Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 14/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 14/1993

Zagreb, 15. veljače 1993.

217

Ukaz

218

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o šumama

219

Odluka o članstvu Republike Hrvatske u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj i njezinim afilijacijama

220

Odluka o osnivanju Vijeća za socijalnu politiku

221

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu stjecanja potraživanja stranih osoba u domicilnoj valuti Republike Hrvatske

222

Odluka o izmjeni Odluke o prijavljivanju efektivnog stranog novca što ga građani Republike Hrvatske iznose iz Republike Hrvatske pri putovanju u inozemstvo, odnosno što ga strane fizičke osobe unose pri ulasku u Republiku Hrvatsku

223

Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Čakovec od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

224

Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine u k.o. Split

225

Odluka o davanju na korištenje i upravljanje stambenog objekta u Zagrebu, Gregorjančeva 13, Uredu za opće poslove i protokol Republike Hrvatske

226

Odluka o davanju ovlaštenja ministru pravosuđa i uprave

227

Pravilnik o uvjetima i načinu izvođenja i stjecanja srednjoškolskog obrazovanja odraslih

228

Podatak o prosječno isplaćenoj neto plaći po djelatniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec prosinac 1992. godine

229

Ispravak Zakona o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja i prostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo

230

Ispravak ukaza