Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 92/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 92/1994

Zagreb, 14. prosinca 1994.

1571

Zakon o proračunu

1572

Zakon o državnim robnim zalihama

1573

Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona

1574

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

1575

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice

1576

Odluka o imenovanju predsjednika Vijeća za zaštitu slobode javnog informiranja

1577

Odluka o imenovanju državnog odvjetnika Republike Hrvatske

1578

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Čakovec

1579

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Osijek

1580

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Split

1581

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Vinkovci

1582

Odluka o potvrdi Godišnjeg izvješća o poslovanju Hrvatske kreditne banke za obnovu za 1993. godinu

1583

Odluka o razrješenju i izboru člana Pododbora za turizam u okviru Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupnićkog doma Sabora Republike Hrvatske

1584

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća "Hrvatske šume", p.o. Zagreb

1585

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-46/1994 od 30. studenoga 1994.