedene odredbe neće se primjenjivati na osobe i organizacije koje pribjegavaju uporabi sile ili javno opravdavaju terorizam ili uporabu sile.

17. DWzave Članice će uporabiti sva odgovarajuća sredstva da koliko god je moguće u svojim društvima šire spoznaje o KESS-u njegovim načelima opredjeljenjima i djetatnostima.

18. Razmotrit će se ideja o nagradi KESS-a.

V.

FORUM KESS-a ZA SIGURNOST I SURADNJU

Države Članice KESS-a

1. Potvrđujući svoje obveze preuzete Pariškom poveljom za Novu Europu posebice svoju odlučnost da povedu nove pregovore o razoruianju i izgradnji sustava povjerenja i sigurnosti otvorene za sve države članice

2. Potaknute mogućnostima novih putova suradnje na jačanju sigurnosti što ih pruia.ju povijesne promjene te procesom učvršćenja demokracije u KESS-ovoj zajednici drža va

3. Pozdravljajući usvajanje Bečkog dokumenta 1992. o mjerama za izgradnju povjerenja i sigurnosti zaključenje Ugovora o otvorenim nebima te usvajanje Deklaracije KESS-a o Ugovoru o otvorenim nebima i Zaključni akt pregovora o ljudstvu konvencionalnih orui a nih snaga u Europi kao i predstojeće stupanje na snagu Ugovora o konvencionalnim oružanim snagama u Europi

4. Odlučne da konstruktivno nastave prisutna značajna dostignuća i iziđu s novim inicijativama u nadzoru naoružanja, razoružanja i izgradnji sustava povjerenja i sigurnosti suradnji u području sigurnosti i sprečavanju sukoba kako bi znatnije pridonijele jačanju sigurnosti i stabilnosti te uspostavljanju pravednoga i trajnog mira u sklopu KESS-ove zajednice država

5. Naglašavajući ravnopravnost i jednako štovanje sigurnosnih interesa svih država članica. KESS-a

6. Potvrđujući svoje pravo biranja vlastitog sustava sigurnosti

7. Priznajući da je sigurnost nedjeljiva i da je sigurnost svake države članice nerazdvojno povezana sa sigurnošću svih drugih

8. Odlučile su:

- započeti nove pregovore o nadzoru naoruianja razoružanju i izgradnji sustava povjerenja i sigurnosti

- intenzivirati redovite dogovore i međusobnu suradnju o pitanjima sigurnosti i

- unapređivati proces smanjivanja rizika sukoba.

9. Radi ispnnjenja tih zadaća države članice odlučile su utemeljiti novi Forum KESS-a za suradnju u području sigurnosti uz ojačani Centar za sprečavanje sukoba kao sastavni dio KESS-a.

10. Države Članice osigurat će sustavnost međusobnu povezanost i komplementarnost svoga djelovanja u sklopu Foruma u području nadzora naoružanja razoružanja izgradnje sustava povjerenja i sigurnosti suradnje u području sigurnosti i sprečavanja sukoba.

CILJEVI

11. Države Članice jačat će sigurnost i stabilnost dogovaranjem konkretnih mjera kojima je svrha održati ili postići razinu oružanih snaga na minimumu sukladnome zajedničkim ili pojedinačnim legitimnim potrebama sigurnosti u sklopu Europe i izvan nje. Te nove mjere mogu obuhvatiti smanjenja i ograničenja konvencionalnih oruž.anih snaga kao i mjere gdje je to potrebno regionalnog značenja.

12. Pozabavit će se pitanjem uskiadenja obveza dogovorenih među dx-'zavama Članicama u sklopu raznih postojećih instrumenata što se odnose na nadzor naoruža.nja razoružanje i izgradnju povjerenja i sigurnosti.

13. Razvijat će Bečki dokument 1992. na temelju praćenja njegove primjene.

14. Dogovorit će nove stabilizacijske mjere glede vojnih snaga i novih mjera za izgradnju povjerenja i sigurnosti namijenjenih za osiguranje veće transparentnosti na vojnom polju. Takve mjere mogu biti regionalnog značenja i/ili se mogu odnositi na određena pogranična područja.

***

15. Države članice nastojat će međusobno uspostaviti nove odnose u području sigurnosti zasnovane na suradnji i zajedničkom pristupu pitanjima sigurnosti. U tu će svrhu razvijati savjetovanja usmjerene i kontinuirane razgovore i suradnju na polju sigurnosti.

18. Radit će na većoj predvidljivosti svojih vojnih planova programa i potencijala što se odnosi i na uvođenje velikih sustava novog naorui anja.

17. Podržavat će i ja čati reiime neširenja i prijenosa naoruža nja.

18. Poboljšat će odnose veze razmjene i suradnju između svojih oružanih snaga.

19. Poticat će dogovore i suradnju u svezi s prijetnjama svojoj sigurnosti koje dolaze izvan njihova područja.

20. Također će razmatrati druge mjere za unapređenje sigurnosti među državama članicama kako bi pridonijeli pravednom i trajnom miru među sobom uključujući tu i mogućnost daljeg jačanja normi međusobnog ponašanja izradom dodatnih instrumenata sigurnosti:

***

21. Poduzet će sve napore u sprečavanju sukoba i u cijelosti će osnažiti odgovarajuee odredbe.

22. Povećavat će sposobnost Centra za sprečavanje sukoba za smanjivanje rizika od takvih sukoba odgovarajućim sredstvima za sprećavanje sukoba.

23. Njegovat će međusobnu suradnju u primjeni i verifikaciji postojećih i budućih sporazuma o nadzoru naoruianja razoružanju i izgradnji povjerenja i sigurnosti.

***

24. Pregovori o novim mjerama nadzora naoružanja razoružanja i izgradnje povjerenja i sigurnosti nastavit će se u određenim fazama uzimajući u obzir napredak postignut u primjeni postojećih sporazuma o nadzoru naoružanja. Takoder će se razmatrati procesi smanjenja preustroja i prerasporeda oružanih snaga kao i daljnji relevantni razvoj političkih i vojnih prilika. Takve nove mjere nadograđivat će se na rezultate postojećih sporazuma i bit će djelotvorne stvarne i s vojnog stajališta značajne.

25. Sve mjere dogovorene u Forumu razvijat će se tako da se preduhitri izbjegavanje primjene.

PROGRAM HITNE AKCIJE

26. Program hitne akcije izložen je u Dodatku. On se konsenzusom može izmijeniti nadopuniti ili proširiti. On će se razmatrati zajedno s postignutim napretkom i rezultatima na revizijskoj konferenciji prije idućeg sastanka poglavara država ili vlada zemalja Članica KESS-a.

27. Dodatni prijedlozi mogu se iznijeti i o njima se može raspravljati u bilo koje doba.

PODRUČJE PRIMJENE

28. Svaka mjera usuglašena u sklopu Foruma primjenjivat če se u skladu s prirodom svoje namjene. Područja primjene za pregovore po Programu hitne akcije utvrdena su u Programu u relaciji spram svojih bitnih elemenata. To ne prejudicira naknadne pregovore o nadzoru naoružanja razoružanju i izgradnji povjerenja i sigurnosti ili o suradnji na polju sigurnosti u sklopu Foruma. Razmatranje odluka što se odnose na područje primjene imat će u vidu postojeće sporazume i potrebu za poboljšanom transparentnošću.

USTROJSTVO FORUMA

29. Forum će biti sastavljen kako slijedi:

30. Posebni odbor koji će se sastajati:

a) radi pregovora o nadzoru naoružanja razoružanju i izgradnji povjerenja i sigurnosti ili

b) radi razmatranja usmjerenog raspravljanja i po potrebi izrade ili dogovaranja prijedloga za poboljšanje sigurnosti i suradnje.

31. Savjetodavni odbor; koji će razmatrati postojeće i buduće zadaće Centra za sprečavanje sukoba.

32. Da bi se postigla odgovarajuća sustavnost države članice bit će u Posebnom i Savjetodavnom odboru u načelu predstavljene istom delegacijom. U organizacijske će se svrhe održavati po potrebi odgovarajući sastanci.

POSTUPCI

33. Forum će raditi ako dalje u tekstu nije drukčije predviđeno u skladu s utvrdenim postupkom KESS-a.

1. POSEBNI ODBOR

34. Posebni odbor može u sklopu svoje nadležnosti osnovati radna tijela otvorena za sve države članice. Ta će tijela raditi na temelju suglasnosti svih i o svojem radu redovito izvješćivati Posebni odbor.

35. Razmatranje i pragovaranje o regionalnim mjerama poduzimanima u sklopu KESS-a bit će sastavni dio djelatnosti Foruma.

36. Ta će se pitanja obra8ivati u otvorenim radnim skupinama što će ih osnovati Posebni odbor.

37. Posebni odbor može alternativno odlučiti na potica j ograničenog broja država članica te na temelju obavijesti što su ih one pribavile o znača ju i obujmu predviđenih mjera da te države odrede radnu skupinu za razmatranje pregovaranje ili međusobno razvijanje određenih regionalnih mjera. Takve će radne skupine Posebnom odboru redovito dostavljati odgovarajuće informacije o svojim djelatnostima i o rezultatima tih djelatnosti.

38. Svako pitanje što ga budu razmatrale takve radne skupine može se u bilo koje doba postaviti pred Posebni odbor.

39. To ne prejudicira pravo država da razmatraju pregovaraju ili uzajamno razvijaju mjere izvan KESS-a. U takvim slučajevima one se pozivaju da obavijeste Forum o napretku i rezultatima svoga rada.

2. SAVJETODAVNI ODBOR

40. Radna procedura Savjetodavnog odbora temeljit će se na odgovarajućim odlukama Vijeća KESS-a.

OBLIK OBVEZA

41. Rezultati pregovora Foruma izrazit će se u obliku međunarodnih obveza. Priroda obveza bit će određena prirodom dogovorenih mjera. One će stupiti na snagu u oblicima i u skladu s postupcima dogovorenima pregovorima.

VERIFIKACIJA

42. Mjere će se kako već bude svrsishodno donositi u prikladnom obliku verifikacije ovisno o svome karakteru.

KONFERENCIJSKE USLUGE

43. Zajedničke konferencijske usluge za Posebni odbor i za Savjetodavni odbor kao i za sva njihova pomoćna tijela (uključujući seminare) pružat će izvršni tajnik kojega imenuje zemlja domaćin. Izvršni tajnik može taknder ako tako odluče zainteresirane strane pruižiti konferencijske usluge za sastanke Zajedničke savjetodavne grupe i Savjetodavne komisije za otvorena neba pri Sporazumu o konvencionalnim oružanim snagama u Europi. Izvršni će tajnik preuzeti punu odgovornost za organizaciju svih relevantnih sastanaka kao i za sve pripadajuće administrativne i proračunske poslove; za koja će biti odgovoran državama članicama u skladu s dogovorenim proceduralnim pravilima.

44. Posebni odbor i Savjetodavni odbor koristit će iste prostorije.

45. Novi Forum KESS-a za suradnju na području sigurnosti započet će s radom u Beču 22. rujna 1992.

DODATAK

PROGRAM HITNE AKCIJE

46. Države članice odlučile su se što prije pozabaviti ovim:

A. NADZOR NAORUŽANJA RAZORUŽANJA I IZGRADNJA SUSTAVA POVJERENJA I SIGURNOSTI

Mjere o kojima će se pregovarati po točkama 1-3. odnosit će se na teritorij država članica u Europi ili u Aziji kako je dolje definirano u svezi s područjem primjene svake mjere. Mjere za pregovore po točkama 4. i 5. odnosit će se na konvencionalne oružane snage i postrojenja država članica na teritoriju svih Država Članica i izvan njih. Mjere za pregovore po točki 6. odnosit će se na teritorij ili dio teritorija drža va Članica što su pogođene tim mjerama. U primjeni tih pravila može biti iznimaka ako na to pristanu svi.

1. USKLAĐENJE OBVEZA U SVEZI S NADZOROM NAORUŽNJA RAZORUŽANJA I IZGRADNJE POVJERENJA I SIGURNOSTI

Odgovarajuće uskladenje obveza dris va Članica postojećim međunarodnim instrumentima primjenjivima na konvencionalne oruža ne snage u Europi posebice onih što se odnose na razmjenu obavijesti verifikaciju i razinu oruža nih snaga. Usklađenje obveza u svezi s nadzorom razoružanjem i izgradnjom sustava povjerenja i sigurnosti odnosit će se na područja primjene glede kojih su obveze preuzete.

2. RAZVOJ BEČKOG DOKUMENTA 1992.

Napredak i razvijanje mjera za izgradnju sustava povjerenja i sigurnosti sadrža hih u ovom dokumentu. Područje primjene bit će kako je utvrdeno u Bečkom dokumentu 1992.

3. DALJE POVEĆANJE STABILNOSTI I POVJERENJA

Pregovori o novim mjerama za postizanje stabilnosti i izgradnju povjerenja vezanih uz konvencionalne oruiane snage uključujući tu uz vođenje računa o specifičnim značajkama oružanih snaga pojedinih država članica i mjere što se odnose na mogućnosti aktiviranja snaga djelatnih i pričuvnih postrojbi Te mjere mogu biti restriktivne. One će vrijediti unutar područja primjene definiranoga u Bečkom dokumentu 1992 a bez prejudiciranja mogućnosti da zemlje Članice mogu po svome izboru odlučiti pružiti izvjesna jamstva glede svojih konvencionalnih oružanih snaga u dijelovima svojega teritorija što graniči s tim područjem primjene ako takve snage smatraju relevantnima za sigurnost drugih država članica KESS-a.

4. CJELOKUPNA RAZMJENA VOJNIH INFORMACIJA

Pregovori o postizanju daljnje transparentnosti cjelokupnom razmjenom informacija adekvatno centraliziranom ili decentraliziranom o naoružanju i opremi uključujući i informaaije o kategorijama naorui a nja i opreme što ih ograničuje Ugovor o konvencionalnim oružanim snagama u Europi te o osoblju u konvencionalrum oružanim snagama zemalja Članica. Taj će režim obuhvaćati i informacije o proizvodnji vojne opreme. On će biti odvojen od ostalih režima razmjene informacija i zbog svoga posebnog značaja neće uključivati ograničenja restrikcije ili verifikaciju.

5. SURADNJA O NEŠIRENJU

Suradnja na jačanju multilateralilih režima neširenja uključujući tu i prijenos osjetljivog tehničkog znanja te odredivanja odgovornog pristupa međunarodnom prijenosu naoružanja.

6. REGIONALNE MJERE

Pregovori država članica o prikladnim mjerama uključujući gdje je to primjenljivo smanjenja ili ograničenja u skladu s naznačenim ciljevima primjerice s obzirom na neke regije ili granična područja. Primjenjivat će se na područja ili dijelu područja zemalja Članica što su pogodene nekom regionalnom mjerom.

B. JAČANJE SIGURNOSTT I SURADNJE

Prijedlozi i dijalog o mjerama i djelatnostima po točkama 7-12. odnosit će se na sve zemlje Članice ako u daljem tekstu nije drukčije dogovoreno ili određeno.

7. PLANIRANJE VOJNIH SNAGA

Izradba odredbi kojima je svrha postići transparentnost srednjoročnih i dugoročnih nakana svake zemlje članice KESS-a glede veličine ustroja obuke i opremljenosti njezinih oruža nih snaga kao i obrambene politike doktrine i proračuna vezanih uz oružane snage. Takav sustav trebao bi biti zasnovan na nacionalnoj praksi svake zemlje Članice i značiti temelj razgovoru Država Članica.

8. SURADNJA U PRETVORBI OBRANE

Razvijanje programa razmjene suradnje i podjele znanja u pretvorbi obrane diljem teritorija država članica.

9. SURADNJA U NEŠIRENJU

Suradnja na jačanju multilateralnih režima neširenja uključujući prijenos osjetljivog znanja te odredivanje odgovornog pristupa međunarodnom prijenosu naoružanja.

10. RAZVIJANJE ODREDBI O VOJNOJ SURADNJI I KONTAKTIMA

Razvijanje programa vojnih kontakata aranžmana veza suradnje i razmjene posebice u obuci i ustroju oruža nih snaga. Sudjelovanje u tom programu bit će otvoreno svim državama članicama KESS-a glede njihovih ukupnih oružanih snaga i područja.

11. PITANJA REGIONALNE SIGURNOSTI

Rasprava i objašnjenje pitanja regionalne sigurnosti ili konkretnih pitanja sigurnosti primjerice u odnosu na granična područja.

12. DOGOVORI O JAčANJU SIGURNOSTI

Usmjereni razgovori i dogovori radi jaćanja suradnje na polju sigurnosti uključujući poticanje odgovornih i kooperativnih normi ponašanja s političko-vojnog stajališta sigurnosti. Države Članice dogovarat će se o jačanju uloge KESS-a te utvrditi kodeks ponašanja koji će urediti njihove uzajamne odnose na polju sigurnosti.

SPREČAVANJE SUKOBA

Dosljedno i u skladu s odlukama donesenima u Parizu Pragu i Helsinkiju o zadaćama Centra za sprečavanje sukoba Centar će se pozabaviti ovim dijelovima toga radnog programa.

13. RELEVANTNE TEIINIKE

Bez prejudiciranja drugih zadaća Centra ili nadležnosti Odbora visokih dužnosnika u sprečavanju sukoba i upravljanja krizom Savjetodani će odbor posebice u svjetlu iskustva stečenoga u izvršavanju vlastitih zadaća i dalje razmatrati potrebu poboljšanja relevantnih tehnika.

14. SURADNJA NA POLJU VERIFIKACIJE

Poticanje praktične suradnje obukom razmjenom inspekcijskih timova i sudjelovanja u tim timovima u primjeni odredbi o verifikaciji mjera nadzora naoružanja razoružanja i sporazuma u sklopu izgradnje povjerenja i sigurnosti između Država Članica KESS-a koje su sklopile takve sporazume. Područje primjene odgovarat će području primjene tih sporazuma.

VI.

LJUDSKA DIMENZIJA

1. Zemlje Članice izvršile su koristan pregled primjene obveza KESS-a u području ljudske dimenzije. Njihova je rasprava temeljena na novom sustavu vrijednosti što su ga izgradile međusobno kako je određeno Pariškom poveljom za novu Europu i razvijano posljednjih godina u sklopu KESS-a. Zemlje Članice istakle su znatan napredak postignut u štovanju obveza proisteklih iz ljudske dimenzije ali su konstatirale i ozbiljno zabrinjavajuće trendove a time i potrebu daljeg poboljšanja.

2. Zemlje Članice izražavaju ćvrstu odlučnost da osiguraju puno štovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda da se pridržavaju vladavine zakona da unapređuju načela demokracije i u svezi s tim da grade jačaju i štite demokratske ustanove te da potiču toleranciju u cijelom društvu. U interesu tih ciljeva zemlje Članice proširivat će djelovanje KESS-a ukljućujući i jačanje Ureda za demokratske ustanove i ljudska prava kako bi se informacije ideje i interesi mogli razmjenjivati konkretnije i smislenije uključujući tu i pravodobno upozoravanje na napetosti i moguće sukobe. Djelujući tako one će usmjeriti pozornost na teme ljudske dimenzije koje su osobito značajne. One će dakle stalno imati u vidu jačanje ljudske dimenzije poglavito u razdoblju promjena.

3. U svezi s tim zemlje Članice usvajaju:

OKVIRNI PLAN ZA NADZOR ŠTOVANJA OBVEZA KESS-a I ZA UNAPREĐENJE SURADNJE U PODRUČJU LJUDSKE DIMENZIJE

4. Radi jačanja i nadziranja štovanja obveza KESS-a i radi postizanja napretka u području ljudske dimenzije države članice sporazumne su jačati svoju suradnju i u tu svrhu odlučuju;

POJAČANA ULOGA UREDA ZA DEMOKRATSKE USTANOVE I LJUDSKA PRAVA

5. Pod općim vodstvom Odbora visokih dužnosnika i dodatno njegovim postojećim zadaćama definiranima u Pariškoj povelji za novu Europu i u praškom dokumentu o daljem razvijanju ustanova i struktura KESS-a Ured za demokratske ustanove i ljudska prava će kao glavna ustanova ljudske dimenzije činiti ovo:

5a. pomagati u nadzoru i primjeni obveza u području ljudske dimenzije tako što će:

- služiti kao mjesto bilateralnih sastanaka po točki 2. i kao informacijski kanal po točki 3. mehanizma ljudske dimenzije kako je to utvrđeno u Zaključnom bečkom dokumentu:

- primati primjedbe država što su ih posjetile misije KESS-a relevantnih za ljudsku dimenziju osim misija po mehanizmu ljudske dimenzije; prosljedivat će izvješća tih tnisija kao i eventualne komentare svim drža vama Članicama s ciljem da se o njima povede rasprava na idućem provedbengm sastanku i na a idućoj izvještajnoj konferenciji;

- sudjelovati u misijama ili ih poduzimati na traženje Vijeća ili Odbora visokih dužnosnika;

5b. djelovati kao mjesto razmjene informacija o:

- izvanrednom stanju prema točki 28.10. dokumenta moskovskog sastanka konferencije o ljudskoj dimenziji;

- resursnim listama uz pruž a nje pomoći s tim u svezi primjerice o popisu pučanstva ili o demokraciji na lokalnoj i regionalnoj razini te pri održavanju nacionalnih seminara o takvim pitanjima;

5c. pomagati u drugim djelatnostima u području ljudske dimenzije uključujući izgradnju demokratskih ustanova i to:

- ispunjavanjem zadaća određenih u Programu koordinirane potpore novoprimljenim državama članicama;

- upriličivanjem seminara o demokratskom procesu na zahtjev država članica. Proceduralne odredbe određene u Programu ko.ordinirane potpore novoprimljenim Državama Članicama vrijedit će i za te seminare;

- davanjem doprinosa u sklopu raspoloživih mogućnosti pripremi seminara na zahtjev jedne ili više država članica;

- pružanjem potrebnih usluga visokom povjereniku za nacionalne manjine;

- komuniciranjem s odgovarajućim međunarodnim i nevladinim organizacijama;

- dogovaranjem i surađivanjem s odgovarajućim tijelima Vijeća Europe i tijelima udruženima s njime te istraživanjem načina na koji ona mogu pridonijeti djelatnostima Ureda. Ured za demokratske ustanove i ljudska prava će također na zahtjev Država Članica pruiiti obavijesti o programima u sklopu Vijeća Europe koji su otvoreni za sve države članice.

6. Djelatnosti Ureda za demokratske ustanove i ljudska prava u području ljudske dimenzije mogu uz ostalo pridonijeti pravodobnom upozorenju radi sprečavanja sukoba.

MEHANIZAM LIUDSKE DIMENZIJE

7. Da bi se mehanizam ljudske dimenzije uskladio s postojećim ustrojem i ustanovama KFSS-a države članice odlučuju:

Svaka država članica ako smatra potrebnim može preko Ureda za demokratske ustanove i ljudska prava koji može poslu~iti kao mjesto bilateralnih sastanaka po točki 2 ili diplomatskim kanalima pružiti državama članicama informacije o okolnostima i slučajevima što su bili predme tom zahtjeva po točkama 1. ili 2. poglavlja pod naslovom Ljudska dimenzija KESS-a Bečkog zaključnog dokumenta ili o rezultatima tih procedura . O takvim se informacijama može raspravljati ha sastancima Odbora visokih dužnosnika na provedbenim sastancima u sklopu ljudske dimenzije ili na revizijskim konferencijama.

8. Procedure vezane uz pokrivanje troškova stručnih i izvjestiteljskih misija mehanizma ljudske dimenzije mogu se razmatrati na idućoj izvještajnoj konferenciji u kontekstu stečenog iskustva.

PRIMJENA

PROVEDBENI SASTANCI O PITANJIMA LJUDSKE DIMENZIJE

9. Svake godine u kojoj se ne bude održala izvještajna konferencija Ured za demokratske ustanove i ljudska prava organizirat će u svome sjedištu trotjedni sastanak na stručnoj razini svih država članica rađi pregleda primjene obveza po ljudskoj dimenziji KESS-a. Sastanak će obavljati ove zadaće:

9a. temeljito razmijeniti gledišta o primjeni obveza po ljudskoj dimenziji uz raspravu o informacijama prui enima u skladu s točkom 4. mehanizma ljudske dimenzije te o vidovima ljudske dimenzije iz izvješća misija KESS-a te razmotriti načine i sredstva za poboljšanje provedbe;

9b. valorizirati procedure nadzora izvršavanja obveza.

10. Provedbeni sastanak može skrenuti pozornost Odboru visokih duinosnika na mjere za poboljšanje primjene kakve bude smatrao potrebnim.

11. Provedbeni sastanak neće rezultirati nekim dogovorenim dokumentom.

12: Pismeni doprinosi i informacijska grada bit će nerestriktivnog ili restriktivnog značenja kako naznači država koja ih podnese.

13. Provedbeni će se sastanci organizirati kao formalne i neformalne sjednice. Sve formalne sjednice bit će otvorene. Zemlje Članice mogu odlučiti od slučaja do slučaja otvoriti za javnost i neformalne sjednice.

14. Vijeće Europe Europska komisija za demokraciju putem prava i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) kao i druge relevantne međunarodne organizacije i ustanove bit će pozivane na provedbene sastanke da bi dale svoj doprinos.

15. Nevladine organizacije s odgovarajućim iskustvom na polju ljudske dimenzije pozivaju se da provedbenim sastancima pridonesu i pismenim prilozima tj. preko Ureda za demokratske ustanove i ljudska prava a mogu biti pozvane od provedbenog sastanka da se na temelju pismenog priloga i usmeno osvrnu na konkretna pitanja.

16. Za dva poludana tijekom provedbenog sastanka neće se zakazivati formalna sjednica. kako bi se pru~ile bolje prilike za moguće susrete s nevladinim organizacijama. U tu svrhu stavit će im se na raspolaganje jedna dvorana na mjestu sastanka.

SEMINARI KESS-a O LJUDSKOJ DIMENZIJI

17. Pod općim vodstvom Odbora visokih dui nosnika Ured za demokratske ustanove i ljudska prava organizirat će seminare KESS-a o ljudskoj dimenziji koji će raspraviti o konkretnini pitanjima vrlo značajnim za ljudsku dimenziju i tekući politički interes. Odbor visokih dužnosnika će utvrditi godišnji radni program naslova i datuma takvih seminara. Najkasnije tri mjeseca prije održavanja seminara Odbor visokih dužnosnika će odobriti dnevni red i modalitete svakog seminara. Pritom će Odbor visokih dužnosnika uzeti u obzir gledišta Ureda za demokratske ustanove i ljudška prava. Ako ne bude drukčije odlučeno seminari će se održavati u sjedištu Ureda za demokratske ustanove i ljudska prava i neće trajati duže od tjedan dana. Radni će program uzeti u obzir rad odgovarajućih međunarodnih organizacija i ustanova.

18. Seminari će se organizirati otvoreno i fleksibilno. Odgovarajuće međunarodne organizacije i ustanove mogu se pozvati da budu nazočne i daju svoje priloge što mogu i nevladine organizacije s adekvatnim iskustvom. Neovisni stručnjaci koji budu nazočni seminaru kao Članovi nacionalrzi.h delegacija također ća biti slobodni govoriti u svoje ime.

19. Seminari KESS-a organizirat će se u formalnim i neformalnim sjednicama. Sve formalne sjednice bit će otvorene. Zemlje Članice mogu od slučaja do slučaja odlučiti otvoriti i neformalne sjednice.

20. Seminari KESS-a neće rezultirati nekim dogovorenim dokumentom odnosno dokumentom koji bi utvrdio buduću djelatnost.

21. Prilozi neovisnih stručnjaka bit će nerestriktivnog i restriktivnog značaja.

22. Da bi se bez zastoja organizirali novi seminari KFSS-a o ljudskoj dimenziji države članice odlučuju na helsinškom sastanku u kontinuitetu da Ured za demokratake ustanove i ljudska prava treba organizirati četiri seminara o ovim temama:

- migracije

- pojedinačne studije o pitanjima nacionalnih manjina: pozitivni rezultati

- tolerancija

- sloboda medija.

Ti će se seminari održa.ti do 31. prosinca 1993. godine. Odbor visokih dužnosnika će odlučiti o dnevnom redu i o modalitetima seminara. Seminari o migracijama radne snage i o lokalnoj demokraciji bit će uključeni u prvi godišnji radni program seminara. Odbor visokih dužnosnika imat će na umu financijske implikacije seminarskih programa.

POVEĆANE OBVEZE I POJAĆANA SURADNJA U PODRUčJU L JUDSKE DIMENZIJE

NACIONALNE MANJINE

Države Članice

23. Potvrđuju na najenergičniji način svoju odlučnost da hitno i vjerno primjenjuju sve svoje obveze prihvaćene u sustavu KESS-a uključujući one sadržane u Zaključnom bečkom dokumentu kopenhaškom dokumentu i u ženevskom izvješću a glede pitanja što se odnose na nacionalne manjine i prava osoba što im pripadaju.

24. Intenzivirat će u tom kontekstu svoje napore usmjerene na to da osobe koje pripadaju naćionalnim manjin ama pojedinačno ili u zajednici s drugima očituju svoja ljudska prava i temeljne slobode uključujući tu i pravo punog sudjelovanja u skladu s demokratskim postupkom odlučivanja svake države u političkom gospodarskom društvenom i kulturnom životu svojih zemalja uključujući tu i državnu regionalnu i lokalnu razinu demokrš tskog sudjelovanja u izvršnim i savjetodavnim tijelima.

25. Nastavit će unilateralnim bilateralnim i multilateralnim djelovanjem istraživati daljnje putove za djelotvorniju primjenu svojih obveza unutar KESS-a ukijučujući one obveze koje se odnose na zaštitu i stvaranje uvjeta za unapređenje etničkog kulturnog jezičnog i vjerskog identiteta nacionalnih manjina.

26. Bavit će se problemima nacionalnih manjina konstruktivno miroljubivim sredstvima i razgovorom svih zainteresiranih strana na na čelima i obvezama KESS-a.

27. Uzdrža t će se od politike raseljavanja i osuditi sve pokušaje da se prijetnjama ili uporabom sile raseljavaju osobe radi mijenjanja etničkog sastava područja unutar njihovih teritorija.

28. Nalažu Uredu za demokratske ustanove i ljudska prava da u proljeće 1993. organizira seminar KESS-a unutar ljudske dimenzije o pitanjima nacionalnih manjina i o pozitivnim rezultatima na tom području utemeljen na studijama slučajeva.

AUTOHTONO PUČANSTVO

Zemlje Članice

29. Konstatirajući da osobe koje pripadaju autohtonim skupinama možda nailaze na posebne probleme u ostvarivanju svojih prava pristaju da se njihove obveze unutar KESS-a glede ljudskih prava i temeljnih sloboda u cijelosti i bez diskriminacije trebaju odnositi i na takve osobe.

TOLERANCIJA I NEDISKRIMINACIJA

Države članice

30. Izražavaju zabrinutost zbog novijih flagrantnih pojava netolerancije diskriminacije agresivnog nacionalizma ksenofobije antisemitizma i rasizma i naglašavaju bitnu ulogu tolerancije razumijevanja i suradnje u ostvarivanju i očuvanju stabilnih demokratskih društava.

31. Nalažu Uredu za demokratske ustanove i ljudska prava da u jesen 1992. organizira seminar KESS-a unutar ljudske dimenzije o temi tolerancije

32. Razmotrit će pristupanje međunarodnoj konvenciji o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije ako to već nisu učinile.

33. R.azmotrit će mogućnost poduzimanja odgovarajućih mjera u sklopu svojih ustavnih ustrojstava i u skladu sa svojim međunarodnim obvezama kako bi se svakom pojedincu na njihovu teritoriju osigurala zaštita od diskriminacije na rasnim etničkim i vjerskim temeljima te zaštita svih osoba uključujući strance od nasilja ukljućujući ono na navedenim osnovama. štoviše one će se u punoj mjeri služiti svojim vlastitim pravnim sustavom u primjeni postojećih zakona što se odnose na to područje.

34. Razmotrit će mogućnost razvijanja programa za stvaranje uvjeta za unapređivanje nediskriminacije i za međukulturalno razumijevanje s naglaskom na izobrazbi o ljudskim pravima djelovanje u širokim slojevima društva te nastavu i istra~ivanje na međukulturalnom planu.

35. U tom će kontekstu reafirmirati potrebu razvijanja odgovarajućih programa koji će se baviti pitanjima svojih građana pripadnika skupine Roma ili druglh skupina što se tradicionalno nazivaju Ciganima te će im stvoriti uvjete za ravnopravno i puno sudjelovanje u društvenom životu i razmotriti načine suradnje u tom smislu.

STRANI RADNICI

Države članice

38. Potvrđuju da su ljudska prava i temeljne slobode opće vrijednosti koje prlpadaju i stranim radnicima gdje god oni boravili; te naglašavaju važnost primjene svih obveza KESS-a na strane radnike i njihove obitelji koje u skladu sa zakonskim propisima borave u zemljama članicama.

37. Poticat će stvaranje uvjeta za razvijanje boljeg sklada u odnosima između stranih radnika i ostalog dijela društva zemlje članice u kojima oni legalno borave. U tu će svrhu zemlje članice nastojati uz ostalo uvesti mjere za upoznavanje stranih radnika i njihovih obitelji s jezikom i društvenim životom zemlje članice u kojoj legalno borave kako bi im se omogućilo sudjelovanje u životu društva zemlje domaćina.

38. U skladu sa svojom domaćom politikom zakonima i međunarodnim obvezama nastojat će stvoriti uvjete za unapređenje jednakosti šansi glede radnih uvjeta obrazovanja socijaine i zdravstvene sigurnosti stanovanja pristupa sindikatima te kulturnih prava zaposlenih stranih radnika s legalnim boravkom.

IZBJEGLICE I PROGNANICI

Države članice

39. Izražavaju zabrinutost glede problema izbjeglica i prognanika.

40. Naglašavaju važnost sprečavanja okolnosti koje mogu dovesti do masovnog priljeva izbjeglica i prognanika te naglašavaju potrebu da se definiraju i rješavaju temeljni uzroci raseljavanja i nedobrovoljne selidbe.

41. Utvrđuju potrebu za međunarodnom suradnjom u rješavanju pitanja masovnog priljeva izbjeglica i prognanika.

42. Ustanovljuju da je raseljavanje često posljedica kršenja obveza KESS-a uključujući obveze što se odnose na ljudsku dimenziju.

43. Potvrđuju vrijednost postojećih međunarodnih normi i instrumenata za zaštitu i pomaganje izbjeglica te će razmotriti mogućnost pristupanja Konvenciji o položa ju izbjeglica i Protokolu ako to već nisu učinile.

44. Priznaju vainost Visokog komesarijata UN za izbjeglice i međunarodnog odbora Crvenog križa kao i nevladinih organizacija uključenih u humanitarni rad na zaštiti i pomoći izbjeglicama i prognanicima.

45. Pozdravljaju i podržavaju unilateralne bilateralne i multilateralne napore usmjerene zaštiti i pomoći izbjeglicama i prognanicima radi nalaženja trajnih rješenja.

46. Nalažu Uredu za demokratske ustanove i ljudska prava da početkom 1993. organizira seminar KESS-a unutar ljudske dimenzije o izbjeglicama i prognanicima.

 

MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO

Države članice

47. Podsjećaju da se međunarodno humanitarno pravo temelji na imanentnom dostojanstvu ljudske osobe.

48. U svim će okolnostima štovati i osiguravati štovanje međunarodnoga humanitarnog prava uključujući tu i zaštitu civilnog pučanstva.

49. Podsjećaju da su kršitelji međunarodnoga humanitarnog prava osobno odgovorni.

50. Priznaju bitnu ulogu međunarodnog odbora Crvenog križa u primjeni i u razvijanju međunarodnoga humanitarnog prava uključujući ženevske konvencije i njihove odgovarajuće protokole.

51. Potvrđuju svoju obvezu pružanja pune potpore Međunarodnom odboru Crvenog križa kao i udrugama Crvenog krlis i Crvenog polumjeseca i udrugama Ujedinjenih naroda posebice u razdobljima oružanog sukoba te obvezu štovanja njihovih zaštitnih znakova sprečavanja zlorabe tih znakova i poduzimanja najvećih napora radi osiguranja pristupa zahvaćenim područjima.

52. Obvezuju se ispunjavati svoje obveze glede pružanja i širenja informacija o svojim obvezama po međunarodnome humanitarnom pravu.

DEMOKRACIJA NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI

Države članice

53. Nastojat će u svrhu jačanja demokratskog sudjelovanja i gradenja demokratskih ustanova i razvijanja suradnje među njima razmijeniti iskustva o funkcioniranju demokracije na lokalnoj i regionalnoj razini i u tom smislu podržati informacijsko-edukativnu mrežu Vijeća Europe.

54. Omogućavat će susrete i poticati razne oblike suradnje lokalnih i regionalnih tijela.

NACIONALNOST

Države članice

55. Priznaju pravo svake osobe na nacionalnu pripadnost i pravo svake osobe da ne bude samovoljno lišena svo je nacionalnosti.

58. Naglašavaju da će se svi vidovi nacionalnosti zakonski urediti. Poduzimat će odgovarajuće mjere u skladu sa svojim ustavnim okvirima kako se ne bi povećao broj ljudi bez državljanstva.

57. Nastavit će razgovore o tim pitanjima u sklopu KESS-a.

SMRTNA KAZNA

Države članice

58. Potvrđuju svoja uvjerenja iz kopenhaškog i moskovskog dokumenta glede smrtne kazne.

SLOBODA MEDIJA

Države članice

59. 'I~aže od Ureda za demokratske ustanove i ljudska prava da organizira seminar KESS-a unutar ljudske dimenzije na temu slobode medija koji bi se održa o tijekom 1993. godipe. Svrha će tog seminara biti potaknuti na rasprave manifestacije susrete i razmjenu informacija vladinih predstavnika i medijskih djelatnika.

 

OBRAZOVANJE

Države članice

60. Pozdravile bi s obzirom na vainost obrazovanjst u širenju ideja demokracije ljudskih prava i demokratskih ustanova, posebice u razdobljima promjena kad bi u tu svrhu Vijeće Europe upriličilo seminar pod naslovom Obrazovarije: strukture politički programi i strategije otvoren za sve države članice.

KOMPILACIJA OBVEZA U SKLOPU LIUDSKE DIMENZIJE

Države članice

61. Podržavaju akciju kompilacije postojećih obveza u sklopu ljudske dimenzije KFSS-a radi boljeg razumijevanja načina primjene tih obveza.

SMJERNICE ZA DOMAĆU PRIMJENU

Države članice

62. Poticat će gdje je to potrebno oblikovanje smjernica kao pomoć u djelotvornoj primjeni domaćeg zakonodavstva u svezi s pitanjima ljudskih prava vezanih uz obveze KESS-a.

VII.

GOSPODARSKA SURADNJA

1. Države članice će pojačati međusobnu suradnju radi postizanja solidnog gospodarskog razvoja. One će nastaviti surađivati podižavajuči one države članice što se nalaze u procesu prijelaza na tržišno gospodarstvo.

2. Države članice pozdravljaju činjenicu da je Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu (ECE) reagirajući na dokument bonske konferencije o gospodarskoj suradnji i Parišku povelju za novu Europu odredila prioritetna područja za svoje djelatnosti i da razmatra unapređivanje procesa reformi unutar ekonomija u prijelaznom razdoblju važnoga u pripremi njezina programa rada. One također pozdravljaju ustanovljenje Ureda za suradnju s europskim prijelaznim ekonomijama (CCEET) u sklopu Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) preko kojega će zemlje u prijelaznom razdoblju imati pristup stručnim službama te organizacije. Izražavaju zadovoljstvo što Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) sada može pruža ti bitnu pomoć u obnovi i osuvremenjivanju prijelaznih ekonomija.

3. Države članice pozivaju ove i druge međunarodne gospodarske i financijske organizacije da rade kako bi olakšale integraciju prijelaznih ekonomija u međunarodni ekonomski i financijski sustav i da unapređuju gospodarsku suradnju u području KESS-a. Pozivaju na povećanu međusobnu suradnju kako bi se osigurala veća koherentnost i djelotvornost akcije i izbjeglo podvostručavanje.

4. Države članice će raditi na osiguravanju daljeg provodsnja postojecih obveza. Slažu se da daju otrnovljeni potica j poglavito u ljudskom potencijalu industrijskoj suradnji trgovini statistici infrastrukturi energiji prenamjeni obrane agrikulturi turizmu znanosti i tehnologiji.

5. Države Članice naglašavaju potrebu da se nastavi suradnja i ulaganje u razvijanje ljudskih potencijala radi rješavanja pitanja prijelaza na triišno gospodarstvo brzih tehnoloških promjena i evolucije društva. Priznavajući važnost obrazovanja i usavršavanja uključujući management i stručno usavršavanje na svim razinama intenzivirat će dijalog o obrazovanju i sustavima usavršavanja-i unapređivati suradnju u tom području.

6. Države članice će unapređivati mogućnosti za industrijsku suradnju osiguravanjem odgovarajuće pravne i gospodarske podloge za poslovanje posebice radi jačanja privatnog sektora i razvijanja malih i srednjih poduzeća. Stvarat će pogodne uvjete za poslovanje postupnim uklanjanjem zapreka trgovini slobodi osnivanja poduzeća i kontaktima između poslovnih zajednica . One će ako je potrebno unapređivati zakonodavstvo poglavito s obzirom na carine, standardizaciju,trzišnu utakmicu, prava vlasništva i intelektualnog vlasništva bankarstvo računovodstvo i zakone o poduzećima kretanje kapitala i zaštitu ulaganja.

7. Države čianice priznaju da je održavanje otvorenoga multilateralnog sustava trgovine što se temelji na pravilima Općeg sporazuma ocarinama i trgovini (GA'I'T) bitan element u poticanju gospodarskog razvoja. One će intenzivirati svoje napore kako bi pomogle prijelaznim ekonomijama u poveća nom pristupu tržištu.

8. Države članice naglašavaju važnost sveobuhvatne jasne i pouzdane statistike i komercijalne i administrativne informativne službe kao temelja za stvaranje politike i posebice za gospodarsko odlučivanje kao i za djelotvorno upravljanje tržišnim gospodarstvom. One će poboljšavati kakvoću pravodobnost i dostupnost informacija. One priznaju dragocjenu ulogu Europske ekonomske komisije Ujedinjenih naroda u tom području kao i doprinos OECD-a temeljnim analizama i informacijama.

9. Države članice naglašavaju važnost razvoja infrastrukture osobito u prijevozu i telekomunikacijama za uspješno prijelazno razdoblje i veći udjel u međunarodnoj trgovini.

10. Glede utjecaja povećanih djelatnosti prijevoza na obujam prijevoza okoliš i sigurnost one će surađivati kako bi se poboljšala kakvoća prijevoza kopnom vodom i zrakom. One će također surađivati u razvijanju djelotvornog sustava prijevoza unutar područja KESS-a što se temelji na načelima tržišnoga gospodarstva sigurnosti i jasnih i potpuno konkurentnih uvjeta za sve djelatnike i različite načine prijevoza uz brigu za okoliš i društvene aspekte. One naglašavaju važnost daljeg razvoja i ranog završavanja zajedničkih cestovnih i željezničkih infrastrukturnih projekata uključujući one koje poduzima Europska ekonomska liomisija Ujedinjenih naroda i Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

11. Uzimajući u obzir utjecaj na okoliš one će posvetiti osobitu pozornost razvoju sustava prijevoza s niskom emisijom štetnih plinova posebice željeznice, vodenih putova u unutrašnjosti i kombiniranog prijevoza.

12. One će surađivati u stvaranju cjelovitog tržišta telekomunikacija posvećujući osobitu pozornost razvoju suvremene telekomunikacijske infrastrukture i povezanih uslužnih potencijala širenju mreže telekomunikacija kroz cijelu regiju KESS-a tehničkoj suradnji i olakšavanju slobodnog protoka informacija.

13. Države članice potpuno podržavaju dalji razvoj Europske energetske povelje i naglašavaju važnost završavanja poslova u provođenju Osnovnog sporazuma i protokola. One smatraju da su ti dokumenti vrlo važni za prijelazno razdoblje i prepoznavajući zajedničke interese u tom području surađivat će kako bi iskoristile mogućnosti koje su im dostupne.

14. Naglašavaju potrebu za daljom suradnjom u području energije radi poboljšavanja sigurnosti opskrbe energijom uz najveću djelotvornost proizvodnje pretvaranja prijenosa distribucije i uporabe energije uz povećanje sigurnosti i smanjenje problema vezanih uz zaštitu okoliša i to na prihvatljivoj gospodarskoj osnovi. U tom kontekstyi one također shvaćaju važnost postojećih međunasodnih programa kao na primjer Djelotvornost energije 2000. pod okriljem Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu. Države Članice ističu potrebu za uskom suradnjom u povezanim područjima kao što komercijalni razvoj i istraživanja obnovljivih izvora energije kao i slobodnog kretanja energetskih proizvoda.

15. Države članice naglašavaju društvenu i gospodarsku vainost prenamjene vojne proizvodnje u civilne svrhe. One podržavaju suradnju u svezi s prenamjenom vojne proizvodnje sa zainteresiranim državama na bilateralnoj razini kao i unutar međunarodnih organizacija.

16. Države članice naglašavaju važnost agrikulturnih reformi što se provode u određenim prijelaznim ekonomijama. One će proširiti suradnju razmjenom ekspertiza u agrikulturnoj proizvodnji uključujući pitanja privatizacije suradnju i usavršavanje u agrikulturnim i prehrambenim industrijama.

17. Kako bi se iskoristile prednosti povećanih mogućnosti za turizam nakon otvaranja granica države članice će surađivati u poboljšavanju među ostalim infrastrukture službi i usklađivanja definicija i pokazatelja uz uzimanje u obzir utjecaja turizma na okolinu. One će pojačati suradnju u usavršavanju i obrazovanju u tom području i poticati razmjenu know-howa te relevantnih informacija i uspostavljanje za.jedničkih djelatnosti.

18. Ponovno potvrđujući bitnu ulogu znanosti i tehnologije u procesu solidnog gospodarskog i društvenog razvoja države članice će pojačati suradnju u tom području dajući prednost djelatnostima što su izravno važne za njihovo pučanstvo i sustave proizvodnje. Te će uključivati istraživanje zaštite okoliša istraživanje biomedicine i pitanja zdravlja nuklearnu sigurnost tehnike očuvanja energije i sirovina tehnologije u agronomiji i proizvodnji hrane kao i tehnike testiranja i mjerenja kako bi se olakšalo postupno uvođenje međunarodnih standarda i kodova u praksi radi podržavanja razvoja trgovine.

19. Poduzet će korake da bude li potrebno znanstvene i tehnološke informacije i znanje budu dostupniji kako bi se prevladale goleme razlike u stupnju tehnologije te smatraju da prijenos tehnologije i razmjena suvremenog know-howa trebaju biti u skladu s obvezama neproliferacije i zaštite prava intelektualnog vlasništva.

20. Uvažavajući potrebu razvoja ljudskih potencijala u području znanosti i tehnologije one pozdravljaju mogućnost dalje suradnje s odgovarajućim međunarodnim organizacijama i istraživačkim programima kao što su COST (Europska suradnja na području znanstvenog i tehnološkog istraživanja) i EUREKA kao i nedavno osnivanje Međunarodnog centra za znanost i tehnologiju sa sjedištem u Ruskoj Federaciji i Ukrajini. One će raditi na razvoju znanstvenih mreža i projekata zajedničkog istraživanja.

GOSPODARSKI FORUM

MANDAT

21. Ministri KESS-a su se na sastanku Vijeća u Pragu (30. siječnja 1992.) složili da uspostave Gospodarski forum u sklopu Odbora visokih dužnosnika.

22. Odbor visokih dužnosnika će se sazvati kao Gospodarski forum s ciljem političkog poticanja dijaloga o prelasku na gospodarstva slobodnog triišta i njihovom razvoju kao bitnom dopirnosu gradenju demokracije radi predlaganja praktičnih koraka za razvoj slobodnog triišta i gospodarske suradnje i potrebe potpore djelatnostima što su već u tijeku u organizacijama kao što su Orga nizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) Europska banka za investicije (EIB) Europska banka za obriovu i razvoj (EBRD) i Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu (ECE). USTROJ

23. Odbor visokih dužnosnika sazvat će se kao Gospodarski forum. Gospodarskim forumom će se stoga upravljati prema pravilima što se primjenjuju i na sve redovite sastanke Odbora visokih dužnosnika.

24. Forum može pozvati europske i prekooceanske organiza cije relevantne za predmet o kojem se raspravlja da pridonesu njegovu radu.

25. Rad foruma treba ustrojiti tako da se izbjegne udvostručavanje rada međunarodnih organizacija i prekomjerno opterećivanje oskudnih potencijala.

26. Gospodarski će se forum uglavnom sastajati jed- nom godišnje. Sastanak će trajati dva do tri dana, a rasprava će biti usmjerena na dva do tri specifična predmeta.

27. Gospodarski će forum razmatrati pitanja i teme koje mogu zahtijevati dalje proučavanje stručnjaka. Takva razmatranja mogu se tijekom godine odvijati u obliku otvorenih seminara o specifičnim pitanjima. Te sastanke stručnjaka može u dogovoru s Forumom organizirati i financirati jedna ili više država KESS-a i/ili međunarodnih organizacija po mogućnosti u suradnji s privatnim organizacijama.

28. Sastanci stručnjaka mogu okupiti autore gospodarske politike političke čelnike i predstavnike neviadinih organizacija i privatnog sektora radi pozitivnog dijaloga o suradnji i prijelazu na triišno gospodarstvo.

29. Forum će pozdraviti izvješća sa sastanaka ekspertnih grupa i poticati njihovu distribuciju u sve države KESS-a. Te grupe eksperata ipak neće sastavljati dokumente koji obvezuju države KESS-a.

DUŽNOSTI

30. Gospodarski forum će omogućiti razmjenu stajališta i iskustava što se tiču ključnih pitanja prijelaznog procesa kao i rada relevantnih međunarodnih organizacija.

31. Gospodarski forum treba služiti kao važan mehanizam razmatranja provođenja obveza KESS-a u gospodarstw zaštiti okoliša znanosti i tehnologiji. Forum treba širiti informacije pomagati prepoznavanju strukturalnih problema i predlagati praktične postupke u svrhu razvoja gospodarske suradnje u tim područjima tijekom prijelaznog razdoblja.

32. Politički potica j raspravi o gospodarstvu zaštiti okoliša znanosti i tehnologiji u prijelaznom razdoblju a za koje je predviđen Gospodarski forum nadopunjavat će i podržavati djelatnosti međunarodnih organizacija što se bave pitanjima gospodarstva i za štite okoliša na operativnoj razini.

Predviđeni dnevni red za prvi sastariak Gospodarskog foruma

Prag

16-18. ožujka 1993.

1. OTVARANJE

2. TEME ZA RASPRAVU

Razmjena gledišta i iskustava što se tiču ključnih pitanja prijelaznog procesa i u tom kontekstu razmatranje provođenja s posebnim usmjeravanjem na ova tri područja uz utvrđivanje mogućnosti za dalju suradnju:

- ključni elementi povoljne poslovne klime u svjetlu odredbi dokumenta bonske konferencije uključujući sve tipove vlasništva s posebnim naglaskom na mjesto i ulogu javne politike;

- ljudski čimbenik gospodarskog prijelaznog procesa s naglaskom na razvoj humanog kapitala uključujući usavršavanje u pozivu i struci i tehničko usavršavanje razvoj menadžerskih vještina učvršćivanje duha poduzetništva i radnih uvjeta;

- integriranje gospodarskih čimbenika i čimbenika zaštite okoliša tijekom prijelaza na tržišno gospodarstvo.

3. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA ZA TEME SEMINARA U 1993. GODINI

4. DATUM I DNEVNI RED IDUĆEG SASTANKA GOSPODARSKOG FORUMA

VIII.

ZAŠTITA OKOLIŠA

1. Države članice će intenzivirati postojeću i rastuću suradnju kako bi se ponovno uspostavila i održala zdrava ekološka ravnoteža u zraku vodi i na tlu i naglašavaju svoju pojedinačnu i zajedničku obvezu prema postizanju tih ciljeva.

2. Dri.ave Članice naglašavaju potrebu razvijanja; u odgoyarajućim forumima djelotvornih sustava praćenja i procjene štovanja postojećih obveza glede zaštite okoliša. One očekuju da će se rezultati provođenja politike zaštite okoliša razmatrati u suradnji OECD-a i Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu. One potiču Ekonomsku komisiju Ujedinjenih naroda za Europu i ostale međunarodne organizacije da razmotre način kako omogućiti svim drža vama Članicama KESS-a štovanje relevantnih konvencija.

3. Države Članice naglašavaju da je integracija zaštite okoliša u ostale politike i u proces donošenja gospodarskih odluka bitan uvjet za stvaranje sigurnosnoga gospodarskog razvoja i za opreznu uporabu prirodnih bogatstava. U tom pogledu uporaba gospodarskih i poreskih instrumenata uz instrumente nadzora je važna kako bi se na nacionalnoj razini provodilo načelo da onečišćavači moraju platiti veće društvene obveze kao i pristup uz mjere opreza.

4. One naglašavaju da zaštita okoliša treba biti znača jna briga u njihovoj međunarodnoj suradnji. Ohrabruju rad na razradi programa akcije za Središnju i Istočnu Europu i programa zaštite okoliša za čitavu Europu u kontinuitetu ministarskog sastanka “Zaštita okoliša za Europu~.

5. Države članice će podržavati intenzivan rad u nadležnim međunarodnim organizacijama kako bi se uzajamno podržavala slobodna međunarodna trgovina i zaštita okoliša.

6. Države članice naglašavaju potrebu osiguravanja djelotvorne sigurnosti svih nuklearnih postrojenja kako bi se zaštitilo pučanstvo i okoliš. One će surađivati u odgovarajućim međunarodnim tijelima na određivanju i ustanovljavanju ciljeva nuklearne sigurnosti.

7. One preporučuju najšire moguće pristupanje konvencijama međunarodne agencije za atomsku energiju o ranom obavještavanju o nuklearnoj nesreći i o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili o radiološkoj opasnosti i potiču djelatan rad na ranoj izradi međunarodne konvencije onuklearnoj sigurnosti u sklopu IAEA. Države Članice pozdravljaju izradu međunarodne skale nuklearnih opasnosti (INES) i Sustava izvještavanja o nesrećama.

8. One će raditi na podržavanju programa tehničke suradnje IAEA radi poveća vanja nuklearne sigurnosti. Podržavat će i druge međunarodne napore u tom smislu radi poboljšavanja sigurnosti nuklearnih postrojenja gdje je to provedivo a tamo gdje to nije izradom i provođenjem planova za njihovu zamjenu opremom koja rabi energiju koja ne onečišćuje okoliš što je prije moguće te radi poboljšavanja djelotvornosti energije.

9. Države članice trebaju provjeriti odgovaraju li njihova vojna postrojenja normama postupanja i raspolaganja opasnim otpadnim tvarima što se primjenjuju nacionalno.

l0. Države članice izsaiavaju zabrinutost zbog ilegalnoga međunarodnog prijevoza i odlaganja toksičnih i opasnih otpada. One će surađivati kako bi spriječile ilegalno kretanje i odlaganje takvih otpada izabrane njihov izvoz i uvoz zemljama kqje nemaju tehnička sredstva da ih procesiraju i.odlažu na način siguran za.okoliš u kontekstu bazelske konvencije o nadzoru prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovu odlaganju. Zbog međunarodnog prijevoza radioaktivnih otpada one će uzeti u obzir IAEA Praktični kod o međunarodnom prekograničnom kretanju radioaktivnih otpada.

11. Države članice će raditi na ra.zvoju politika kojima je svrha povećanje svijesti i obrazovanja gradana u svezi sa zaštitom okoliša kako bi se smanjile opasnosti od prirodnih i tehnoloških katastrofa te pripremati odgovarajuće akcije ako se takve katastrofe dogode. U tom smislu one naglašavaju važnost programa obaviještenosti i spremnosti za hitne sluča jeve na lokalnoj razini (APELL) koji je u tijeku u sklopu Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP). Dri a ve Članice će poduzeti potrebne mjere da bi se povećalo sudjelovanje javnosti u planiranju i odlučivanju o pitanjima zaštite okoliša.

12. Države članice potiču provođenje načela u svezi s razmjenom informacija o stanju okoliša dogovaranjem ranim upozoravanjem i pomoći u nesrećama vezanima uz zaštitu okoliša sadrža nima u Načelima za prevenciju pripravnost i ponašanje u slučaju kemijske nesreće OECD-a kao i Konvenciji o prekograničnim ućincima industrijskih nesreća Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu.

13. One potiču donošenje nacionalnih mjera o zaštiti okoliša npr. osnivanje ciljnih skupina koje bi mogle koordinirati širenje relevantnih informacija o ekspertizi i opremi zemljama koje se suoče s nesrećom Uredu UN za hitnu pomoć u slučaju nesreće vezane uz onečišćenje okoliša i relevantnim međunarodnim organizacijama. Te će mjere uzeti u obzir konvencije o prekograničnim učincima industrijskih nesreća i o procjeni utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu kao i druge relevantne sporazume.

14. One bi pozdravile da Ured UN za hitnu pomoć u slučaju nesreće vezane uz onećišćenje okoliša odredi nekoga od svog osoblja kao djelatnika za vezu s regijom KESS-a i preporučuju da se Ured poveže s komunikacijskom mrežom KESS-a koja bi mogla služiti kao dodatni sustav obavijesti u hitnim slučajevima uzimajući u obzir činjenicu da će Ured biti podložan procjeni Vijeća za upravljanje UNEP-a u lipnju 1993.

15. Države članice će u odgovarajućim tijelima poticati razvoj mreže zaštićenih područja u području KESS-a kako bi se sačuvali i zaštitili prirodni i gotovo prirodni biotopi i ekosustavi širokog raspona koji još postoje kao dio prirodnog nasljeda te osigurati dalji razvoj zaštite i očuvanja životinja.

18. Potičući provođenje načela o šumama usvojenih u sklopu UNCED-a (Konferencije UN o okolišu i razvoju) i priznavajući važnost podržavanja šumskih ekosustava u području KESS-a države članice odlučile su dati potporu tom području u praktičnoj raspravl. U tom će smislu u Montrealu od 27. rujna do e. listopada 1993. biti sazvan seminar stručnjaka KESS-a o predmetu .Solidan razvoj šuma u područjima umjerenog i sjevernog podneblja”. Prijedlog proračuna dnevnog reda i modaliteta seminara predložit će Kanada kako bi ga Odbor visokih dužnosnika mogao odobriti prije kraja 1992 godine.

IX.

KESS I REGIONALNA I PREKOGRANIČNASURADNJA

1. Države članice pozdravljaju različite djelatnosti u sklopu regionalne suradnje između Članica KESS-a kao i prekograničnu suradnju i smatraju te djelatnosti djelotvornim oblikom unapređivanja načela i ciljeva KESS-a kao i provođenja i razvijanja zadaća KESS-a.

2. Države članice će poticati odgovarajuće veze između različitih oblika regionalne suradnje kao i rad na pružanju relevantnih informacija KESS-u o djelatnostima u sklopu regionalne suradnje uključujući buduće planove rada.

3. Države članice će poticati i unapređivati bilateralno a ako je to potrebno i multilateralno; uključujući inicijative u europskim i drugim međunarodnim organizacijama prekograničnu suradnju između teritorijalnih zajednica ili vlasti uključujući granična područja dviju ili više Država članica radi unapređivanja prijateljskih odnosa između država.

4. Razvoj prekogranične suradnje treba uključivati vlade regionalne i lokalne vlasti i zajednice.

5. Prekogranična suradnja mora biti sveobuhvatna i unapređivati povećavanje susreta na svim razinama uključujući susrete osoba zajedničkog podrijetla kulturnog nasljeda i vjerskog uvjerenja.

6. Osobita se pozornost treba posvećivati razvoju suradnje u infrastrukturi zajedničkoj gospodarskoj djelatnosti ekologiji turizmu i administrativnoj suradnji.

X.

SREDOZEMLIE

1. Države članice smatraju da su promjene što su se dogodile u Europi relevantne za Sredozemlje i za gospodarski društveni politički razvoj i sigurnost u tom području i da mogu utjecati na Europu. U tom će kontekstu Odbor visokih dužnosnika tražiti povezivanje pitanja što se tiču suradnje u Sredozemlju s ciljevima KESS-a i ispitat će ako je potrebno praktične modalitete za moguće doprinose KESS-u sredozemnih država koje nisu njegove Članice.

2. Predsjedavatelj Odbora visokih dužnosnika se potiče da unapređuje suradnju sa sredozemnim državama koje nisu Članice KESS-a kako bi se ustanovila učinkovita razmjena informacija.

3. Sredozemne države koje nisu Članice KESS-a bit će pozivane na buduće izvještajne konferencije kako bi pridonijele sigurnosti i suradnji u Sredozemlju.

4. Seminar KESS-a o Sredozemlju bit će sazvan pod okriljem Odbora visokih dužnosnika tijekom godine koja slijedi sastanku u kontinuitetu. Seminar neće trajati duže od pet radnih dana: Odbor visokih dužnosnika će odlučiti o njegovu datumu mjestu održavanja i programu.

5. Na seminaru će moći biti nazočne sredozemne države koje nisu Članice KESS, a kojima će se uručiti pozivi.

6. Dnevni red seminara može obuhvaćati teme kao što su okoliš, demografski trendovi i gospodarski razvoj i druga područja bilateralne i multilateralne suradnje između država članica KESS-a i sredozemnih Država koje nisu njegove Članice u skladu s općim sklopom suradnje u području Sredozemlja kao što je to predviđeno Za.vršnim dokumentom i drugim dokumentima KESS-a. Na seminaru se neće usvajati dokument koji bi obvezivao države članice KESS-a.

XI.

PROGRAM USKLAĐENE POTPORE NEDAVNO PRIMLJENIM DRŽAVAMA ČLANICAMA

U svezi s točkom 18. zaključaka praškog sastanka Vijeća drža ve Članice odlu`cuju uspostaviti program uskladene potpore onim državama članicama koje su primljene nakon 1991. godine. Tim će se programom među ostalim tim državama učiniti dostupnim ovi vidovi diplomatske akademske pravne i administrativne ekspertize o problematici KESS-a:

1. Program će koordinirati Ured za demokratske ustanove i ljudska prava KFSS-a koji će to raditi pod nadzorom Odbora visokih duinosnika. Ured će djelovati kao informacijski centar za. djelatnosti relevantne za KFSS i države članice kao i međunarodne organizacije uključujući Vijeće Europe kao što je to predviđeno njegovim mandatom. Ured će prenijeti informaciju na zahtjev država članica.

2. Nakon odobrenja Odbora visokih dužnosnika Ured za demokratske ustanove i ljudska prava organizirat će sastanke i seminare o pitanjima KESS-a posebno priređene za nedavno primljene države čjanice. Takvi će se sastanci i seminari održavati gdje je to moguće u nedavno primljenim državama članicama. Bit će usmjereni unapređivanju znanja o pitanjima kojima se bavi KESS uz ostale državnim službenicima medijima i u širokoj javnosti.

3. U sklopu svoga djelokruga Ured za sprečavanje sukoba organizirat će sastanke i seminare o pitanjima KESS-a što se odnose na nedavno primljene države članice. Takvi sastanci i seminari održavat će se ako je to moguće u tim Državama.

4. Tajništvo KESS-a osobitu poaornost posvetit će distribuiranju dokumenata KESS-a nedavno primljenim državama članicama.

5. Djelatnici Tajništva KESS-a Tajništvo Ureda za sprei;avanje konflikata i Ureda za demokratske ustanove i ljudska prava će tijekom svojih misija u nedavno primljene države učiniti dostupnim svoje ekspertize o relevantnim pitanjima.

6. Države članice će Uredu za demokratske ustanove i ljudska prava staviti na raspolaganje nacionalni popis dostupnih ekspertiza vezanih uz KESS u diplomatskom akademskom pravnom upravnom i drugim relevantnim područjima. Osobe ustanove i organizacije s tih popisa bit će pozivane među ostalim na predavanja seminare tečajeve i savjetovanja o pitanjima KESS-a u nedavno primljene države članice na temelju nacionalnih inicijativa i na z ahtjev nedavno primljenih država članica . Takve osobe ustanove i organizacije mogu se također pozivati na seminare u organiza čiji Ureda za demokratske ustanove i ljudska prava o pitanjima KESS-a za nedavno primljene države radi pružanja ekspertize u različitim područjima demokratskog procesa.

7. Države članice se potiču da uključe predstavnike nedavno primljenih država članica u stažiranja studije i programe usavršavanja pod okriljem vlade.

8. Troškove što proizlaze iz nacionalnih inicijativa podmirit će same te države članice. Troškovi ustanova KESS-a podmirit će se unutar redovitih proračuna. Pozdravit će se doprinos troškovima programa uskladene potpore novoprimljenih država u vidu osiguravanja smještaja i prehrane kao i prevoditelja i dvorana za sastanke. Države članice će se pozvati da dobrovoljno daju financijske doprinose planiranim seminarima i sastancima.

9. Sljedeća izvještajna konferencija će ocijeniti rezultate provođenja ovog programa.

XII.

ADMINISTRATIVNE ODLUKE

FINANCIRANJE KESS-a I RACIONALNO TROŠENJE

1. Ustanovljava se neformalni Financijski odbor stručnjaka Odbora visokih duž nosnika radi bavljenja među ostalim pitanjima proračuna troškova ušteda i financiranja namještenika. Odbor će se sastajati tromjesečno u svezi sa sastancima Odbora visokih dužnosnika ali prije njih.

2. Odbor će također razmatrati racionaliziranje postupaka u svezi sa sastancima i prevoditeljskom službom i razmotriti sustavan način postupanja s neplaćenim dugovima u sustavu KESS-a istraživanjem prakse ostalih međunarodnih organizacija radi poboljšanja prakse u KESS-u. Odbor će izvješćivati Odbor visokih dužnosnika i dostavljati mu preporuke na usvajanje.

3. Ova ljestvica raspodjele stupa na snagu od 1. srpnja 1992. godine:*

Zemlja                                  Postotak                                                       Zemlja                                  Postotak

Francuska                                 9.00                                                         Mađarska                                  0.70

Njemačka                                 9.00                                                         Rumunjska                                 0.70

Italija                                        9.00                                                          Bugarska                                   0.55

Ruska Federacija                      9.00                                                          Irska                                         0.55

Ujedinjeno Kraljevstvo             9.00                                                           Kazahstan                                 0.55

Sjedinjene Američke                                                                                  Luksemburg                              0.55

Države                                      9.00                                                          Portugal                                    0.55

Kanada                                     5.45                                                          Uzbekistan                                0.55

Španjolska                                3.65                                                           Jugoslavija                                0.55

Belgija                                       3.55                                                          Albanija                                    0.20

Nizozemska                               3.55                                                          Armenija                                   0.20

Švedska                                    3.55                                                          Azerbejdžan                              0.20

Švicarska                                  2.30                                                           Bosna i Hercegovina                 0.20

Austrija                                     2.05                                                           Hrvatska                                   0.20

Danska                                      2.05                                                          Cipar                                        0.20

Finska                                       2.05                                                           Estonija                                    0.20

Norveška                                  2.05                                                           Gruzija                                     0.20

Ukrajina                                    1.75                                                           Island                                       0.20

Poljska                                      1.40                                                          Kirgistan                                   0.20

Češka i Slovačka                                                                                        Latvija                                      0.20

Savezna Republika                     1.00                                                          Litva                                        0.20

Turska                                       1.00                                                          Moldavija                                 0.20

Belarus                                       0.70                                                         Slovenija                                   0.20

Grčka                                         0.70

* Ova ljestvica je utvrđena a time da se podrazumijeva da će se ljestvica raspodjele koja je bila na snazi do 1. srpnja 1982. primjenjivati na sve troškove koji su vezani uz helsinški sastanak u kontinuitetu.

Zemlja                                     Postotak                                                        Zemlja                                 Postotak

Tadžikistan                                 0.20                                                            Malta                                     0.15
Sveta Stolica                              0.15                                                            Monako                                 0.15
Lihtenštajn                                  0.15                                                            San Marino                            0.15

4. Pitanja periodičnog revidiranja ljestvice kao i pitanja što se odnose na kriterije koji čine njezin temelj i nadalje će razmatrati u odgovarajuće vrijeme Odbor visokih duinosnika preko Financijskog odbora stručnjaka.

FINANCIJSKO POKRIĆE SASTANAKA KESS-a

5. Način financijskog pokrića koji je niže izložen ne odnosi se na sastanke što ih pokrivaju proračuni Tajništva KFSS-a ili Ureda za demokratske ustanove i ljudska prava.

6. Svaka država članica koja ponudi mjesto održa vanja i organizaciju sastanka KESS-a koji nije spomenut u Članku 5. osigurat će racionalnu potrošnju i financijsku disciplinu s obzirom na troškove takvog sastanka. Zemlja domaćin podnijet će istodobno procjenu troškova za prostor uz dovoljno obavijesti na temelju kojih će drža ve Članice moći procijeniti adekvatnost i racionalne uporabe ponudenih prostora. čim države članice donesu program rada vlada domaćin će podnijeti ako je potrebno uz pomoć Tajništva KESS-a projekt onih troškova koji podliježu financiranju država članica u skladu s ljestvicom raspodjele KESS-a uključujući procijenjene troškove osoblja prevodenja opreme i administracije.

7. Mjesec dana prije početka takvog sastanka službe nadležne za organizaciju koje je imenovala vlada domaćin poslat će svim državama Članica ma detaljan financijski plan slijedeći tamo gdje je to primjereno strukturu proračuna ustanova KESS-a.

8. Službe nadležne za organizaciju brinut će se da se vodi odgovarajuća evidencija i računovodstvo o transakcijama i da sva plaća nja budu uredno odobrena. Cjelovit obračun troškova što je.podložan naknadi država članica u skladu s ljestvicom raspodjele KESS-a podnijet će se Odboru visokih dužnosnika u roku šezdeset dana nakon završetka sastanka ili na tromjesečnoj osnovi za dugotrajne sastanke.

9. Države članice će uredno dati doprinose troškovima u skladu s ljestvicom raspodjele KESS-a. Službe nadležne za organizaciju/vlada domaćin mogu predočiti popis neplaćenih dugova Financijskom odboru stručnjaka.

10. U roku trideset dana nakon primanja obračuna sastanka države članice mogu podnijeti zahtjeve za daljnjim obavijestima i dati primjedbe službama nadležnima za organizaciju ako obračun znatno prelazi financijske planove.

11. Obračuni takvih sastanaka podlijegat će vanjskoj reviziji. Izvješće o reviziji obračuna podnosit će se Financijskom odboru stručnjaka.

12. Od Savjetodavnog odbora Ureda za sprečavanje sukoba zahtijeva se da u suradnji sa zemljom domačinom pripremi plan uporabe konferencijskih usluga uz racionalne troškove preko zajedničkog izvršnog tajnika za sva odgovarajuća tijela sa sjedištem u Beču uključujući sastanke samoga Savjetodavnog odbora Posebnog odbora Foruma za suradnju u području sigurnosti seminare Ureda za sprečavanje sukoba i ako se tako dogovore oni kojih se to tiče Zajedničke savjetodavne grupe Sporazuma o konvencionalnim oružanim snagama u Europi i Savjetodavne komisije Sporazuma o otvorenim nebima.