Zakoni i propisi - Pravni savjeti Bolnicka lista lijekova
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

Šifra ATK
code ATC
Nezaštiæeno ime (generièko ime)
International Nonproprietary Name (INN)
DDDJed. mj. UnitNaè. primj. Adm.R. Dobavljaè*Proizvoðaè Zaštiæeno ime lijekaOblik lijeka Cijena u kn za DDDCijena u kn za kom.ili jed.mj. Cijena u kn za orig.pak.
R
J07AM51 017difterija-tetanus pro adultis
(ANA-DI-TE pro adultis
PImunološki zavod Imunološki zavodCjepivo protiv difterije i tetanusa,adsorbirano boè. 5 ml x10 doza 3,4334,30
J07AN01 061BCG-cjepivo protiv tuberkuloze-živo atenuirano P25; Hoechst
AG-
Behring
werke
BCG vakcina 500 Behringlio boè. 50+50x1 ml 9,92496,19
J07AR01 081trbušni tifus P12; Pasteur-
Merieux
Typhim Vi amp. 1x1 doza (0,025 mg/0,5 ml) 76,4776,47
J07BC01 091+ hepatitis B P22; Merck Sharp&
Do-hme
IDEA Inc.
H-B-VAX IIboè. 10 mcg/ml 63,8963,89
J07BC01 072+ hepatitis B P26; SmithKline
Beecham
Engerix -B dosis adulta boè. 25x20 mcg/ ml 47,031.175,76
J07BC01 073+ hepatitis B P26; SmithKline
Beecham
Engerix- B dosis pediatrica boè. 25x10 mcg/0,5 ml 29,43735,79
J07BC01 074+ hepatitis B P26; SmithKline
Beecham
Engerix -B dosis adulta boè. 1x20 mcg/ ml +štrcaljka 105,83105,83
J07BC01 075+ hepatitis B P26; SmithKline
Beecham
Engerix -B dosis pediatrica boè. 1x10 mcg/0,5 ml +štrcaljka 82,3082,30
J07BD52 018morbili-parotitis-rubeola
(MO-PA-RU)
PImunološki zavod Imunološki zavodCjepivo pro-tiv morbila, rubeole i pa-rotitisa, živo, liofilizirano "Edmon-ston-Zgb" lio boè. 1x1 doza 73,6973,69
J07BF02 076polio-živo atenuirano. trovalentno P26; SmithKline
Beecham
Poliosabin (oral) boè. 100x (10 doza +100 kapaljki) 10,431.043,26
J07BF03 082polio-mrtvo trovalentno P12; Pasteur-
Merieuxr
Imovax polio amp. 1x0,5 ml8,36 8,36
J07BG01082+ rabies P12; Pasteur-
Merieuxr
Merieux Inactivated Rabies Vaccine lio boè. 1x1 doza +štrcalj. (2,5 i.j./1 ml) 119,26119,26
J07BG01 062+ rabies P25; Hoechst AG-

Behring-werke
Rabivac HDC lio boè. 5x1 ml 135,32676,62
J07BJ01 019rubeola (RU PImunološki zavod Imunološki zavodCjepivo protiv rubeole,živo liofilizirano boè. 1 x1 doza 26,5026,50
LLijekovi za lijeèenje zloæudnih bolesti i imunosupresivi
R
L01Citostatski lijekovi
R
L01AAlkilirajuæi citostatici
R
L01AA01 161+ ciklofosfamid O25;30; Asta Medica AGEndoxan drag. 50x50mg2,29 114,45
R
L01AA01 062+ ciklofosfamid P25;30; Asta Medica AGEndoxan amp. 10x200mg16,50 165,01
L01AA01 063+ ciklofosfamid P25;30; Asta Medica AGEndoxan amp. 1x500mg32,08 32,08
L01AA02 171+ klorambucil O1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Wellcome
Foundation
Leukeran tbl. 25x2mg1,69 42,13
R
L01AA02 172+ klorambucil O1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Wellcome
Foundation
Leukeran tbl. 25x5mg2,63 65,82
R
L01AA03 051+ melfalan P
L01AA03 173 + melfalan O1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Wellcome
Foundation
Alkeran tbl. 25x2mg2,16 54,11
R
L01AA03 174+ melfalan O1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Wellcome
Foundation
Alkeran tbl. 25x5mg4,09 102,29
R
L01AA05 052(*) klormetin P
L01AA06 064* ifosfamid P25;30; Asta Medica AGHoloxan boè. 1x500mg118,12 118,12
L01AA06 065* ifosfamid P25;30; Asta Medica AGHoloxan boè.1x1g225,62 225,62
L01AA08 151(*) prednimustin O
L01AB01 175+ busulfan O1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Wellcome FoundationMyleran tbl. 100x2mg0,83 83,07
R
L01AD01 081(*) karmustin P8;16;
20;22; 25;26;
35;
Bristol-Myers SquibbBCNU boè.1x100 mg 319,86319,86
L01AD02 182(*) lomustin O8;16;
20;22; 25;26;
35;
Bristol-Myers SquibbCCNU caps.20x40 mg 977,32977,32
L01B Antimetaboliti
L01BA01 061(*) metotreksat P8;32; LederleMethotrexate
amp. 1x5mg/ 2ml
18,9118,91
L01BA01 071(*) metotreksat P8;20;
22;25; 34;
Pharmacia UpjohnMethotrexate
amp. 5x50mg/ 2ml
36,84184,20
L01BA01 062(*) metotreksat P8;32; LederleMethotrexate
amp. 1x50mg/ 2ml
36,8436,84
L01BA01 072(*) metotreksat P8;20;
22;25; 34;
Pharmacia UpjohnMethotrexate
amp. 1x500mg/20ml
244,53244,53
L01BA01 063(*) metotreksat P8;32; LederleMethotrexate
amp. 1x500mg/ 20ml
244,53244,53
L01BA01 064(*) metotreksat P8;32; LederleMethotrexate
amp. 1x1000mg/40ml
377,12377,12
L01BA01 065(*) metotreksat P8;32; LederleMethotrexate
amp. 1x5000mg/ 200ml
1.400,621.400,62
L01BA01 181+ metotreksat O8;20;
22;25;
Rhone-
Poulenc Rorer
Methotrexate
tbl. 20x2,5mg
2,9559,00
R
L01BA01 166+ metotreksat O8;25;
32;
LederleMethotrexate
tbl. 30x2,5mg
2,9588,50
R
L01BA01 167+ metotreksat O8;25;
32;
LederleMethotrexate
tbl. 100x2,5mg
2,22221,80
L01BA01 168+ metotreksat O8;25;
32;
LederleMethotrexate
tbl. 30x10mg
9,28278,53
R
L01BB02 161* merkaptopurin O1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Wellcome FoundationPuri-Nethol
tbl. 25x50mg
3,38 84,52
R
L01BB03 162* tioguanin O1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Wellcome FoundationLanvis tbl. 25x40mg8,41 210,37
R
L01BB04 091kladribin27 P34; CilagLeustatin boè.7x10 ml 3.605,9425.241,60
L01BC01 061(*) citarabin P8;20;
22;25; 34;
UpjohnCytosaramp. 1x100mg/ 5ml 39,0539,05
L01BC01 062(*) citarabin P8;20;
22;25; 34;
UpjohnCytosaramp. 1x500mg/ 10ml 166,83166,83
L01BC01 063(*) citarabin P8;20;
22;25; 34;
UpjohnCytosaramp. 1x1000mg/10ml 317,10317,10
L01BC02 4715-fluorouracil L1;8;9;
16;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Hoffmann-La RocheEfudix mast 5% 20g54,19 54,19
R
L01BC02 001+ 5-fluorouracil PPliva PlivaFluorouracilamp. 10x250mg 7,7877,78
L01BC02 072+ 5-fluorouracil P1;8;9;
16;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Hoffmann-
La Roche
Fluoro-uracil Roche amp. 10x250mg/5ml6,49 64,87
L01BC02 081+ 5-fluorouracil P8;32; Wyeth-

Lederle
5-FU amp. 1x500mg/10ml27,99 27,99
L01BC02 082+ 5-fluorouracil P8;32; Wyeth-

Lederle
5-FU amp. 1x1000mg/20ml50,63 50,63
L01CPodofilinski derivati i biljni alkaloidi
L01CA01 061+ vinblastin P8;20;
24;25; 26; 34;
Eli LillyVelbeamp. 1x10mg 67,0067,00
L01CA02 021+ vinkristin PLek Zagreb Lek LjubljanaOncovin amp. 1x1mg81,23 81,23
L01CA03 051* vindesin P
L01CB01 071(*) etopozid P8;20;
22;34;
UpjohnEtoposideamp. 1x100mg/5ml 153,82153,82
L01CB01 081(*) etopozid P8;16;
20;22; 25; 26;35;
Bristol-Myers SquibbVepesid amp. 10x100mg/5ml153,82 1.538,20
L01CB01 183(*) etopozid O8;16;
20;22; 25; 26;35;
Bristol-Myers SquibbVepesid caps.10x100 mg132,75 1.327,55
L01CB01 182(*) etopozid O8;16;
20;22; 25; 26;
Bristol-Myers SquibbVepesid caps.20x50 mg73,01 1.460,31
L01DCitostatski antibiotici
L01DA01 051* daktinomicin (aktinomicin-D) P
L01DB01 061+ doksorubicin P8;20;
22;25; 34;
Pharmacia UpjohnAdriablastina RD amp. 1x10mg81,60 81,60
L01DB01 062+ doksorubicin P8;20;
22;25; 34;
Pharmacia UpjohnAdriablastina RD amp. 1x50mg408,10 408,10
L01DB02 063+ daunorubicin P8;20;
22;25; 34;
Pharmacia UpjohnDauno-blastina
amp. 1x20mg
90,56 90,56
L01DB03 064* epirubicin P8;20;
22;25; 34;
Pharmacia UpjohnFarmorubicin RD amp. 1x10mg109,55 109,55
L01DB03 065* epirubicin P8;20;
22;25; 34;
Pharmacia UpjohnFarmorubicin RD amp. 1x50mg525,83 525,83
L01DB06 066* idarubicin P8;20;
22;25; 34;
Pharmacia UpjohnZavedos lioamp. 1x5mg944,55 944,55
L01DB06 067* idarubicin P8;20;
22;25; 34;
Pharmacia UpjohnZavedos lioamp. 1x10mg1.840,41 1.840,41
L01DB06 168* idarubicin O8;20;
22;25; 34;
Pharmacia UpjohnZavedos caps. 1x5mg348,12 348,12
L01DB06 169* idarubicin O8;20;
22;25; 34;
Pharmacia UpjohnZavedos caps. 1x10mg693,80 693,80
L01DB06 170* idarubicin O8;20;
22;25; 34;
Pharmacia UpjohnZavedos caps. 1x25mg1.735,73 1.735,73
L01DB07 071* mitoksantron P8;32; Lederle
-Wyeth
Novantrone
amp.1x20 mg
1,616,271.616,27
L01DC01 052(*) bleomicin P
L01DC03 081* mitomicin-D P8;16;
20;22; 25; 26;35;
Bristol-
Myers Squibb
Mutamycin
amp.5 mg
479,75479,75
L01DC03 082* mitomicin-D P8;16;
20;22; 25; 26;35;
Bristol-
Myers Squibb
Mutamycin
amp.20 mg
1.620,121.620,12
L01DC03 153* mitomicin-D O
L01XOstali citostatici
R
L01XA01 061(*) cisplatin P8;20;
22;25; 34;
UpjohnCisplatinamp. 5x10mg/ 10ml 46,54232,70
L01XA01 062(*) cisplatin P8;20;
22;25; 34;
UpjohnCisplatinamp. 1x50mg/ 50ml 212,98212,98
L01XA01 063(*) cisplatin P8;20;
22;25; 34;
UpjohnCisplatinamp. 1x100mg/100ml 407,80407,80
L01XA01 064(*) cisplatin P8;20;
22;25; 34;
Pharmacia
Upjohn
Platamine amp. 1x10mg46,54 46,54
L01XA01 065(*) cisplatin P8;20;
22;25; 34;
Pharmacia
Upjohn
Platamine amp. 1x50mg212,98 212,98
L01XA02 071* karboplatin P8;20;
22;25; 34;
UpjohnCarboplatin amp.1x50 mg/5 ml 119,86119,86
L01XA02 081* karboplatin P8;16;
20;22; 25; 26;35;
Bristol-
Myers Squibb
Paraplatin RTU amp.1x50 mg/5 ml 135,28135,28
L01XA02 072* karboplatin P8;20;
22;25; 34;
UpjohnCarboplatin amp.1x150 mg/15 ml 295,27295,27
L01XA02 082* karboplatin P8;16;
20;22; 25;26;
35;
Bristol-
Myers Squibb
Paraplatin RTU amp.1x150 mg/15 ml 333,27333,27
L01XB01 191+ prokarbazin O1;8;9;
16;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Hoffmann-
La Roche
Natulan caps. 50x50mg2,42 121,09
R
L01XX01 091* amsakrin P8;22;
25;26;
Parke Davis-

Godecke
Amsydilamp. 6x85 mg 462,542.775,22
L01XX02 092* L-asparaginaza P8;20;
22;25;
Rhone PoulencKidrolaze lio amp.10x10.000 i.j. 221,412.214,09
L01XX05 183(*) hidroksiureja O8;16;
20;22; 25;26;
35;
Bristol-
Myers
Squibb
Litalir caps. 100x500mg5,59 558,86
R
L01XX11 101(*) estramustin OPliva PlivaEstracytcaps. 100x140mg 10,601.060,22
R
L01XX11 002(*) estramustin PPliva PlivaEstracytamp. 10x 150mg 41,78417,83
L01XX11 003(*) estramustin PPliva PlivaEstracytamp. 10x 300mg 69,20691,95
L01XX13 095* dakarbazin P8;20;
22;25;
Rhone-
Poulenc Rorer
Deticene boè. 10x100mg 37,80377,96
L01XX13 096* dakarbazin P8;20;
22;25;
Rhone-
Poulenc Rorer
Deticene boè. 10x200mg 61,71617,12
L02Lijekovi s djelovanjem na sustav žlijezda s unutarnjim luèenjem
R
L02AHormoni
R
L02AAEstrogeni
R
L02AA04 051(*) fosfestrol 0,25gP
L02AA04 152(*) fosfestrol 0,25gO
L02ABProgesteroni O
L02AB01 161megestrol-acetat 0,16gO 8;16;
20;22; 25;26;
35;
Bristol-
Myers Squibb
Megacetbl.100x40 mg 2,48248,47
L02AB01 162megestrol-acetat 0,16gO 8;16;
20;22; 25;26;
35;
Bristol-
Myers Squibb
Megacetbl.100x160 mg 10,761.075,77
L02AB02 171medroksiprogesteron 1gO 8;20;
22;25; 34;
Upjohn Provera tbl. 100x100mg61,12 6,11611,16
R
L02AB02 172medroksiprogesteron 1gO 8;20;
22;25; 34;
Upjohn Proveratbl. 40x250mg55,01 13,75550,11
R
L02AB02 373medroksiprogesteron 1gO 8;20;
22;25; 34;
Upjohn Provera gran. 50x200mg67,05 13,41670,48
R
L02AB02 374medroksiprogesteron 1gO 8;20;
22;25; 34;
Upjohn Provera gran. 10x500mg61,12 30,56305,58
R
L02AB02 375medroksiprogesteron 1gO 8;20;
22;25; 34;
Upjohn Proveragran. 10x1000mg55,02 55,02550,19
R
L02AB02 077medroksiprogesteron 1gP 8;20;
22;25; 34;
Pharmacia
Upjohn
Depo Provera 1.000amp. 1x6,7 ml (150 mg/ml) 45,7545,75
L02AB02 076medroksiprogesteron 1gP 8;20;
22;25; 34;
Pharmacia
Upjohn
Depo Provera 500amp. 1x3,3 ml (150 mg/ml) 29,5829,58
L02AEAnalozi gonadotropina
L02AE03 061* goserelin 28 P1;8;
22;25; 35;
ZenecaZoladex amp.1x3,6 mg 1.609,151.609,15
L02AE04 071* triptorelin P25; Byk GuldenDecapeptyl amp.5x0,1 mg/ ml 87,64438,19
L02AE04 072* triptorelin P25; Byk GuldenDecapeptyl CR amp.7x0,1 mg/ ml + štrcaljka 65,14455,97
L02AE04 073* triptorelin P25; Byk GuldenDecapeptyl amp.1 x3,75 mg/ 2 ml 1.704,081.704,08
L02BAntagonisti hormona
R
L02BAAnti-estrogeni
R
L02BA01 161(*) tamoksifen 20mgO 1;8;
22;25; 33;35;
ICI Zeneca Nolvadextbl. 30x10mg 5,822,9187,36
R
L02BA01 131(*) tamoksifen 20mgO Krka Farma ZagrebKrka Novo Mesto Retaximtbl. 30x10mg 5,822,9187,36
R
L02BBAnti-androgeni
L02BB01 161(*) flutamid 0,75gO1;8;
16;20; 22;24;
25;26;
31;33;
34;35;
Schering-
Plough
Flucinom tbl. 100x250mg25,50 8,50849,93
R
L02BG Inhibitori enzima
L02BG01 101aminoglutetimid 1gO PlivaPlivaMamomit tbl. 100x 250mg13,58 3,39339,45
R
L03Lijekovi s djelovanjem na imuni sustav
L03AA02 061* filgrastim P1;8;9;
16;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Hoffmann-
La Roche
Neupogen 30 boè. 5x300mcg 834,694.173,43
L03AA03 071* molgramostim P7;8;
16;22; 24;25;
26;33;
34;
Sandoz
Pharma
Leucomax amp. 150mcg525,98 525,98
L03AA03 072* molgramostim P7;8;
16;22; 24;25;
26;33;
34;
Sandoz
Pharma
Leucomax amp. 400mcg1.369,86 1.369,86
L03AA04 062+ interferon alfa29 P1;8;9;
16;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Hoffmann-
La Roche
Roferon A boè. 1x 3 ME i.j. 161,46161,46
L03AA04 063+ interferon alfa29 P1;8;9;
16;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Hoffmann-
La Roche
Roferon A boè. 1x 4,5 ME i.j. 236,42236,42
L03AA04 064+ interferon alfa29 P1;8;9;
16;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Hoffmann-
La Roche
Roferon A boè. 1x 9 ME i.j. 403,65403,65
L03AA04 065+ interferon alfa29 P1;8;9;
16;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Hoffmann-
La Roche
Roferon A boè. 1x 18 ME i.j. 830,36830,36
L03AA04 081+ interferon alfa29 P1;8;
16;20; 22;24;
25;26;
31;33;
34;35;
Schering-
Plough
Intron A boè. 1x 5 ME i.j. 302,90302,90
L03AA04 091+ interferon alfa29 P1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Wellcome
Foundation
Wellferon boè. 1x 10 ME i.j. 460,77460,77
L03AA04 011+ interferon29 PImunološki Zavod Zagreb Imunološki Zavod ZagrebInterferon ampule lio amp.500.000-800.000 i.j. 75,00-

120,00
0,15 /1.000 i.j.
L03AA10 095* lenograstim P20; Rhone
Poulenc
Granocyte 34 amp. 5x1 ml (263 mcg) 840,844.204,20
L03AX03 075BCG vaccinum P12; Pasteur MerieuxImmucyst lioboè. 3x 27mg + 3 boè.otap. 192,78578,34
L04Lijekovi sa supresivnim djelovanjem na imuni sustav
R
L04AA01 161(*) ciklosporin30 O7;8;
16;22; 24;25;
26;33;
34;
Sandoz
Pharma
Sandimmun Neoral caps. 50x 25mg6,71 335,51
RAA
L04AA01 162(*) ciklosporin30 O7;8;
16;22; 24;25;
26;33;
34;
Sandoz
Pharma
Sandimmun Neoral caps. 50x 50mg13,42 671,02
RAA
L04AA01 163(*) ciklosporin30 O7;8;
16;22; 24;25;
26;33;
34;
Sandoz
Pharma
Sandimmun Neoral caps. 50x 100mg26,84 1.342,03
RAA
L04AA01 264(*) ciklosporin30 O7;8;
16;22; 24;25;
26;33;
34;
Sandoz
Pharma
Sandimmun Neoral sol. 10% 50ml (100mg/ml) 1.412,581.412,58
RAA
L04AA01 065(*) ciklosporin30 P7;8;
22;24; 25;26;
33;34;
Sandoz
Pharma
Sandimmun amp. 10x250mg/5ml100,34 1.003,44
L04AA01 271(*) ciklosporin30 P35; GalenaConsuprensol.10% 50ml (100mg/ml) 1.096,001.096,00
RAA
L04AA03 081* imunoglobulin-antilimfocitni-ALG P12, Pasteur MerieuxLymphoglo-

buline
boè.5 ml (100 mg/ml) 487,09487,09
L04AA04 082* imunoglobulin-antitimocitn ATG 31 P12; Pasteur MerieuxThymoglo-
buline
lioboè.25mg+5ml otap. 552,25552,25
L04AA05 091* ortoklone (OKT3) P8;25;
34;
CilagOrtoclone OKT-3 amp.5x5 mg/5 ml 3.468,0017.340,00
L04AX01 195azatioprin O1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Wellcome FoundationImuran tbl. 100x50mg3,18 317,93
R
MLijekovi s djelovanjem na koštano-mišiæni sustav
R
M01Lijekovi s protuupalnim i antireumatskim uèinkom
R
M01ABNesteroidni antireumatici- derivati octene kiseline
R
M01AB01 111indometacin 0.1gOBelupo BelupoIndometacin
caps. 30x25 mg
1,090,278,21
R
M01AB01 112indometacin 0.1gOBelupo BelupoIndometacin
caps. 30x75mg
1,090,8224,63
R
M01AB01 051indometacin 0.1gP
M01AB01 513indometacin 0.1gRBelupo BelupoIndometacin
supp. 10x100mg
1,121,1211,23
R
M01AB05 101diklofenak 0.1gOPliva PlivaVoltaren fortetbl. 20x50mg 0,990,509,92
R
M01AB05 102diklofenak 0.1gOPliva PlivaVoltaren retard tbl. 20x100mg0,770,77 15,35
R
M01AB05 103diklofenak 0.1gOPliva PlivaVoltaren rapiddrag.10x50mg 1,280,646,38
R
M01AB05 004diklofenak 0.1gPPliva PlivaVoltaren amp. 5x75mg/3ml 2,902,1710,86
M01AB05 505diklofenak 0.1gRPliva PlivaVoltaren supp. 10x12,5mg 3,340,424,18
R
M01AB05 506diklofenak 0.1gRPliva PlivaVoltaren supp. 10x25mg 2,130,535,33
R
M01AB05 507diklofenak 0.1gRPliva PlivaVoltaren supp. 10x50mg 1,530,777,67
R
M01ACOksikami
R
M01AC01 111piroksikam 20mgOBelupo BelupoLuborcaps. 20x10mg 2,631,3226,30
R
M01AC01 112piroksikam 20mgOBelupo BelupoLuborcaps. 20x20mg 2,422,4248,40
R
M01AC01 013piroksikam 20mgPBelupo BelupoLuboramp. 5x40mg /2 ml 5,4910,9854,90
M01AC01 514piroksikam 20mgRBelupo BelupoLuborsupp. 10x20mg 3,433,4334,25
R
M01AC02 101tenoksikam 20mgOPliva PlivaArtrocamtbl. 10x20mg 3,173,1731,72
R
M01AEDerivati propionske kiseline
R
M01AE01 111ibuprofen 1.2gOBelupo BelupoIbuprofendrag. 30x200mg 2,200,3711,00
R
M01AE01 112ibuprofen 1.2gOBelupo BelupoIbuprofendrag. 30x400mg 1,960,6519,60
R
M01AE01 113ibuprofen 1.2gOBelupo BelupoIbuprofendrag. 30x600mg 1,710,8625,70
R
M01AE01 314ibuprofen 1.2gOBelupo BelupoIbuprofensirup 100ml (20 mg/ml) 1,0717,8617,86
R
M01AE03 101(+) ketoprofen 0.15gO Pliva PlivaKetofen caps. 24x50mg2,560,85 20,48
R50
M01AE03 111(+) ketoprofen 0.15gO BelupoBelupoKnavon caps. 25x50mg2,460,82 20,48
R50
M01AE03 112(+) ketoprofen 0.15gO BelupoBelupoKnavon forte tbl. 20x100mg1,340,89 17,84
R50
M01AE03 121(+) ketoprofen 0.15gO Lek ZagrebLekKetonal retard tbl. 20x150mg1,701,70 34,07
R50
M01AE03 141(+) ketoprofen 0.15gO Alkaloid ZagrebAlkaloidNiflam retard tbl. 20x200mg1,692,26 45,16
R50
M01AE03 002(+) ketoprofen 0.15gP Pliva PlivaKetofen amp. 10x100mg/2ml4,28 2,8528,53
M01AE03 513(+) ketoprofen 0.15gR BelupoBelupoKnavon supp. 12x100mg1,681,12 13,44
R50
M01CSpecifièni lijekovi s djelovanjem na koštano-mišiæni sustav
R
M01CB01 061+ natrij-aurotiomalat 2.4mgP 22;25;Byk GuldenTauredon amp. 10x10mg/0,5ml3,51 14,61146,06
M01CB01 062+ natrij-aurotiomalat 2.4mgP 22;25;Byk GuldenTauredon amp. 10x20mg/0,5ml2,28 18,99189,88
M01CB01 063+ natrij-aurotiomalat 2.4mgP 22;25;Byk GuldenTauredon amp. 10x50mg/0,5ml1,43 29,70297,00
M01CB03 131auranofin 6mgOKrka Farma KrkaAuropantbl. 30x3mg 10,045,02150,62
R
M01CC01 161penicilamin 0.5gO25;30; Asta MedicaTrolovolfilm tbl. 50x300mg 4,292,57128,63
R
M03Mišiæni relaksansi
R
M03AB01 001+ suksametonij PPliva PlivaLeptosuccinamp. 50x200mg 2,51125,39
M03AB01 002+ suksametonij PPliva PlivaLeptosuccinamp. 50x500mg 6,27313,46
M03AC01 061+ pankuronij P8;25;
26;34;
Organon TeknikaPavulon amp. 50x4mg/2ml8,09 404,50
M03AC01 071+ pankuronij P30; Rotexmedica
Pancuronium
amp.

100x4mg/2ml
8,09809,00
M03AC03 081vekuronij P8;25;
26;34;
Organon TeknikaNorcuron lioamp. 50x4mg/ ml16,49 824,30
M03AC04 091+ atrakurij P1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Wellcome FoundationTracrium amp. 5x25mg/2,5ml17,11 85,57
M03AC04 092+ atrakurij P1;8;
9;12;
16;20;
22;24;
25;26;
33;34;
35;
Wellcome FoundationTracrium amp. 5x50mg/5ml32,91 164,56
M03AX01 051C.botulinum toxin tip A-hemaglutinin kompleks32 P
M03BB03 103klorzoksazon 1.5gOPliva PlivaMyoflextbl. 20x250mg 3,900,6513,01
R
M03CA01 051dantrolen33 100mgO
M04Lijekovi za lijeèenje (gihta) uloga
R
M04AA01 111alopurinol 0.4gOBelupo BelupoAlopurinoltbl. 100x100mg 2,400,6059,99
R
M04AB03 151benzbromaron 0.1gO
M04AC01 152kolhicin1 mgO
M05Lijekovi za lijeèenje bolesti kosti
M05BA01 151* etidronat-natrij 1.4gO
M05BA03 001* pamidronat34 60mgP PlivaCiba-GeigyAredia lioamp. 4x15mg/5 ml 1.256,18 314,051.256,18
M05BA03 002* pamidronat34 60mgP PlivaCiba-GeigyAredia lioamp. 2x30mg/10 ml 1.256,18 628,091.256,18
NLijekovi s djelovanjem na živèani sustav
R
N01Opæi anestetici
N01AB01 061+ halotan P1;8;
22;25; 35;
Zeneca Fluothane boè.6x250 ml 336,422.018,52
N01AB06 071+ izofluran P27; Abbott LaboratoriesForane boè. 100ml534,20 534,20
N01AF03 001+ tiopental-natrij PPliva PlivaTiopentalamp. 10x0,5g 4,3343,31
N01AF03 002+ tiopental-natrij PPliva PlivaTiopentalamp. 10x1g 7,6776,66
N01AH01 081+ fentanil P8;25;
30;34;
Janssen
-Cilag
Fentanyl amp. 50x2ml (0,05mg/ml) 5,14257,04
N01AH01 082+ fentanil P8;25;
30;34;
Janssen
-Cilag
Fentanyl amp. 50x10ml (0,05mg/ml) 12,00599,76
N01AH02 083+ alfentanil P8;25;
30;34;
Janssen
-Cilag
Rapifen amp. 50x2ml (0,5mg/ml) 10,28514,08
N01AH02 084+ alfentanil P8;25;
30;34;
Janssen
-Cilag
Rapifen amp. 50x10ml (0,5mg/ml) 24,681.233,79
N01AH03 051+ sufentanil P
N01AH51 085+ fentanil + droperidol P8;25;
30;34;
Janssen
-Cilag
Thalamonal amp. 50x2ml (0,05mg+2,5mg) 9,79489,60
N01AH51 086+ fentanil + droperidol P8;25;
30;34;
Janssen
-Cilag
Thalamonal amp. 50x10ml (0,05mg+2,5mg) 21,541.077,12
N01AX01 087+ droperidol P8;25;
30;34;
Janssen
-Cilag
Dehydrobenz-peridol amp. 50x2ml (2,5mg/ml) 5,14257,04
N01AX01 088+ droperidol P8;25;
30;34;
Janssen

-Cilag
Dehydrobenz-peridol amp. 50x10ml (2,5mg/ml) 11,82591,19
N01AX03 091+ ketamin-klorid P8;22;
25;26;
Parke-
Davis
Godecke
Ketanest 10 amp. 10x5ml (10mg/ml) 15,97159,70
N01AX03 092+ ketamin-klorid P8;22;
25;26;
Parke-
Davis
Godecke
Ketanest 10 boè. 5x20ml (10mg/ml) 42,65213,25
N01AX03 093+ ketamin-klorid P8;22;
25;26;
Parke-Davis GodeckeKetanest 50 amp. 10x2ml (50mg/ml) 23,57235,65
N01AX03 094+ ketamin-klorid P8;22;
25;26;
Parke-Davis GodeckeKetanest 50 boè. 5x10ml (50mg/ml) 74,98374,90
N01AX07 089+ etomidat P8;25;
30;34;
Janssen Ph.
Hypnomidate
amp. 5x10 ml 22,91114,57
N01AX10 062+ propofol P1;8;
22;25; 35;
ZenecaDisoprivanamp. 5x20ml (10mg/ml) 46,85234,27
N01AX10 063+ propofol P1;8;
22;25; 35;
ZenecaDisoprivanboè. 100ml (10mg/ml) 234,27234,27
N01AX10 064+ propofol P1;8;
22;25; 35;
ZenecaDisoprivanboè. 50ml (10mg/ml) 117,14117,14
N01AX13 921+ dušik-oksidul (N2O) Lek Zagreb LekDušikov oksidul boca 100 g1,77 1,77
N01BLokalni anestetici
N01BA02 051+ prokain P
N01BB01 001+ bupivakain PPliva PlivaAnekain 0,5%amp. 5x5mg/20ml 15,1475,68
N01BB02 002(+) lidokain PPliva PlivaAnelok 100amp. 5x100mg/5ml 5,3526,75
N01BB02 011(+) lidokain PBelupo BelupoLidokain 1%amp. 10x20mg/2ml 1,9819,80
N01BB02 012(+) lidokain PBelupo BelupoLidokain 2%amp. 100x40mg/2ml 0,9291,80
N01BB02 013(+) lidokain PBelupo BelupoLidokain 2%amp. 5x100mg/5ml 5,0625,32
N01BB08 051+ kartikain P
N01BB52 003(+) lidokain + adrenalin PPliva PlivaAnelok ASamp. 50x40mg/2ml 1,0251,00
N01BB52 014(+) lidokain + adrenalin PBelupo BelupoLidokain- Adrenalin amp.100x2ml (40mg+0,025mg) 0,9291,80
N01BB55 052+ butanilkain + noradrenalin P
N01BB58 053+ kartikain+adrenalin P
N01BX01 054+ kloretil (etil-klorid) P
N02Lijekovi za suzbijanje boli
R
N02ANarkotièki lijekovi
R
N02AA01 161+ morfin0.1 gO1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Glaxo WellcomeKapanol caps. 20x20mg19,753,95 78,99
R
N02AA01 162+ morfin0.1 gO1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Glaxo WellcomeKapanol caps. 20x50mg14,487,24 144,81
R
N02AA01 163+ morfin0.1 gO1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Glaxo WellcomeKapanol caps. 20x100mg11,8511,85 236,97
R
N02AA01 071+ morfin30 mgP1;8;
22;24; 25; 26;
MerckMorphin Merck amp. 10x10 mg/ ml22,04 7,3573,48
N02AA01 072+ morfin30 mgP1;8;22;24; 25; 26; MerckMorphin Merck amp. 10x20 mg/ ml22,04 14,68146,81
N02AB02 081+ petidin 0.4gP25; Hoechst AGDolantinamp. 5x (5x2ml) (50mg/ ml) 19,404,85121,23
N02AC02 101+ metadon 25mgOPliva PlivaHeptanontbl. 20x5mg 3,330,6713,31
R
N02AC02 202+ metadon 25mgOPliva PlivaHeptanonsol. 10ml/100mg 8,1632,6532,65
R
N02AC02 003+ metadon 25mgPPliva PlivaHeptanonamp.50x10mg/ ml 18,437,37368,64
N02AD01 131+ pentazocin 0.2gOKrka Farma KrkaFortaltbl. 100x50mg 9,742,44243,57
R
N02AD01 032+ pentazocin 0.2gPKrka Farma KrkaFortalamp. 10x30mg/ ml 39,575,9459,35
N02AX02 111+ tramadol 0.3gOBelupo BelupoLumidolcaps. 20x50mg 15,542,5951,81
R
N02AX02 212+ tramadol 0.3gOBelupo BelupoLumidolboè. 10ml (100mg/ ml) 16,9256,3956,39
R
N02AX02 013+ tramadol 0.3gPBelupo BelupoLumidolamp. 5x50mg/ ml 53,778,9644,81
N02AX02 014+ tramadol 0.3gPBelupo BelupoLumidolamp. 5x100mg/2ml 30,3610,1250,60
N02AX02 531+ tramadol 0.3gRKrka Farma KrkaTramadolsupp. 5x100mg 16,545,5127,56
R
N02AX02 541+ tramadol 0.3gRBayer Pharma BayerTramalsupp. 5x100mg 16,545,5127,56
R
N02BOstali analgetici i antipiretici
R
N02BA01 101acetilsalicilna kiselina 3gO PlivaPlivaAndol tbl. 20x300mg1,330,13 2,66
N02BA01 102acetilsalicilna kiselina 3gO PlivaPlivaAndol tbl. 500x300mg1,330,13 66,38
N02BB02 103metamizol 3gOPliva PlivaAnalgintbl. 10x500mg 2,680,454,47
N02BB02 004metamizol 3gPPliva PlivaAnalginamp. 50x2,5 g/5 ml 2,612,18108,80
N02BB54 105propifenazon + paracetamol + kofein + kodein OPliva PlivaPlivadontbl. 500 kom. 0,35175,73
N02BB55 551propifenazon R
N02BE01 306paracetamol 3gOPliva PlivaPlicetsirup 100ml (120mg/5ml) 6,176,17
R
N02BE01 311paracetamol 3gOBelupo BelupoLupocetsirup 100ml (120mg/5ml) 5,705,70
R
N02BE01 312paracetamol 3gOJadran Galenski labor. Rijeka Jadran Galenski labor. RijekaParacetamol sirup 150ml (120mg/5ml) 8,708,70
R
N02BE01 114paracetamol 3gOBelupo BelupoLupocetcaps. 100x300mg 1,780,1817,79
N02BE01 113paracetamol 3gOBelupo BelupoLupocettbl. 500x120mg 1,290,0525,73
N02BE01 115paracetamol 3gOBelupo BelupoLupocettbl. 500x500mg 0,910,1575,60
N02BE01 516paracetamol 3gRBelupo BelupoLupocetsupp. 10x120mg 11,350,454,54
N02BG02 107rimazolij 0.9gOPliva PlivaTemadontbl. 10x300mg 1,850,616,15
R
N02CAntimigrenici
R
N02CA01 121+ dihidroergotamin 4mgO Lek ZagrebLekDitamin sol. 30ml (2mg/ ml)1,66 24,8824,88
N02CA01 122+ dihidroergotamin 4mgO Lek ZagrebLekDitamin tbl. 20x2,5mg1,050,65 13,07
N02CA01 023+ dihidroergotamin 4mgP Lek ZagrebLekDitamin amp. 50x1mg7,771,94 97,13
N02CX04 161sumatriptan 100mgO1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Glaxo OperationsImigran tbl. 2x100mg92,1692,16 184,31
RBB
N02CX04 062sumatriptan 6mgP1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Glaxo OperationsImigran amp. s.c. 2x0,5ml (6 mg /0,5 ml))223,80 223,80447,60
N03Lijekovi za lijeèenje epilepsije (padavice)
R
N03AAntiepileptici
R
N03AA01 101metilfenobarbiton 0.5gO PlivaPlivaPhemiton tbl. 30x30mg4,460,27 8,03
R
N03AA01 102metilfenobarbiton 0.5gO PlivaPlivaPhemiton tbl.50x200mg3,691,48 73,76
R
N03AA02 103fenobarbiton 0.1gOPliva PlivaPhenobar-
biton
tbl. 30x15mg0,730,11 3,29
R
N03AA02 104fenobarbiton 0.1gOPliva PlivaPhenobar-
biton
tbl. 10x100mg0,630,63 6,27
R
N03AA02 005+ fenobarbiton-natrij 0.1gP PlivaPlivaPhenobar-
biton
amp. 5x220mg1,483,25 16,23
N03AA03 106primidon1.25 gOPliva PlivaPrimidontbl. 100x250mg 2,140,4342,78
R
N03AB02 107+ fenitoin 0.3gOPliva PlivaDifetointbl. 100x100mg 0,520,1717,21
R
N03AB02 051+ fenitoin 0.3gP
N03AD01 308etosuksimid 1.25gOPliva PlivaAsamidsirup 200ml (250 mg/5 ml) 4,6537,1737,17
R
N03AE01 161+ klonazepam 8mgO1;8;9;
16;22;
24;25;
26;31;
33;34;
35;
Hoffmann La RocheRivotril tbl. 50x0,5mg6,550,41 20,47
N03AE01 162+ klonazepam 8mgO1;8;9;
16;22;
24;25;
26;31;
33;34;
35;
Hoffmann La RocheRivotril tbl. 30x2mg3,460,87 25,95
N03AE01 052+ klonazepam 8mgP
N03AF01 109karbamazepin 1gOPliva PlivaTegretoltbl.50x200mg 3,310,6633,11
R
N03AF01 110karbamazepin 1gOPliva PlivaTegretol CRtbl. 30x400mg 3,551,4242,54
R
N03AG01 131natrij-valproat 1.5gO Krka FarmaKrkaApilepsin drag. 100x150mg7,64 0,7676,43
R50
N03AG01 132natrij-valproat 1.5gO Krka FarmaKrkaApilepsin drag. 100x300mg6,55 1,31131,02
R50
N03AG01 233natrij-valproat 1.5gO Krka FarmaKrkaApilepsin kapi 30% 60ml (300mg/ml)6,11 73,3573,35
R50
N03AG01 053natrij-valproat 1.5gP
N03AG02 111valpromid 1.5gOPliva PlivaDiprozindrag. 100x300mg 3,280,6665,69
R
N03AG04 161* vigabatrin35 2gO 25;Hoechst AGSabril tbl. 100x500 mg23,37 5,84584,26
N03AX09 171* lamotrigin35 0.3gO 1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Wellcome FoundationLamictal tbl.30x25mg53,714,48 134,28
N03AX09 172* lamotrigin35 0.3gO 1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Wellcome FoundationLamictal tbl.30x50mg37,606,27 187,99
N03AX09 173* lamotrigin35 0.3gO 1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Wellcome FoundationLamictal tbl.30x100mg38,3112,77 383,10
N04Lijekovi za lijeèenje Parkinsonove bolesti
R
N04AA01 161triheksifenidil 10mgO 8;25;
32;
Lederle Artane tbl.100x2 mg 0,4545,41
R
N04AA01 162triheksifenidil 10mgO 8;25;
32;
Lederle Artane tbl.100x5 mg 0,8181,48
R
N04AA02 171biperiden 10mgO1;7;8;
9;16; 20;22;
24;25;
26;31;
33;34;
35;
Knoll AGAkinetontbl. 50x2mg 2,570,5125,66
R
N04AA02 072biperiden 10mgP1;7;8;
9;16; 20;22;
24;25;
26;31;
33;34;
35;
Knoll AGAkinetonamp. 5x5mg/ ml 5,842,9214,61
N04BA02 121levodopa + karbidopa 0.6gO Lek ZagrebLekNakom tbl. 100x(250mg+25mg)5,80 2,42241,60
R
N04BA02 181levodopa + karbidopa 0.6gO 8;22;
25;34;
MSDSinemet tbl. 100x(250mg+25mg)5,79 2,41241,35
R
N04BA02 182levodopa + karbidopa 0.6gO 8;22;
25;34;
MSDSinemet CR tbl. 100x(200mg+50mg)5,68 3,78378,59
R
N04BA02 191levodopa +benzerazid 0.6gO 8;9;
16;24; 25;26;
33;34;
35;
Hoffmann La RocheMadopar 125 tbl. 100x(100mg+25mg)5,68 1,14113,60
R
N04BA02 192levodopa +benzerazid 0.6gO 1;8;9;
16;22;
24;25;
26;31;
33;34;
35;
Hoffmann La RocheMadopar 125 caps. 100x(100mg+25mg)5,68 1,14113,60
R
N04BA02 193levodopa +benzerazid 0.6gO 1;8;9;
16;22;
24;25;
26;31;
33;34;
35;
Hoffmann La RocheMadopar HBS 125 caps. 30x(100mg+25mg)6,97 1,3941,81
R
N04BC01 122bromokriptin 40mgOLek Zagreb LekBromergontbl. 30x2,5mg 29,011,8154,39
R
N04BC01 123bromokriptin 40mgOLek Zagreb LekBromergontbl. 30x10mg 26,066,51195,43
R
N04BD01 195deprenil (selegilin) 5mgO 20;ChinoinJumex tbl. 50x5 mg1,89 1,8994,66
R
N05Psiholeptici
R
N05AAntipsihotici
R
N05AA02 141levomepromazin 0.3gO Alkaloid ZagrebAlkaloidNozinan tbl. 20x25mg24,982,08 41,63
R
N05AA02 142levomepromazin 0.3gO Alkaloid ZagrebAlkaloidNozinan tbl. 100x25mg23,621,97 196,81
R
N05AA02 143levomepromazin 0.3gO Alkaloid ZagrebAlkaloidNozinan tbl. 20x100mg19,496,50 129,94
R
N05AA02 144levomepromazin 0.3gO Alkaloid ZagrebAlkaloidNozinan tbl. 100x100mg18,25 6,08608,37
R
N05AA03 101promazin0.3 gOPliva PlivaPrazinedrag. 50x25mg 6,210,5225,88
R
N05AA03 102promazin0.3 gOPliva PlivaPrazinedrag. 50x100mg 5,251,7587,50
R
N05AA03 003promazin0.1 gPPliva PlivaPrazineamp. 10x50mg/ ml 9,744,8748,68
N05AA03 004promazin0.1 gPPliva PlivaPrazineamp. 10x100mg/2ml 7,017,0170,07
N05AB02 131flufenazin 10mgOKrka Farma KrkaModitendrag. 25x1mg 5,760,5814,41
R
N05AB02 132flufenazin 10mgOKrka Farma KrkaModitendrag. 100x2,5mg 3,670,9291,69
R
N05AB02 133flufenazin 10mgOKrka Farma KrkaModitendrag. 100x5mg 3,011,50150,52
R
N05AB02 161flufenazin 10mgO8;16;
22;24; 25; 31;
Byk GuldenLyogen 3 retard drag. 10x3mg6,822,04 20,45
R
N05AB02 162flufenazin 10mgO8;16;
22;24; 25; 31;
Byk GuldenLyogen 6 retard drag. 10x6mg6,173,70 37,01
R
N05AB02 034flufenazin 1mgPKrka Farma KrkaModitenamp. 5x2,5mg/ml 1,032,5712,87
N05AB02 035flufenazin-dekanoat 1mgP Krka FarmaKrkaModiten depo amp.5x25mg/ml1,4536,33 181,67
N05AB10 163perazin100 mgO8;16;
22;24; 25; 31;
Byk GuldenTaxilan 25 drag. 50x25mg1,580,39 19,72
R
N05AB10 164perazin100 mgO8;16;
22;24; 25; 31;
Byk GuldenTaxilan 100 tbl. 20x100mg1,461,46 29,21
R
N05AB10 065perazin100 mgP8;16;
22;25;
Byk GuldenTaxilan amp. 10x50mg/2ml 11,695,8458,43
N05AC02 171tioridazin 0.3gO7;8;
16;22; 24;25;
26;33;
34;
Sandoz PharmaMelleril tbl. 30x10mg13,870,46 13,87
R
N05AC02 172tioridazin 0.3gO7;8;
16;22; 24;25;
26;33;
34;
Sandoz PharmaMelleril tbl. 30x25mg8,320,69 20,81
R
N05AC02 173tioridazin 0.3gO7;8;
16;22; 24;25;
26;33;
34;
Sandoz PharmaMelleril tbl. 30x100mg6,072,02 60,69
R
N05AD01 136haloperidol 8mgOKrka Farma KrkaHaldoltbl. 25x2mg 3,480,8721,75
R
N05AD01 137haloperidol 8mgOKrka Farma KrkaHaldoltbl. 30x10mg 2,653,3199,35
R
N05AD01 238haloperidol 8mgOKrka Farma KrkaHaldolkapi 10ml (2mg/ml) 4,2310,5710,57
R
N05AD01 239haloperidol 8mgOKrka Farma KrkaHaldolkapi 30ml (10mg/ml) 1,7967,0267,02
R
N05AD01 031haloperidol 8mgPKrka Farma KrkaHaldolamp. 10x5mg/ml 4,843,0230,23
N05AD01 032haloperidol-dekanoat 3.3mgP Krka FarmaKrkaHaldol depo amp. 5x50mg/ml3,1047,03 235,17
N05AH02 174klozapin0.3 gO7;8;
16;22; 24;25;
26;33;
34;
Sandoz PharmaLeponex tbl. 50x25mg16,581,38 69,07
RCC
N05AH02 175klozapin0.3 gO7;8;
16;22; 24;25;
26;33;
34;
Sandoz PharmaLeponex tbl. 50x100mg12,284,09 204,61
RCC
N05AH02 076klozapin0.3 gP7;8;
16;22; 24;25;
26;33;
34;
Sandoz PharmaLeponex amp. 50x2ml (50mg/2ml)38,74 6,46322,81
N05AL01 111sulpirid0.8 gOBelupo BelupoSulpiridcaps. 30x50mg 15,730,9829,50
R
N05AL01 112sulpirid0.8 gOBelupo BelupoSulpiridcaps. 12x200mg 12,503,1237,50
R
N05AL01 013sulpirid0.8 gPBelupo BelupoSulpiridamp. 6x100mg/2ml 20,002,5015,00
N05AN01 115litij-karbonat 24mmolO Jadran Galenski labor. RijekaJadran Galenski labor. Rijeka Litij Karbonattbl. 100x300mg 1,390,4646,40
R
N05B Anksiolitici
R
N05BA01 111diazepam10 mgOBelupo BelupoNormabeltbl.30x2mg 1,140,236,84
R50
N05BA01 112diazepam10 mgOBelupo BelupoNormabeltbl.30x5mg 0,720,3610,85
R50
N05BA01 113diazepam10 mgOJadran Galenski labor. Rijeka Jadran Galenski labor. RijekaDiazepam tbl. 36x5mg0,600,30 10,80
R50
N05BA01 131diazepam10 mgOKrka Farma KrkaApaurindrag.30x10mg 0,690,6920,70
R50
N05BA01 161diazepam10 mgO1;8;9;
16;22;
24;25;
26;31;
33;34;
35;
Hoffmann La RocheValium tbl.25x10mg0,690,69 17,25
R50
N05BA01 014diazepam10 mgPBelupo BelupoNormabelamp. 10x10mg/2ml 2,702,7027,00
N05BA01 551diazepam10 mgR
N05BA04 101oksazepam 50mgOPliva PlivaPraxiten 15tbl. 30x15mg 1,190,3610,72
R
N05BA04 115oksazepam 50mgOBelupo BelupoOksazepamtbl. 30x10mg 1,170,237,02
R
N05BA06 116lorazepam 2.5mgOBelupo BelupoLorsilantbl. 30x1mg 1,080,4313,00
R50
N05BA06 117lorazepam 2.5mgOBelupo BelupoLorsilantbl. 20x2,5mg 0,780,7815,50
R50
N05BA12 132+ alprazolam 1mgOKrka Farma KrkaHelextbl. 30x0,25mg 1,760,4413,20
R50
N05BA12 171+ alprazolam 1mgO8;20;
22;25; 34;
Pharmacia UpjohnXanax tbl. 30x0,25mg1,760,44 13,20
R50
N05BA12 133+ alprazolam 1mgOKrka Farma KrkaHelextbl. 30x0,5mg 1,420,7121,30
R50
N05BA12 172+ alprazolam 1mgO8;20;
22;25; 34;
Pharmacia UpjohnXanax tbl. 30x0,5mg1,420,71 21,30
R50
N05BA12 134+ alprazolam 1mgOKrka Farma KrkaHelextbl. 30x1mg 1,331,3340,00
R50
N05BCKarbamati
R
N05BC01 101meprobamat 1.2gOPliva PlivaMeprobamattbl. 10x400mg 2,180,737,25
RDD
N05C Hipnotici i seditivi
R
N05CA01 151+ pentobarbiton-natrij 0.1gO
N05CA01 052+ pentobarbiton-natrij 0.1gP
N05CD01 131+ flurazepam 30mgOKrka Farma KrkaFluzepamcaps. 10x15mg 2,011,0110,07
N05CD01 132+ flurazepam 30mgOKrka Farma KrkaFluzepamcaps. 10x30mg 1,621,6216,23
N05CD02 111nitrazepam 5mgOBelupo BelupoCersontbl. 10x5mg 0,370,373,71
R
N05CD02 112nitrazepam 5mgOBelupo BelupoCersontbl. 30x5mg 0,420,4212,63
R
N05CD08 161+ midazolam 15mgO1;8;9;
16;22;
24;25;
26;31;
33;34;
35;
Hoffmann La RocheDormicum tbl. 10x15mg2,052,05 20,47
N05CD08 062+ midazolam 15mgP1;8;9;
16;22;
24;25;
26;31;
33;34;
35;
Hoffmann La RocheDormicum amp. 5x15mg/3ml15,68 15,6878,42
N06 Psihoanaleptici
R
N06AAntidepresivi
R
N06AA04 101klomipramin 0.1gOPliva PlivaAnafranildrag. 30x25mg 3,640,9127,32
R
N06AA04 002klomipramin 0.1gPPliva PlivaAnafranilamp. 10x25mg/2ml 18,254,5645,63
N06AA09 121amitriptilin 75mgOLek Zagreb LekAmyzoltbl. 100x10mg 1,480,2019,76
R
N06AA09 122amitriptilin 75mgOLek Zagreb LekAmyzoltbl. 30x25mg 1,070,3610,66
R
N06AA09 023amitriptilin 75mgPLek Zagreb LekAmyzolamp. 50x20mg/2ml 4,741,2663,20
N06AA21 103maprotilin 0.1gOPliva PlivaLadiomiltbl. 30x25mg 2,030,5115,21
R
N06AA21 104maprotilin 0.1gOPliva PlivaLadiomiltbl. 30x50mg 1,730,8726,00
R
N06AA21 005maprotilin 0.1gPPliva PlivaLadiomilamp. 10x25mg/2ml 14,783,7036,96
N06AB03 261fluoksetin 20mgO8;20;
24;26;
Eli LillyProzacsusp. 70ml 20mg/5ml 8,43118,08118,08
R
N06AB03 162fluoksetin 20mgO8;20;
24;25; 26; 34;
Eli LillyProzaccaps. 14x20mg 6,436,4390,02
R
N06AB03 163fluoksetin 20mgO8;20;
24;25; 26; 34;
Eli LillyProzaccaps. 28x20mg 6,436,43180,03
R
N06AB08 111+ fluvoksamin 100mgOBelupo BelupoFevarintbl. 15x100mg 4,734,7371,00
N06AX05 124trazodon0.3 gOLek Zagreb LekDevidontbl. 30x50mg 4,550,7622,74
R
N06AX05 125trazodon0.3 gOLek Zagreb LekDevidontbl. 30x100mg 3,771,2637,70
R
N06AX05 126trazodon PLek Zagreb LekDevidonamp.10x50mg/5ml 2,2422,39
N07Ostali lijekovi s djelovanjem na živèani sustav
R
N07AA01 151neostigminij 60mgO
R
N07AA01 061neostigminij 2mgP30; Rotexmedi-ca GmbH
Neostigmin
amp. 10x0,5mg/ ml11,76 2,9429,40
N07AA01 071neostigminij 2mgP1;8;9;
16;22;
24;25;
26;31;
33;34;
35;
Hoffmann La RocheProstigmin amp. 50x1ml (0,5mg/ml)11,76 2,94147,04
N07AA02 172piridostigminij 0.18gO 1;8;9;
16;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Hoffmann La RocheMestinon drag. 20x60mg5,491,83 36,62
R
N07AA02 052piridostigminij 10mgP
N07CA01 111betahistin36 24mgO BelupoBelupoUrutal tbl. 100x8mg2,470,82 82,33
REE
N07CA01 112betahistin36 24mgO BelupoBelupoBetaserc tbl. 60x16 mg2,471,65 98,80
REE
N07CA02 121+ cinarizin36 90mgO Lek ZagrebLekCinarizin forte tbl.50x75mg0,450,37 18,60
N07CA02 131+ cinarizin36 90mgO Krka FarmaKrkaStugeron forte tbl.50x75mg0,450,37 18,60
N07CA02 141+ cinarizin36 90mgO Alkaloid ZagrebAlkaloidCinedil tbl.50x75mg0,450,37 18,60
N07XA01 053edrofonij ( amp.0,5 mg) P
PLijekovi za lijeèenje infekcija uzrokovanih parazitima
P01Lijekovi za lijeèenje infekcija protozoima37
R
P01AB01 111metronidazol 2gOBelupo BelupoMedazoltbl. 20x250mg 10,081,2625,19
RFF
P01AB01 112metronidazol 2gOBelupo BelupoMedazoltbl. 10x400mg 8,781,7617,55
RFF
P01AB01 113metronidazol 2gOBelupo BelupoMedazoltbl. 20x400mg 8,431,6933,73
RFF
P01BA01 151+ klorokin 0.5gO
R
P01BD01 152+ pirimetamin 75mgO
P02 Lijekovi za lijeèenje infekcija uzrokovanih helmintima
R
P02BA01 151* prazikvantel 3gO
P02CA01 231mebendazol 0.2gOKrka Farma KrkaVermoxsusp. 30 ml (100mg/5ml) 8,8726,6026,60
R
P02CA01 132mebendazol 0.2gOKrka Farma KrkaVermoxtbl. 6x100mg 8,874,4326,60
R
P02CA03 133+ albendazol38 0.4gO Krka FarmaKrkaDalben tbl. 2x200mg18,369,18 18,36
P02CA03 134+ albendazol38 0.4gO Krka FarmaKrkaDalben tbl. 56x400mg13,2013,20 739,12
P02CC01 152pirantel-pamoat 0.75gO
P03Antiparazitici
R
P03AB02 421lindan LLek LekMilinoršamp. 50 g (1g/100g šamp.) 21,2321,23
R
P03AX01 411benzilbenzoat LJadran Galenski laboratorij Jadran Galenski laboratorijBenzylis benzoatis linimentum mazilo 25% boè. 150 g 14,5014,50
R
P03AX05 401krotamiton LPliva PlivaEuraxkrema 60 g (100mg/1g kreme) 23,9723,97
R
P03AX05 702krotamiton LPliva PlivaEuraxlosion 60 ml (100mg/1g losiona) 16,6316,63
R
P03AX51 451+ gamabenzenheksaklorid (benzilbenzoat+lindan L
RLijekovi s djelovanjem na sustav dišnih organa
R
R01Lijekovi za lijeèenje bolesti nosa
R
R01AA08 711+ nafazolin 0.4mgNJadran Galenski laboratorij Jadran Galenski laboratorijNafazolin 0,05% kapi za nos10 ml (0,5mg/ ml)0,60 7,507,50
R01AA08 712+ nafazolin 0.4mgNJadran Galenski laboratorij Jadran Galenski laboratorijNafazolin 0,1% kapi 10 ml (1mg/ ml)0,32 8,008,00
R01AD01 701beklometazon 0.4mgNPliva PlivaGnadionaerosol, 200 doza (50mcg/doza) 1,7042,4342,43
R
R03 Antiastmatici
R
R03AC12 361salmeterol 0.1mgInhl. praš. 1;8;9;
12;16;
20;22;
24;25;
26;33;
34;35;
Glaxo Operations UKSerevent diskus prašak za inh. 60x50mcg8,78 4,39263,30
R


27 Samo za leukemiju vlasastih stanica.

28 Indikaciju odreðuje urolog, onkolog (Ca prostate).

29 Indikacije za primjenu interferona u kroniènom hepatitisu (akutni hepatitis nije indikacija!). Ako bolesnik nije narkoman ili alkoholièar: 1. kronièni hepatitis B (»wild« tip): a) serološki profil - HBsAg pozitivan, HBeAg pozitivan, b) biokemijski status - povišene vrijednosti, osobito ALT (> od 2x); c) histološki nalaz (biopsija jetre) - tip II.A (brojne »peace meal« nekroze), tip II.B (»bridging« nekroze«, tip II.C (»aktivna« ciroza). 2. kronièni hepatitis B (»mutant« tip): a) serološki profil - HBsAg pozitivan, anti-HBe pozitivan, 3. kronièni hepatitis C: a) serološki profil - HCV-RNA (viremija) pozitivan; b) i c) kao kod hepatitisa B; 4. kronièna mijeloièna leukemija, triholeukemija i održavanje remisije multiplog mijeloma.

30 Samo za bolesnike nakon transplantacije i iskljuèivo za najteže bolesnike s reumatoidnim artritisom rezistentne na sve naèine lijeèenja u nadležnosti Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju Zavoda za reumatologiju i upalne reumatske bolesti Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

AA Samo za bolesnike nakon transplantacije i iskljuèivo za najteže bolesnike s reumatoidnim artritisom rezistentne na sve naèine lijeèenja u nadležnosti Klinike za reumatske bolesti i rehabilitaciju Zavoda za reumatologiju i upalne reumatske bolesti Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

31 Samo za lijeèenje aplastiène anemije, po preporuci hematologa.

32 Samo za blefarospazam, hemifacijalni spazam i cervikalnu distoniju (tortikolis).

33 Samo za malignu hipertermiju i maligni neuroleptièki sindrom.

34 1. za bolesnike s osteolizom; 2. za lijeèenje bolesnika s koštanim metastazama u klinici uz odobrenje Bolnièke komisije za lijekove i nastavak klinièki zapoèetog lijeèenja kod odgovarajuæeg specijalista u drugim zdravstvenim ustanovama.

BB Indikacije: antimigrenik za rezistentne oblike migrene; samo na preporuku Klinike za neurologiju.

35 Samo za bolesnike s epilepsijom rekfrakternom na klasiène antiepileptike.

CC Indikacije: samo za bolesnike s rezistencijom na druge neuroleptike.

DD Indikacije: samo pri lijeèenju alkoholizma (predelirantna stanja). Ne kao anksiolitik.

36 Samo za tinitus i vertiginozne smetnje.

EE Prema preporuci otorinolaringologa.

37 Osim ovih, predviða se da 1-2 centra raspolažu s odreðenom zalihom drugih antiprotozoika koje æe dostaviti, u sluèaju potrebe, zdravstvenoj ustanovi kojoj odreðeni lijek bude potreban.

FF Indikacije: infekcije trihomonasom, infekcije ustiju (peri i para dentalni apscesi, gingivitis), amebijaza i Helicobacter pylori.

38 Za ehinokokozu.