Zakoni i propisi - Pravni savjeti Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata, te o obrascima zahtjeva ugostitelja i o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, te o obrascima zahtjeva građana
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:
OZ-3D

Format 295 x 205 mm

Z A H T J E V

ZA UTVRÐIVANJE MINIMALNIH UVJETA I UVJETA ZA KATEGORIJU KAMPA U KOJEM GRAÐANIN PRUŽA USLUGE SMJEŠTAJA, TE UPIS U UPISNIK

I. PODACI O UGOSTITELJU

1. Ime i prezime, adresa prebivališta
_ _

2. Vrsta objekta
_ _

3. Adresa objekta (mjesto, ulica i broj)
_ _

Priložiti: 1. - Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu

II. PODACI O UGOSTITELJSKOM OBJEKTU VRSTE KAMP

Kapacitet kampa izražen broj gostiju (kampera)

Na prostoru za kampiranje _
U čvrstim objektima (u kamp kućicama) _
Ukupno : _

Broj kamp jedinica: _______________

Udio kapaciteta prostora

Minimalna površina kamp jedinice:________________________

2. Vlastiti smještajni objekti kojima kamp raspolaže

a) Kamp kućice broj _____________, ukupno postelja _________________

  1. Kamp prikolice broj_________, ukupno postelja ____________________
  2. ___________________________________________________________

3. Telefonski standard

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

  1. Ostali sadržaji :

ÿ plaža (pijesak, šljunak, žal ili betonski platoi na kamenitoj obali)
ÿ zatvoreni bazen
ÿ otvoreni bazen
ÿ bazeni za djecu otvoreni
ÿ stolovi za stoni tenis - broj:____________
ÿmini golf - broj:___________
ÿ igralište za odbojku:____________
ÿ igralište za košarku - broj:___________
ÿ teniski tereni - broj_____________


III. ELEMENTI I MJERILA ZA KATEGORIZACIJU KAMPA

NAZIV ELEMENTA
ISPUNJAVA PODNOSITELJ ZAHTJEVA
POVJERENSTVO
x
x x
x x x
x x x x
BODOVI
OBVEZNI ELEMETNI
BODOVI
1
2
3
4
5
6
7
8

I. UREÐENJE I OPREMA

1. Veličina - kapacitet kampa


Najmanje 30 gostiju - kampera
-
____
____

2. Smještaj kampa (lokacija)


Kamp ne može biti smješten:
a) Na presušenim riječnim koritima, mjestima izloženim opasnostima od bujica i poplava i na mjestima opasnim za zdravlje ljudi
-
____
____
b) Na udaljenosti manjoj od 500 m od kultumo- povijesnih spomenika ili zaštićenih područja
-
____
____
c) U blizini za život i zdravlje ljudima opasnih industrija
-
____
____
d) Na mjestima na kojimaje pristup ograničen ili zabranjen zbog javnih interesa
-
____
____
Prostor za kampiranje mora biti najmanje 50 m udaljen od autoputa, magistralne i regionalne ceste ili željezničke pruge - ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika
-
____
____

3. Prometna povezanost i pristup - ne odnosi se na kampove do kojih nije objektivno moguć pristup vozilima


Cestovna povezanost s glavnim prometnicama
-
____
____
Kampovi moraju imati uređen prostor za čekanje vozila za pristup u kamp slobodne površine najmanje 200 m2 - ne primjenjuje se na kampove kapaciteta 300 i manje gostiju
-
____
____

4. Ulaz u kamp, prijem i ispraćaj gostiju


Kamp može imati sazno jedan ulaz
-
____
____
Na ulazu u kamp mora biti rampa
-
____
____
Ulaz u kamp noću mora biti osvjetljen
-
____
____
Kampovi na ulazu moraju imati dovoljno velik, pregledan i noću osvjetljen orijentacioni plan s ucrtanim prometnicama unutar kampa za vozila i pješake, objektima, te brojkom označenim kamp jedinicama - ne primjenjuje se na kampove kapaciteta 300 i manje gostiju
-
____
____
Osvjetljen orijentacioni plan kampa s oznakom slobodnog prostora za kampiranje
o
o
o
2
____
____
U neposrednoj blizini ulaza kamp mora imati:
- prostoriju za obavljanje prijema i ispraćaja gostiju
-
-
-
____
____
- prostoriju u kojoj je recepcija s odgovarajućim namještajem, pepeljarama i košaricama za otpatke
o
o
2
____
____
- recepcijski pult za službu recepcije, infomacija i mjenjačnice ako je ima
o
o
2
____
____
- mjenjačnicu
o
o
1
____
____
- poštanski sandučić - ne primjenjuje se na kampove kapaciteta 30 gostiju
-
____
____
- uveden najmanje 1 telefon na usluzi gostima ako postoji mogućnost telefonskog priključka - ne primjenjuje se na kampove kapaciteta 300 i manje gostiju koji se kategoriziraju sjednom i dvije zvjezdice
-
____
____
- jcdna tclcfonska kabina na svakih (broj) gostiju -primjenjuje se pravilo zaokruživanja brojeva
-
-
600
450
O
____
____

5. Uređenost prostora za kampiranje


Uređen prostor za kampiranje (očišćen od kamenja, korijenja i izravnat) -________
Kvaliteta uređenja površine (gornjeg sloja) i protočnost terena (donji slojevi omogućavaju brzo otjecanje vode poslije kiše):
Dovoljno --- -________
Dobroo --1 ________
Vrlo dobrooo -2____ ____
Odličnooo o 3________
Prirodna ili postavljena ograda oko cijelog kampa koja spriječava nekontrolirani ulaz u kamp -________

6. Prometnice u kampu


Prometnice moraju omogućavati pristup vozilima i pješacima do prostora za kampiranje
-
____
____
Na glavnim prometnicama izvedene tehničke prepreke koje ograničavaju bizinu vozila
-
-
-
____
____
Jednosmjeme prometnice za vozila unutar kampa najmanje širine 2,50 m s dovoljnim brojem ugibališta za mimoilaženje vozila
-
____
____
Kvaliteta uređenosti glavnih prometnica:
- gomji sloj prometnica za vozila izveden tako da spriječava stvaranje prašine i blata
-
-
-
____
____
- asfaltiran ili betoniran gomji sloj prometnica za vozila
o
o
4
____
____

7. Stupanj zaštićenosti od sunca zemljišta za kampiranje


Od 0 - 20% zemljišta --- -________
Od 21 - 40% zemljištao --2 ________
Od 41 - 60% zemljištao o -3____ ____
Od 61 - 100% zemljištao oo 4________

8. Prostor za kampiranje


U kampu se iznajmljuje označen (kamp-jedinica) i neoznačen uređen prostor za postavljanje i korištenje opreme za kampiranje, te za smještaj vozila ako kamp nema posebno parkiralište
-
____
____
Minimalne površine neobilježenog prostora zakampiranje pojednom gostu (kamperu) u m2
15
17
20
25
-
____
____
Udio kapaciteta prostora kampa na kojem se iznajmljuju kamp jedinice u ukupnom kapacitetu (u %)
20
30
50
80
O
____
____
Minimalna površina kamp jedinica u m2
50
70
90
120
-
____
____
Svaka kamp jedinica mora imati označen prostor s brojem pod kojim se iznajmljuje
-
____
____
Sve kamp jedinice ograđene zelenilom
o
o
o
4
____
____
Postotak prostora za kampiranje koji ima mogućnost priključka na električnu energiju
20
33
55
90
O
____
____

9. Opskrba vodom


Priključak na javni vodovod ili na drugi način stalno osigurana dovoljna količina higijenski ispravne vode za piće, pranje i održavanje čistoće
-
____
____
Minimalna količina vode po jednom gostu (kamperu) litara/dnevno
100
100
120
150
-
____
____
Postotak kamp jedinica koje imaju mogućnost povremenog priključka na vodovod pokretnim crijevom radi punjenja spremnika za vodu
-
20
40
70
O
____
____
Po jedno izlijevno mjesto (slavina), a još jedno na svakih (broj) gostiju - ravnomjemo raspoređenih po cijelom kampu - primjenjuje se pravilo zaokruživanja brojeva
400
300
250
200
O
____
____
Stalan protok vode na svim izlijevnim mjestima
-
____
____

10. Higijena i čistoća


Redovito odstranjivanje fekalija i otpadnih voda -________
Sakupljanje i odvodnja tekućih otpadnih tvari na sanitarno-tehnički i higijensko ispravan način -________
Ispuštanje otpadnih voda uređeno tako da se isključuje mogućnost zagađivanja -________
Posude za otpatke s poklopcem, dovoljno čvrste, ili učvršćeni stalci s PVC vrećicama s poklopcem ravnomjerno raspoređeni na prostoru kampa najmanje zapremine 4 dm3 dnevno na svaka tri gosta (jednu kamp jedinicu) -________

11. Spremnici ili uređaji za pražnjenje kemijskih zahoda gostiju


Spremnici ili uređaji za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda gostiju - ne primjenjuje se na kampove kapaciteta 300 i manje gostiju
-
-
-
____
____
Spremnici ili uređaji za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda
-
-
-
____
____
Spremnici ili uređaji za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda moraju se nalaziti u zatvorenim prostorijama zaklonjeni od pogleda izvan tih prostorija, na uređenje zidova i podova odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika kojima su uređeni zahodi
-
____
____
Spremnici ili uređaji za pražjenje kemijskih zahoda ugrađenih u stanmobil (Wohnmobile) - ne primjenjuje se na kampove kapaciteta manjeg od 1000 gostiju
-
-
-
____
____
Spremnici ili uređaji za pražnjenje kemijskih zahoda ugrađenih u stanmobil (Wohnmobile)
o
o
o
3
____
____

12. Zaštita u kampu


Osigurana sredstva za pružanje prve pomoći (zavoji, lijekovi i drugo) -________
Vidno označena obavijest o izlazu u slučaju opasnoti koji je otvoren samo u slučaju potrebe -________
Posebno uređena i opremljena jedna do dvije prostorije za zbrinjavanje oboljelih gostiju ooo 3________
Aparati za gašenje požara s uputama za rukovanje najmanje na dva jezika, ravnomjerno raspoređeni na prostoru kampa, postavljeni na lako vidljivim i pristupačnim mjestima -________

13. Opskrba električnom energijom


Kamp mora biti priključen na javnu električnu mrežu ili na drugi način (vlastiti agregat i sl.) osigurati nesmetano snabdjevanje električnom energijom za rad instalacija i uređaja u kampu
-
____
____
Sve prostorije u zajedničkim objektima (ulaz, recepcija, prostorije za osobnu higijenu i dr.) moraju imati električnu rasvjetu
-
____
____
Orijentaciona rasvjeta niske ili visoke armature na svim glavnim prometnicama za promet vozila i odvojcima premaobjektima za osobnu higijenu u kampu - ne primjenjuje se na kampove kapaciteta 300 i manje gostiju
-
-
-
-
____
____
Orijentaciona rasvjeta niske ili visoke armature na svim glavnim prometnicama za promet vozila i odvojcima prema objektima za osobnu higijenu u kampu
o
2
____
____
Zajedničke prostorije za osobnu higijenu noću osvijetljene
-
____
____

14. Zajedničke prostorije za osobnu higijenu gostiju


Broj zajedničkih prostorija za osobnu higijenu gostiju mora biti srazmjeran veličini - kapacitetu kampa izraženom brojem gostiju - kampera
a) Zahodi
Ukupan broj zahoda za kampove kapaciteta 30-250 gostiju utvrđuje se primjenom pravila zaokruživanja brojeva na sljedeći način:
- za kapacitet 30 gostiju jedan zahod na svakih (broj) gostiju
10
8
7
6
-
____
____
- za kapacitet 30-75 gostiju još jedan zahod na svakih (broj) gostiju više od 30
20
17
4
12
-
____
____
- za kapacitet 75-150 gostiju još jedan zahod na svakih (broj) gostiju više od 75
30
25
21
17
-
____
____
- za kapacitet 150-250 gostiju još jedan zahod na svakih (broj) gostiju više od 150
40
33
28
23
-
____
____
Ukupan broj zahoda za kampove kapaciteta 30-250 gostiju:5
- 30 gostiju
3
4
4
5
¡
____
____
- 40 gostiju
4
4
5
6
¡
____
____
- 50 gostiju
4
5
6
7
¡
____
____
- 60 gostiju
5
6
6
8
¡
____
____
- 70 gostiju
5
6
7
8
¡
____
____
- 80 gostiju
5
7
8
9
¡
____
____
-90 gostiju
6
7
8
10
¡
____
____
- 100 gostiju
6
7
9
10
¡
____
____
- 110 gostiju
6
8
9
11
¡
____
____
-120 gostiju
3
8
10
11
¡
____
____
- 130 gostiju
7
9
10
12
¡
____
____
- 140 gostiju
7
9
11
13
¡
____
____
-150 gostiju
8
9
11
13
¡
____
____
-160 gostiju
8
10
11
14
¡
____
____
- 170 gostiju
8
10
12
14
¡
____
____
- 180 gostiju
9
10
12
15
¡
____
____
- 190 gostiju
9
11
13
15
¡
____
____
- 200 gostiju
9
11
13
15
¡
____
____
- 210 gostiju
9
11
13
16
¡
____
____
- 220 gostiju
10
12
14
16
¡
____
____
- 230 - 250 gostiju
10
12
14
17
¡
____
____
Ukupan broj zahoda za kampove kapaciteta 250 i više gostiju utvrđuje se primjenom pravila zaokruživanja brojeva na način:
- jedan zahod na svakih (broj) gostiju
25
21
18
15
-
____
____
Ukupan broj zahoda u kampovima određenog kapaciteta većeg od 250 gostiju:5
500 gostiju
20
24
28
33
¡
____
____
1000 gostiju
40
48
56
67
¡
____
____
3000 gostiju
120
143
167
200
¡
____
____
5000 gostiju
200
238
278
333
¡
____
____
Zahodi moraju biti odvojeni za žene i muškarce
-
____
____
Od ukupnog broja zahoda 60% mora biti za žene, a 40% za muškarce
-
____
____
Zidovi obloženi plastičnom oblogom do visine 1,60 m
-
-
-
____
____
Zidovi obloženi keramičkim ili kamenim pločicama do visine 1,60
o
o
1
____
____
Podovi od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava
-
-
-
-
____
____
Podovi obloženi keramičkim ili kamenim pločicama
o
1
____
____
Svi zahodi na ispiranje tekućom vodom
-
____
____
Visoka ili niska zahodska školjka
-
____
____
Vrata zahoda s mogućnošću zaključavanja s unutarnje strane
-
____
____
Vrata zahoda s mogućnošću zaključavanja s unutarnje strane i otključavanja s vanjske u slučaju potrebe
o
o
o
o
1
____
____
Najmanje jedan zahod s umivaonikom za djecu
o
o
o
o
1
____
____
Toaletni papir stalno u zahodima
-
____
____
četka za čišćenje zahodske školjke u svakom zahodu
-
____
____
b) Pisoari
Broj pisoara utvrđuje se na temelju odnosa prema ukupnom broju zahoda. 0dnos ukupnog broja zahoda i pisoaraje 1:0,4
Broj pisoara za kampove kapaciteta 30-250 gostiju:5
- 30 gostiju
1
2
2
2
¡
____
____
- 40 gostiju
2
2
2
2
¡
____
____
- 50-60 gostiju
2
2
2
3
¡
____
____
- 70 gostiju
2
2
3
3
¡
____
____
- 80- 90 gostiju
2
3
3
4
¡
____
____
- 100 -110 gostiju
2
3
4
4
¡
____
____
- 120 gostiju
3
3
4
4
¡
____
____
- 130 - 150 gostiju
3
4
4
5
¡
____
____
- 160 gostiju
3
4
4
6
¡
____
____
- 170 gostiju
3
4
5
6
¡
____
____
- 180 - 210 gostiju
4
4
5
6
¡
____
____
- 220 gostiju
4
5
6
6
¡
____
____
- 230-250 gostiju
4
5
6
7
¡
____
____
Broj pisoara u kampovima kapaciteta 250 i više gostiju utvrđuje se primjenom pravila zaokruživanja brojeva na način:
- jedan pisoar na svakih (broj) gostiju
63
52
45
38
-
____
____
Broj pisoara u kampovima određenog kapaciteta većeg od 250 gostiju:5
500 gostiju
8
10
11
13
¡
____
____
1000 gostiju
16
19
22
26
¡
____
____
3000 gostiju
48
58
67
79
¡
____
____
5000 gostiju
79
96
I I 1
132
¡
____
____
Pisoari se nalaze u predprostoru zahoda ili mogu biti samostalni objekt ako se u neposrednoj blizini nalaze umivaonici
-
____
____
c) Umivaonici
Ukupan broj umivaonika utvrđuje se na temelju odnosa prema ukupnom broju zahoda. 0dnos ukupnog broja zahoda i ukupnog broja umivaonika je 1:1,6
Ukupan broj umivaonika u kampovima kapaciteta 30-250 gostiju:5
- 30 gostiju
5
6
6
8
O
____
____
- 40 gostiju
6
6
8
10
O
____
____
- 50 gostiju
6
8
10
11
O
____
____
- 60 gostiju
8
10
10
13
O
____
____
- 70 gostiju
8
10
11
13
O
____
____
- 80 gostiju
8
1 I
13
14
O
____
____
- 90 gostiju
10
11
13
16
O
____
____
- 100 gostiju
10
11
14
16
O
____
____
- 110 gostiju
10
13
14
18
O
____
____
- 120 gostiju
11
13
16
18
O
____
____
- 130 gostiju
11
14
16
19
O
____
____
- 140 gostiju
11
14
18
21
O
____
>____
- 150 gostiju
13
14
18
21
O
____
____
- 160 gostiju
13
16
18
22
O
____
____
- 170 gostiju
13
16
19
22
O
____
____
- 180 gostiju
14
16
19
24
O
____
____
- 190-200 gostiju
14
18
21
24
O
____
____
- 210 gostiju
14
18
21
26
O
____
____
- 220 gostiju
16
19
22
26
O
____
____
- 230-240 gostiju
16
19
22
27
O
____
____
- 250 gostiju
16
19
22
28
O
____
____
Ukupan broj umivaonika u kampovima kapaciteta 250 i više gostiju utvrđuje se primjenom pravila zaokruživanja brojeva na način:
- jcdan umivaonik na svakih (broj) gostiju
16
13
11
9
-
____
____
Ukupan broj umivaonika u kampovima određenog kapaciteta većeg od 250 gostiju:5
500 gostiju
31
38
45
55
O
____
____
1000 gostiju
63
77
91
111
O
____
____
3000 gostiju
188
231
273
333
O
____
____
5000 gostiju
313
385
455
555
O
____
____
Od ukupnog broja umivaonika 50% umivaonika mora biti za žene, a 50% za muškarce
-
____
____
Umivaonici se moraju nalaziti u prcdprostoru zahoda za žene odnosno muškarce
-
____
____
Umivaonici odvojeni pregradom
o
o
o
1
____
____
Od ukupnog broja umivaonika u zasebnoj prostoriji (kabini) za jednu osobu mora biti određeni postotak umivaonika
o
o
o
25
2
____
____
Ogledalo uz umivaonik, polica za toaletni pribor i kuke za vješanje ručnika
-
____
____
Postotak slavina sa toplom i hladnom vodom5
35
50
70
100
O
____
____
Razmak irmeđu umivaonika najmanje 90 cm - ne primjenjuje se na kampove koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika
o
o
o
2
____
____
Zidovi obloženi plastičnom oblogom do visine 1,60 m
-
-
-
____
____
Zidovi obloženi keramičkim ili kamenim pločicama do visine 1,60
o
o
1
____
____
Podovi od materijala koji ne propušta vodu, 1ako se čisti i odzžava
-
-
-
-
____
____
Podovi obloženi keramičkim ili kamenim pločicama
o
1
____
____
Postotak utičnica za električne uređaje u odnosu na broj umivaonika
50
65
80
100
-
____
____
Razmak između utičnica najmanje 90 cm - ne primjenjuje se na kampove koji posluju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika
o
1
____
____
d) Tuš kupaonice
Ukupan broj tuš kupaonica utvrđuje se na temelju odnosa prema ukupnom broju zahoda. 0dnos ukupnog broja zahoda i ukupnog broja tuš kupaonica jc 1:0,6.
Ukupan broj kupaonica za kampove kapacitcta 30-250 gostiju:5
- 30 gostiju
2
2
2
3
O
____
____
- 40 gostiju
2
2
3
4
O
____
____
- 50 gostiju
2
3
4
4
O
____
____
- 60-70 gostiju
3
4
4
5
O
____
____
- 80 gostiju
3
4
5
5
O
____
____
- 90-100 gostiju
4
4
5
6
O
____
____
- 110 gostiju
4
5
5
7
O
____
____
-120-130 gostiju
4
5
6
7
O
____
____
- l40 gostiju
4
5
7
8
O
____
____
- 150 gostiju
5
5
7
8
O
____
____
- 160-170 gostiju
5
6
7
8
O
____
____
- 180 gostiju
5
6
7
9
O
____
____
- 190-200 gostiju
5
7
8
9
O
____
____
- 210 gostiju
5
7
8
10
O
____
____
- 220-250 gostiju
6
7
8
10
O
____
____
Ukupan broj tuš kupaonica za kampove kapaciteta 250 i više gostiju utvrđuje se primjenom pravila zaokruživanja brojeva na način - jedna tuš kupaonica na svakih (broj) gostiju
42
35
30
25
-
____
____
Ukupan broj tuš kupaonica u kampovima određenog kapaciteta većeg od 250 gostiju:5
500 gostiju
12
14
17
20
O
____
____
1000 gostiju
24
29
33
40
O
>____
____
3000 gostiju
71
86
100
120
O
____
____
5000 gostiju
119
143
167
200
O
____
____
Tuš kupaonice s tekućom hladnom, te tekućom hladnom i toplom vodom
-
-
____
____
Tuš kupaonice s tekućom hladnom i toplom vodom
o
o
o
4
____
____
Postotak tuš kupaonica s toplom vodom5
35
50
70
100
O
____
____
Tuš kupaonice moraju biti odvojene za žene i muškarce - ne primjenjuje se na kampove za naturiste
-
____
____
Zidovi obloženi keramičkim ili kamenim pločicama do visine 1,60
o
o
1
____
____
Zidovi obloženi plastičnom oblogom do visine 1,60 m
-
-
-
____
____
Podovi obloženi keramičkim ili kamenim pločicama
o
1
____
____
Podovi od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava
-
-
-
-
____
____
Vrata tuš kabine koja se zatvaraju ili zastor odneprozirnog materijala - ne primjenjuje se nakampove za naturiste
-
-
-
____
____
Vrata s mogućnošću zakljućavanja ili zasunjivanja s unutarnje strane - ne primjenjuje se na kampove za naturiste
o
o
1
____
____
Vrata na tuš kupaonici s mogućnošću zaključavanja ili zasunjivanja s unutarnje strane i otključavanja s vanjske strane u slučaju potrebe - ne primjenjuje se na kampove za naturiste
o
o
o
o
2
____
____
U tuš kupaonici kuka za vješanje odjeće i ručnika
-
____
____
Predprostor za presvlačenje ispred tuš kupaonice odvojen zavjesom, opremljen policom za odlaganje i vješalicom (za odjeću i ručnike)
o
o
o
2
____
____
e) Korita za pranje nogu
Broj korita za pranje nogu utvrđuje se na temelju odnosa prema ukupnom broju zahoda. 0dnos ukupnog broja zahoda i ukupnog broja korita za pranje nogu je 1:0,3.
Broj korita za pranje nogu u kampovima kapaciteta 30-250 gostiju:5
- 30 gostiju
1
1
1
2
O
____
____
- 40 gostiju
1
1
2
2
O
____
____
- 50 gostiju
1
2
2
2
O
____
____
- 60-70 gostiju
2
2
2
2
O
____
____
- 80-90 gostiju
2
2
2
3
O
____
____
- 100-120 gostiju
2
2
3
3
O
____
____
- 130-160 gostiju
2
3
3
4
O
____
____
- 170 gostiju
2
3
4
4
O
____
____
- 180-210 gostiju
3
3
4
5
O
____
____
- 220-250 gostiju
3
4
4
5
O
____
____
Ukupan broj korita za pranje nogu u kampovima kapaciteta 250 i više gostiju utvrđuje se na način:
- jedno korito na svakih (broj) gostiju
83
70
60
50
-
____
____
Broj korita za pranje nogu u kampovima određenog kapaciteta većeg od 250 gostiju:5
500 gostiju
6
7
8
10
O
____
____
1000 gostiju
12
14
17
20
O
____
____
3000 gostiju
36
43
50
60
O
____
____
5000 gostiju
60
71
83
100
O
____
____
Postotak slavina s toplom vodom uz korita5
-
20
40
80
O
____
____
Korita za pranje nogu se moraju nalaziti u predprostoru zahoda ili u samostalnom objektu
-
____
____
f) Kvaliteta uređenja i opreme (izbor razine kvalitete) - prostorija za osobnu higijenu gostiju
Dovoljna
-
-
-
-
____
____
Dobra
o
-
-
1
____
____
Vrlo dobra
o
o
-
2
____
____
Odlična
o
o
o
3
____
____
g) Solarni sustav zagrijavanja vode
Omogućava raspolaganje većim količina tople vode u prostorijama za osobnu higijenu gostiju
o
o
o
o
10
____
____

15. Ravnomjeran raspored prostorija za osobnu higijenu gostiju na određenoj udaljenosti


Prostorije za osobnu higijenu gostiju moraju biti ravnomjerno raspoređene na prostoru kampa na udaljenosti od kamp jedinice ne većoj od m
200
150
100
100
-
____
____

16. Smještaj u čvrstim objektima


Usluge smještaja u čvrstim objektima u okviru kampa mogu se pružati najviše do 30% ukupnog kapaciteta (broj gostiju) kampa. Ugostiteljski objekti koji pružaju usluge smještaja moraju ispunjavati uvjete propisane za odnosnu vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta -________

17. Prehrana i piće


Kampovi kapaciteta 1000 i više gostiju moraju pružati usluge prehrane i pića o 4________
Kampovi kapaciteta manje od 1000 gostiju moraju pružati usluge prehrane i pića, ako na udaljenosti najviše 500 metara od kampa nema ugostiteljskog objekta oo 4________
Ugostiteljski objekti u kojima se pružaju usluge prehrane i pića moraju ispunjavati uvjete propisane za tu vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta -________

18. Trgovina živežnim namirnicama i drugom robom


Kampovi kapaciteta 1000 i više gostiju moraju imati trgovinu živežnim namirnicama i drugom robom u kampu ili neposrednoj blizini
-
____
____
Kampovi kapaciteta manje od 1000 gostiju moraju imati trgovinu živežnim namirnicama i drugom robom ako na udaljenosti najviše 500 metara od kampa nema trgovine
o
4
____
____
Kampovi kapaciteta 1000 i više gostiju moraju imati mogućnost nabave dnevnog, tjednog i mjesečnog tiska, poštanskih marki, razglednica i sl.)
-
____
____
Kampovi kapaciteta manje od 1000 gostiju moraju imati mogućnost nabave dnevnog, tjednog i mjesečnog tiska, poštanskih marki, razglednica i sl.), ako na udaljenosti najviše 500 metara od kampa ne postoji ta mogućnost
o
o
-
____
____

19. Prostor za pripremanie i konzumiranje jela


Uređen i opremljen natkriven prostor za pripremanje i konzumiranje hrane ooo o1________
Uređeno mjesto (grill, roštilj, ognjište i slično) za pripremanje jela ooo o1________
Ako kamp ima mjesto na kojem je ognjište ono mora biti uređeno tako da se izbjegnu opasnosti od požara -________
Jedno električno ili plinsko kuhalo sa stalno raspoloživim izvorom energije za kuhanje - na svakih 250 gostiju ooo o1________
- na svakih 100 gostijuo ooo2 ________
Kuhinjski stolovi s ravnom plohom od nehrđajućeg materijala međusobno odvojeni pregradama ooo o1________
Mogućnost punjenja plinskih boca ooo 2________

20. Rashladni uređaji - hladnjaci s pretincima


Broj hladnjaka utvrđuje se na temelju postotka od kapaciteta kampa
o
o
2,5
5
2
____
____

21. Ostale pogodnosti za goste


a) Pranje i glačanje rublja i odjeće
Praonici za rublje
-
____
____
Strojevi za pranje rublja
o
o
3
____
____
Jedan stroj za pranje rublja na raspolaganju gostima i to na svakih (broj)
-
-
300
200
-
____
____
gostiju.
Kampovi koji pružaju uslugu pranja i glačanja rublja ne moraju imati strojeve za pranje rublja na raspolaganju gostima i mogu imati najmanje 50% korita za pranje rublja.
Uslugu pranja i glačanja rublja pruža posebna poslovna jedinica kampa
o
o
o
o
5
____
____
Natkriven prostor za pranje rublja
-
-
____
____
Postotak slavina s toplom vodom uz korita5
-
20
40
80
¡
____
____
Korito za pranje rublja od nehrđajućeg materijala
o
o
o
3
____
____
Broj korita za pranje rublja utvrđuje se na temelju odnosa prema ukupnom broju korita za pranje nogu.
Odnos ukupnog broja korita za pranje nogu i korita za pranje rublja je 1:1.
Ukupan broj korita za pranje rublja u kampovimakapaciteta 30-250 gostiju:5
- 30 gostiju
1
1
1
2
O
____
____
- 40 gostiju
1
1
2
2
O
____
____
- 50 gostiju
1
2
2
2
O
____
____
- 60-70 gostiju
2
2
2
2
O
____
____
- 80-90 gostiju
2
2
2
3
O
____
____
- 110-120 gostiju
2
2
3
3
O
____
____
- 130-160 gostiju
2
3
3
4
O
____
____
- 170 gostiju
2
3
4
4
O
____
____
- 180-210 gostiju
3
3
4
5
O
____
____
- 220-250 gostiju
3
4
4
5
O
____
____
Broj korita za pranje rublja u kampovima kapaciteta 250 i više gostiju utvrđuje se na način - jedno korito na svakih (broj) gostiju
83
70
60
50
-
____
____
Broj korita za pranje rublja u kampovima određenog kapaciteta većeg od 250 gostiju:5
500 gostiju
6
7
8
10
O
____
____
1000 gostiju
12
14
17
20
O
____
____
3000 gostiju
36
43
50
60
O
____
____
5000 gostiju
60
71
83
100
O
____
____
Najmanje jedan natkriven i uređen prostor za glačanje rublja priključen na električnu energiju
-
____
____
Na svalah (broj) gostiju još jedan prostor za glačanje rublja - primjenjuje se pravilo zaokruživanja brojeva
700
450
300
200
-
____
____
Mogućnost iznajmljivanja glačala i stolova za glačanje
o
o
o
o
2
____
____
b) Pranje posuđa
Broj korita za pranje posuđa utvrđuje se na temelju odnosa prema ukupnom broju korita za pranje rublja. Odnos ukupnog broja korita za pranje rublja i korita za pranje posuđa je 1:1.
Ukupan broj korita za pranje posuđa u kampovima kapaciteta 30-250 gostiju:5
- 30 gostiju
1
1
1
2
O
____
____
- 40 gostiju
1
1
2
2
O
____
____
- 50 gostiju
I
2
2
2
O
____
____
- 60-70 gostiju
2
2
2
2
O
____
____
- 80-90 gostiju
2
2
2
3
O
____
____
-100-120 gostiju.
2
2
3
3
O
____
____
-130-160 gostiju
2
3
3
4
O
____
____
-170 gostiju
2
3
4
4
O
____
____
-180-210 gostiju
3
3
4
5
O
____
____
-220-250 gostiju
3
4
4
5
O
____
____
Broj korita za pranje posuđa u kampovima kapaciteta 250 i više gostiju utvrđuje se na način - jedno korito na svakih (broj) gostiju
83
70
60
50
-
____
____
Broj korita za pranje posuđa u kampovima određenog kapaciteta većeg od 250 gostiju:5
500 gostiju
6
7
8
10
O
____
____
1000 gostiju
12
14
17
20
O
____
____
3000 gostiju
36
43
50
60
O
____
____
5000 gostiju
60
71
83
100
O
____
____
Postotak slavina s toplom vodom uz korita5
35
50
70
100
O
____
____
Natkriven prostor za pranje posuda
-
-
____
____
c) Ravnomjeran raspored korita za pranje rublja i posuđa
Korita za pranje rublja i posuđa moraju biti ravnomjerno raspoređeni na prostoru kampa na udaljenosti ne većoj od m
200
150
100
100
-
____
____
d) Pranje vozila
Betoniran prostor za pranje vozila sa tekućom vodom, slavinom s priključnim crijevom dužine najmanje 8 m i kanalom za otjecanje vode na raspolaganju gostima. Dimenzije prostora trebaju biti najmanje 4x6 m
o
o
1
____
____
Posebna poslovna jedinica pruža uslugu pranja vozila
o
o
o
o
3
____
____
e) Sadržaji u kampu
Ugostiteljski saržaji: kavana, pivnica i sl.
o
o
o
o
O
____
____
Ugostiteljsko-zabavni sadržaji: noćni klub, noćni bar, disko
klub i sl.6
o
o
o
o
O
____
____
Butici i trgovine
o
o
o
o
O
____
____
Frizerski salon
o
o
o
o
3
____
____
Dvorane za sastajanje gostiju (Camping Room) koja može primiti najma 10% gostiju, a najmanje površine 80 m2
o
o
o
o
2
____
____
Plaža kampa uređena i opremljena
o
o
o
o
15
____
____
Iznajmljivanje sportske opreme za plažu (sandoline, pedaline, Wind surfing i sl.)7
o
o
o
o
O
____
____
Prostorija za čuvanje sportske opreme gostiju (wind surfing, sandoline i sl.)
o
o
o
o
1
____
____
Zatvoreni bazen
o
o
o
o
12
____
____
Bazen na otvorenom
o
o
o
8
____
____
Istaknuto pravilo ponašanja na plaži odnosno bazenu
-
-
-
-
____
____
Trim kabinet
o
o
o
o
2
____
____
Igrališta za tenis7
o
o
o
o
O
____
____
Igralište za skvoš7
o
o
o
o
O
____
____
Kuglana (automatska) ili bowling
o
o
o
o
5
____
____
Tereni za boćanje7
o
o
o
o
O
____
____
Igrališta za košarku, odbojku i sl.7
o
o
o
o
O
____
____
Stolni tenis
o
o
o
o
1
____
____
Igrališta za mini-golf
o
o
o
o
1
____
____
Služba animacije (animator, prostorija i oprema)
o
o
o
o
4
____
____
Dječji vrtić
o
o
o
4
____
____
Igralište za djecu
o
o
o
o
2
____
____
Organizirano čuvanje djece na zahtjev gosta (baby sitter)
o
o
o
o
2
____
____

22. Uvjeti za invalide


Uređen prištup kampu za osobe s ograničenom mogućnošću kretanja
-
____
____
U slučaju otežanog pristupa svim kamp jedinicama (npr. zbog konfiguracije terena) 1 kamp j edinica prilagođena za pristup invalidima na svakih 70 kamp jedinica
-
____
____
Prostorije za osobnu higijenu prilagođene invalidima - uračunate su u ukupan broj ovih prostorija - primjenjuje se na kampove kapaciteta 500 i više gostiju
-
____
____
Kampovi kapaciteta 500-1000 gostiju moraju imati: jedan zahod, jedan unuvaonik, jednu tuš kupaonicu s toplom i hladnom vodom i jedno korito za pranje nogu prilagođeno invalidima, te na svaki slijedećih tisuću gostiju u kampu još jednu prostoriju za osobnu higijenu (zahod, umivaonik, tuš kupaonicu i korito za pranje nogu) - primjenjuje se pravilo zaokriživanja brojeva
-
____
____

23. Kvaliteta uređenja objekata i opreme općenito (izbor razine kvalitete) - osim prostorija za osobnu hogijenu gostiju


Dovoljna
-
-
-
-
____
____
Dobra
o
-
-
1
____
____
Vrlo dobra
o
o
-
2
____
____
Odlična
o
o
o
3
____
____

24. Kvaliteta hortikulturnog uređenja i parkovnih objekata (šetnica, staza i sl.)


Dovoljna
-
-
-
-
____
____
Dobra
o
-
-
1
____
____
Vrlo dobra
o
o
-
2
____
____
Odlična
o
o
o
3
____
____

II. USLUGE

1. Čuvarska služba, prijem i ispraćaj gostiju, mjenjačnica i usluge telefona


Stalan nadzor ulaska osoba u kamp
-
____
____
Noćna i dnevna čuvarska služba u kampu
-
____
____
Služba prijema i ispraćaja gostiju, informacija, uručivanja pošte i poruka gostima radi 12 sati dnevno, istaknuta obavijest o radnom vremenu
-
-
-
____
____
Služba prijema i ispraćaja gostiju, informacija, uručivanja pošte i poruka gostima radi 16 sati dnevno, istaknuta obavijest o radnom vremenu
o
o
-
1
____
____
Služba recepcije - prijema i ispraćaja gostiju, služba informacija, prijem i uručivanje pošte radi 24 sata dnevno
o
o
o
2
____
____
Mjenjačnica radi 10 sati dnevno, istaknuta obavijest o radnom vremenu
o
o
1
____
____
Mjenjačnica radi 16 sati dnevno
o
o
o
o
2
____
____
Usluge telefona 12 sati dnevno, istaknuta obavijest o radnom vremenu
o
-
-
1
____
____
Usluge telefona i telefaxa 16 sati dnevno, istaknuta obavijest o radnom vremenu
o
o
-
2
____
____
Usluge telefona i telefaxa 24 sata
o
o
o
3
____
____

2. Održavanje čistoće u kampu


čišćenje i uređivanje prostora za kampiranje iza svake promjene gosta
-
____
____
Redovito čišćenje i primjereno održavanje prostora za parkiranje i prometnica u kampu
-
____
____
Redovito pražnjenje ili zamjena posuda za otpatke, najmanje jedanput dnevno
-
____
____
Redovito sakupljanje i odvoženje smeća na za to određeno mjesto izvan kampa
-
____
____

3. Medicinske usluge


Obavješćivanje nadležnih ustanova u slučaju pojave zarazih bolesti u kampu
-
____
____
Najmanje jedna osoba koja radi u kampu osposobljena za ukazivanje prve pomoći - ne primjenjuje se na kampove kapaciteta 150 i manje gostiju
o
-
-
2
____
____
Najmanje jedna osoba koja radi u kampu osposobljena za ukazivanje prve pomoći, medicinska sestra u službi 10 sati dnevno, istaknuta obavijest o radnom vremenu
o
o
-
3
____
____
Medicinska sestra u službi u kampu 16 sati dnevno, osiguran dolazak liječnika u određeno vrijeme, istaknuta obavijest o radnom vremenu
o
o
o
4
____
____

4. Usluge električara


Najmanjejedna osoba stručno osposobljena za rad na električnim instalacijama, izvođenje i kontrolu priključaka na električnu energiju:
- radno vrijeme 16 sati dnevno
o
o
2
____
____
- radno vrijeme 8 sati dnevno
o
-
-
1
____
____

5. Održavanje čistoće prostorija za osobnu higijenu


Redovito čišćenje i dezinfciranje
-
____
____

6. Uvjeti glede osoblja (poznavanie stranih jezika i izgled)


Voditelj kampa i osoblje u službi prijema i ispraćaja gostiju sporazumijevaju se na jednom stranom jeziku --- ________
Voditelj kampa i osoblje u službi prijema i ispraćajagostiju s dobrim govornim znanjem dva strana jezika oo - 2____ ____
Voditelj kampa s dobrim znanjem dva strana jezika, a osoblje u službi prijema i ispraćaja gostiju i informacija s dobrim znanjem tri, a osoblje mjenjačnice dva strana jezika ooo 3________
Osoblje čisto i uredno odjeveno, različita odjeća za pojedine sektore rada -________

7. Usluge trgovine - ako kamp ima trgovinu


Usluge 12 sati dnevno, istaknuta obavijest o radnom vremenu, osoblje u trgovini sporazumijeva se na jednom stranom jeziku
o
-
1
____
____
Usluge 16 sati dnevno, istaknuta obavijest o radnom vremenu, osoblje se sporazuznijeva na dva strana jezika
o
o
o
2
____
____

III. KVALITETA ODRŽAVANJA

1. Kvaliteta održavanja objekta i pravovremena zamjena dotrajale opreme


Kvaliteta održavanja i pravoremena zamjena dotrajale opreme treba omogućiti trajno održavanje razine kvalitete propisane za određenu kategoriju objekta
-
____
____

2. Kvaliteta održavanja nasada i parkovnih objekata: šetnica, staza i sl.


Kvaliteta održavanja nasada i parkovnih objekata treba omogućiti trajno održavanje razine kvalitete propisane za određenu kategoriju

-
____
____

UKUPAN BROJ BODOVA: ____ ____

UPUTA ZA POPUNJAVANJE III. TOČKE OBRASCA IV. OSTALI PODACI PO POTREBI:
1. Ako ugostiteljski objekt ispunjava uvjete za određeni obvezni element podnositelj zahtjeva upisuje u prazan kvadrat znak "X". U _________________
2. Ako ugostiteljski objekt ispunjava uvjete za određeni neobvezni element podnositelj zahtjeva zaokružuje određeni broj bodova u istom retku. _______________________ (pečat i potpis podnositelja)
3. Ako se u stupcu broj sedam nalazi prazan krug podnositelj zahtjeva u njega upisuje broj bodova koji se izračuna sukladno uputi navedenoj u fusnoti. Datum _____________

Znak »« = obvezatni element (ne boduje se).

Znak »o« = neobvezatni element (boduje se) - Temeljem neobvezatnih elemenata utvrđuje se broj bodova kojim se vrednuju elementi ponude koji nisu propisani kao uvjet koji mora ispunjavati ugostiteljski objekt određene kategorije i time procjenjuje razina razvijenosti ukupne ponude. Neobvezatni elementi ukazuju na moguće pravce razvoja ugostiteljskog objekta i predstavljaju temelj za uvođenje novih obvezatnih elemenata.