Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 27/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 27/1990

Zagreb, 25. lipnja 1990.

520

Odluka o visini dnevnice za službena putovanja i visini naknada drugih troškova koji se republičkim organima uprave priznaju u materijalne troškove

521

Rješenje o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje

522

Rješenje o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje

523

Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje

524

Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu za područje prosvjetne, kulturne i sportske suradnje s inozemstvom

525

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih organizacija

526

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I - 87/1990 od 17. svibnja 1990.

527

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-438/1987 od 24.svibnja 1990.

528

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I -51/1989 od 24.svibnja 1990.

529

Izmejene i dopune pregleda pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnog dohotka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca