Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 79/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 79/1994

Zagreb, 27. listopada 1994.

1322

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1323

Odluka o imenovanju zamjenika predstojnika Ureda Predsjednika Republike Hrvatske

1324

Uredba o razvrstavanju u platne razrede poslova na kojima rade namještenici

1325

Rješenje o razrješenju predstojnika Ureda za opće poslove Vlade i Sabora Republike Hrvatske

1326

Rješenje o razrješenju pomoćnice predstojnika Ureda za opće poslove Vlade i Sabora Republike Hrvatske

1327

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti predstojnice Ureda za opće poslove Vlade i Sabora Republike Hrvatske

1328

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o lovostaji

1329

Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih stranaka, te obrascima i postupku prijave, osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka

1330

Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. siječnja 1994. godine

1331

Naredba o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

1332

Rješenje Ustavnog suda Republike Rrvatske broj U-III-739/1994. od 25. listopada 1994.

1333

Ispravak uredbe o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina

1334

Ispravak Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka