Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 85/1995

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 85/1995

Zagreb, 23. listopada 1995.

1382

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske za refinanciranje prvog obroka javnoga duga dospjelog 30. lipnja 1995. godine

1383

Odluka o dopuni odluke o kriterijima za carinski kontingent

1384

Odluka o sanaciji određenih poduzeća

1385

Odluka o imenovanju Radne grupe za praćenje provedbe Zakona o sanaciji određenih poduzeća

1386

Odluka o davanju suglasnosti na izjavu o usklađenju Društva s ograničenom odgovornosti Remontno brodogradilište Šibenik, sa Zakonom o trgovačkim društvima

1387

Odluka o davanju suglasnosti na izjavu o usklađenju Društva s ograničenom odgovornosti Brodarski institut sa Zakonom o trgovačkim društvima

1388

Pravilnik o obrascima za polaganje državnog stručnog ispita

1389

Pravilnik o obrascu Prijedloga za ocjenu državnog službenika i namještenika

1390

Pravilnik o obrascu izjave o nepostojanju okolnosti koje predstavljaju zapreku za prijem u državnu službu