GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 16/1993

18. prosinca 1993.

36

Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Bečke konvencije o sukcesiji država glede državne imovine, arhiva i dugova

37

Bečka konvencija o pravu međunarodnih ugovora

38

Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora