Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 98/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 98/1994

Zagreb, 31. prosinca 1994.

1717

Državni proračun Republike Hrvatske za 1995. godinu

1718

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1995. godinu

1719

Zakon o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

1720

Odluka o dodjeli bespovratne pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda tijekom 1994. godine

1721

Odluka o izmjenama Odluke o valorizaciji katastarskog prihoda

1722

Pravilnik o računovodstvu i računskom planu proračuna

1723

Uputa za popunjavanje obrazaca temeljem kojih će se obavljati mjesečno informiranje za potrebe kontrole provedbe Odluke o uputama za provedbu politike plaća - pročišćeni tekst