Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 55/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 55/1993

Zagreb, 10. lipnja 1993.

1058

Odluka o imenovanju zamjenika ministra gospodarstva

1059

Odluka o potvrdi izbora župana i podžupana Županije Međimurske

1060

Odluka o potvrdi izbora župana Županije Karlovačke

1061

Odluka o potvrdi izbora zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba

1062

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o razrješenju izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

1063

Odluka o imenovanju koordinatora projekta sukcesije bivše SFRJ

1064

Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj, sa sjedištem u Oslu

1065

Ukaz

1066

Ukaz

1067

Odluka o iskazivanju povjerenja članovima Vlade Republike Hrvatske

1068

Odluka o izboru pučkog pravobranitelja

1069

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Delegacije Sabora Republike Hrvatske u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe

1070

Odluka o razrješenju člana i potpredsjednika Odbora za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina

1071

Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Okružnog suda u Puli

1072

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog privrednog suda u Rijeci

1073

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Zagrebu

1074

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Dubrovniku

1075

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Požegi

1076

Odluka o razrješenju dužnosti suca i vršitelja dužnosti predsjednika Općinskog suda u Buzetu

1077

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Đurđevcu

1078

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Rijeci

1079

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Rijeci

1080

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Varaždinu

1081

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Varaždinu

1082

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Zagrebu

1083

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Zagrebu

1084

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Pregradi

1085

Odluka o izboru predsjednika Okružnog suda u Puli

1086

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Rijeci

1087

Odluka o izboru dva suca Okružnog suda u Osijeku

1088

Odluka o izboru suca Okružnog suda u Zadru

1089

Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda u Bjelovaru

1090

Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda u Rijeci

1091

Odluka o izboru tri suca Okružnog privrednog suda u Splitu

1092

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Belom Manastiru

1093

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Gospiću

1094

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u lvancu

1095

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Ogulinu

1096

Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Slavonskom Brodu

1097

Odluka o izboru dva suca Općinskog suda u Donjoj Stubici

1098

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Gospiću

1099

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Ivanić-Gradu

1100

Odluka o izboru dva suca Općinskog suda u Koprivnici

1101

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Križevcima

1102

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Makarskoj

1103

Odluka o izboru pet sudaca Općinskog suda u Osijeku

1104

Odluka o izboru dva suca Općinskog suda u Rijeci

1105

Odluka o izboru dva suca Općinskog suda u Samoboru

1106

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Sinju

1107

Odluka o izboru dva suca Općinskog suda u Slatini

1108

Odluka o izboru dva suca Općinskog suda u Slavonskom Brodu

1109

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Sv. Ivanu Zelina

1110

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Šibeniku

1111

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Vrbovskom

1112

Odluka o izboru suca Općinskog suda u Vukovaru

1113

Odluka o imenovanju zamjenika javnog tužitelja Republike Hrvatske

1114

Odluka o imenovanju okružnog javnog tužitelja u Okružnom javnom tužiteljstvu Šibenik

1115

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog javnog tužitelja u Okružnom javnom tužiteljstvu Osijek

1116

Odluka o imenovanju zamjenice općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Koprivnica

1117

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Križevci

1118

Odluka o imenovanju tri zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Osijek

1119

Odluka o imenovanju zamjenice općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Sisak

1120

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog javnog tužitelja u Okružnom javnom tužiteljstvu Osijek

1121

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog javnog tužitelja u Općinskom javnom tužiteljstvu Sesvete

1122

Odluka o imenovanju zamjenika javnog pravobranitelja Republike Hrvatske

1123

Odluka o imenovanju tajnika Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

1124

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra gospodarstva

1125

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra gospodarstva

1126

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra gospodarstva

1127

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra gospodarstva

1128

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra gospodarstva

1129

Rješenje o imenavanju pomoćnika ministra gospodarstva

1130

Rješenje o imenovanju zamjenika predstojnika Ureda za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća

1131

Rješenje o razrješenju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1132

Rješenje o imenovanju pomoćnika šefa Kabineta predsjednika Vlade Republike Hrvatske

1133

Naredba o graničnim prijelazima i mjestima u kojima se obavlja obvezni zdravstveno-sanitarni nadzor nad prometom preko granice pošiljki koje podliježu ovom nadzoru te sanitarni nadzor nad državljanima Republike Hrvatske, njihovim stvarima i sredstvima

1134

Ispravak Pravilnika o načinu i uvjetima prema kojima se može povratiti plaćeni porez na promet određenih proizvoda što ih strane fizičke osobe kupuju i iznose iz Republike Hrvatske