Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 74/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 74/1994

Zagreb, 18. listopada 1994.

1285

Zakon o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti

1286

Zakon o plaćama službenika i namještenika u javnim službama

1287

Zakon o mjenici

1288

Zakon o čeku

1289

Zakon o morskom ribarstvu

1290

Zakon o izmjenama i dopuni Pomorskog zakona

1291

Rješenje o imenovanju glavnog deviznog inspektora Republike Hrvatske

1292

Rješenje o imenovanju direktora Direkcije za nadzor društava za osiguranje

1293

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

1294

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za provedbu natječaja za izgradnju autocesta u Hrvatskoj