GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 53/1994 

Zagreb, 8. srpnja 1994.

950
Zakon o pošti
951
Zakon o telekomunikacijama
952
Zakon o hrvatskim željeznicama
953
Zakon o osiguranju izvoznih poslova od nekomercijalnih rizika
954
Odluka o postavljenju za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Europskoj uniji u Bruxellesu
955
Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske U Kraljevini Tailand, sa sjedištem u Pekingu
956
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1994. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
957
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1994.
958
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1994.
959
Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i nadoknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1994.
960
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1.lipnja 1994.
961
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1.lipnja 1994.
962
Odluka o usklađivanju mirovina,doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1994.
963
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1994.
964
Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1994. 
965
Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1994.
966
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1994.
967
Odluka o uskladivanju naknada plača u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1994.
968
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1994.
969
Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1994.
970
Odluka o najnižoj svoti naknade plaće u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja 1994.
971
Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja iz godine 1994.