Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 19/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 19/1994

Zagreb, 11. ožujka 1994.

332

Uredba o izmjeni Uredbe o visini stope zatezne kamate

333

Uredba o dopunama Zakona o visini kamata na iznose poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku

334

Odluka o kamatnoj stopi na dospjelu neplaćenu carinu i druge uvozne pristojbe

335

Odluka o utvrdivanju iznosa za naknadu štete po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti

336

Odluka o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnoga slučaja

337

Odluka o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje zrakoplova od odgovornosti za štete trećim osobama pri uporabi zrakoplova

338

Odluka o izmjeni Odluke o Hrvatskom komitetu za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom

339

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta i načina pod kojima građani mogu prenijeti svoju deviznu štednju s organizacijske jedinice banke čije je sjedište izvan Republike Hrvatske na banke u Republici Hrvatskoj

340

Pravilnik o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor

341

Naputak o provedbi Uredbe o posebnom porezu na kamate

342

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-348/1993. od 2. ožujka 1994.

343

Ispravak Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju

344

Ispravak Zakona o zaštiti bilja

345

Ispravak Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Sveućilišta u Osijeku

346

Ispravak Upute za primjenu Uredbe o plaćama