Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 67/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 67/1994

Zagreb, 21. rujna 1994.

1169

Odluka o osnivanju Generalnoga konzulata Republike Hrvatske u Kanadi, sa sjedištem u Mississaugi, Provincija Ontario

1170

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Italiji, sa sjedištem u Pescari

1171

Odluka o imenovanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Pescari, Republika Italija

1172

Odluka o prijenosu nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske

1173

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za ortopediju - Lovran

1174

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Klinike za dječje bolesti Zagreb

1175

Rješenje o razrješenju direktora Javnog poduzeća "Narodne novine"

1176

Rješenje o imenovanju direktora Javnog poduzeća "Narodne novine"

1177

Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o oslobađanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi na osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju

1178

Kolektivni ugovor za djelatnost ugostiteljstva i turizma Hrvatske

1179

Ispravak Pravilnika o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i načnu plaćanja

1180

Ispravak Pravilnika o građevinskim i instalacijskim materijalima koji se mogu nabavljati iz sredstava odobrenoga kredita za obnovu

1181

Ispravak odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-407/1194.

1182

Ispravak Izvoda iz odluka o plaćanju doprinosa udruženjima obrtnika, savezima udruženja obrtnika u regijama i Savezu duruženja hrvatskih obrtnika odnosno Hrvatskoj obrtničkoj komori kao pravnom slijedniku Saveza u 1994. godini