Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 84/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 84/1994

Zagreb, 24. studenog 1994.

1448

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici Čile, sa sjedištem u Santiagu

1449

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici Čile, sa sjedištem u Punta Arenas

1450

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici Čile, sa sjedištem u Antofagasti

1451

Odluka o imenovanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Santiagu, Republika Čile

1452

Odluka o imenovanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Punta Arenas, Republika Čile.

1453

Odluka o imenovanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Antofagasti,Republika Čile

1454

Odluka o imenovanju člana Predsjedničkog vijeća obrane i nacionalne sigurnosti

1455

Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i planu uvođenja doplatnih maraka

1456

Pravilmik o načinu vodenja očevidnika o obavljenom nadzoru državnog inspektora pošte

1457

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenom nadzoru ili kontroli državnog inspektora telekomunikcija i državnog djelatnika koji obavlja poslove kontrole radio-frekvencijskog spektra

1458

Pravilnik o obrascu iskaznice državnog inspektora za telekomunikacije i obrascu iskaznice državnog djelatnika koji obavlja poslove kontrole radio-frekvencijskog spektra

1459

Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge

1460

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

1461

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira Slatinskoj banci d.d.Slatina

1462

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira Alpe Jadran banci, d.d. Split

1463

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira Glumina banci d.d. Zagreb

1464

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira Dioničkom društvu "Autocentar-Merkur" Zagreb

1465

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira Dioničkom društvu "Jadroplov" Split

1466

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira "Autodijelovi" d.d., Solin

1467

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira "Oksicolor" d.d.,  Sisak

1468

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira "Euroline" d.d.,  Zagreb

1469

Rješenje o davanju odobrenja za izdavanje dugoročnih vrijednosnih papira

1470

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-281/1994. od 18. studenoga 1994.

1471

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VIII-931/1994. od 21. studenoga 1994.

1472

Ispravak rješenja Ustavnog suda RepubIike Hrvatske broj U-III-418/1993.