GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 9/1994

10. listopada 1994.

38

Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Statuta i Konvencije Međunarodne udruge za telekomunikacije potpisanih u Ženevi, 22. prosinca 1992. godine