Zakoni i propisi - Pravni savjeti Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata, te o obrascima zahtjeva ugostitelja i o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, te o obrascima zahtjeva građana
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
OZ-5C

ZAHTJEV
ZA UTVRÐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU HOTELSKOG NASELJA, TE UPIS U UPISNIK

I. PODACI O UGOSTITELJU

1.
Tvrtka i sjedište ugostitelja

_


2.
Vrsta i naziv ugostiteljskog objekta

_


3.
Sjedište ugostiteljskog objekta (mjesto, ulica,broj, telefon i fax)

_


4.
Ime, prezime i stručna sprema voditelja poslovanja

_


5.
Kategorija koju ugostitelj predlaže utvrditi za
ugostiteljski objekt

_

Priložiti:

1. - Rješenje o upisu u registar trgovačkog uda (za ugostitelja pravnu osobu), ili
- obrtnicu (za ugostitelja fizičku osobu)

2. - Svu pribavljenu dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta sukladno posebnim propisima

II. PODACI O UGOSTITELJSKOM OBJEKTU VRSTE HOTELSKO NASELJE

Godina izgradnje:________________ Godina rekonstrukcije:________________________
Ukupan broj objekata hotelskog naselja:__________________________________________
Broj objekata u kojima su smještajne jedinice______________________________________
Broj ostalih objekata:________________________________
Ugostiteljski objekt posluje: a) sezonski od_____ do______ ili b) cijelu godinu

Ugostiteljske usluge: a) noćenje i doručak
b) polupansion
c) puni pansion

1. Smještajni kapacitet hotelskog naselja - ako raspolaže sobama i hotelskim apartmanima

a) Broj postelja u smještajnim jedinicama

U sobama: U hotelskim apartmanima: Ukupno:
Broj stalnih postelja: __ _
Broj pomoćnih postelja: __ _
Ukupno:_ __

b) Broj soba prema vrstama i broj hotelskih apartmana prema tipovima

Sobe: Hotelski apartmani:
Vrsta:Broj: Tip:Broj:
Jednoposteljna:_ __
Dvoposteljna:_ __
Troposteljna:_ __
_ __
Ukupno:_ __

c) Popis soba s vlastitom kupaonicom prema rednom broju i osnovnim značajkama

Na posebnom listu treba priložiti popis soba prema: rednom broju (pod kojim se izdaje), vrsti sobe (prema broju stalnih postelja), osnovnoj opremi u kupaonici (navesti opremu kojom raspolažu: tuš kada ili polukada ili ležeća kada, zahod, umivaonik ili dvostruki umivaonik, bide), površini sobe i površini kupaonice sukladno niže navedenoj tabeli.

Redni
broj:
Vrsta sobe i osnovna oprema kupaonice: Površina sobe:1 Površina kupaonice:
Jednoposteljna soba s kompletnom kupaonicom: tuš kada ili polukada ili ležeća kada, zahod, umivaonik, bide

_


_
Dvoposteljna soba s kompletnom kupaonicom: tuš
kada ili polukada ili ležeća
kada, zahod, umivaonik, bide


_


_

_

_

_

Ormar i stalak za kofere u svim sobana nalaze se u
a) spavaćem dijelu sobe
b) u predprostoru sobe (zaokružiti a ili b)

d) Popis hotelskih apartmana prema rednom brojui o snovnim značajkama

Na posebnom listu treba priložiti specifikaciju hotelskih apartmana prema: rednom broju (pod kojim se izdaje), tipu hotelskog apartmana (prema broju i vrstama soba), osnovnoj opremi u kupaonici (navesti opremu kojom raspolaže: tuš kada ili polukada ili ležeća kada, zahod, umivaonik, bide) i površini pojedinih prostorija sukladno niže navedenoj tabeli.

Redni
broj
Tip hotelskog apartmana: Površina pojedi-
nih prostorija

Hotelski apartman - tip I: s jednom dvoposteljnom sobom


Dvoposteljna soba1
Boravak
Čajna kuhinja
Kompletna kupaonica: tuš kada ili polu-
kada ili ležeća kada, zahod, umivaonik ili
dvostruki umivaonik, bide

1 U površinu sobe ne računa se površina predprostora, kupaonice i balkona

Hotelski apartman - tip II: s dvije dvoposteljne sobe Dvoposteljna soba1


Dvoposteljna soba1

Dvoposteljna soba1
Boravak
Čajna kuhinja
Kompletna kupaonica: tuš kada ili polu-
kada ili ležeća kada, zahod, umivaonik ili
dvostruki umivaonik, bide

Ormar i stalak za kofere u svim hotelskim apartmanima nalaze se u:

a) spavaćem dijelu (sobi)
b) u predprostoru hotelskog apartmana (zaokružiti a ili b)

e) Popis soba i hotelskih apartmana po samostalnim o bjektima (blokovima)

Popis soba i hotelskih apartmana u jednom samostalnom objektu (bloku)
Objekt ima: prizemlje i ___________katova s ukupno soba i hotelskih apartmana
Objekt ima oznaku (broj ili naziv):_________________________.

Vrsta sobe ili tip hotelskog
apartmana
Redni broj pod kojim se
izdaje:
Broj smještaj

jedinica:

Dvoposteljna:
Troposteljna:
Hotelski apartman
Tip: 1/2 soba
Hotelski apartman
Tip: 2/2 soba
Ukupno:

Napomena: Tabelu treba kopirati u toliko primjeraka koliko ima samostalnih objekata (blokova) i navesti podatke za svaki blok.

2. Smještajni kapacitet hotelskog naselja - ako raspolaže apartmanima

    1. Ukupan kapacitet apartmana

Broj apartmana: _________________
Broj stalnih postelja: __________________
Broj pomoćnih postelja:_______________
Ukupno postelja:____________________

Napomena: Postelje u Studiju računaju se kao stalne postelje i ako su na rasklapanje.

b) Popis apartmana prema rednom broju i osnovnim značajkama Tip: STUDIO

Kapacitet (broj osoba): ____________________
Kategorija (predlaže se): ___________________
Ukupan broj istih apartmana: ___________________
Redni brojevi pod kojima se izdaju: ___________________

Prostori:Površina:
Prostorija za boravak, blagovanje,
kuhanje i spavanje
Kompletna kupaonica: tuš kada ili
polukada ili ležeća kada, zahod
Ukupno:
Predprostor - ako ga ima
Sveukupno (bez lođe i balkona):

Napomena: Ako postoji veći broj različitih studija tabela se može kopirati i priložiti ili na isti način navesti popis na posebnom listu.

Tip: APARTMAN______ s sobe i _______ pomoćne postelje.
Kapacitet (broj osoba); ______________
Kategorija (predlaže se): ______________
Ukupan broj istih apartmana: ______________
Redni brojevi pod kojima se izdaju: ___________________________


Prostori:Površina:
Prostorija za boravak, blagovanje,
kuhanje i spavanje

_
Jednoposteljna soba _
Dvoposteljna soba_
Kompletna kupaonica: tuš kada ili
polukada ili ležeća kada, zahod,
umivaonik,


_
Kupaonica: tuš kada ili polukada
ili ležeća kada, umivaonik (nepo-
trebno precrtati)


_
Zaseban zahod s umivaonikom _
Ukupno:_
Predprostor - ako ga ima _
Sveukupno (bez lođe i balkona): _

Napomena: Ako postoji veći broj različitih apartmana tabela se može kopirati i priložiti ili na isti način navesti popis na posebnom listu.

c) Popis apartmana po samostalnim objektima (blokovima)

Popis apartmana u jednom samostalnom objektu (bloku)
Objekt ima: prizemlje ______________i katova s ukupno ______________ apartmana.
Objekt ima oznaku (broj ili naziv):__________________________________________

Tip apartmana:
Redni broj pod kojim se izdaje:
Broj apartmana:
Kapacitet (broj osoba):
Kategorija (predlaže se):

Tip apartmana:
Kapacitet (broj osoba):
Kategorija (predlaže se):
Redni broj pod kojim se izdaje:
Broj apartmana:

Tip: STUDIO
Kapacitet:_________

Kategorija:_________


_
Tip: STUDIO
Kapacitet:_________

Kategorija:_________


_
Tip: STUDIO

Kapacitet:_________

Kategorija:________

__
Hotelski apartmani Tip 2/2 soba
_

_

_

_
Ukupan broj apartmana u jednom objektu
_

_

Napomena: Tabelu treba kopirati u toliko primjeraka koliko ima samostalnih objekata (blokova) i navesti podatke za svaki blok.

3. Sadržaji u objektu

Prijem (recepcija) i domaćinstvo: Kat:
Površina:

Broj sjedala:

Prijemni hol_ __
Salon_ __
_ __

Ugostiteljstvo
(sadržaji):
Kat:
Površina u
unutarnjem
prostoru:
Broj sjedala:
U unutarnjem
prostoru


U vanjskom
prostoru
Blagovaonica
(glavni restoran)

_

_

_

_
Kavana_ __ _
Caffe bar_ __ _
Noćni klub_ __ _
Disco klub_ __ _
_ __ _
_ __ _

Napomena: Nepostojeće prostore (sadržaje) precrtati. Ako objekt raspolaže s drugim prostorima treba ih navesti.

4. Zajednički zahodi za goste koji se zadržavaju u prijemnom holu (recepcija) i ostalim sadržajima u neposrednoj blizini

Navesti ostale sadržaje:____________________________________

Na katu Na katu
Sanitarni čvor za muškarce: Sanitarni čvor za žene:
Broj zahoda Broj zahoda
Broj pisoara Broj umivaonika
Broj umivaonika

Zahodi za goste glavnog restorana (blagovaonice) i ostalih sadržaja u neposrednoj blizini.

Navesti ostale sadržaje:_____________________________________

Na katu Na katu
Sanitarni čvor za muškarce: Sanitarni čvor za žene:
Broj zahoda Broj zahoda
Broj pisoara Broj umivaonika
Broj umivaonika

5. Ostali sadržaji u objektu ili neposrednoj blizini u sastavu objekta. Sadržaji namijenjeni isključivo ili pretežito gostima tog objekta

ÿ plaža (pijesak, šljunak, žal ili betonski
platoi na kamenitoj obali)
ÿ sauna
ÿ zatvoreni bazen ÿ masaža
ÿ otvoreni bazen ÿ frizerski salon
ÿ bazeni za djecu otvoreni ili zatvoreni ÿ dućan/shop
ÿ teniski tereni - broj_____________

Ostali sadržaji:________________________________________________

6. Broj parkirališta_______________ Broj garaža_____________

Priložiti: 3. - Tlocrt vrsta odnosno tipova smještajnih jedinica u omjeru 1:100, te prijemnog hola i blagovaonice u omjeru 1:200 s naznačenim površinama prostorije.

III. ELEMENTI I MJERILA ZA KATEGORIZACIJU HOTELSKOG NASELJA

NAZIV ELEMENTA
ISPUNJAVA PODNOSITELJ ZAHTJEVA
POVJERENSTVO
x
xx
xxx
BODOVI
OBVEZNI ELEMETNI
BODOVI
1
2
3
4
5
7
8

I. UREÐENJE I OPREMA

1. Velićina objekta


Najmanje 100 soba u smještajnim jedinicama (zasebnim sobama ili apartmanima)
-
---
---

2. Ulazi


Pristup za pješake
-
---
---
Pristup za vozila - ne odnosi se na objekte do kojih objektivno nije moguč pristup vozila
-
---
---
Zajednićki ulaz za goste i osoblje
-
-
Zaseban ulaz za osoblje i robu, a zaseban za goste
o
o
1
---
---
Natkriveni glavni ulaz za goste
o
o
1
---
---
Zasebne veze između katova (stubišta i/ili dizala) za osoblje i robu, a zasebne za goste
o
o
1
---
---
Uređene prometnice za vozila (u naseljima u kojima je moguče kretanje vozila) i za pješake. Gomji sloj prekriven asfaltom ili betonom, prometnica za vozila s dovoljnim brojem ugibališta za mimoilaženje vozila
-
---
---
Tabla s planom naselja noču osvjetljena
-
---
---
Pristup za invalide u invalidskim kolicima - obveza za ugostiteljske objekte kapaciteta 50 i više soba - ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika
o
2
---
---

3. Prijemni hal s recepcijom, portirnicom, informacijama i mjenjaćnicom - površine se ne primjenjuju na ugostiteljske objekte koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika


Najmanje 9 m2 površine uvečano za 0.50 m2 po sobi iznad 20 soba
-
-
---
---
Najmanje 15 m2 površine uvečano za 0,50 m2 po sobi iznad 20 soba
o
o
1
---
---
Najmanje 30 m2 površine uvečano za 0,60 m2 po sobi iznad 20 soba
o
o
o
2
---
---
Najmanje 30 m2 površine uvečano za 0,80 m2 po sobi iznad 20 soba u apartmanima
o
o
o
3
---
---
Unutamja korisna visina 2,80 m, zidovi ukrašeni slikama i drugim predmetima
-
---
---
Najmanje jedan prozor, ukupno ostakljene površine najmanje 1/10 površine poda od kojih se najmanje 1/2 može otvarati ili djelotvoran sustav ventilacije
o
o
2
---
---
Podovi prekriveni tepisonom ili polirane ploće, odnosno ploćice ili parket s tepihom
-
---
---
Pult za službe: recepcije, portirnice, informacija i mjenjaćnice ako je ima
-
---
---
Mjenjaćnica
o
o
1
---
---
Prihvačanje kreditnih kartica od najmanje dvije vodeče tvrtke
o
o
o
1
---
---
Dodatne mogučnosti (iznajmljivanje vozila - rent-a-car služba, rezervacije ulaznica za kazališta, športske priredbe i sl., rezervacije u svezi putovanja, raspolaganje i davanje lokalnih informacija, usluge PTT-a, kompjuterizacija recepcijskog poslovanja, poznavanje sklonosti gosta (što gost voli, a što ne voli)
o
o
o
O
---
---
Pult nosaća prtljage
o
o
o
1
---
---
Mogučnost privremenog odlaganja prtljage gostiju
o
o
1
---
---
Stolice ili fotelje za sjedenje sa stoličima s mogučnošču prilagođavanja njihovog razmještaja (grupe gostiju ili pojedinaćni gosti)
o
o
1
---
---
Dovoljan broj ćistih pepeljara osim u prostorijama u kojima je vidno istaknuta zabrana pušenja
-
---
---
Zvono na ulazu u objekt za poziv osoblja ako se vrata tijekom noči zakljućavaju
o
o
o
1
---
---

4. Bar (aperitiv bar) i dučan (shop)


Bar u prijemnom holu ili neposrednoj blizini
o
o
2
---
---
Dučan: prodaja dnevnog, tjednog i mjesećnog domačeg i inozemnog tiska, souvenira, razglednica, osnovne kozmetike i sl.
o
o
2
---
---

5. Dizala


Jedno dizalo za goste u ugostiteljskim objektima do 40 soba (zasebnih ili u apartmanima)
-
---
---
Dva dizala za goste u ugostiteljskim objektima s više od 40 soba (zasebnih ili u apartmanima) - ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika
-
---
---
U objektima s 5 razina (4 kata i više)
-
-
---
---
U objektima s 4 razine (3 kata i više)
o
o
1
---
---
U objektima s 3 razine (2 kata i više)
o
o
o
2
---
---
U objektima s 2 razine (1 kat i više)
o
o
o
3
---
---
Jedno dizalo za robu (teret) i osoblje
o
o
o
1
---
---

6. Prostorije za zajednićki boravak (salon) i blagovaonice-blagovaonica obvezna samo za objekte koji pružaju glavne obroke (rućak, većera)


Prostorija za boravak ili blagovaonica ukupne površine najmanje l m2 po sobi (u apartmanu ili zasebnim sobama). U slućaju da postoji samo blagovaonica, ista mora biti na raspolaganju gostima između obroka i prilagođena zadržavanju gostiju
-
-
-
---
---
Prostorije za boravak ili blagovaonice ukupne površine najmanje 1,50 m2 po sobi u apartmanu. Blagovaonica s najmanje 20% sjedečih mjesta u odnosu na broj postelja, a kod objekata koji pružaju pansionsku uslugu najmanje 60%. U slućaju da postoji samo blagovaonica, ista mora biti na raspolaganju gostima između obroka i prilagođena zadržavanju gostiju
o
-
2
---
---
Najmanje jedna prostorija za boravak gostiju. Blagovaonica za najmanje 30% sjedečih mjesta u odnosu na broj postelja, a u objektima koji pružaju pansionsku uslugu najmanje 80%
o
o
3
---
---
Prostorije za boravak gostiju. Blagovaonica s najmanje 30% stolova pogodnih za usluživanje jela i piča u odnosu na broj soba, a u objektima koji pružaju pansionsku uslugu najmanje 60%
o
o
o
3
---
---
Blagovaonica s najmanje 40% stolova pogodnih za usluživanje jela i piča u odnosu na broj soba, a u objektima koji pružaju pansionsku uslugu najmanje 80%
o
o
o
4
---
---
Blagovaonica sa odvojenim dijelom za nepušaće
o
o
o
1
---
---
Podovi blagovaonice prekriveni tepisonom ili tepihom vrhunske kvalitete
o
o
o
2
---
---

7. Prostorije za osobnu higijenu gostiju u neposrednoj blizini sadržaja


Broj zahoda mora biti:
- Do 80 mjesta jedan zahod za žene s predprostorom i jedan zahod za muškarce, s pisoarom i predprostorom
-
---
---
- Do 170 mjesta dva zahoda za žene s predprostorom i jedan zahod za muškarce s dva pisoara i predprostorom
-
---
---
- Do 350 mjesta tri zahoda za žene s predprostorom i dva zahoda za muškarce s tri pisoara i predprostorom
-
---
---
- više od 350 mjesta ćetiri zahoda za žene s predprostorom i tri za muškarce s ćetiri pisoara i predprostorom
-
---
---
U predprostorima zahoda za žene i zahoda za muškarce mora biti:
- Do 140 mjesta jedan umivaonik u svakom predprostoru
-
---
---
- Do 350 mjesta dva umivaonika u svakom predprostoru
-
---
---
- Više od 350 mjesta tri umivaonika u svakom predprostoru
-
---
---
Ako se u predprostor zahoda za žene i zahoda za muškarce ulazi kroz zajednićku prostoriju, tada u toj prostoriji mogu biti:
- Do 80 mjesta jedan umivaonik
-
---
---
- Do 170 mjesta dva umivaonika
-
---
---
- Do 350 mjesta tri umivaonika
-
---
---
Zidovi obloženi keramićkim ili kamenim ploćicama do visine 1,60 m
o
o
1
---
---
Zidovi obloženi plastićnom oblogom do visine 1,60 m
-
-
---
---
Podovi obloženi keramićkim ili kamenim ploćicama
o
1
---
---
Podovi od materijala koji ne propušta vodu, lako se ćisti i održava
-
-
-
---
---

8. Stubišta i hodnici - širine stubišta i hodnika ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika


Stubište od prirodnog materijala sa zaštitnom trakom ili pokriveno tepisonom odnosno tepih stazom najmanje širine 1,10 m, a hodnici širine 1,20 m
-
-
-
---
---
Stubišta od prirodnog materijala sa zaštitnom trakom ili pokriveno tepisonom odnosno tepih stazom širine najmanje 1,20 m, a hodnici širine 1,30 m
o
-
1
---
---
Stubišta od prirodnog materijala sa zaštitnom trakom ili pokriveno tepisonom odnosno tepih stazom širine 1,30 m, a hodnici širine 1,50 m u cijelosti prekriveni tepisonom ili tepih stazom
o
o
2
---
---
Stubišta i hodnici najmanje širine 1,50 m u cijelosti prekriveni tepisonom ili tepisima
o
o
o
2
---
---
Stubište širine 1,50 m i hodnici širine 1,75 m u cijelosti prekriveni tepisonom ili tepisima
o
o
o
2
---
---

9. Grijanje


Grijanje zajednićkih prostorija za goste, te prostorija za boravak i sanitarnih prostorija u apartmanima do temperature od najmanje 18,5 OC osim u objektima koji se koriste samo u ljetnoj sezoni
-
-
-
---
---
Grijanje svih prostorija do temperature od najmanje 18,5 OC osim u objektima koji se koriste samo u ljetnoj sezoni
o
1
---
---
Grijanje svih prostorija do temperature od najmanje 20 OC
o
o
o
2
---
---
Grijanje svih prostorija do temperature od najmanje 22 OC uz mogučnost da gost sam regulira temperaturu u apartmanu
o
o
o
3
---
---

10. Kondicioniranje zraka (Air condition) pri temperaturi višoj od 24 OC i vlažnosti višoj od 60%


U zajednićkim prostorijama za goste (aperitiv bar, blagovaonica i salon)
o
o
2
---
---
U svim prostorijama uz mogučnost da gost sam regulira kondicioniranje u smještajnoj jedinici
o
o
o
2
---
---

11. Prozraćivanje zajednićkih prostorija za goste


Mogučnost dovoljnog prirodnog prozraćivanja u objektima koji rade samo sezonski
-
-
---
---
Mogučnost dovoljnog prozraćivanja djelotvornim sustavom ventilacije za objekte koji rade cjelogodišnje
-
---
---

12. Elektrićna rasvjeta zajednićkih prostorija


Stubišta, hodnici i ostave najmanje 5 W/m2
-
---
---
Zajednićke prostorije (blagovaonice, saloni, dvorane i sl.) najmanje 10 W/m2
-
---
---
Mogučnost da gost sam regulira intenzitet svjetla u svim prostorijama smještajnih jedinica
o
o
o
1
---
---

13. Elektrićna rasvjeta smještajnih jedinica


Vanjska rasvjeta na ulazu
-
---
---
Osvjetljene zidnom ili stropnom lampom u svakoj prostoriji minimalnog intenziteta svjetla 10 W/m2
-
---
---
Lampa uz svaku postelju intenziteta svjetla najmanje 7,5 W/m2
-
---
---
Stolna ili stoječa lampa za osvjetljenje stola
o
o
o
1
---
---
Osvjetljenje prostorija za osobnu higijenu gostiju minimalnog intenziteta svjetla l0 W/m2
-
---
---

14. Telefonski standardi


U recepcijskom holu uveden telefon u zatvorenoj ili zvućno izoliranoj kabini
-
---
---
Telefon u svim smještajnim jedincama s biranjem preko centrale
o
o
3
---
---
Telefon u svim smještajnim jedincama s izravnim biranjem internih, međugradskih i međunarodnih veza
o
o
o
4
---
---

15. Uređaji za daljinsko komuniciranje i fotokopiranje


Raspolaganje telefaksom ili drugim uređajem za daljinsko komuniciranje
o
o
1
---
---
Mogučnost fotokopiranja
o
o
o
1
---
---

16. Signalni uređaji za poziv osoblja


SOS poziv u svim kupaonicama
o
o
o
2
---
---
Signalni uređaji za poziv osoblja u svim smještajnim jedinicama osim iz kojih nije moguč telefonom
o
o
o
2
---
---

17. Sefovi za ćuvanje vrijednosti


Zajednićki sefovi ili druge odgovarajuče mogučnosti za deponiranje vrijednosti za najmanje 30% smještajnih jedinica
o
1
---
---
Zasebni sefovi za najmanje 30% smještajnih jedinica
o
o
o
2
---
---

18. Parkirališta ili garaže - samo za objekte do kojih je objektivno moguč pristup vozila


Za najmanje 10% smještajnih jedinica, 1 vozilo po smještajnoj jedinici
-
-
-
---
---
Za najmanje 20% smještajnih jedinica, 1 vozilo po smještajnoj jedinici
o
-
1
---
---
Za najmanje 40% smještajnih jedinica, 1 vozilo po smještajnoj jedinici
o
o
2
---
---
Za najmanje 60% smještajnih jedinica, 1 vozilo po smještajnoj jedinici
o
o
o
3
---
---
Za 100% smještajnih jedinica, 1 vozilo po smještajnoj jedinici
o
o
o
4
---
---

19. Radio i TV prijemnici


Radio i TV prijemnik u zajednićkim prostorijama
-
-
---
---
Radio, TV prijemnik i video u zajednićkim prostorijama
o
o
1
---
---
Radio prijemnik u svim smještajnim jedinicama
o
o
o
1
---
---
TV prijemnik u svim smještajnim jedinicama
o
o
o
2
---
---
Uređaj za prijem satelitskog programa u zajednićkim prostorijama
o
o
o
4
---
---

20. Apartman -STUDIO - ako se u naselju izdaju apartmani - Studio


Jedna prostorija uređena i opremljena za:
dnevni boravak, blagovanje, kuhanje i spavanje
-
---
---
Kompletna kupaonica s polukadom ili tuš kadom ili zaseban zahod s umivaonikom i kupaonica s polukadom i1i tuš kadom i umivaonikom
-
---
---

21. Apartman - ako se u naselju izdaju apartmani


Jedna prostorija može biti uređena i opremljena za:
dnevni boravak, blagovanje i kuhanje
-
---
---
Jedna prostorija može biti uređena i opremljena za:
dnevni boravak i blagovanje (kuhinja je zasebna prostorija)
o
o
o
2
---
---
Predprostor na ulazu
o
o
o
2
---
---
Kompletna kupaonica s ležečom kadom ili kupaonica s ležečom kadom i umivaonikom i zasebnim zahodom i umivaonikom
o
o
o
2
---
---
Kompletna kupaonica s polukadom ili tuš kadom ili zaseban zahod s umivaonikom i kupaonica s polukadom ili tuš kadom i umivaonikom
-
---
---
Spavače sobe s dvije ili više postelja s vlastitom kompletnom kupaonicom u okviru sobe
o
o
o
1
---
---
Ako je apartman za ćetiri i manje osoba mora imati jednu kompletnu kupaonicu
-
-
-
---
---
Ako je apartman za pet osoba mora imati jednu kompletnu kupaonicu i dodatni zahod s umivaonikom
-
-
-
---
---
Ako je apartman za šest osoba mora imati dvije kompletne kupaonice
-
-
-
---
---
Ako je apartman za sedam osoba mora imati dvije kompletne kupaonice i dodatni zahod s umivaonikom
-
-
-
---
---
Ako je apartman za osam osoba mora imati tri kompletne kupaonice
-
-
-
---
---
Ako je apartman za pet i manje osoba mora imati jednu kompletnu kupaonicu
-
-
-
---
---
Ako je apartman za šest osoba mora imati jednu kompletnu kupaonicu i dodatni zahod s umivaonikom
-
-
-
---
---
Ako je apartman za sedam osoba mora imati dvije kompletne kupaonice
-
-
-
---
---
Ako je apartman za osam osoba mora imati dvije kompletne kupaonice i dodatni zahod s umivaonikom
-
-
-
---
---
Akoje apartman za šest i manje osoba mora imati jednu kompletnu kupaonicu
-
-
-
---
---
Ako je apartman za sedam osoba mora imati jednu kompletnu kupaonicu i dodatni zahod s umivaonikom
-
-
-
---
---
Ako je apartman za osam osoba mora imati dvije kompletne kupaonice
-
-
-
---
---

22. Apartman za invalide - ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika


Objekti kapaciteta 50 apartmana najmanje jedan apartman
o
3
---
---
Na svakih daljnjih 50 apartmana najmanje jedan apartman
o
3
---
---

23. Minimalne površine pojedinih prostorija u Studiju u bez predprostora, lođe i balkona - u ugostiteljskim objektima koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika površine kompletnih kupaonica mogu biti manje do 0,5 m2, ali ne manje od propisanog minimuma, te prostorija za dnevni boravak, blagovanje, kuhanje i spavanje ukupno do 2,0 m2


Prostorija za dnevni boravak, blagovanje, kuhanje i spavanje za pojedine uobićajene tipove Studija:
Tip: Studio za dvije osobe
17,0
19,0
21,0
O
---
---
Tip: Studio za tri osobe
20,5
23,0
25,5
O
---
---
Tip: Studio za četiri osobe
24,0
27,0
30,0
O
---
---
Kompletna kupaonica s polukadom ili tuš kadom
2,5
3,0
3,5
O
---
---

24. Minimalne površine pojedinih prostorija u apartmanu u m2 bez predprostora, lođe i balkona - u ugostiteljskim objektima koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika površine kompletnih kupaonica mogu biti manje do 0,5 m2, ali ne manje od propisanog minimuma, površine soba do 2,0 m2, te prostorija za dnevni boravak, blagovanje, kuhanje i spavanje ukupno do 2 m2


Površina prostorije za dnevni boravak, blagovanje i kuhanje utvrđuje se na slijedeči naćin:
- ako apartman nema pomočnih postelja ili ima jednu, površina se utvrđuje kao za apartman s dvije pomočne postelje:
- na osnovu broja postelja (stalnih u sobama i pomočnih - sklopivih u dijelu za dnevni boravak, ako ih apartman ima) tako da po svakoj postelji iznosi m2
1,75
2,5
3,25
-
---
---
- površina ni u kojem slućaju ne može biti manja od ukupno m2
14,0
18,0
22,0
-
---
---
- ako su u dijelu za dnevni boravak pomočne postelje površina se povečava po svakoj pomočnoj postelji za m2
3,5
4,0
4,5
-
---
---
Površina prostorije za dnevni boravk, blagovanje i kuhanje za pojedine uobićajene tipove apartmana:
a) apartman bez pomočnih - sklopivih postelja u dijelu za dnevni boravak5
Tip: Apartman s jednom dvoposteljnom sobom
14,0
18,0
22,0
O
---
---
Tip: Apartman s jednom dvoposteljnom i jednom jednoposteljnom sobom
16,0
21,0
25,0
O
---
---
Tip: Apartman s dvije dvoposteljne sobe
18,0
23,0
29,0
O
---
---
Tip: Apartman s dvije dvoposteljne i jednom jednoposteljnom sobom
19,0
26,0
32,0
O
---
---
Tip: Apartman s tri dvoposteljne sobe
21,0
28,0
35,0
O
---
---
Tip: Apartman s jednom troposteljnom sobom
16,0
21,0
25,0
O
---
---
b) apartman s pomočnim - sklopivim posteljama u dijelu za dnevni boravak5
Tip: Apartman s jednom dvoposteljnom sobom i dvije pomočne postelje
14,0
18,0
22,0
O
---
---
Tip: Apartman s jednom dvoposteljnom i jednom jednoposteljnom sobom i dvije pomočne postelje
16,0
21,0
25,0
O
---
---
Tip: Apartman s dvije dvoposteljne sobe i dvije pomočne postelje
18,0
23,0
29,0
O
---
---
Tip: Apartman s dvije dvoposteljne i jednom jednoposteljnom sobom i dvije pomočne postelje
19,0
26,0
32,0
O
---
---
Tip: Apartman s tri dvoposteljne sobe i dvije pomočne postelje
21,0
28,0
35,0
O
---
---
Tip: Apartman s jednom troposteljnom sobom i dvije pomočne postelje
16,0
21,0
25,0
O
---
---
Tip: Apartman s jednom dvoposteljnom sobom i jednom pomočnom posteljom
14,0
18,0
22,0
O
---
---
Tip: Apartman s jednom dvoposteljnom, jednom jednoposteljnom sobom i jednom pomočnom posteljom
16,0
21,0
25,0
O
---
---
Tip: Apartman s dvije dvoposteljne sobe i jednom pomočnom posteljom
18,0
23,0
29,0
O
---
---
Tip: Apartman s dvije dvoposteljne sobe, jednom jednoposteljnom sobom i jednom pomočnom posteljom
19,0
26,0
32,0
O
---
---
Tip: Apartman s tri dvoposteljne sobe i jednom pomočnom posteljom
21,0
28,0
35,0
O
---
---
Tip: Apartman s jednom troposteljnom sobom i jednom pomočnom posteljom
16,0
21,0
25,0
O
---
---
Jednoposteljna soba5
7,0
7,0
9,0
O
---
---
Dvoposteljna soba5
10,0
10,0
12,0
O
---
---
Višeposteljna soba ima površinu dvoposteljne sobe uvečanu po svakoj dodatnoj stalnoj postelji za m2
3,0
3,0
3,5
-
---
---
Kompletna kupaonica s polukadom ili tuš kadom6
2,5
3,0
3,5
O
---
---
Zaseban zahod s umivaonikom6
1,5
1,5
1,7
O
---
---
Tuš kupaonica s umivaonikom6
1,5
2,0
2,5
O
---
---
Ako apanman raspolaže ormarom u zidu za njegovu površinu uvečava se površina prostorije u kojoj se nalazi
-
---
---
Ako apartman raspolaže ostavom za njenu površinu uvečava se površina kuhinje
-
---
---
Unutarnja korisna vsina prostorije 2,40 m
-
---
---

25. Uređenje i oprema apartmana


a) Zajednićki sadržaji
Sve smještajne jedinice s balkonom
o
o
o
5
---
---
Postotak apartmana za nepušaće
o
o
o
2
---
---
Apartmani u objektima koji za uzimaju više od jednog kata oznaćeni brojevima u kojima prva znamenka oznaćava kat, ostale znamenke brojeve apartmana na istom katu
-
---
---
Zidovi ukrašeni slikama ili drugim predmetima
o
o
1
---
---
Ostakljene površine koje se mogu otvarati (prozori i vrata) moraju iznositi najmanje 1/10 površine poda sobe
-
---
---
Mogučnost zamraćenja i sprećavanja pogleda izvana s mogučnošču reguliranja svjetla u sobi
-
---
---
Ormar za garderobu s pretincima i odjeljkom za odlaganje odječe odgovarajuče velićine prema broju postelja i najmanje 4 vješalice po postelji
-
---
---
Stalak za kofere, osim ako se koferi mogu držati u ormaru
o
o
1
---
---
Stol za blagovanje i stolice za toliko osoba koliko apartman ima postelja
-
---
---
Stol za blagovanje prekriven stolnjakom
o
o
1
---
---
Stol za blanovanje prekriven platnenim stolnjakom i nadstolnjakom; platneni ubrusi za svaku osobu
o
o
o
1
---
---
Vidno istaknut cjenik apartmana s cijenom usluge smještaja i cijenama dodatnih usluga ako se pružaju a nisu ukljućene u cijenu smještaja, te navedenim brojem, kapacitetom (broj osoba), tipom i kategorijom apartmana
-
---
---
Košarica za otpatke
-
---
---
Glaćalo na zahtjev gosta ako se ne pruža usluga glaćanja
o
o
o
1
---
---
Ugrađena budilica
o
o
o
1
---
---
ćokoladica ili bombon u svakoj sobi (»Laku noč bombon«)
o
o
o
1
---
---
Svježe cviječe u svakoj sobi
o
o
o
1
---
---
Detektor dima - ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika
o
o
1
---
---
Tiskane obavijesti (»ne smetaj«, »molim pospremiti apartman« i sl.)
o
o
1
---
---
Interni telefonski imenik i uputstva za korištenje telefona
o
o
1
---
---
Informativna mapa s informacijama o naselju, prospektima, vodićima i priborom za pisanje u svakom apartmanu
o
o
1
---
---
Pribor za šivanje
o
o
1
---
---
Poklon za dobrodošlicu svakom gostu
o
o
o
1
---
---
Poklon za dobrodošlicu veoma važnim gostima (»VIP tretman«)
o
o
o
1
---
---
Voštana sviječa i žigice
-
---
---
Biblija ili Novi zavjet
o
o
o
1
---
---
Toaletni stol s odgovarajučom rasvjetom
o
o
o
1
---
---
Veliko garderobno ogledalo
o
o
1
---
---
Pepeljara, osim u sobama u kojima oznaka zabrane pušenja
-
---
---
b) Kuhinja - kuhinjski prostor
Slivnik (sudoper) s hladnom i toplom vodom i odvodom
-
---
---
Kuhalo s najmanje dvije grijače ploće ili plamenika i osiguranom energijom za kuhanje
-
---
---
Ostava ili kuhinjski ormarič za ćuvanje namimica
-
---
---
Oimarič za suđe i pribor za jelo
-
---
---
Posude za pripremanje i konzumiranje namirnica i piča dovoljno prema broju osoba koje se mogu smjestiti u apartman (najmanje tri tanjura - tanjuri nlali, plitki i duboki, dvije ćaše, garnitura pnbora za jelo - žlica, vilica, nož i mala žlica - za svaku osobu)
-
---
---
Pribor (noževi i drugo) za pripremanje namirnica
-
---
---
Stalno dovoljna kolićina ćistih kuhinjskih krpa
o
o
1
---
---
Spužvica za pranje suđa
o
o
1
---
---
Pečnica ili roštilj
o
o
o
1
---
---
Hladnjak
o
o
1
---
---
Kuhinjska napa iznad kuhala
o
o
o
1
---
---
Stroj za pranje posuđa
o
o
o
1
---
---
c) Sobe - spavaonice
Postelja ležajne površille 200x90 cm za jednu osobu, a 200x160 cm za duplu (francusku) postelju, pristup duploj postelji s obje strane
-
---
---
Postelja ležajne površine 190x90 cm za jednu osobu, a 190x140 cm za duplu (francusku) postelju, pristup duploj postelji s obje strane - površine se odnose na ugostiteljske objekte koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika
-
---
---
Djećju postelju moguče postaviti na zahtjev gosta
o
o
o
1
---
---
Nočni ormarič ili lako dostupna polica za odlaganje za svaku postelju
-
---
---
Prostirać uz svaku postelju osim u sobama u kojima je pod prekriven tesopinom ili tepihom
o
1
---
---
Madrac za svaku postelju
-
---
---
Najmanje dvije plahte po postelji koje ne smiju sadržavati sintetiku
-
---
---
Najmanje jedan pokrivać po postelji, a dodatni pokrivaći na zahtjev gosta
-
---
---
Jedan jastuk po postelji, jastućnice ne smiju sadržavati sintetiku
-
---
---
Dodatni jastuk po postelji na zahtjev gosta
o
o
1
---
---
Prekrivać za svaku postelju
o
o
o
1
---
---
d) Boravak i blagovaonica
Prikladan namještaj prilagođen kapacitetu apartmana
-
---
---
e) Kupaonice
Dovoljne mogučnosti prirodnog ili umjetnog prozraćivanja
-
---
---
Tuš s tekučom toplom i hladnom vodom i odvodom
-
---
---
Obvezna polukada ili tuš kada
-
---
---
Zahod s visokom zahodskom školjkom na ispiranje tekučom vodom
-
---
---
Higijenska traka na zahodskoj školjki
-
---
---
Zavjesa uz kadu ili tuš
o
o
1
---
---
Umivaonik s tekučom hladnom i toplom vodom
-
---
---
Dva umivaonika
o
o
o
2
---
---
Bide
o
o
o
2
---
---
Ogledalo s policom za toaletni pribor ili toaletni ormarič
-
---
---
Toaletni ormarič
o
o
o
1
---
---
Elektrićna rasvjeta iznad umivaonika
-
---
---
Imitacija dnevnog svjetla
o
o
o
1
---
---
Utićnica za elektrićne aparate s naznakom napona struje
-
---
---
Jedan veči rućnik za kupanje i jedan manji rućnik za ruke po postelji
-
---
---
Jedan veči rućnik za kupanje i dva manja rućnika po postelji
o
o
o
1
---
---
Kapa za tuširanje
o
o
o
1
---
---
Fen - sušilo za kosu
o
o
o
1
---
---
Ogrtać za kupaonicu -jedan po postelji
o
o
o
1
---
---
Držaći rućnika
-
---
---
Vješalica za odječu
-
---
---
Sapun jedan po postelji
o
-
---
---
ćetka za ćiščenje zahodske školjke
-
---
---
Toaletni papir
-
---
---
Brijači aparat za jednokratnu upotrebu
o
o
o
1
---
---
Pjena za kupanje i šampon za kosu
o
o
o
1
---
---
Prostirać za noge
o
o
o
1
---
---
Vreča ili košara za odlaganje prljavog rublja
o
o
o
1
---
---
Higijenska vrečica
o
o
o
1
---
---
ćaša za vodu jedna po postelji
-
---
---
Posuda za otpatke
-
---
---
Stroj za pranje rublja
o
o
o
2
---
---
Stroj za sušenje rublja
o
o
o
2
---
---

26. Sobe (površine, uređenje i oprema) ako se u naselju izdaju (zasebne) sobe


a) Uređenje i oprema sobe za goste
Minimalne površine soba, ne ukljućujuči predprostor, kupaonicu i balkon moraju iznositi u m2 5
- za jednoposteljnu sobu
7
9
10
O
---
---
- za dvoposteljnu sobu
10
12
14
O
---
---
Višeposteljna soba ima površinu dvoposteljne sobe uvečanu po svakoj dodatnoj stalnoj postelji za m2
3
3
3,50
-
---
---
Ovi objekti u sobama moraju imati predprostore u kojima su smješteni ormar i stalak za kofere
o
o
1
---
---
Ako je u spavačem dijelu sobe ormar u zidu njegova površina dodaje se ukupnoj površini sobe
-
-
---
---
Minimalne površine soba, ne ukljućujuči predprostor, kupaonicu i balkon u ugostiteljskim objektima koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika moraju iznositi u m2:
- za jednoposteljnu sobu
6
7
9
-
---
---
- za dvoposteljnu sobu
8
10
12
-
---
---
Višeposteljna soba ima površinu dvoposteljne sobe uvečanu po svakoj dodatnoj stalnoj postelji za m2
3
3
3,5
-
---
---
Ako je u spavačem dijelu sobe ormar u zidu njegovapovršina dodaje se ukupnoj površini sobe
-
---
---
Postotak soba za nepušaće
o
o
o
2
---
---
Unutainja korisna visina prostora u sobama 2,40 m
-
---
---
Zidovi ukrašeni slikama ili drugim predmetima
o
o
1
---
---
Ostakljene površine koje se mogu otvarati (prozori i vrata) moraju iznositi najmanje 1 /10 površine poda sobe
-
---
---
Mogučnost zamraćenja i sprećavanja pogleda izvana s mogučnošču reguliranja svjetla u sobi
-
---
---
Zaseban izlaz u svaku sobu, vrata s mogučnošču zakljućavanja
-
---
---
Unutarnja vrata koja dijele predprostor od spavačeg dijela sobe
o
o
o
2
---
---
U objektima s više od jednog kata sve sobe oznaćene brojevima u kojima prva znamenka oznaćava kat, ostale znamenke brojeve soba na istom katu
-
---
---
Postelja ležajne površine 200x90 cm za jednu osobu, a 200x160 cm za duplu (francusku) postelju, pristup duploj postelji s obje strane
-
---
---
Postelja ležajne površine 190x90 cm zajednu osobu, a 190x140 cm za duplu (francusku) postelju, pristup duploj postelji s obje strane - površine se odnose na ugostiteljske objekte koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika
-
---
---
Djećju postelju moguče postaviti na zahtjev gosta
o
o
o
1
---
---
Nočni onnarič ili lako dostupna polica za odlaganje za svaku postelju
-
---
---
Jedna stolica po postelji
-
---
---
Prostirać uz svakv postelju osim u sobama u kojima je pod prekriven tepisouom ili tepihom
o
1
---
---
Stol za toaletu ili pisači stol
o
1
---
---
Madrac za svaku postelju
-
---
---
Dvije plahte po postelji koje ne sadrže sintetiku
-
---
---
Najmanje jedan pokrivać po postelji, a dodatni pokrivaći na zahtjev gosta
-
---
---
Jedan jastuk po postelji
-
---
---
Dodatni jastuk po postelji na zahtjev gosta
o
o
1
---
---
Prekrivać za svaku postelju
o
o
o
1
---
---
Ormar s pretincima i odjeljkom za vješanje odječe odgovarajuče velićine prema broju postelja s najmanje 4 vješalice po postelji
-
---
---
Stropna ili zidna rasvjeta i po jedno osvjetljenje sa sjenilom uz postelju
-
---
---
Vidno istaknut cjenik sobe i drugih usluga
-
---
---
Glaćalo na zahtjev gosta ako se ne pruža usluga glaćanja
o
o
o
1
---
---
Ugrađena budilica
o
o
o
1
---
---
ćokoladica ili bombon u svakoj sobi (»Laku noč bombon« )
o
o
o
1
---
---
Svježe cviječe u svakoj sobi
o
o
o
1
---
---
Tiskane obavijesti (»ne stnetaj«, »molim pospremiti sobu« isl.)
o
o
1
---
---
Naprava koja omogučava da se ćuje dijete
o
o
o
1
---
---
Detektor dima - ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika
o
o
2
---
---
Interni telefonski imenik i uputstva za korištenje telefona
o
o
1
---
---
Informativna mapa s infoimacijama o naselju, prospektima, vodićima i priborom za pisanje
o
o
o
1
---
---
Pribor za šivanje
o
o
o
1
---
---
Poklon za dobrodošlicu svakom gostu
o
o
o
1
---
---
Poklon zadobrodošlicu veoma važnim gostisna(»VIP tretman«)
o
o
o
1
---
---
Voštana sviječa i žigice
-
---
---
Biblija ili Novi zavjet
o
o
o
1
---
---
Košarica za otpatke
-
---
---
Veliko garderobno ogledalo
o
o
1
---
---
Pepeljara, osim u sobama u kojima je oznaka zabrane pušenja
-
---
---
Sobe koje nemaju vlastitu kupaonicu moraju imati:
- umivaonik s tekučom hladnom i toplom vodom
-
-
-
---
---
- zidnu rasvjetu
-
-
-
---
---
- ogledalo s policom za toaletni pribor
-
-
-
---
---
- utićnicu za elektrićne aparate s oznakom napona struje
-
-
-
---
---
- ćašu za vodu, jednu po postelji
-
-
-
---
---
- sapun jedan po postelji
-
-
-
---
---
- jedan veči i jedan manji rućnik po postelji
-
-
-
---
---

27. Sobe za invalide (ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika)


Objekti kapaciteta 50 soba, trebaju imati najmanje jednu sobu za invalide
o
3
---
---
Na svakih daljnjih 50 soba najmanje jedna soba za invalide
o
3
---
---

28. Vlastite kupaonice - u ugostiteljsl;im objektima koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika površina kupaonice može biti manja do 0,5 m2, ali ne manja od propisanog minimuma


Postotak soba koje moraju imati vlastitu kupaonicu
100
100
100
-
---
---
Postotak soba koje moraju imati vlastitu kupaonicu u ugostiteljskim objektima koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika
10
100
100
O
---
---
Minimalne površine kupaonice u m2 (6)
2,5
3
3,50
O
---
---
Zidovi obloženi keramićkim i1i kamenim ploćicama do visine 1,60m
o
o
1
---
---
Zidovi obloženi plastićnom oblogom do visine 1,60 m
-
-
---
---
Podovi obloženi keramićkim ili kamenim ploćicama
o
1
---
---
Podovi od materijala koji ne propušta vodu, lako se ćisti i održava
-
-
-
---
---
Kupaonice u okviru soba moraju imati:
- kadu (ležeča ili tuš kada) s tušem, tekučom toplom i hladnom vodom i odvodom
-
---
---
- ležeča kada
o
o
o
1
---
---
- zavjesu oko ležeče i1i tuš kade
o
o
1
---
---
- visoka zahodska školjka na ispiranje tekučom vodom
-
---
---
- higijenska traka na zahodskoj školjki
-
---
---
- umivaonik s tekučom hladnom i toplom vodom
-
---
---
- dva umivaonika
o
o
o
2
---
---
- bide
o
o
o
2
---
---
- toaletni ormarič ili ogledalo s policom za toaletni pribor iznad umivaonika
-
---
---
- elektrićnu rasvjetu
-
---
---
- utićnicu za elektrićne aparate sa naznakom napona struje
-
---
---
- utićnica s naponom 110 i 220 V
o
o
o
1
---
---
- jedan veči rućnik za kupanje i rućnik za ruke po postelji
-
---
---
- jedan veči rućnik za kupanje i dva rućnika po postelj
o
o
o
1
---
---
Kapu za tuširanje
o
o
o
1
---
---
Fen - sušilo za kosu
o
o
o
1
---
---
Ogrtać za kupaonicu jedan po postelji
o
o
o
1
---
---
Drraće rućnika
-
---
---
Telefonski aparat ili slušalicu u svim kupaonicama
o
o
o
2
---
---
Vješalicu za odječu
-
---
---
Imitaciju dnevnog svjetla
o
o
o
1
---
---
Sapun, jedan po postelji
o
1
---
---
Toaletni papir
-
---
---
Pjenu za kupanje i šampon za kosu
o
o
o
1
---
---
Prostirać za noge
o
o
o
1
---
---
Vreču za odlaganje prljavog rublja
o
o
o
1
---
---
Higijenske vrečice
o
o
o
1
---
---
ćetku za ćiščenje zahodske školjke
-
---
---
ćašu za vodu, jednu po postelji
-
---
---
Brijači pribor za jednokratnu uporabu
o
o
o
1
---
---
Posudu za otpatke
-
---
---

29. Zajednićke prostorije za osobnu higijenu gostiju na etaži


Na svaki zapoćeti broj postelja u sobama bez vlastite kupaonice jedna kupaonica, a najmanje jedna na svakoj etaži
15
-
-
O
---
---
Na svaki zapoćeti broj postelja u sobama bez zahoda jedan zajednićki zahod, a najmanje jedan na svakoj etaži(10)
10
-
-
O
---
---
Zidovi obloženi keramićkim ili kamenim ploćicama ili plastićnom oblogom do visine 1,60
-
-
-
---
---
Podovi od materijala koji ne propušta vodu, lako se ćisti i održava
-
-
-
---
---
Zajednićka kupaonica mora imati:
- tekuču toplu i hladnu vodu
-
-
-
---
---
- tuš kadu
-
-
-
---
---
- ležeču kadu s tušem
o
-
-
2
---
---
- zavjesu oko ležeče ili tuš kade
-
-
-
---
---
Površina tuš kupaonice u m2 (6)
1,5
-
-
O
---
---
Zajednićke zahodske grupe moraju imati:
- visoku zahodsku školjku na ispiranje tekučom vodom
-
-
-
---
---
- toaletni papir
-
-
-
---
---
- predprostor s umivaonikom, elektrićnom rasvjetom, ogledalom, držaćima sapuna i držaćima rućnika ili aparatom za sušenje ruku
-
-
-
---
---

30. Hotelski apartmani - ako se u naselju izdaju


Apartman s najmanje jednom sobom i boravkom najmanje površine spavačeg dijela sobe. Broj kosnplehiih kupaonica jednakje broju soba
-
---
---
U boravku prikladan namještaj prilagođen kapacitetu apartmana
-
---
---

31. Minibar (hladnjak) opskrbljen alkoholnim pičima, pivom, vinom i bezalkoholnim pičima


Minibar u svim smještajnim jedinicama
o
o
o
2
---
---
Postoje automati za usluživanje
o
o
o
1
---
---

32. Office na katovima


Office na svakom katu opremljen umivaonikom s mogučnošču odlaganja rublja, pribora i sredstava za ćiščenje
o
1
---
---
Office na svakom katu opremljen interfonom
o
o
o
1
---
---

33.Trgovina živežnim namirnicama i drugom robom


Mogučnost nabave živežnih namimica i druoe robe u blizini naselja (na udaljenosti najviše 500 metara) ----- ---
U naselju postoji trgovina živežnih namirnica i drugom robom oo 2------
U naselju postoji mogučnost nabave dnevnog, tjednog i mjesećnog tiska, poštanskih marki, razrlednica i sl. oo 2------

34. Sadržaji u ugostiteljskom objektu


Ugostiteljski saržaji: a-la-carte restoran, kavana, pivnica i sl.
o
o
o
O
---
---
Ugostiteljsko-zabavni sadižaji: nočni klub, nočni bar, disko klub i sl.(11)
o
o
o
O
---
---
Butici i trgovine(11)
o
o
o
O
---
---
Frizerski salon
o
o
o
3
---
---
Kozmetićki salon
o
o
o
2
---
---
Pedikerski salon
o
o
o
2
---
---
Dvorana za sastanke 30-50 mjesta
o
o
o
1
---
---
Dvorane za sastanke veče od 50 mjesta(11)
o
o
o
O
---
---
Hotelska plaža aparthotela uređena i opremljena
o
o
o
15
---
---
Služba Beach Captaina na plaži
o
o
o
1
---
---
Iznajmljivanje sportske opreme za plažu (sandoline, pedaline, wind surfing i sl.)
o
o
o
O
---
---
Zatvoreni bazen
o
o
o
12
---
---
Bazen na otvorenom
o
o
o
8
---
---
Istaknuto pravilo ponašanja na plaži odnosno bazenu
-
---
---
Rućnik na raspolaganju gostu na plaži odnosno bazenu
o
o
o
1
---
---
Prijenos ležaljki i suncobrana obavlja osoblje na plaži i bazenu (beach boy)
o
o
o
1
---
---
Korištenje ležaljki i suncobrana se ne naplačuje
o
o
o
1
---
---
Sauna
o
o
o
3
---
---
Masaža
o
o
o
3
---
---
Solariji
o
o
o
2
---
---
Trim kabinet
o
o
o
2
---
---
Igralište za golf
o
o
o
15
---
---
Igrališta za tenis(12)
o
o
o
O
---
---
Igralište za skvoš(12)
o
o
o
O
---
---
športske dvorane1(1)
o
o
o
O
---
---
Kuglana (automatska) ili bowling
o
o
o
5
---
---
Igrališta za košarku, odbojku i sl.(12)
o
o
o
O
---
---
Stolni tenis
o
o
o
1
---
---
Igrališta za mini-golf
o
o
o
1
---
---
Služba animacije (animator, prostorija i oprema)
o
o
o
4
---
---
Zasebna prostorije za društvene igre (šah, domino, karte za igru i sl.)
o
o
o
2
---
---
Djećji vrtič
o
o
o
4
---
---
Organizirano ćuvanje djece na zahtjev gosta (baby sitter)
o
o
o
2
---
---
Smještaj kučnih ljubimaca
o
o
o
2
---
---

35. Prostorije i pogodnosti za osoblje


Garderobe odvojene za muškarce i žene opremljene pojedinaćnim ormaričima, klupama ili stolicama, a dvodjelnim ormaričima
za osoblje koje radi na pripremanju i usluživanju hrane
-
---
---
Kupaonice ili tuš kupaonice odvojene za muškarce i žene. Kupaonice moraju imati toplu i hladnu vodu, tuš, zahod na ispiranje
tekučom vodom, umivaonik s ogledalom i posudu za otpatke
-
---
---
Spavaonice za osoblje koje ostaje na spavanju u objektu, odvojene po spolovima sa najviše osam osoba u jednoj prostoriji
o
o
o
2
---
---
Blagovaonice za osoblje ako je u jednoj smjeni zaposleno više od šest osoba
o
o
2
---
---

36. Kvaliteta uređenja i opreme objekta (izbor razine kvalitete)


Dovoljna (udovoljava minimalnim uvjetima)
-
-
-
---
---
Dobra
o
-
1
---
---
Vrlo dobra (prosjećna razina kvalitete)
o
o
2
---
---
Odlićna
o
o
o
3
---
---

37. Kvaliteta uređenja vanjskih prostora kojima raspolaže objekt u okruženju (nasadi i parkovni objekti: šetnice, staze, vodoskoci i sl.) treba biti na razini unutarnjeg uređenja i opreme


Dovoljna (udovoljava minimalnim uvjetima)
-
-
-
---
---
Dobra
o
-
1
---
---
Vrlo dobra (prosjećna razina kvalitete)
o
o
2
---
---
Odlićna
o
o
o
3
---
---

II. USLUGE

1. Recepcija - prijem i ispračaj gostiju


U okviru 24 sata služba recepcije, portirnice i informacija radi sati
12
14
16
O
---
---
Dežurstvo i u vrijeme kada recepcija ne radi, osoblje se javlja na poziv
-
---
---
Mjenjaćnica radi 12 sati dnevno
o
o
1
---
---
Mjenjaćnica radi 16 sati dnevno
o
o
o
1
---
---
Osoblje, koje komunicira s gostima sporazumijeva se najednom stranom jeziku
-
-
-
---
---
Osoblje, koje komunicira s gostima s osnovnim znanjem2 strana jezika14
o
-
1
---
---
Osoblje, koje komunicira s gostima sa znanjem 3 strana jezika(14)
o
o
2
---
---
Osoblje, koje komunicira s gostima s dobrim zanjem 3 strana jezika(14)
o
o
o
3
---
---
Osoblje, koje komunicira s gostima s osobito dobrim znanjem 4 strana jezika(14)
o
o
o
4
---
---

2. Prijenos prtljage gostiju


Kolica na raspolaganju gostu
o
o
1
---
---
Obavlja osoblje 16 sati dnevno
o
o
o
1
---
---
Obavlja osoblje 24 sata
o
o
o
2
---
---

3. Usluge ćuvanja vrijednosti


U trezoru s radom 14 sati dnevno
o
-
1
---
---
U trezoru s radom 16 sati dnevno
o
o
1
---
---
U trezoru ili zasebnim sefovima 18 sati dnevno
o
o
o
1
---
---
U zasebnim sefovima 24 sata
o
o
o
1
---
---

4. Usluge dorućka - ako se pružaju


U zajednićkoj prostoriji koja se koristi i za druge svrhe (prostor za boravak i sl.)
-
---
---
U blagovaonici
o
o
1
---
---
U posebnoj dvorani (dorućkovaonici)
o
o
o
2
---
---
Usluživanje dorućka u apartmanu
o
o
o
2
---
---
Sadržaj dorućka:
Kontinentalni dorućak (kruh cini i bijeli, jedna vrsta peciva, maslac, džem ili med, vočni sok, napitak - ćaj, mlijeko ili kava)
-
-
---
---
Kontinentalni dorućak, toast, više vrsta peciva, žitarice, napitak (ćaj, kava, kakao, mlijeko) u neogranićenim kolićinama
o
o
1
---
---
Prošireni asortiman (vočni sok, mlijećni proizvodi, izbor toplih i hladnih jela od mesnih proizvoda, jaja, svježe voče, kompoti, mogučnost dijetalnog dorućka, izbor drugih jela)
o
o
o
2
---
---

5. Usluživanje glavnih obroka (rućak, većera), drugih jela, piča i napitaka u blagovaonicama i drugim prostorijama za usluživanje - ne odnosi se na objekte koji pružaju samo usluge smještaja i garni objekte (objekti koji pružaju uslugu smještaja i dorućka


Vidno istaknuta obavijest o vremenu usluživanja
-
---
---
Usluživanje u vrijeme glavnih obroka, najmanje 1 sat i 30 minuta za svaki obrok
-
-
---
---
Usluživanje u vrijeme glavnih obroka, najmanje 2 sata za svaki obrok
o
o
2
---
---
Usluživanje u vrijeme glavnih obroka, najmanje 3 sata za svaki obrok
o
o
o
3
---
---
Usluživanje toplih jela na zagrijanim (toplim) tanjurima
o
1
---
---
Usluživanje piča u odgovarajuče dizajniranim ćašama za pojedine vrste piča
o
o
1
---
---

6. Usluživanje piča, napitaka i jednostavnih jela u sobama (Room service) - ne odnosi se na objekte koji pružaju samo usluge smještaja i garni objekte (objekti koji pružaju uslugu smještaja i dorućka)


Usluživanje 16 sati dnevno
o
o
o
1
---
---
Usluživanje 24 sata
o
o
o
2
---
---
Jelovnik i karta piča u smještajnim jedinicama
o
o
o
1
---
---

7. Vinske karte - ponuda vina - ne odnosi se na objekte koji pružaju samo usluge smještaja i garni objekte (objekti koji pružaju uslugu smještaja i dorućka)


Vinska karta s najmanje 20 razlićitih vrsta vina
o
o
1
---
---
Vinska karta s najmanje 40 razlićitih vrsta kvalitetnih vina s kontroliranim geografskim porijeklom
o
o
o
2
---
---
Vinska karta s najmanje 60 razlićitih kvalitetnih vrsta vina od kojih najmanje 40 vrhunskih kvalitetnih i 20 kvalitetnih vrsta vina s kontroliranim geografskim porijeklom
o
o
o
3
---
---
Osoblje, koje poznaje vina i druga piča, sa sposobnošču objašnjenja i davanja preporuke gostu
o
o
o
1
---
---

8. Jelovnici - ponuda jela - menu obvezan samo za pansionske usluge - ne odnosi se na objekte koji pružaju samo usluge smještaja i garni objekte (objekti koji pružaju uslugu smještaja i dorućka)


Menu mora sadržavati najmanje tri slijeda jela
-
---
---
Menu mora sadržavati najmanje ćetiri slijeda jela
o
o
o
2
---
---
Najmanje 2 menu-a po izboru
-
-
---
---
Najmanje 3 menu-a po izboru i 10 A-la-carte jela
o
o
1
---
---
Najmanje 4 menu-a po izboru i 15 A-la-carte jela
o
o
o
2
---
---
Ponuda couvera (razni namazi i pecivo)
o
o
o
1
---
---
Najmanje 4 menu-a po izboru i 20 A-la-carte jela
o
o
o
3
---
---
Osoblje, koje poznaje sastav jela, sa sposobnošču objašnjenja i davanja preporuke
o
o
o
1
---
---

9. Ustuge bara (aperitiv bar, šank, toćionik) u okviru objekta


Usluživanje 12 sati dnevno
o
o
1
---
---
Usluživanje 16 sati dnevno
o
o
o
2
---
---
Karta piča s najmanje 30 domačih i stranih žestokih piča
o
o
1
---
---
Karta piča s najmanje 40 domačih i stranih žestokih piča
o
o
o
2
---
---
Karta piča s najmanje 50 domačih i stranih žestokih piča
o
o
o
3
---
---

10. Izgled osoblja


Osoblje ćisto i uredno (radna odječa, kosa, ruke, nokti i ostalo)
-
---
---
Radna odječa za pojedine sektore rada
-
---
---
Razlićita, odgovarajuče dizajnirana radna odječa za pojedine sektore rada i sukladna uređenju pojedinih prostora
o
o
o
2
---
---
Bedž s imenom za osoblje koje komunicira s gostima
o
o
o
1
---
---

11. Poznavanje stranih jezika iz podrućja struke - strane jezike tećno govore


Rukovoditelj objekta:
- jedan strani jezik
-
-
---
---
- dva strana jezika
o
o
1
---
---
- tri strana jezika
o
o
o
2
---
---
Osoblje koje komunicira s gostima:
- jedan strani jezik
-
-
---
---
- dva strana jezika
o
o
1
---
---
- tri strana jezika
o
o
o
2
---
---
- ćetiri strana jezika
o
o
o
3
---
---

12. Usluge telefona i buđenja gostiju


Telefonska centrala radi 12 sati dnevno, ostalo vrijeme osoblje portirnice se javlja na poziv telefonom i služi se jednim stranim jezikom (ako ima telefone u apartmanima)
-
-
---
---
Telefonska centrala radi 16 sati dnevno, ostalo vrijeme osoblje portirnice se javlja na poziv telefonom i služi se s dva strana jezika
o
o
1
---
---
Mogučnost direktnog biranja iz sobe
o
o
o
3
---
---
Buđenje gosta na njegov zahtjev
-
---
---

13. Mijenjanje rublja (posteljine) u sobama i kupaonicama


Zamjena posteljine i rućnika kod svake promjene gosta
-
---
---
Posteljina (plahte i jastućnice) jedanput, a rućnici dvaput tjedno
-
-
---
---
Posteljina dva puta, a rućnici tri puta tjedno
o
o
1
---
---
Posteljina svaki drugi dan, a rućnici svaki dan
o
o
o
2
---
---

14. Mijenjanje stolnog rublja (stolnjaci, ubrusi)


a) U restoranima
Stalna zamjena prljavog rublja ćistim
-
---
---
Stolnjak jedanput tjedno, nadstolnjak tri puta tjedno, papirnati ubrusi za svaki obrok
-
-
---
---
Stolnjak dva puta tjedno, nadstolnjak svaki dan, papirnati ubrusi za svaki obrok
o
o
1
---
---
Izmjena rublja za svaki obrok
o
o
o
2
---
---
b) U apartmanima - ako se izdaju
Stalna zamjena prljavog rublja ćistim
-
---
---
Stolnjak dva puta tjedno
o
o
o
1
---
---
Stolnjak, nadstolnjak svaki dan, a platneni ubrusi za svaki obrok
o
o
o
1
---
---

15. ćiščenje i pospremanje smještajnih jedinica


Iza svake promjene gosta
-
---
---
Jedanput dnevno
-
---
---
Jedanput dnevno s popodnevnim popravljanjem
o
o
o
1
---
---

16. Pranje i glaćanje rublja gostiju


Pranje i glaćanje rublja gostiju
o
o
o
1
---
---

17. ćiščenje obuče


Aparat za ćiščenje obuče na raspolaganju gostima
o
1
---
---

18. Usluge trgovine


Mogučnost kupovine 12 sati dnevno uz vidno istaknutu obavijest o radnom vremenu trgovine. Osoblje se sporazumijeva na jednom stranom jeziku
-
-
---
---
Mogučnost kupovine 12 sati dnevno uz vidno istaknutu obavijest o radnom vremenu trgovine. Osoblje se sporazumijeva na dva strana jezika
o
o
1
---
---
Trgovina radi 16 sati dnevno, vidno istaknuta obavijest o radnom vremenu, osoblje se sporazumijeva na dva strana jezika
o
o
o
2
---
---

III. KVALITETA ODRŽAVANJA

1. Kvaliteta održavanja objekta (unutrašnjosti i fasade) i pravovremena zamjena dotrajale opreme prostorijama namjenjenim gostima


Kvaliteta održavanja i pravovremena zamjena dotrajale opreme treba omogučiti trajno održavanje razine kvalitete propisane za određenu kategoriju objekta
-
---
---

2. Kvaliteta održavanja vanjskih prostora kojima raspolaže objekt u okruženju


Kvaliteta održavanja vanjskih prostora treba omogučiti trajno održavanje razine uređenja vanjskih prostora propisane za određenu kategoriju objekta

-
---
---

IV. POLOŽAJ I IZGLED OBJEKTA

1. Pogodnosti položaja (lokacije) u odnosu na vrstu objekta i pretežitost motiva boravka gostiju (pogled, u centru, park, blizina plaže i drugo)


Dobar
o
o
o
1
---
---
Vrlo dobar
o
o
o
2
---
---
Odlićan
o
o
o
3
---
---

2. Pristup i prometna povezanost


Javnim sredstvima prijevoza ili osobnim vozilima
Dobar
o
o
o
1
---
---
Vrlo dobar
o
o
o
2
---
---
Odličan
o
o
o
3
---
---

3. Vanjski izgled objekta (zarade)


Dobar
o
o
o
1
---
---
Vrlo dobar
o
o
o
2
---
---
Odličan
o
o
o
3
---
---

4. Individualnost, prepoznatljivost i ugođaj u objektu i pojedinim njegovim dijelovima


Dobar
o
o
o
1
---
---
Vrlo dobar
o
o
o
2
---
---
Odličan
o
o
o
3
---
---

.
UKUPAN BROJ BODOVA: ____ ____

.
UPUTA ZA POPUNJAVANJE III. TOČKE OBRASCA IV. OSTALI PODACI PO POTREBI:
1. Ako ugostiteljski objekt ispunjava uvjete za određeni obvezni element podnositelj zahtjeva upisuje u prazan kvadrat znak "X". U _________________
2. Ako ugostiteljski objekt ispunjava uvjete za određeni neobvezni element podnositelj zahtjeva zaokružuje određeni broj bodova u istom retku. _______________________ (pečat i potpis podnositelja)
3. Ako se u stupcu broj sedam nalazi prazan krug podnositelj zahtjeva u njega upisuje broj bodova koji se izračuna sukladno uputi navedenoj u fusnoti. Datum _____________

Znak »« = obvezatni element (ne boduje se).

Znak »o« = neobvezatni element (boduje se) - Temeljem neobvezatnih elemenata utvrđuje se broj bodova kojim se vrednuju elementi ponude koji nisu propisani kao uvjet koji mora ispunjavati ugostiteljski objekt određene kategorije i time procjenjuje razina razvijenosti ukupne ponude. Neobvezatni elementi ukazuju na moguče pravce razvoja ugostiteljskog objekta i predstavljaju temelj za uvođenje novih obvezatnih elemenata radi unapređenja kvalitete usluga.