GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 106/1996

17. prosinca 1996.

2027

Zakon o doplatnim markama u poštanskom prometu

2028

Zakon o odgodi primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost

2029

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

2030

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

2031

Odluka o izmjeni Odluke o postavljanju dr. Darka Bekića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - opunomoćenog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi

2032

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu

2033

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

2034

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci

2035

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Sveuličišta u Splitu

2036

Rješenje o razrješenju mr. Žarka Grbčića položaja pomoćnika ministra prosvjete i športa

2037

Rješenje o imenovanju Ivana Janeša pomoćnikom ministra prosvjete i športa

2038

Rješenje o imenovanju dr. Gorana Granića savjetnikom predsjednika Vlade Republike Hrvatske

2039

Rješenje o određivanju visine troškova predavanja o posljedicama prometnih nezgoda i provjere poznavanja prometnih propisa

2040

Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 1997. godinu

2041

Rješenje o određivanju Referentnog centra za kliničku farmakologiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

2042

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-60/1994 od 4. prosinca 1996.