Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 39/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 39/1990

Zagreb, 4. listopada 1990.

732

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra energetike, industrije, rudarstva i zanatstva

733

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra pravosuđa i uprave

734

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravosuđa i uprave

735

Pravilnik o organiziranju školske godine u srednjim školama

736

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990.

737

Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

738

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

739

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990.

740

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

741

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

742

Odluka o naknadi troškova i nagradama sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti pri Privrednoj komori Hrvatske

743

Uputstvo o izmjeni Uputstva o obračunu i uplati sredstava društvene reprodukcije za financiranje izgradnje i rekonstrukcije elektroenergetskih objekata u visini od 25% od iznosa računa za potrošenu električnu energiju

744

Uputstvo o izmjeni Uputstva o obračunu i uplati sredstava za pokriće gubitka elektroprivrednih organizacija iz 1989. godine u visini od 13,90% od iznosa računa za potrošnju električne energije do najkasnije 31. prosinca 1990. godine

745

Ispravak Odluke o organiziranju i formiranju dobrovoljačkih omladinskih jedinica civilne zaštite