Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 28/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 28/1992

Zagreb, 18. svibnja 1992.

673

Zaključci

674

Zakon o prestanku važenja Uredbe o uvjetima i načinu utvrđivanja evidencijske devizne pozicije za određene zajedničke potrebe

675

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu

676

Zakon o dopunama Zakona o sudskim taksama

677

Zakon o izmjenama Zakona o šumskom. sjemenu i šumskom sadnom materijalu

678

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu

679

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske i utvrđivanju osobnih dohodaka članova tijela koje imenuje predsjednik Republike Hrvatske

680

Odluka o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske

681

Odluka o razrješenju predsjednika Ustavne komisije Sabora Republike Hrvatske

682

Odluka o razrješenju predsjednika Zakonodavno-pravne komisije Sabora Republike Hrvatske

683

Odluka o razrješenju predsjednika Komisije Sabora Republike Hrvatske za nadzor zakonitosti rada Službe za zaštitu ustavnog poretka

684

Odluka izboru predsjednika Ustavne komisije Sabora Republike Hrvatske

685

Odluka o izboru predsjednika Zakonodavno-pravne komisije Sabora Republike Hrvatske

686

Odluka o izboru predsjednika Odbora Sabora Republike Hrvatske za pitanja lokalne samouprave

687

Odluka o razrješenju guvernera Narodne banke Hrvatske

688

Odluka o imenovanju guvernera Narodne banke Hrvatske

689

Odluka o razrješenju člana Komisije za utvrdivanje ratnih i poratnih žrtava

690

Odluka o razrješenju člana Ustavne komisije Sabora Republike Hrvatske

691

Odluka o razrješenju člana Zakonodavno-pravne komisije Sabora Republike Hrvatske

692

Odluka o imenovanju predstavnika Sabora Republike Hrvatske u Skupštinu Sveučilišta u Splitu

693

Odluka o izboru predsjednika Republičkog vijeća za prekršaje

694

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Trogiru

695

Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda u Zagrebu

696

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Starigradu

697

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Virovitici

698

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Zadru

699

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Rijeci

700

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Gospiću

701

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Velikoj Gorici

702

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Varaždinu

703

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Varaždinu

704

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Zadru

705

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog privrednog suda u Splitu

706

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog privrednog suda u Splitu

707

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Našice

708

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Osijek

709

Odluka o imenovanju dva zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb

710

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Varaždin

711

Odluka o razrješenju dužnosti općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zlatar

712

Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Benkovac

713

Odluka o razrješenju vršitelja dužnosti općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Knin

714

Odluka o razrješenfu dužnosti zamfenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Osijek

715

Odluka o izboru članova Odbora Sabora za pitanja lokalne samouprave iz Društveno-političkog vijeća

716

Odluka o izboru članova Odbora Sabora za pitanja lokalne samouprave iz Vijeća općina

717

Odluka o izboru članova Odbora Sabora za pitanja lokalne samouprave iz Vijeća udruženog rada

718

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prirodnog plina