GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 48/1996

18. lipnja 1996.

918

Zakon o vanjskim poslovima

919

Zakon o dopunama Zakona o cestama

920

Zakon o plaćanju doplatne marke "800. godina spomena imena Osijeka" u unutarnjem poštanskom prometu

921

Zakon o plaćanju doplatne marke "1700 godina grada Splita" u unutarnjem poštanskom prometu

922

Odluka o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu polaganja i gospodarskog korištenja podmorskih 110 kV i 35 kV kabela

923

Odluka o imenovanju Zlate Hrvoj-Šipek za zamjenicu državnog pravobranitelja Republike Hrvatske

924

Odluka o imenovanju mr. Jadranka Juga za zamjenika državnog pravobranitelja Republike Hrvatske

925

Odluka o imenovanju Borisa Koketija za zamjenika državnog pravobranitelja Republike Hrvatske

926

Odluka o imenovanju Ivana Kanija za zamjenika državnog pravobranitelja Republike Hrvatske

927

Odluka o imenovanju Aurela Kuševića za zamjenika državnog pravobranitelja Republike Hrvatske

928

Odluka o imenovanju Rajka Mlinarića za zamjenika državnog pravobranitelja Republike Hrvatske

929

Odluka o imenovanju Ivana Nikića za zamjenika državnog pravobranitelja Republike Hrvatske

930

Odluka o imenovanju Milorada Cuculića za zamjenika državnog pravobranitelja Republike Hrvatske

931

Odluka o razrješenju Vesne Britvec dužnosti zamjenice državnog pravobranitelja Županije Karlovačke

932

Odluka o postavljenju Vladimira Mateka za opunomoćenog predstavnika Republike Hrvatske pri Vijeću Europe i Europskom parlamentu u Strasbourgu

933

Odluka o imenovanju Roberta Jakubeka za počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Boliviji i konzularnim područjem

934

Odluka o postavljenju Tomislava Bošnjaka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran

935

Odluka o razrješenju Bernarda Jurline dužnosti veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova

936

Odluka o imenovanju Krešimira Alerića za konzula Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini

937

Odluka o imenovanju Bernarda Jurline za generalnog konzula Republike Hrvatske u Republici Bosni i Hercegovini

938

Odluka o osnivanju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini

939

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Boliviji sa sjedištem u Santa Cruz de la Sierra

940

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju položaja i zvanja službenika i poslova radnih mjesta namještenika u ustanovama kulture i razvrstavanju službenika i namještenika tih ustanova u platne razrede

941

Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove

942

Pravilnik o lovočuvarskoj službi

943

Pravilnik o vrsti i broju pasa za lov

944

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske goveda i ovaca te životinjskih proizvoda podrijetlom od navedenih vrsta iz Ujedinjenog Kraljevstva i Republike Irske

945

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pomoraca na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom

946

Ispravak datuma izdavanja "Narodnih novina", br. 47