GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 17/1998

16. prosinca 1998.

158

Zakon o potvrđivanju izmjena Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja i Protokola o sprječavanju onečišćavanja Sredozemnog mora potapanjem otpadnih i drugih tvari s brodova i zrakoplova

159

Zakon o potvrđivanju Protokola o daljnjem smanjenju emisija sumpora Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine

160

Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međunarodnom kombiniranom prijevozu

161

Objava o stupanju na snagu Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke

162

Objava o stupanju na snagu Ugovora o trgovini i gospodarskoj suradnji između Republike Hrvatske i Republike Turske

163

Objava o stupanju na snagu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o turističkoj suradnji

164

Objava o stupanju na snagu Ugovora o prosvjetnoj i kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske