Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 16/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 16/1992

Zagreb, 26. ožujka 1992.

339

Odluka o osnivanju Ambasade Republike Hrvatske u Ljubljani, Republika Slovenija

340

Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske

341

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-45/1991 od 11. ožujka 1992.

342

Odluka o izmjenama Odluke o usklađivanju mirovina od 1. studenoga 1991. i od l. prosinca 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

343

Odluka o izmjenama Odluke o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. studenoga 1991. I od 1. prosinca 1991.

344

Odluka o izmjenama Odluke o visini minimalne mirovine od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

345

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. prosinca 1991.

346

Odluka o izmjenama Odluke o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

347

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1991.

348

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

349

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1992.

350

Odluka o visini minimalne mirovine od l. siječnja 1992.

351

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju I naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1992.

352

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od l. siječnja 1992.

353

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od l. siječnja 1992.

354

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1991.

355

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1991. radi određivanja naknade osobnog dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu

356

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1992.

357

Odluka o naknadi, za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1992.

358

Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1992.

359

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji, kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihoda u godini 1992.

360

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja I najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1992.

361

Odluka o visini mirovinske osnovice za određivanje invalidske mirovine osobama osiguranim pod određenim okolnostima i osobama koje se nakon završnog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi u godini 1992.

362

Odluka o visini mirovinske osnovice za određivanje invalidske mirovine osobama osiguranim pod određenim okolnostima u godini 1992.

363

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i pIaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom samostalno u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike - vrhunske sportaše koji amaterski obavljaju sportsku djelatnost za godinu 1992.

364

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1992.

365

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na teritoriju Republike zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana za godinu 1992.

366

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završenog obrazovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi za godinu 1992.

367

Odluka o osnovici i načinu plaćanja doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

368

Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko I invalidsko osiguranje osoba osiguranih u određenim okolnostima za godinu 1992.

369

Odluka o osnovicama za određivanje prava i za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa za godinu 1992.

370

Odluka o osnovici za obračunavanje I plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru i na izdržavanju kazne zatvora

371

Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za.djecu u godini 1992.

372

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

373

Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1992.

374

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1992.

375

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine u godini 1992.

376

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja iz godine 1992.

377

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu u godini 1992.

378

Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1992.

379

Odluka o visini minimalne mirovine u godini 1992.

380

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu u godini 1992.

381

Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje u godini 1992.

382

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima, u godini 1992.

383

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1991.

384

Odluka o izmjeni Odluke o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

385

Odluka o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. prosinca 1991.

386

Odluka o izmjenama Odluke o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

387

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1991.

388

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1992.

389

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1992.

390

Odluka o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikacijn ili dokvalifikaciju od 1. siječnja 1992.

391

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1992.

392

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađlvanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1992.

393

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovica osiguranja i osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1991.

394

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove porodice kao i o uvjetima prestanka prava na porodičnu mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1992.

395

Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj naknadi udovici osiguranika koja nije stekla pravo na porodičnu mirovinu

396

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi dijela troškova za smještaj djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju u organizacijama internatskog tipa

397

Odluka o izmjeni Odluke o otpremnini bračnom drugu

398

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi putnih troškova u svezi s , ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

399

Odluka o visini prihoda domaćinstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini. 1992.

400

Objava o svoti prosječnoga jednoipolmjesečnoga i dvomjesečnoga osobnog dohotka u Republici Hrvatskoj