GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 66/1994

Zagreb, 13. rujna 1994.

1163
Odluka kojom se razrješuje gospodin Ivo Ronjac dužnosti veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske.
1164
Odluka o gornjoj granici zaduženosti određenih poduzeća kod banaka u Republici Hrvatskoj
1165
Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pomorstva, prometa i veza
1166
Rješenje o imenovanju direktora poduzeća "Hrvatska brodogradnja", d.o.o.
1167
Naredba o ustanovljenju zabranjenih zona u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske
1168
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati klinike, kliničke bolnice i klinički bolnički centri za dodjelu naziva klinička ustanova