Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 115/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 115/1993

Zagreb, 27. prosinca 1993.

2207

Uredba o izmjenama Zakona o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina

2208

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra gospodarstva

2209

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra gospodarstva

2210

Rješenje o imenovanju tajnika Ministarstva gospodarstva

2211

Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za imovinskopravne poslove u Ministarstvu pravosuđa

2212

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

2213

Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane

2214

Rješenje o carinskom kontingentu za uvoz sirovina, reprodukcijskog i drugog materijala koji se ugrađuju u izvozni proizvod u razdoblju siječanj - lipanj 1994. godine

2215

Odluka o načinu obavljanja mjenjačkih poslova

2216

Odluka o uvjetima pod kojima se može odobriti naplata potraživanja iz inozemstva u netransferabilnoj valuti

2217

Odluka o uvjetima uz koje domaće pravne osobe mogu izvršiti prijeboj dugovanja i potraživanja s inozemstvom

2218

Odluka o uvjetima uz koje se može odobriti produženje roka naplate izvezene robe i usluga

2219

Odluka o općim uvjetima za davanje odobrenja domaćoj osobi da drži devize na računu u inozemstvu

2220

Odluka o uvjetima i načinu obavljanja devizne dokumentarne kontrole

2221

Odluka o provođenju odredbe članka 58. stavak 1. Zakona o bankama i štedionicama

2222

Popis sredstava za zaštitu bilja za koja vrijedi dozvola za stavljanje u promet i za koja je istekla dozvola za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj

2223

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske gospodarske komore