GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 10/1996

6. veljače 1996.

133

Odluka o razrješenju dr. Ivice Tomića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici

134

Odluka o razrješenju dr. Aleksandra Šolca dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj

135

Odluka o razrješenju dr. Zdenka Škrabala dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

136

Odluka o razrješenju Ljerke Ercegović dužnosti pomoćnika ministra financija za upravljanje gotovinom i javnim dugom

137

Odluka o imenovanju Hrvoja Radovanića pomoćnikom ministra financija za upravljanje gotovinom i javnim dugom

138

Odluka o imenovanju dr. Franje Kajfeža savjetnikom Predsjednika Republike Hrvatske

139

Program Hrvatske garancijske agencije za poticanje gospodarskih aktivnosti na područjima od posebnog interesa Republike Hrvatske

140

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za medicinu rada

141

Odluka o prijenosu sredstava iz Zavoda za zapošljavanje u korist Državnog proračuna

142

Rješenje o razrješenju Svanimira Steinera savjetnikom potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

143

Rješenje o razrješenju Tomislava Stanića dužnosti člana Komisije za suzbijanje zlouporabe droga

144

Rješenje o imenovanju Marijana Benka članom Komisije za suzbijanje zlouporabe droga

145

Pravilnik o financijskom izvješćivanju za ministarstva, proračunske korisnike, izvanproračunske fondove i jedinice lokalne samouprave i uprave

146

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu

147

Pravilnik

148

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane

149

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za zvanje inspektora rada

150

Pravilnik o polaganju majstorskog ispita o stručnoj osposobljenosti

151

Pravila o licenciranju obrta za izvođenje praktičnog dijela programa naukovanja

152

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u siječnju 1996. godine

153

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 1996. godine