Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 14.11.1992 Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti glavnog i odgovornog urednika službenog lista - posebnog izdanja »Narodne novine - Međunarodni ugovori«
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

na temelju odredbe članka 23. stavak 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92), u svezi odredbe članka 19. Zakona o skiapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, br. 53/91, 73/91) na sjednici održanoj 13. studenoga 1992. godine donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju vršitelja dužnosti glavnog i odgovornog urednika službenog lista - posebnog izdanja

»Narodne novine - Međunarodni ugovori«

Imenuje se Marijan Prus, zamjenik predstojnika Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, vršiteljem dužnosti glavnog i odgovornog urednika službenog lista - posebnog izdanja »Narodne novine - Međunarodni ugovori«.

Klasa:018-05/92-01/10
Urbroj : 5030115-92-3
Zagreb, 13. studenoga 1992.

Predsjednik
Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.