Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 58/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 58/1992

Zagreb, 25. rujna 1992.

1564

Zakon o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske

1565

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna

1566

Rješenje o razrješenju pomoćnika minstra pravosuđa i uprave

1567

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti

1568

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti

1569

Rješenje o razrješenju predstojnika Ureda za opće poslove i protokol Republike Hrvatske

1570

Rješenje o razrješenju predstojnika Ureda za međunacionalne odnose

1571

Rješenje o imenovanju savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske

1572

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1573

Rješenje o razrješenju tajnika Koordinacije Vlade Republike Hrvatske za međunarodne odnose

1574

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1575

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju ispita za vozače vozila na motorni pogon

1576

Naredba o visini naknade za upotrebu uređaja i usluga kontrole letenja na području Republike Hrvatske

1577

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o ribolovu povlaćnim mrežama - koćama