Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 32/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 32/1995

Zagreb, 12. svibnja 1995.

618

Odluka o odobrenju Godišnjeg obračuna Državnog ravnateljstva za robne zalihe za 1994. godinu

619

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav

620

Odluka o razrješenju i imenovanju člana izaslanstva Sabora Republike Hrvatske u Parlamentarnoj skupštini vijeća Europe za 1995. godinu

621

Odluka o imenovanju člana Odbora za nadzor korištenja zgrade na Marulićevu trgu 21, u Zagrebu, iz reda članova Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport

622

Odluka o izboru suca Ustavnog suda Republike Hrvatske

623

Odluka o izboru suca Republičkog vijeća za prekršaje

624

Odluka o razrješenju dužnosti suca Republičkog vijeća za prekršaje

625

Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice javnog pravobranitelja Republike Hrvatske

626

Odluka o imenovanju zamjenika okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Osijek

627

Odluka o imenovanju zamjenice okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništu Osijek

628

Odluka o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Dubrovnik

629

Odluka o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Valpovo

630

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Metković

631

Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Valpovo

632

Odluka o postavljanju za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kini

633

Odluka kojom imenujem mr. Jakšu Muljačića za pomoćnika ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske

634

Uredba o utvrđivanju položaja i zvanja službenika i poslova radnih mjesta namještenika u ustanovama kulture i razvrstavanju službenika i namještenika tih ustanova u platne razrede

635

Odluka o zaštitnoj cijeni pšenice roda 1995. godine

636

Odluka o zaštitnoj cijeni suncokreta roda 1995. godine

637

Odluka o zaštitnoj cijeni lista duhana roda 1995. godine

638

Odluka o zaštitnoj cijeni soje roda 1995. godine

639

Odluka o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda 1995. godine

640

Odluka o zaštitnoj cijeni uljane repice roda 1995. godine

641

Pravilnik o obrascima službene iskaznice i obliku značke tržišnih inspektora

642

Naredba o izmjeni Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke i Belgije

643

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati klinike, kliničke bolnice i klinički bolnički centri za dodjelu naziva klinička ustanova

644

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-663/1994. od 26. travnja 1995

645

Ispravak Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanju sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja