Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 38/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 38/1990

Zagreb, 29. rujna 1990.

723

Odluka o visini posebnog doprinosa za društvenu brigu o djeci predškolskog uzrasta za vrijeme trajanja Dječjeg tjedna

724

Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 1990. godine

725

Rješenje o imenovanju članova Komisije za priznavanje naziva primarijus

726

Odluka o izmjenama Odluke o,visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća na cestovna motorna i priključna vozila i motorna vozila s pogonom na plin

727

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini posebne naknade za korištenje auto-cesta i određenih objekata na cestama

728

Odluka o prestanku važenja Odluke o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja odnosno osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja odnosno osobnih dohodaka iz godine 1990.

729

Izmjene i dopune izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

730

Izmjene i dopune pregleda pojedinačnih i zbrojnih stopa doprinosa iz osobnog dohotka radnika koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca

731

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije i Republike Hrvatske za razdoblje svibanj - srpanj 1990. godine