GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 26/1994

Zagreb, 1. travnja 1994.

433
Odluka o imenovanju posebnog savjetnika predsjednika Republike
434
Odluka o razrješenju zamjenika načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske i imenovanju pročelnika Vojnog kabineta
435
Odluka o razrješenju i prevođenju u pričuvu
436
Odluka o imenovanju načelnika Političke uprave Ministarstva obrane
437
Uredba o plaćama
438
Uredba o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina
439
Uredba o izmjeni Uredbe o privremenom osiguranju sredstava za plaće i materijalne troškove pojedinih državnih tijela
440
Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta poduzeća "Imostroj - Imotski" d.o.o., Imotski
441
Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Pomorskog centra za elektroniku d.o.o., Split
442
Pravilnik o načinu pregleda putnika u javnom zračnom prometu koji uživaju diplomatski ili konzularni imunitet
443
Odluka o obvezi banaka da drže određeni iznos u devizama ili likvidnim deviznim plasmanima
444
Odluka o sprečavanju izloženosti devizne pozicije banaka valutnom riziku
445
Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju sredstava banaka na računima u inozemstvu
446
Odluka o načinu i rokovima izvješća o odobrenim deviznim kreditima domaćim pravnim osobama
447
Odluka o izmjeni Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u hrvatskim dinarima
448
Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske
449
Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima odobravanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti
450
Odluku o visini kvota za korištenje kredita iz primarne emisije za travanj 1994. godine
451
Odluku o izdavanju zlatnog dukata
452
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
453
Odluka o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanju sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
454
Odluka o privremenom usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1994.
455
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1993.
456
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1993. radi određivanja naknade plaće na drugom poslu
457
Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1994.
458
Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike - vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost
459
Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu
460
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana
461
Odluku o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završene izobrazbe nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi
462
Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje
463
Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih u određenim okolnostima
464
Odluka o osnovicama za određivanje prava i za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa
465
Odluka o osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru i na izdržavanju kazne zatvora
466
Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1994.
467
Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1994.
468
Odluka o privremenoj osnovici osiguranja koja se uzima za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1994.
469
Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1994.
470
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1994.
471
Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1994.
472
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1994.
473
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1994.
474
Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1994.
475
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima, u godini 1994.26/94 Odluka o privremenom usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1994.
476
Odluka o privremenom usklađivanju mirovina od 1. sijećnja 1994.
477
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1993.
478
Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1994.
479
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-304/1993. od 16. ožujka 1994.
480
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-428/1993. od 16. ožujka 1994.
481
Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-253/1992. od 16. ožujka 1994.
482
Stopa pada proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda
483
Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblja listopad - prosinac 1993.; studeni - siječanj 1993/1994. i za mjesec siječanj 1994. godine
484
Ispravak Naputka za jedinstvenu primjenu Odluke o načinu raspoređivanja rizične atkive i odgovarajućih izvanbilančnih stavki banaka i štedionica