Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 15/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 15/1994

Zagreb, 1. ožujka 1994.

277

Odluka o zatvaranju Inozemnog ureda Republike Hrvatske u Buenos Airesu, Republika Argentina

278

Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomočenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Argentini

279

Odluku o imenovanju zapovjednika 1. hrvatskog gardijskog zbora

280

Odluka o razrješenju pročelnika Vojnog kabineta predsjednika Republike Hrvatske i imenovanju pobočnika predsjednika Republike Hrvatske

281

Odluka o razrješenju pobočnika predsjednika Republike Hrvatske

282

Odluka o razrješenju pomoćnika ministra obrane i imenovanju pročelnika Vojnog kabineta predsjednika Republike Hrvatske

283

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uređajima i opremi koja se mora ugraditi u zrakoplov, ovisno o kategoriji i namjeni zrakoplova

284

Uputa za primjenu Uredbe o plaćama

285

Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama

286

Odluka o izmjeni Odluke o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka

287

Odluka o izmjeni Odluke o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica

288

Odluku o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za ožujak 1994. godine

289

Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti

290

Odluka o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske

291

Odluka o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

292

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske

293

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-6/1993. od 16. veljače 1994.

294

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-335/1993. od 16. veljače 1994.

295

Odluka o prirezu na porez na dohodak Grada Vinkovca

296

Indeks cijena na malo u veljači 1994. godine

297

Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblje listopad - prosinac 1993. i za mjesec prosinac 1993. godine