Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 6/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 6/1994

Zagreb, 28. siječnja 1994.

103

Uredba o plaćama

104

Uredba o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina

105

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju plaće predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministara, drugih članova Vlade te dužnosnika koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske

106

Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za utvrđivanje plaća djelatnika zaposlenih u organima i tijelima kojima se sredstva za rad osiguravaju u državnom proračunu

107

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju međudržavnog graničnog prijelaza Harmica - Dobova

108

Rješenje o razrješenju predsjednika Državne komisije za granice

109

Rješenje o imenovanju predsjednika Državne komisije za granice

110

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

111

Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o plaćanjima s računa banke

112

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

113

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-144/1993 od 5. siječnja 1994.

114

Riješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-236/1993 od 5. siječnja 1994.