Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 60/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 60/1992

Zagreb, 1. listopada 1992.

1579

Zakon o stavljanju izvan snage Zakona o osnivanju Javnog poduzeća "Astra" - Međunarodna trgovina

1580

Zakon o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika

1581

Zakon o pučkom pravobranitelju

1582

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

1583

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe

1584

Zakon o športu

1585

Odluka o stručnoj službi Sabora Republike Hrvatske

1586

Odluka o imenovanju članova Vijeća Hrvatske radio-televizije

1587

Odluka o imenovanju predsjednika, tri potpredsjednika i članova u Komisiju za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava iz reda zastupnika

1588

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za vanjsku politiku

1589

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i državni proračun

1590

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu

1591

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina

1592

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež

1593

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

1594

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport

1595

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo

1596

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za pomorstvo, promet i veze

1597

Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe

1598

Odluka o razrješenju dva člana Odbora za zakonodavstvo

1599

Odluka o izboru dva člana Odbora za zakonodavstvo

1600

Odluka o imenovanju članova Odbora za zakonodavstvo iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika

1601

Odluka o izboru predsjednika i jednog člana Mandatno-imunitetske komisije

1602

Odluka o imenovanju javnog tužioca Hrvatske

1603

Odluka o imenovanju javnog pravobranioca Republike Hrvatske

1604

Odluka o imenovanju zamjenika javnog pravobranioca Republike Hrvatske

1605

Odluka o imenovanju zamjenice okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Bjelovar

1606

Odluka o imenovanju zamjenika Okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Varaždin

1607

Odluka o razrješenju dužnosti okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek

1608

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioc u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek

1609

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Dubrovnik

1610

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek

1611

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Gospić

1612

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Bjelovar

1613

Odluka o razrješenju dužnosti općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Kutina

1614

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb

1615

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb

1616

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Karlovcu

1617

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Korčuli

1618

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Novom Marofu

1619

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Metkoviću

1620

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Rijeci

1621

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Zagrebu

1622

Odluka o određivanju prvog potpredsjednika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1623

Odluka o načinu i uvjetima korištenja kredita iz primarne emisije u IV. tromjesečju 1992. godine

1624

Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih kredita bankama u IV. tromjesečju 1992. godine

1625

Odluka o visini reeskontnih kvota za korištenje kredita iz primarne emisije u IV. tromjesečju 1992. godine

1626

Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u IV. tromjesečju 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih građanima i drugim osobama za popravak stambenih i gospodarskih objekata oštećenih ratnim razaranjima

1627

Odluka o odobravanju reeskontnih kredita bankama u IV. tromjesečju 1992. za refinanciranje posebnih kredita banaka odobrenih individualnim poljoprivrednim proizvodačima za povećanje osnovnog stada u stočarstvu i povećanu proizvodnju stočne hrane

1628

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za listopad 1992. godine

1629

Odluka o dopuni Odluke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

1630

Odluka o dopuni Odluke o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata, te naknada Narodne banke Hrvatske

1631

Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građanima u dinarima

1632

Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju za mjesec listopad 1992. godine

1633

Koeficijenti porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj

1634

Ispravak Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih organa državne uprave

1635

Ispravak Pravilnika o prikupljanju podataka, načinu evidentiranja i utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina te o izradi bilance tih rezervi