GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 16/1994 

Zagreb, 4. ožujka 1994.

298
Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Generalnog konzulata Republike Italije u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Rijeci 
299
Rješenje o razrješenju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske 
300
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora "Hrvatske lutrije" d.o.o., Zagreb
301
Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora "Hrvatske lutrije" d.o.o., Zagreb 
302
Rješenje o imenovanju direktora "Hrvatske lutrije" d.o.o., Zagreb 
303
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju Istarsku 
304
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju primorsko-goransku
305
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju sisačko-moslavačku 
306
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za davanje u zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju koprivničko-križevačku 
307
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora 
308
Pravilnik o stručnim ispitima u srednjem školstvu 
309
Pravilnik o postupku, načinu i uvjetima ocjenjivanja i napredovanja nastavnika srednjih škola i učeničkih domova
310
Odluka o izmjenama i dopunama Tarife o nagradama i naknadi troškove za rad odvjetnika 
311
Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-66/1994. od 25. veljače 1994.
312
Ispravak Aneksa o izmjeni Općeg kolektivnog ugovora za javne djelatnosti i javna poduzeća