GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 109/1996

27. prosinca 1996.

2137

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju putnog lista, viza i posebnih osobnih karata strancima

2138

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

2139

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

2140

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju posebnog poreza na naftne derivate, iskazivanju i dostavljanju izvješća te pravu na povrat posebnog poreza

2141

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o posebnom porezu na alkohol

2142

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o posebnom porezu na pivo

2143

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tiskanju i rukovanju nadzornim markicama za obilježavanje duhanskih prerađevina

2144

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju mjesečnog izvješća o stanju uvezenih količina kave, plaćenom posebnom porezu na kavu i stanju zaliha

2145

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obračunavanju i plačanju posebnog poreza na bezalkoholna pića, iskazivanju i dostavljanju izvješća te oslobađanju od plaćanja posebnog poreza

2146

Rješenje o odobrenju carinskog kontigenta za uvoz sirovina, reprodukcijskih i drugih materijala koji se rabe pri proizvodnji robe za izvoz u 1997. godini

2147

Rješenje o odobrenju carinskog kontigenta za uvoz opreme i dijelova, te instalacijskog materijala za zamjenu ili popravak opreme i objekata uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima za 1997. godinu

2148

Rješenje o odobrenju carinskog kontigenta za predmete kućanstva hrvatskih izbjeglica koje se vraćaju iz inozemstva

2149

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 1997. godini

2150

Pravilnik o lukama nautičkog turizma

2151

Pravilnik o turističkim uslugama u nautičkom turizmu koje može pružati građanin

2152

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaja i uporabi obrazaca platnog prometa

2153

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-352/1996 od 11. prosinca 1996.