Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 105/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 105/1995

Zagreb, 21. prosinca 1995.

1737

Odluka o proglašenju ustavnog zakona o izmjenama i dopunama ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

1738

Odluka o privremenom financiranju izdataka državnog proračuna Republike Hrvatske za mjesec siječanj 1996. godine

1739

Odluka o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 1995. godine

1740

Odluka o dodjeli pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u drugom polugodištu 1995. godine

1741

Odluka o potvrđivanju godišnjeg obračuna Narodne Banke Hrvatske za 1994.godinu

1742

Odluka o potvrđivanju financijskog plana Narodne Banke Hrvatske za 1995. godinu

1743

Odluka o izboru voditelja i članova izaslanstva i njihovih zamjenika i imenovanju tajnika izaslanstva Sabora Republike Hrvatske u skupštini organizacije za europsku sigurnost i suradnju

1744

Odluka o izboru voditelja i članova izaslanstva i imenovanju tajnika izaslanstva Sabora Republike Hrvatske u parlamentarnoj skupštini vijeća europe za 1996. godinu

1745

Odluka o izboru predsjednika i članova odbora za međuparlamentarnu suradnju

1746

Odluka o imenovanju predsjednika i šest članova odbora za obnovu Dubrovnika