Zakoni i propisi - Pravni savjeti Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata, te o obrascima zahtjeva ugostitelja i o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, te o obrascima zahtjeva građana
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
OZ-5F

Format 295x205 mm

ZAHTJEV

ZA UTVRÐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU KAMPA, TE UPIS U UPISNIK

I. PODACI O UGOSTITELJU

1.
Tvrtka i sjedište ugostitelja

_

2.
Vrsta i naziv ugostiteljskog objekta

_

3.
Sjedište ugostiteljskog objekta (mjesto, ulica,broj, telefon i fax)

_

4.
Ime, prezime i stručna sprema voditelja poslovanja

_

5.
Kategorija koju ugostitelj predlaže utvrditi za
ugostiteljski objekt

_

Priložiti:
1. - Rješenje o upisu u registar trgovačkog suda (za ugostitelja pravnu osobu), ili

- obrtnicu (za ugostitelja fizičku osobu)

2. - Svu pribavljenu dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta sukladno posebnim propisima

II. PODACI O UGOSTITELJSKOM OBJEKTU VRSTE KAMPA

1. Osnovni podaci o kapacitetu

Na prostoru za kampiranje

U čvrstim objektima (u kamp kućicama i sl.)

Ukupno:

Broj kamp jedinica:

Udio kapaciteta prostora kampa na kojemu se iznajmljuju kamp jedinice u ukupnom kapacitetu (u %): (Udio se utvrđuje na način da se broj kamp jedinica pomnoži s brojem tri, tj. prosječnim brojem gostiju i podijeli s ukupnim kapacitetom kampa.)

Specifikaciju kamp jedinica prema rednom broju (pod kojim se izdaje) i površina u m2 treba priložiti ovom obrascu.

Minimalna površina kamp jedinice:

2. Vlastiti smještajni objekti kojima kamp
raspolaže

a) Kamp kućice broj , ukupno postelja

b) Kamp prikolice broj , ukupno postelja

c)

3. Telefonski standard

Broj telefonskih kabina_______

Broj gostiju na jednu telefonsku kabinu______

4. Priključci na električnu energiju

Broj priključaka na električnu energiju

Postotak prostora za kampiranje koji ima mogućnost priključka na električnu energiju

(Postotak se utvrđuje na način da se kapacitet kampa podijeli s brojem tri, tj. prosječnim brojem gostiju i utvrdi maksimalan broj priključaka, a zatim broj raspoloživih priključaka podijeli s tim brojem.)

5. Vodoopskrba

Količina vode po jednom gostu (kamperu) litara/dnevno

Postotak kamp jedinica koje imaju mogućnost povremenog priključka na vodovod pokretnim crijevom (Postotak se utvrđuje na način da se broj kamp jedinica koje imaju mogućnost povremenog priključka na vodovod podijeli s ukupnim brojem kamp jedinica.)

Broj izljevnih mjesta (slavina)

Broj gostiju na jedno izljevno mjesto (slavinu)

6. Čistoća

Broj posuda za otpatke

7. Spremnici ili uređaji za pražnjenje kemijskih zahoda

Broj spremnika ili uređaja za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda

Broj spremnika ili uređaja za pražnjenje kemijskih zahoda ugrađenih u stanmobil (Wohnmobile)

8. Zahodi

Broj zahoda za žene____ , za muškarce_____ , ukupno____

Broj gostiju na jedan zahod_____

9. Pisoari

Broj pisoara

Broj gostiju na jedan pisoar

10. Umivaonici

Broj umivaonika: za žene , za muškarce , ukupno.

Broj gostiju na jedan umivaonik . Broj umivaonika s toplom i hladnom vodom .

Postotak od ukupnog broja umivaonika .

Broj utičnica za električne uređaje za umivaonik . Postotak u odnosu na ukupan broj umivaonika .

11. Tuš kupaonica

Broj tuš kupaonica: za žene , za muškarce , ukupno .

Broj gostiju na jednu tuš kupaonicu . Broj tuš kupaonica s toplom vodom . Postotak u odnosu na ukupan broj tuš kupaonica .

12. Korita za pranje nogu

Broj korita za pranje nogu .

Broj gostiju na jedno korito za pranje nogu .

Broj korita s toplom vodom . Postotak u odnosu na ukupan broj korita %.

(Pod brojem korita podrazumijeva se broj slavina na koritu za pranje nogu.)

13. Udaljenost prostorija za osobnu higijenu od
prostora za kampiranje

Najveća udaljenost prostorija za osobnu higijenu .

14. Broj pretinaca u hladnjacima____ . Postotak u odnosu na kapacitet kampa %____

15. Pranje i glačanje rublja i odjeće

Broj korita za pranje rublja

Broj gostiju na jedno korito

Broj korita s toplom vodom . Postotak u odnosu na broj korita %. Broj strojeva za pranje rublja

Broj gostiju na jedan stroj za pranje rublja

Broj prostora za glačanje rublja

Broj gostiju na jedan prostor za glačanje rublja

16. Pranje posuđa

Broj korita za pranje posuđa

Broj gostiju na jedno korito za pranje posuđa

Broj korita s toplom vodom . Postotak u odnosu na ukupan broj korita %

17. Udaljenost korita za pranje nogu, odjeće i posuđa od prostora za kampiranje

Najveća udaljenost od prostora za kampiranje je m.

18. Prostorije za osobnu higijenu prilagođene inva lidima

Broj zahoda____ , broj umivaonika____ , broj tuš
kupaonica _____, broj korita za pranje nogu _____.

19. Ugostiteljski objekti i ostali sadržaji

Broj sjedala:
Ugostiteljstvo - vrste
Površina u unutarnjem

ugostiteljskih objekata unutarnjem prostoru vanjskom
prostoru: prostoru
Restoran
Kavana
Disco klub

Napomena: Nepostojeće prostore (sadržaje) precrtati, ako objekt raspolaže s drugim prostorima treba ih navesti.

20. Ostali sadržaji:

ÿ plaža (pijesak, šljunak, žal ili betonski platoi na ÿkamenitoj obali)
ÿ otvoreni bazen____
ÿ otvoreni bazen za djecu____
ÿ teniski tereni - broj____
ÿ stolovi za stolni tenis - broj____
ÿ mini golf - broj____
ÿ igralište za odbojku - broj____
ÿ igralište za košarku - broj


ELEMENTI I MJERILA ZA KATEGORIZACIJU KAMPA

NAZIV ELEMENTA
ISPUNJAVA PODNOSITELJ ZAHTJEVA
POVJERENSTVO
x
xx
xxx
xxxx
BODOVI
OBVEZNI ELEMETNI
BODOVI
1
2
3
4
5
6
7
8

I. UREÐENJE I OPREMA

1. Veličina - kapacitet kampa


Najmanje 30 gostiju - kampera
-
____
____

2. Smještaj kampa (lokacija)


Kamp ne može biti smješten:
a) Na presušenim riječnim koritima, mjestima izloženim opasnostima od bujica i poplava i na mjestima opasnim za zdravlje ljudi
-
____
____
b) Na udaljenosti manjoj od 500 m od kulturno- povijesnih spomenika ili zaštićenih područja
-
____
____
c) U blizini za život i zdravlje ljudima opasnih industrija
-
____
____
d) Na mjestima na kojima je pristup ograničen ili zabranjen zbog javnih interesa
-
____
____
Prostor za kampiranje mora biti najmanje 50 m udaljen od autoputa, magistralne i regionalne ceste ili željezničke pruge - ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika
-
____
____

3. Prometna povezanost i pristup - ne odnosi se na kampove do kojih nije objektivno moguć pristup vozilima


Cestovna povezanost s glavnim prometnicama
-
____
____
Kampovi om pravila zaokruživanja brojeva na način:
- jedan zahod na svakih (broj) gostiju 25211815 -________
Ukupan broj zahoda u kampovima određenog kapaciteta većeg od 250 gostiju:5
500 gostiju2024 2833¡ ________
1000 gostiju4048 5667¡ ________
3000 gostiju120143 167200¡ ________
5000 gostiju200238 278333¡ ________
Zahodi moraju biti odvojeni za žene i muškarce -________
Od ukupnog broja zahoda 60% mora biti za žene, a 40% za muškarce -________
Zidovi obloženi plastičnom oblogom do visine 1,60 m --- ________
Zidovi obloženi keramičkim ili kamenim pločicama do visine 1,60 oo 1________
Podovi od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava --- -________
Podovi obloženi keramičkim ili kamenim pločicama o 1________
Svi zahodi na ispiranje tekućom vodom -________
Visoka ili niska zahodska školjka -________
Vrata zahoda s mogućnošću zaključavanja s unutarnje strane -________
Vrata zahoda s mogućnošću zaključavanja s unutarnje strane i otključavanja s vanjske u slučaju potrebe ooo o1________
Najmanje jedan zahod s umivaonikom za djecu ooo o1________
Toaletni papir stalno u zahodima -________
četka za čišćenje zahodske školjke u svakom zahodu -________
b) Pisoari
Broj pisoara utvrđuje se na temelju odnosa prema ukupnom broju zahoda. 0dnos ukupnog broja zahoda i pisoaraje 1:0,4
Broj pisoara za kampove kapaciteta 30-250 gostiju:5
- 30 gostiju12 22¡ ________
- 40 gostiju22 22¡ ________
- 50-60 gostiju22 23¡ ________
- 70 gostiju22 33¡ ________
- 80- 90 gostiju23 34¡ ________
- 100 -110 gostiju23 44¡ ________
- 120 gostiju33 44¡ ________
- 130 - 150 gostiju3 445¡ ________
- 160 gostiju34 46¡ ________
- 170 gostiju34 56¡ ________
- 180 - 210 gostiju4 456¡ ________
- 220 gostiju45 66¡ ________
- 230-250 gostiju45 67¡ ________
Broj pisoara u kampovima kapaciteta 250 i više gostiju utvrđuje se primjenom pravila zaokruživanja brojeva na način:
- jedan pisoar na svakih (broj) gostiju 63524538 -________
Broj pisoara u kampovima određenog kapaciteta većeg od 250 gostiju:5
500 gostiju810 1113¡ ________
1000 gostiju1619 2226¡ ________
3000 gostiju4858 6779¡ ________
5000 gostiju7996 I I 1132¡ ________
Pisoari se nalaze u predprostoru zahoda ili mogu biti samostalni objekt ako se u neposrednoj blizini nalaze umivaonici -________
c) Umivaonici
Ukupan broj umivaonika utvrđuje se na temelju odnosa prema ukupnom broju zahoda. 0dnos ukupnog broja zahoda i ukupnog broja umivaonika je 1:1,6
Ukupan broj umivaonika u kampovima kapaciteta 30-250 gostiju:5
- 30 gostiju56 68¡ ________
- 40 gostiju66 810¡ ________
- 50 gostiju68 1011¡ ________
- 60 gostiju810 1013¡ ________
- 70 gostiju810 1113¡ ________
- 80 gostiju81 I 1314¡ ________
- 90 gostiju1011 1316¡ ________
- 100 gostiju1011 1416¡ ________
- 110 gostiju1013 1418¡ ________
- 120 gostiju1113 1618¡ ________
- 130 gostiju1114 1619¡ ________
- 140 gostiju1114 1821¡ ________
- 150 gostiju1314 1821¡ ________
- 160 gostiju1316 1822¡ ________
- 170 gostiju1316 1922¡ ________
- 180 gostiju1416 1924¡ ________
- 190-200 gostiju1418 2124¡ ________
- 210 gostiju1418 2126¡ ________
- 220 gostiju1619 2226¡ ________
- 230-240 gostiju1619 2227¡ ________
- 250 gostiju1619 2228¡ ________
Ukupan broj umivaonika u kampovima kapaciteta 250 i više gostiju utvrđuje se primjenom pravila zaokruživanja brojeva na način:
- jcdan umivaonik na svakih (broj) gostiju 1613119 -________
Ukupan broj umivaonika u kampovima određenog kapaciteta većeg od 250 gostiju:5
500 gostiju3138 4555¡ ________
1000 gostiju6377 91111¡ ________
3000 gostiju188231 273333¡ ________
5000 gostiju313385 455555¡ ________
Od ukupnog broja umivaonika 50% umivaonika mora biti za žene, a 50% za muškarce -________
Umivaonici se moraju nalaziti u prcdprostoru zahoda za žene odnosno muškarce -________
Umivaonici odvojeni pregradomo oo 1________
Od ukupnog broja umivaonika u zasebnoj prostoriji (kabini) za jednu osobu mora biti određeni postotak umivaonika ooo 252____ ____
Ogledalo uz umivaonik, polica za toaletni pribor i kuke za vješanje ručnika -________
Postotak slavina sa toplom i hladnom vodom5 355070 100¡ ________
Razmak irmeđu umivaonika najmanje 90 cm - ne primjenjuje se na kampove koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ooo 2________
Zidovi obloženi plastičnom oblogom do visine 1,60 m --- ________
Zidovi obloženi keramičkim ili kamenim pločicama do visine 1,60 oo 1________
Podovi od materijala koji ne propušta vodu, 1ako se čisti i odzžava --- -________
Podovi obloženi keramičkim ili kamenim pločicama o 1________
Postotak utičnica za električne uređaje u odnosu na broj umivaonika 506580 100-____ ____
Razmak između utičnica najmanje 90 cm - ne primjenjuje se na kampove koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika o 1________
d) Tuš kupaonice
Ukupan broj tuš kupaonica utvrđuje se na temelju odnosa prema ukupnom broju zahoda. 0dnos ukupnog broja zahoda i ukupnog broja tuš kupaonica jc 1:0,6.
Ukupan broj kupaonica za kampove kapacitcta 30-250 gostiju:5
- 30 gostiju22 23¡ ________
- 40 gostiju22 34¡ ________
- 50 gostiju23 44¡ ________
- 60-70 gostiju34 45¡ ________
- 80 gostiju34 55¡ ________
- 90-100 gostiju44 56¡ ________
- 110 gostiju45 57¡ ________
-120-130 gostiju45 67¡ ________
- l40 gostiju45 78¡ ________
- 150 gostiju55 78¡ ________
- 160-170 gostiju56 78¡ ________
- 180 gostiju56 79¡ ________
- 190-200 gostiju57 89¡ ________
- 210 gostiju57 810¡ ________
- 220-250 gostiju67 810¡ ________
Ukupan broj tuš kupaonica za kampove kapaciteta 250 i više gostiju utvrđuje se primjenom pravila zaokruživanja brojeva na način - jedna tuš kupaonica na svakih (broj) gostiju 423530 25-____ ____
Ukupan broj tuš kupaonica u kampovima određenog kapaciteta većeg od 250 gostiju:5
500 gostiju1214 1720¡ ________
1000 gostiju2429 3340¡ ________
3000 gostiju7186 100120¡ ________
5000 gostiju119143 167200¡ ________
Tuš kupaonice s tekućom hladnom, te tekućom hladnom i toplom vodom --____ ____
Tuš kupaonice s tekućom hladnom i toplom vodom ooo 4________
Postotak tuš kupaonica s toplom vodom5 355070 100¡ ________
Tuš kupaonice moraju biti odvojene za žene i muškarce - ne primjenjuje se na kampove za naturiste -________
Zidovi obloženi keramičkim ili kamenim pločicama do visine 1,60 oo 1________
Zidovi obloženi plastičnom oblogom do visine 1,60 m --- ________
Podovi obloženi keramičkim ili kamenim pločicama o 1________
Podovi od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava --- -________
Vrata tuš kabine koja se zatvaraju ili zastor odneprozirnog materijala - ne primjenjuje se nakampove za naturiste --- ________
Vrata s mogućnošću zakljućavanja ili zasunjivanja s unutarnje strane - ne primjenjuje se na kampove za naturiste oo 1________
Vrata na tuš kupaonici s mogućnošću zaključavanja ili zasunjivanja s unutarnje strane i otključavanja s vanjske strane u slučaju potrebe - ne primjenjuje se na kampove za naturiste ooo o2________
U tuš kupaonici kuka za vješanje odjeće i ručnika -________
Predprostor za presvlačenje ispred tuš kupaonice odvojen zavjesom, opremljen policom za odlaganje i vješalicom (za odjeću i ručnike) ooo 2________
e) Korita za pranje nogu
Broj korita za pranje nogu utvrđuje se na temelju odnosa prema ukupnom broju zahoda. 0dnos ukupnog broja zahoda i ukupnog broja korita za pranje nogu je 1:0,3.
Broj korita za pranje nogu u kampovima kapaciteta 30-250 gostiju:5
- 30 gostiju11 12¡ ________
- 40 gostiju11 22¡ ________
- 50 gostiju12 22¡ ________
- 60-70 gostiju22 22¡ ________
- 80-90 gostiju22 23¡ ________
- 100-120 gostiju22 33¡ ________
- 130-160 gostiju23 34¡ ________
- 170 gostiju23 44¡ ________
- 180-210 gostiju33 45¡ ________
- 220-250 gostiju34 45¡ ________
Ukupan broj korita za pranje nogu u kampovima kapaciteta 250 i više gostiju utvrđuje se na način:
- jedno korito na svakih (broj) gostiju 83706050 -________
Broj korita za pranje nogu u kampovima određenog kapaciteta većeg od 250 gostiju:5
500 gostiju67 810¡ ________
1000 gostiju1214 1720¡ ________
3000 gostiju3643 5060¡ ________
5000 gostiju6071 83100¡ ________
Postotak slavina s toplom vodom uz korita5 -2040 80¡ ________
Korita za pranje nogu se moraju nalaziti u predprostoru zahoda ili u samostalnom objektu -________
f) Kvaliteta uređenja i opreme (izbor razine kvalitete) - prostorija za osobnu higijenu gostiju
Dovoljna --- -________
Dobrao --1 ________
Vrlo dobraoo -2____ ____
Odličnaoo o 3________
g) Solarni sustav zagrijavanja vode
Omogućava raspolaganje većim količina tople vode u prostorijama za osobnu higijenu gostiju ooo o10____ ____

15. Ravnomjeran raspored prostorija za osobnu higijenu gostiju na određenoj udaljenosti


Prostorije za osobnu higijenu gostiju moraju biti ravnomjerno raspoređene na prostoru kampa na udaljenosti od kamp jedinice ne većoj od m 200150100 100-____ ____

16. Smještaj u čvrstim objektima


Usluge smještaja u čvrstim objektima u okviru kampa mogu se pružati najviše do 30% ukupnog kapaciteta (broj gostiju) kampa. Ugostiteljski objekti koji pružaju usluge smještaja moraju ispunjavati uvjete propisane za odnosnu vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta

-________

17. Prehrana i piće


Kampovi kapaciteta 1000 i više gostiju moraju pružati usluge prehrane i pića o 4________
Kampovi kapaciteta manje od 1000 gostiju moraju pružati usluge prehrane i pića, ako na udaljenosti najviše 500 metara od kampa nema ugostiteljskog objekta oo 4________
Ugostiteljski objekti u kojima se pružaju usluge prehrane i pića moraju ispunjavati uvjete propisane za tu vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta -________

18. Trgovina živežnim namirnicama i drugom robom


Kampovi kapaciteta 1000 i više gostiju moraju imati trgovinu živežnim namirnicama i drugom robom u kampu ili neposrednoj blizini -________
Kampovi kapaciteta manje od 1000 gostiju moraju imati trgovinu živežnim namirnicama i drugom robom ako na udaljenosti najviše 500 metara od kampa nema trgovine o 4________
Kampovi kapaciteta 1000 i više gostiju moraju imati mogućnost nabave dnevnog, tjednog i mjesečnog tiska, poštanskih marki, razglednica i sl.) -________
Kampovi kapaciteta manje od 1000 gostiju moraju imati mogućnost nabave dnevnog, tjednog i mjesečnog tiska, poštanskih marki, razglednica i sl.), ako na udaljenosti najviše 500 metara od kampa ne postoji ta mogućnost oo -________

19. Prostor za pripremanie i konzumiranje jela


Uređen i opremljen natkriven prostor za pripremanje i konzumiranje hrane ooo o1________
Uređeno mjesto (grill, roštilj, ognjište i slično) za pripremanje jela ooo o1________
Ako kamp ima mjesto na kojem je ognjište ono mora biti uređeno tako da se izbjegnu opasnosti od požara -________
Jedno električno ili plinsko kuhalo sa stalno raspoloživim izvorom energije za kuhanje - na svakih 250 gostiju ooo o1________
- na svakih 100 gostijuo ooo2 ________
Kuhinjski stolovi s ravnom plohom od nehrđajućeg materijala međusobno odvojeni pregradama ooo o1________
Mogućnost punjenja plinskih boca ooo 2________

20. Rashladni uređaji - hladnjaci s pretincima


Broj hladnjaka utvrđuje se na temelju postotka od kapaciteta kampa oo2,5 52________

21. Ostale pogodnosti za goste


a) Pranje i glačanje rublja i odjeće
Praonici za rublje -________
Strojevi za pranje rubljao o 3________
Jedan stroj za pranje rublja na raspolaganju gostima i to na svakih (broj) --300 200-____ ____
gostiju.
Kampovi koji pružaju uslugu pranja i glačanja rublja ne moraju imati strojeve za pranje rublja na raspolaganju gostima i mogu imati najmanje 50% korita za pranje rublja.
Uslugu pranja i glačanja rublja pruža posebna poslovna jedinica kampa ooo o5________
Natkriven prostor za pranje rublja- -________
Postotak slavina s toplom vodom uz korita5 -2040 80¡ ________
Korito za pranje rublja od nehrđajućeg materijala ooo 3________
Broj korita za pranje rublja utvrđuje se na temelju odnosa prema ukupnom broju korita za pranje nogu.
Odnos ukupnog broja korita za pranje nogu i korita za pranje rublja je 1:1.
Ukupan broj korita za pranje rublja u kampovimakapaciteta 30-250 gostiju:5
- 30 gostiju11 12¡ ________
- 40 gostiju11 22¡ ________
- 50 gostiju12 22¡ ________
- 60-70 gostiju22 22¡ ________
- 80-90 gostiju22 23¡ ________
- 110-120 gostiju22 33¡ ________
- 130-160 gostiju23 34¡ ________
- 170 gostiju23 44¡ ________
- 180-210 gostiju33 45¡ ________
- 220-250 gostiju34 45¡ ________
Broj korita za pranje rublja u kampovima kapaciteta 250 i više gostiju utvrđuje se na način - jedno korito na svakih (broj) gostiju 837060 50-____ ____
Broj korita za pranje rublja u kampovima određenog kapaciteta većeg od 250 gostiju:5
500 gostiju67 810¡ ________
1000 gostiju1214 1720¡ ________
3000 gostiju3643 5060¡ ________
5000 gostiju6071 83100¡ ________
Najmanje jedan natkriven i uređen prostor za glačanje rublja priključen na električnu energiju -________
Na svalah (broj) gostiju još jedan prostor za glačanje rublja - primjenjuje se pravilo zaokruživanja brojeva 700450300 200-____ ____
Mogućnost iznajmljivanja glačala i stolova za glačanje ooo o2________
b) Pranje posuđa
Broj korita za pranje posuđa utvrđuje se na temelju odnosa prema ukupnom broju korita za pranje rublja. Odnos ukupnog broja korita za pranje rublja i korita za pranje posuđa je 1:1.
Ukupan broj korita za pranje posuđa u kampovima kapaciteta 30-250 gostiju:5
- 30 gostiju11 12¡ ________
- 40 gostiju11 22¡ ________
- 50 gostijuI2 22¡ ________
- 60-70 gostiju22 22¡ ________
- 80-90 gostiju22 23¡ ________
-100-120 gostiju.22 33¡ ________
-130-160 gostiju23 34¡ ________
-170 gostiju23 44¡ ________
-180-210 gostiju33 45¡ ________
-220-250 gostiju34 45¡ ________
Broj korita za pranje posuđa u kampovima kapaciteta 250 i više gostiju utvrđuje se na način - jedno korito na svakih (broj) gostiju 837060 50-____ ____
Broj korita za pranje posuđa u kampovima određenog kapaciteta većeg od 250 gostiju:5
500 gostiju67 810¡ ________
1000 gostiju1214 1720¡ ________
3000 gostiju3643 5060¡ ________
5000 gostiju6071 83100¡ ________
Postotak slavina s toplom vodom uz korita5 355070 100¡ ________
Natkriven prostor za pranje posuda- -________
c) Ravnomjeran raspored korita za pranje rublja i posuđa
Korita za pranje rublja i posuđa moraju biti ravnomjerno raspoređeni na prostoru kampa na udaljenosti ne većoj od m 200150100 100-____ ____
d) Pranje vozila
Betoniran prostor za pranje vozila sa tekućom vodom, slavinom s priključnim crijevom dužine najmanje 8 m i kanalom za otjecanje vode na raspolaganju gostima. Dimenzije prostora trebaju biti najmanje 4x6 m oo 1________
Posebna poslovna jedinica pruža uslugu pranja vozila ooo o3________
e) Sadržaji u kampu
Ugostiteljski saržaji: kavana, pivnica i sl. ooo o¡ ________
Ugostiteljsko-zabavni sadržaji: noćni klub, noćni bar, disko
klub i sl.6o ooo¡ ________
Butici i trgovineoo oo¡ ________
Frizerski salonoo oo3 ________
Dvorane za sastajanje gostiju (Camping Room) koja može primiti najma 10% gostiju, a najmanje površine 80 m2 ooo o2________
Plaža kampa uređena i opremljena oooo 15________
Iznajmljivanje sportske opreme za plažu (sandoline, pedaline, Wind surfing i sl.)7 ooo o¡ ________
Prostorija za čuvanje sportske opreme gostiju (wind surfing, sandoline i sl.) ooo o1________
Zatvoreni bazenoo oo12 ________
Bazen na otvorenomoo o 8________
Istaknuto pravilo ponašanja na plaži odnosno bazenu --- -________
Trim kabinetoo oo2 ________
Igrališta za tenis7o ooo ¡____ ____
Igralište za skvoš7 oooo ¡____ ____
Kuglana (automatska) ili bowlingo ooo 5________
Tereni za boćanje7o ooo ¡____ ____
Igrališta za košarku, odbojku i sl.7 ooo o¡ ________
Stolni tenisoo oo1 ________
Igrališta za mini-golfo ooo 1________
Služba animacije (animator, prostorija i oprema) ooo o4________
Dječji vrtićo oo 4________
Igralište za djecuo ooo2 ________
Organizirano čuvanje djece na zahtjev gosta (baby sitter) ooo o2________

22. Uvjeti za invalide


Uređen prištup kampu za osobe s ograničenom mogućnošću kretanja -________
U slučaju otežanog pristupa svim kamp jedinicama (npr. zbog konfiguracije terena) 1 kamp j edinica prilagođena za pristup invalidima na svakih 70 kamp jedinica -________
Prostorije za osobnu higijenu prilagođene invalidima - uračunate su u ukupan broj ovih prostorija - primjenjuje se na kampove kapaciteta 500 i više gostiju -________
Kampovi kapaciteta 500-1000 gostiju moraju imati: jedan zahod, jedan unuvaonik, jednu tuš kupaonicu s toplom i hladnom vodom i jedno korito za pranje nogu prilagođeno invalidima, te na svaki slijedećih tisuću gostiju u kampu još jednu prostoriju za osobnu higijenu (zahod, umivaonik, tuš kupaonicu i korito za pranje nogu) - primjenjuje se pravilo zaokriživanja brojeva -________

23. Kvaliteta uređenja objekata i opreme općenito (izbor razine kvalitete) - osim prostorija za osobnu hogijenu gostiju


Dovoljna --- -________
Dobrao --1 ________
Vrlo dobraoo -2____ ____
Odličnaoo o 3________

24. Kvaliteta hortikulturnog uređenja i parkovnih objekata (šetnica, staza i sl.)


Dovoljna --- -________
Dobrao --1 ________
Vrlo dobraoo -2____ ____
Odličnaoo o 3________

II. USLUGE

1. Čuvarska služba, prijem i ispraćaj gostiju, mjenjačnica i usluge telefona


Stalan nadzor ulaska osoba u kamp -________
Noćna i dnevna čuvarska služba u kampu -________
Služba prijema i ispraćaja gostiju, informacija, uručivanja pošte i poruka gostima radi 12 sati dnevno, istaknuta obavijest o radnom vremenu --- ________
Služba prijema i ispraćaja gostiju, informacija, uručivanja pošte i poruka gostima radi 16 sati dnevno, istaknuta obavijest o radnom vremenu oo -1____ ____
Služba recepcije - prijema i ispraćaja gostiju, služba informacija, prijem i uručivanje pošte radi 24 sata dnevno ooo 2________
Mjenjačnica radi 10 sati dnevno, istaknuta obavijest o radnom vremenu oo 1________
Mjenjačnica radi 16 sati dnevno oooo 2________
Usluge telefona 12 sati dnevno, istaknuta obavijest o radnom vremenu o --1 ________
Usluge telefona i telefaxa 16 sati dnevno, istaknuta obavijest o radnom vremenu oo -2 ____ ____
Usluge telefona i telefaxa 24 satao oo 3________

2. Održavanje čistoće u kampu


čišćenje i uređivanje prostora za kampiranje iza svake promjene gosta -________
Redovito čišćenje i primjereno održavanje prostora za parkiranje i prometnica u kampu -________
Redovito pražnjenje ili zamjena posuda za otpatke, najmanje jedanput dnevno -________
Redovito sakupljanje i odvoženje smeća na za to određeno mjesto izvan kampa -________

3. Medicinske usluge


Obavješćivanje nadležnih ustanova u slučaju pojave zarazih bolesti u kampu -________
Najmanje jedna osoba koja radi u kampu osposobljena za ukazivanje prve pomoći - ne primjenjuje se na kampove kapaciteta 150 i manje gostiju o --2 ________
Najmanje jedna osoba koja radi u kampu osposobljena za ukazivanje prve pomoći, medicinska sestra u službi 10 sati dnevno, istaknuta obavijest o radnom vremenu oo -3____ ____
Medicinska sestra u službi u kampu 16 sati dnevno, osiguran dolazak liječnika u određeno vrijeme, istaknuta obavijest o radnom vremenu ooo 4________

4. Usluge električara


Najmanjejedna osoba stručno osposobljena za rad na električnim instalacijama, izvođenje i kontrolu priključaka na električnu energiju:
- radno vrijeme 16 sati dnevnoo o 2________
- radno vrijeme 8 sati dnevnoo --1 ________

5. Održavanje čistoće prostorija za osobnu higijenu


Redovito čišćenje i dezinfciranje € € € € - ____ ____

6. Uvjeti glede osoblja (poznavanie stranih jezika i izgled)


Voditelj kampa i osoblje u službi prijema i ispraćajagostiju sporazumijevaju se na jednom stranom jeziku --- ________
Voditelj kampa i osoblje u službi prijema i ispraćajagostiju s dobrim govornim znanjem dva strana jezika oo - 2____ ____
Voditelj kampa s dobrim znanjem dva strana jezika, a osoblje u službi prijema i ispraćaja gostiju i informacija s dobrim znanjem tri, a osoblje mjenjačnice dva strana jezika ooo 3________
Osoblje čisto i uredno odjeveno, različita odjeća za pojedine sektore rada -________

7. Usluge trgovine - ako kamp ima trgovinu


Usluge 12 sati dnevno, istaknuta obavijest o radnom vremenu, osoblje u trgovini sporazumijeva se na jednom stranom jeziku o -1____ ____
Usluge 16 sati dnevno, istaknuta obavijest o radnom vremenu, osoblje se sporazuznijeva na dva strana jezika ooo 2________

III. KVALITETA ODRŽAVANJA

1. Kvaliteta održavanja objekta i pravovremena zamjena dotrajale opreme


Kvaliteta održavanja i pravoremena zamjena dotrajale opreme treba omogućiti trajno održavanje razine kvalitete propisane za određenu kategoriju objekta -________

2. Kvaliteta održavanja nasada i parkovnih objekata: šetnica, staza i sl.


Kvaliteta održavanja nasada i parkovnih objekata treba omogućiti trajno održavanje razine kvalitete propisane za određenu kategoriju

-____ ____

UKUPAN BROJ BODOVA: ____ ____

UPUTA ZA POPUNJAVANJE III. TOČKE OBRASCA IV. OSTALI PODACI PO POTREBI:
1. Ako ugostiteljski objekt ispunjava uvjete za određeni obvezni element podnositelj zahtjeva upisuje u prazan kvadrat znak "X". U _________________
2. Ako ugostiteljski objekt ispunjava uvjete za određeni neobvezni element podnositelj zahtjeva zaokružuje određeni broj bodova u istom retku. _______________________ (pečat i potpis podnositelja)
3. Ako se u stupcu broj sedam nalazi prazan krug podnositelj zahtjeva u njega upisuje broj bodova koji se izračuna sukladno uputi navedenoj u fusnoti. Datum _____________

Znak »« = obvezatni element (ne boduje se).

Znak »o« = neobvezatni element (boduje se) - Temeljem neobvezatnih elemenata utvrđuje se broj bodova kojim se vrednuju elementi ponude koji nisu propisani kao uvjet koji mora ispunjavati ugostiteljski objekt određene kategorije i time procjenjuje razina razvijenosti ukupne ponude. Neobvezatni elementi ukazuju na moguće pravce razvoja ugostiteljskog objekta i predstavljaju temelj za uvođenje novih obvezatnih elemenata.