Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 85/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 85/1992

Zagreb, 11. prosinca 1992.

2188

Odluka o osnivanju Stalne misije Republike Hrvatske pri Konferenciji o europskoj sigurnosti i suradnji (KESS) u Beču

2189

Odluka o osnivanju Misije Republike Hrvatske pri Vijeću Europe u Strasbourgu

2190

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva

2190

Rješenje o imenovanju zamjenika direktora Državnog zavoda za statistiku

2191

Rješenje o imenovanju zamjenika direktora Državnog hidrometeorološkog zavoda

2192

Rješenje o imenovanju pomoćnika direktora - direktora sektora u Državnom hidrometeorološkom zavodu

2193

Rješenje o imenovanju pomoćnika direktora - direktora sektora u Državnom hidrometeorološkom zavodu

2194

Rješenje o imenovanju pomoćnika direktora - direktora sektora u Državnom hidrometeorološkom zavodu

2195

Rješenje o imenovanju pomoćnika direktora - direktora sektora u Državnom hidrometeorološkom zavodu

2196

Rješenje o imenovanju pomoćnika direktora - direktora sektora u Državnom hidrometeorološkom zavodu

2197

Rješenje o imenovanju pomoćnika direktora - direktora sektora u Državnom hidrometeorološkom zavodu

2198

Rješenje o imenovanju pomoćnika direktora - direktora sektora u Državnom hidrometeorološkom zavodu

2199

Rješenje o imenovanju pomoćnika direktora - direktora sektora u Državnom hidrometeorološkom zavodu

2200

Rješenje o imenovanju pomoćnika direktora - direktora sektora u Državnom hidrometeorološkom zavodu

2201

Rješenje o imenovanju pomoćnika direktora Zavoda za zapošljavanje

2202

Rješenje o imenovanju pomoćnika direktora Zavoda za zapošljavanje

2203

Rješenje o razrješenju direktora Javnog poduzeća "Brijuni"

2204

Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Javnog poduzeča "Brijuni"

2205

Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog poduzeća "Brijuni"

2206

Odluka o visini naknade za ceste što se plaća na cestovna motorna vozila s pogonom na plin

2207

Odluka o visini posebnih naknada za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama

2208

Aneks Sporazumu od 9. studenoga 1992.

2209

Sporazum

2210

Objava o upisu u Registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke