Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 23/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 23/1993

Zagreb, 29. ožujka 1993.

375

Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Skopju

376

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji sa sjedištem u Zurichu

377

Ukaz

378

Ukaz

379

Ukaz

380

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna

381

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izuzimanju nekretnina od zabrane raspolaganja u k. o. Split

382

Rješenje o imenovanju direktora Agencije za učinkovito korištenje i štednju energije

383

Rješenje o imenovanju direktora Javnog poduzeća "Jadrolinija" p. o. Rijeka

384

Rješenje o razrješenju članova Republičkog odbora za odobravanje sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja

385

Rješenje o imenovanju članova Republičkog odbora za odobravanje sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja

386

Naredba o dopuni Naredbe za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na području prometa nekretninama

387

Uputa za primjenu Odluke o metodologiji za Izradu planova obrane

388

Rješenje o utvrđivanju cijene osobne iskaznice

389

Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice, zajedničke putovnice i putnog lista

390

Rješenje o utvrđivanju cijene osobne karte za stranca, putnog lista za stranca, putne isprave za izbjeglice i putne isprave za osobe bez državljanstva

391

Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca domovnice

392

Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice

393

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

394

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1993.

395

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1993.

396

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1993.

397

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1993.

398

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1993.

399

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1993.

400

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1993.

401

Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1993.

402

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji, kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihoda u godini 1993.

403

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1993.

404

Odluka o visini mirovinske osnovice za određivanje invalidske mirovine, osobama osiguranim pod određenim okolnostima i osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi u godini 1993.

405

Odluka o usklađvanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1993.

406

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1993.

407

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1993.

408

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikacju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1993.

409

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1993.

410

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1993.

411

Odluka o najnižoj svoti naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikacju i naknade osobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1993.

412

Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1993.

413

Odluka o izmjeni Odluke o otpremnini bračnom drugu

414

Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj naknadi udovica osiguranika koja nije stekla pravo na obiteljsku mirovinu

415

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi dijela troškova za smještaj djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju u organizcijama internatskog tipa

416

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

417

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima u godini 1993.

418

Odluka o visini posebnih naknada za uporabu javnih cesta i određenih objekata na cestama

419

Odluka o izmjenama Odluke o visini naknade za izvanrednu uporabu javnih cesta

420

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-262/1992. od 17. veljače 1993.

421

Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-76/ 1991.

422

Ispravak Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-302/ 1992.