Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 72/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 72/1994

Zagreb, 10. listopada 1994.

1248

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija

1249

Odluka o proglašenju Zakona o javnobilježničkim pristojbama

1250

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa

1251

Zakon o dopuni Zakona o zaštiti prirode

1252

Zakon o prestanku važenja Zakona o radu organa koji postupaju po predstavkama i prijedlozima

1253

Odluka o dodjeli Ordena kneza Trpimira

1254

Odluka o dodjeli Ordena kneza Trpimira

1255

Odluka o odlikovanju Ordenom Danice Hrvatske

1256

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske

1257

Odluka o pohvali za doprinos obnavljanju i uređenju zgrade Veleposlanstva Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama

1258

Odluka o razrješenju dužnosti ravnatelja Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda

1259

Uredba o osnivanju Hrvatskog inforniativno-kulturnog zavoda

1260

Odluka o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnoga slučaja

1261

Odluka o utvrđivanju iznosa za naknadu štete po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti

1262

Odluka o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje zrakoplova od odgovornosti za štete trećim osobama pri uporabi zrakoplova

1263

Odluka o utvrđivanju iznosa za naknadu štete po osnovi osiguranja vlasnika, odnosno korisnika brodica na motorni pogon od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama

1264

Odluka o davanju suglasnosti na Dopunu Statuta Javnog poduzeća "Narodne novine" p.o., Zagreb

1265

Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda

1266

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-IV-117/1994. od 14. rujna

1267

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-348/1993. od 5. listopada 1994.