GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 11/1995

9. listopada 1995.

57

Uredba o potvrđivanju Ugovora o trgovini, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Koreje

58

Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vtade Republike Grčke o suradnji na području kulture, prosvjete i znanosti

59

Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji i pristupa (akcesije)

60

Ispravak Zakona o potvrđivanju Drugog fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim I političkim pravima namijenjen ukinuću smrtne kazne, od 15. prosinca 1989. godine