Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 59/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja ¸59/1994

Zagreb, 5. kolovoza 1994.

1069

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju posebnog poreza na naftne derivate, iskazivanju i dostavljanju izvješća te oslobađanju od plaćanja posebnog poreza

1070

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića, iskazivanju i dostavljanju izvješća te oslobađanju od plaćanja posebnog poreza

1071

Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na alkohol

1072

Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na pivo

1073

Pravilnik o tiskanju i rukovanju nadzornim markicama za obilježavanje duhanskih prerađevina

1074

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem

1075

Odluka o izmjeni Odluke o obvezi banaka da drže određeni iznos u devizama ili likvidnim deviznim plasmanima

1076

Odluka o prestanku važenja Odluke o odobravanju reeskontnih i lombardnih kredita

1077

Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

1078

Pravilnik o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa

1079

Popis sredstava za zaštitu bilja za koja je izdana dozvo a za promet i primjenu, za koja je podužena vrijednost dozvole, kojima je dozvola izmijenjena ili dopunjena i za koja je prestala vrijediti dozvola za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. prosinca 1993. do 15. srpnja 1994.

1080

Ispravak Stope porasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda za srpanj 1994.