Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 33/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 33/1992

Zagreb, 12. lipnja 1992.

814

Zakon o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

815

Zakon o financiranju obnove

816

Zakon o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu

817

Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

818

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

819

Zakon o Deviznom inspektoratu Republike Hrvatske

820

Zakon o postupanju s objektima gradenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje

821

Zakon o iznimnom korištenju određenih statističkih podataka

822

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

823

Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu

824

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu umjetnih gnojiva

825

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

826

Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

827

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o unutarnjim poslovima

828

Zakon o izmjeni Zakona o zapošljavanju stranaca

829

Zakon o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji

830

Zakon o izmjeni Krivičnog zakona Republike Hrvatske

831

Zakon o dopunama Zakona o spajanju općina s područja Gradske zajednice Zagreb i prestanku Gradske zajednice Zagreb

832

Završni račun Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu

833

Završni račun Stalne rezerve Republike Hrvatske za 1991. godinu

834

Uredba o stavljanju izvan snage Uredbe o odličjima za ratne zasluge

835

Odluka o razrješenju ministra u Vladi Republike Hrvatske

836

Rješenje o razrješenju savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske

837

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora poduzeća "Pomorski centar za elektroniku" - Split

838

Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora poduzeća "Pomorski centar za elektroniku" - Split

839

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Vrginmost

840

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Vrginmost

841

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna

842

Pravilnik o dopuni Pravilnika o naknadi za ceste što se plaća na strana vozila

843

Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Republičke stručne komisije za šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo

844

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za lipanj 1992. godine

845

Odluka o izmjeni Odluke o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog efektivnog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba

846

Odluka o utvrdivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju

847

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-128/1991 od 12. svibnja 1992.

848

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-162/1991 od 12. svibnja 1992.

849

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

850

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. ožujka 1992.

851

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. ožujka 1992.

852

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1992.

853

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1992.

854

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. ožujka 1992.

855

Odluka o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1992.

856

Odluka o raspoređivanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći u godini 1992.

857

Odluka o raspoređivanju sredstava za rekreaciju i oporavak umirovljenika te za organizirano pružanje pomoči i njege od druge osobe u godini 1992.

858

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1992.

859

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. ožujka 1992.

860

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. ožujka 1992.

861

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. ožujka 1992.

862

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1992.

863

Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći u godini 1992.

864

Najniža osnovna plaća