Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 18/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 18/1994

Zagreb, 9. ožujka 1994.

314

Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj, sa sjedištem u Stockholmu

315

Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Letoniji, sa sjedištem u Stockholmu

316

Odluka o imenovanju posebnog savjetnika predsjednika Republike za kulturu

317

Odluka o razrješenju ministra uprave

318

Odluka o imenovanju ministra uprave

319

Rješenje o razrješenju pomoćnika tajnika Vlade Republike Hrvatske

320

Rješenje o razrješenju tajnika Vlade Republike Hrvatske

321

Rješenje o imenovanju tajnika Vlade Republike Hrvatske

322

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za predlaganje uvođenja doplatnih maraka

323

Rješenje o carinskom kontingentu za uvoz opreme i dijelova, te instalacijskog materijala za zamjenu ili popravak opreme i objekata uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima za 1994. godinu

324

Pravilnik o načinu organiziranja nastave u obrtničkim školama i praktične nastave u drugim strukovnim školama

325

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika

326

Upute o načinu kupnje dionica ili udjela deviznim depozitima građana koji se pretvaraju u javni dug Republike Hrvatske ("Stara devizna štednja")

327

Naputak o primjeni Odluke o utvrđivanju pojedinih oblika kapitala banaka i štedionica

328

Naputak za jedinstvenu primjenu Odluke o načinu raspoređivanja rizične aktive i odgovarajučih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica

329

Naputak o primjeni Odluke o uvjetima primjene odredbi članka 18. Zakona o bankama i štedionicama

330

Stavovi u svezi primjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 29

331

Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga