Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 2/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 2/1995

Zagreb, 10. siječnja 1995.

8

Odluka o imenovanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Limi, Peru

9

Odluka o imenovanju pomoćnika savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske za unutarnju politiku

10

Uredba o poslovima kontrole letenja koji se obavljaju po nalogu Ministarstva obrane

11

Odluka o izuzimanju nekretnine u k.o. Nuštar od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

12

Rješenje o imenovanju tajnika Ministarstva znanosti i tehnologije

13

Rješenje o imenovanju direktora poduzeća "Imostroj Imotski d.o.o."

14

Poslovnik o radu Komisije vlade RepubIike Hrvatske za dodjelu i raspodjelu kontingenta radnih dozvola za SR Njemačku

15

Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Hrvatskih željeznica

16

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kontnom planu za banke i štedionice

17

Naputak o provedbi Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima

18

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa

19

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske obrtničke komore

20

Odluka o broju područnih obrtničkih komora i njihovom teritorijalnom obuhvatu

21

Ispravak Zakona o državnim robnim zalihama

22

Ispravak Odluke o dopuni Odluke o uvjetima na koje se daje odobrenje da se potraživanje u inozemstvu naplati u efektivnom stranom novcu

23

Ispravak Podataka o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i pripadajućem indeksu promjene vrijednosti KN prema DEM na dan 12. prosinca 1994. godine.