GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 8/1994

26. rujna 1994.

35

Uredba o potvrđivanju Europskog sporazuma o glavnim međunarodnim linijama kombiniranog prijevoza i sličnim instalacijama (AGTC)

36

Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o ukidanju viza

37

Odluka o objavljivanju međunarodnog Sporazuma o prihvaćanju jednakih uvjeta za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i dijelova motornih vozila, s priključenim pravilnicima, kojeg je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji